• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду

Міністерство юстиції України  | Наказ, Порядок від 14.06.2023 № 2211/5
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 14.06.2023
 • Номер: 2211/5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Порядок
 • Дата: 14.06.2023
 • Номер: 2211/5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.06.2023 № 2211/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2023 р.
за № 990/40046
Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3265/5 від 14.09.2023 )
Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду, що додається.
2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Горовця Є.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Міністр фінансів України
І. Черкаський

С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14 червня 2023 року № 2211/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2023 р.
за № 990/40046
ПОРЯДОК
надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду
1. Цей Порядок визначає процедуру надання юридичною особою державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі - КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), а також порядок їх розгляду державним реєстратором.
3. Державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи направляє юридичній особі вимогу щодо надання письмових пояснень щодо виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі (далі - пояснення).
4. Вимога державного реєстратора до юридичної особи про надання пояснень (далі - вимога) має містити вихідну дату та номер, опис виявленої можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи. Вимога підписується державним реєстратором та направляється за місцезнаходженням юридичної особи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення.
Вимога надсилається в один з таких способів:
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3265/5 від 14.09.2023 )
через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади;
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3265/5 від 14.09.2023 )
на адресу електронної пошти, яка зазначена в Єдиному державному реєстрі, з використанням службової електронної пошти;
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3265/5 від 14.09.2023 )
рекомендованим відправленням з відміткою про вручення на поштову адресу, зазначену як місцезнаходження (місцем проживання) в Єдиному державному реєстрі.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3265/5 від 14.09.2023 )
На адресу електронної пошти надсилається збережена у форматі.pdf візуальна форма електронного документа із нанесеними за допомогою QR-коду реквізитами - у разі створення документа в електронній формі або сканована копія паперового документа - у разі створення документа в паперовій формі.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3265/5 від 14.09.2023 )
У разі створення документа в електронній формі на поштову адресу надсилається паперова копія електронного документа, яку засвідчує відповідальна посадова особа.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3265/5 від 14.09.2023 )
5. Юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи (далі - підтвердні документи).
6. Пояснення підписується керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи, та повинно містити:
1) достовірну інформацію про КБВ юридичної особи:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
дату народження;
усі відомі країни громадянства (підданства);
серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
місце проживання;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
2) структуру власності юридичної особи за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
3) у разі спростування можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі,- вичерпне обгрунтування з посиланням на документи, що підтверджують відповідні факти;
4) у разі підтвердження недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі,- причини, через які відповідна інформація не була своєчасно оновлена юридичною особою;
5) перелік підтвердних документів, що додаються до пояснення для підтвердження інформації;
6) дату підписання пояснення.
7. Підтвердними документами можуть бути лише ті, які отримані з офіційних джерел, є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані. Підтвердний документ, який надається в копії, має бути засвідчений шляхом проставляння підпису на ньому керівником юридичної особи або особою, уповноваженою діяти від імені юридичної особи, якщо законодавством не визначено інший спосіб засвідчення копії відповідного документа.
8. Пояснення разом з підтвердними документами надаються або надсилаються юридичною особою державному реєстратору у паперовій формі. Надсилання пояснень та підтвердних документів поштою здійснюється рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.
9. Отримана державним реєстратором інформація обробляється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та використовується з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства України.
10. Державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх на предмет відсутності підчищень або дописок, закреслених слів та інших виправлень, не обумовлених в них, арифметичних помилок, тексту, заповненого олівцем, а також пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. У разі виявлення зазначених недоліків державний реєстратор не пізніше 3 робочих днів після отримання ним пояснень та підтвердних документів направляє юридичній особі лист про необхідність усунення таких недоліків. Юридична особа повинна надати (надіслати) державному реєстратору пояснення та/або підтвердні документи, в яких усунуто виявлені державним реєстратором недоліки, протягом 5 робочих днів після отримання нею відповідного листа.

Директор Департаменту
приватного права


О. Ференс