• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Пенсійний фонд України  | Постанова від 07.04.2023 № 18-1
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.04.2023
 • Номер: 18-1
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.04.2023
 • Номер: 18-1
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.04.2023 м. Київ № 18-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2023 р. за № 701/39757
Про затвердження Змін до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України
( Із змінами і доповненнями, внесеними  постановою правління Пенсійного фонду України  від 4 травня 2023 року № 24-1 )
Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436, що додаються.
2. Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг (Охріменко О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 2 пункту 1 Змін до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 01 грудня 2022 року № 2801-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації".
 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

Оксана ЖОЛНОВИЧ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Керівник Секретаріату
СПО роботодавців
на національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Тетяна БАРАНЦОВА

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. НАЗАРЕНКО

Генеральний Секретар
Громадської спілки "Всеукраїнське
громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України"

Вікторія НАЗАРЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
07 квітня 2023 року № 18-1
Зміни
до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436
( заголовок Змін із змінами, внесеними згідно з постановою  правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
1. У розділі I:
1) у пункті 1 слово "телекомунікації" замінити словом "технічних засобів електронних комунікацій";
2) у пункті 2:
в абзаці третьому:
слова "Про електронні довірчі послуги" замінити словами "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
після слів "Про захист персональних даних" доповнити словами "(далі - Закони)";
доповнити після абзацу п'ятого абзацами шостим - дев'ятим такого змісту:
"електронна справа одержувача пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі (далі - електронна справа одержувача пільг) - сукупність інформації, яка обробляється на базі централізованих інформаційних технологій у формі електронних даних для забезпечення обліку, призначення, розрахунку / перерахунку, непризначення та виплати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі (далі - пільга), формується та ведеться відповідно до вимог Законів, включаючи обов'язкову інформацію про паспортні дані пільговика, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування) або адресу фактичного місця проживання, документа, що підтверджує право на пільги, копії документів, на підставі яких призначено пільгу та проводиться її виплата; перелік житлово-комунальних послуг, на які надається пільга, іншу інформацію, з урахуванням якої визначається розмір призначеної пільги та розмір пільги до виплати з часу її призначення до закриття справи одержувача пільги;
( абзац шостий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
електронна справа одержувача субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - електронна справа одержувача житлової субсидії) - сукупність інформації, яка обробляється на базі централізованих інформаційних технологій у формі електронних даних для забезпечення призначення / непризначення, відмови у призначенні, розрахунку / перерахунку та виплати субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - житлова субсидія) формується та ведеться відповідно до вимог Законів, включаючи обов'язкову інформацію про паспортні дані одержувача житлової субсидії, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), зареєстроване / задеклароване місце проживання; перелік житлово-комунальних послуг, на які надається житлова субсидія, копії документів, на підставі яких призначається житлова субсидія та проводиться її виплата; іншу інформацію, з урахуванням якої визначається розмір призначеної житлової субсидії та розмір житлової субсидії до виплати з часу їх призначення до закриття справи одержувача житлової субсидії;
( абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
електронна справа особи, інформація про яку вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - електронна справа пільговика), - сукупність інформації, яка вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги у формі електронних даних для забезпечення обліку пільговиків;
електронна справа про страхові виплати та соціальні послуги, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - електронна справа про страхові виплати), - сукупність інформації, яка зафіксована у формі електронних даних та використовується для призначення, перерахунку і здійснення страхових виплат;".
У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
"послуга - прийом та обслуговування застрахованих осіб, осіб, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду як пільговики, одержувачі пенсій, житлових субсидій, страхових виплат, соціальних послуг, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - страхові виплати) та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством, або мають право на їх призначення, виплату допомоги на поховання, страхувальників або уповноважених ними осіб з метою вирішення питання, з яким вони звертаються до органів Пенсійного фонду;";
абзац п'ятнадцятий після слів "наведених у Законах України" доповнити словами ""Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування",";
( абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 1  із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
3) у пункті 5:
абзац перший після слів "законодавством про" доповнити словами "соціальне та";
доповнити після абзацу четвертого абзацом п'ятим такого змісту:
"ознайомлюватися з даними, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр), та у разі незгоди з ними звертатися письмово до органу Пенсійного фонду про їх виправлення;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;
абзаци шостий та восьмий викласти у такій редакції:
"ознайомлюватись з матеріалами пенсійної справи (отримувати виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії, про періоди страхового стажу та заробітної плати, яка врахована при розрахунку пенсії, копії документів, які знаходяться в пенсійній справі), справи одержувача житлової субсидії, справи одержувача пільг, справи пільговика, справи про страхові виплати, отримувати виписку з рішень (розпоряджень, постанов) про призначення (перерахунок) пенсії / житлової субсидії / пільги, копії документів, які знаходяться в пенсійній справі / справі одержувача житлової субсидії / справі пільговика / справі про страхові виплати;";
"отримувати консультації та роз'яснення щодо застосування законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, щодо призначення житлової субсидії та надання пільг, у тому числі щодо прав та обов'язків платника єдиного внеску та застрахованої особи;";
4) у пункті 6:
абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:
"відомості про обставини (працевлаштування, звільнення з роботи, державну реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи - підприємця тощо, а також будь-які відомості, зазначені у пункті 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117), що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати, житлової субсидії, пільг, допомоги по тимчасовій непрацездатності, одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого, щомісячної страхової виплати втраченого заробітку потерпілого (далі - щомісячна страхова виплата), страхової виплати потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу, нижчеоплачувану роботу, щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого, відшкодування вартості поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг, або припинення їх виплат.";
( абзац третій підпункту 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
третє речення абзацу вісімнадцятого після слова "особи" доповнити словами "/ електронної справи одержувача житлової субсидії / електронної справи пільговика / електронної справи одержувача пільг / справи про страхові виплати";
( абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
5) абзац другий пункту 7 викласти у такій редакції:
"надавати безоплатно будь-якій особі, в тому числі пільговикам, одержувачам житлової субсидії, постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей, підприємствам та організаціям, що надають послуги, які звертаються до органу Пенсійного фонду безпосередньо або за допомогою засобів комунікації, з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду, консультації в усній та письмовій формі щодо застосування законодавства про пенсійне забезпечення, призначення житлової субсидії, пільг, здійснення страхових виплат, обліку осіб, що підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, їх прав та обов'язків, порядку сплати страхових внесків, заповнення звітності та інших питань;".
2. У розділі II:
1) у пункті 1:
абзац третій після слів "виплати пенсій," доповнити словами "житлових субсидій, пільг, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг,";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"прийому заяв, передбачених абзацом першим пункту 1.1 розділу I, пунктом 5.1 розділу V Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1) (далі - Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії), заяви про підтвердження стажу роботи відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу для призначення пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року за № 1231/13105, заяви, передбаченої абзацом п'ятим пункту 9, та декларації, передбаченої абзацом восьмим пункту 9 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 807) (далі - Положення про порядок призначення житлових субсидій), заяви, передбаченої абзацом першим пункту 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 (далі - Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги), заяви, передбаченої пунктом 3-1 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 (далі - Порядок надання пільг), заяв, затверджених наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 29 вересня 2018 року № 444-од "Щодо затвердження форм заяв та зразків постанов для проведення страхових виплат потерпілим та особам, які мають право на страхові виплати" та наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від 22 червня 2020 року № 283-од "Про затвердження форми заяв для призначення виплати відповідно до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 498" (далі - заяви, затверджені наказами Фонду соціального страхування України);";
( абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
доповнити після абзацу сьомого абзацом восьмим такого змісту:
"ведення електронної справи про страхові виплати - щодо рішення про страхові виплати, даних про потерпілого та осіб, які мають право на страхові виплати, розмірів виплат та їх строки або обґрунтування відмови у виплатах.".
У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;
абзац дев'ятий після слів "даних пенсійної справи," доповнити словами "справи одержувача житлової субсидії, пільги, справи про страхові виплати,";
2) абзац четвертий пункту 3 після слів "за питаннями пенсійного забезпечення," доповнити словами "надання житлових субсидій, пільг, страхових виплат,";
3) абзац другий пункту 5 після слів "на отримання пенсійних виплат" доповнити словами ", житлових субсидій, пільг, страхових виплат, соціальних послуг".
3. У розділі IV:
1) у пункті 1:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"доступ для користувача електронної послуги до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пільговика, пенсійних виплат, житлових субсидій, пільг, страхових виплат та соціальних послуг, стан відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру (в тому числі інформація Електронного реєстру листків непрацездатності), стан взаєморозрахунків за зобов'язаннями платника (за умови підтвердження ідентифікації особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних вебпорталу);";
( абзац третій підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
в абзаці п'ятому слова "електронному вигляді" замінити словами "електронній формі";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"подання користувачем електронних послуг через вебпортал з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заяв, передбачених абзацом другим пункту 1.1 розділу I, абзацом другим пункту 3.1 розділу III Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та заяви про підтвердження стажу роботи відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу для призначення пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року за № 1231/13105, заяви, передбаченої абзацом п'ятим пункту 9, та декларації, передбаченої абзацом восьмим пункту 9 Положення про порядок призначення житлових субсидій, заяви, передбаченої абзацом першим пункту 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, заяви, передбаченої пунктом 3-1 Порядку надання пільг, заяв, затверджених наказами Фонду соціального страхування України, разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів);";
( абзац шостий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
2) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. Бланки заяв, передбачених Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, Порядком подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, судді Конституційного Суду України територіальними органами Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 09 лютого 2023 року № 7-2), заяви, передбаченої абзацом п'ятим пункту 9, та декларації, передбаченої абзацом восьмим пункту 9 Положення про порядок призначення житлових субсидій, заяви, передбаченої абзацом першим пункту 5 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, заяви, передбаченої пунктом 3-1 Порядку надання пільг, заяв, затверджених наказами Фонду соціального страхування України, розміщуються на вебпорталі:";
( абзац другий підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
3) у пункті 10:
абзац перший після слів "із нарахуванням та виплатою пенсій" доповнити словами ", житлових субсидій, пільг, страхових виплат";
абзаци шостий та восьмий викласти у такій редакції:
"За результатом відпрацювання одержаного звернення щодо порядку призначення (перерахунку) житлових субсидій, пільг, страхових виплат, пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, виплати житлових субсидій, пільг, пенсій та/або допомоги на поховання, заявнику надсилається в обраний ним спосіб повідомлення, в якому зазначається порядок звернення за призначенням (перерахунком) відповідних виплат / наданням соціальних послуг, перелік необхідних документів, строк їх подання, місцезнаходження сервісного центру (віддаленого робочого місця) органу Пенсійного фонду, до якого можна звернутись, зручні дати і час для звернення.";
"Якщо відповідь на звернення містить інформацію з обмеженим доступом, включаючи відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру або інші повідомлені особою відомості для призначення (перерахунку, надання) виплат, що здійснюються органами Пенсійного фонду, то така відповідь надсилається через мережу Інтернет у зашифрованому вигляді з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (у разі надання заявником сертифікату шифрування кваліфікованого електронного підпису заявника, згенерованого будь-яким кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг), або поштовим відправленням за адресою, зазначеною у пенсійній справі одержувача, справі одержувача житлової субсидії, пільг, справі про страхові виплати як місце проживання (місцеперебування) таких одержувачів, а у разі розбіжностей у повідомлених заявником відомостях про особу з даними таких справ одержувачів або неможливості ідентифікувати особу заявника на адресу електронної пошти заявника надсилається відмова у задоволенні звернення із зазначенням причин такої відмови.";
абзац дев'ятий після слів "до заяви про призначення пенсії," доповнити словами "житлової субсидії, пільг, страхової виплати та надання соціальної послуги,";
4) абзац другий пункту 11 викласти у такій редакції:
"Персональні дані фізичних осіб надаються цим особам з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру в обсязі, передбаченому Положенням про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року № 10-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за № 785/25562 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 27 березня 2018 року № 8-1), з електронної справи одержувача надається інформація щодо виду та розміру призначеної виплати (пенсії - з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), дати виплати та закінчення виплати, утримань.";
5) абзац перший пункту 16 викласти у такій редакції:
"16. Цільове індивідуальне інформування громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб - підприємців, осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, за ініціативою органу Пенсійного фонду з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, надання житлових субсидій та пільг, страхових виплат та інших питань, здійснюється централізовано засобами вебпорталу на підставі розпорядчого документа відповідного органу Пенсійного фонду.".
4. У розділі V:
1) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Під час дистанційного обслуговування осіб інформація з обмеженим доступом, включаючи відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, електронної пенсійної справи, електронної справи одержувача житлової субсидії, електронних справ одержувача пільг та пільговика, про страхові виплати або інші повідомлені особою відомості для призначення (перерахунку, надання) виплат, що здійснюються органами Пенсійного фонду, інформація про місце проживання, номер облікової картки застрахованої особи особою, яка здійснює опрацювання (розгляд) звернення, не наводиться.";
2) абзац четвертий пункту 4 після слів "з питань пенсійного забезпечення" доповнити словами ", надання житлових субсидій, пільг, страхових виплат".
5. Додаток 2 до цього Положення викласти у новій редакції, що додається.
( пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою  правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
 

Директор Департаменту пенсійного
забезпечення, страхових виплат,
соціальних послуг, житлових
субсидій та пільг

Олена ОХРІМЕНКО
 
Додаток 2
до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України
(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 квітня 2023 року № 18-1)
(пункт 7 розділу II)
Схема
дій спеціаліста сервісного центру
N з/п Найменування процедури Операції, які виконує спеціаліст
1 2 3
1 З'ясування причини звернення до органу Пенсійного фонду З'ясовування причин звернення одержувача послуги до органу Пенсійного фонду та внесення інформації про нього (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, місце проживання) до системи обліку звернень громадян
2 Інформування про порядок вирішення питання одержувача послуги 1. Проведення співбесіди.
2. Направлення у разі потреби одержувача послуги до інформаційних матеріалів, пояснення механізму роботи з ними, надання бланків та зразків документів
3 Приймання документів 1. Ідентифікація заявника (його представника).
2. Приймання від одержувача послуги заяв, заяв-розрахунків, що містять інформацію про нараховані застрахованим особам суми страхових виплат за їх видами, інших документів, необхідних для розгляду справ про страхові виплати та/або документів, перевірка наявності додатків, зазначених у зверненні.
3. Інформування про порядок та строки їх розгляду, одержання інформації про результат.
4. З'ясування бажаного способу одержання відповіді (інформації про результат), якщо подані документи передбачають надання відповіді органом Пенсійного фонду.
5. Оформлення необхідних документів у разі, якщо обраний спосіб інформування про їх результат передбачає внесення інформації про засоби зв'язку, адресу електронної пошти тощо.
6. Реєстрація звернення.
7. У разі приймання заяв, передбачених:
Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року № 13-1);
Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за № 135/13402 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 02 березня 2023 року № 10-1);
Порядком подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, судді Конституційного Суду України територіальними органами Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 09 лютого 2023 року № 7-2);
Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 807);
Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373;
Положенням про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117;
Порядком надання матеріального забезпечення деяким категоріям застрахованих осіб, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 24 січня 2017 року № 8;
Порядком надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або незалежної професійної діяльності, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 10 жовтня 2017 року № 54;
Порядком надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 12 грудня 2018 року № 27;
Порядком призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 року № 11;
Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 року № 12;
наказом Фонду соціального страхування України від 29 вересня 2018 року № 444-од "Щодо затвердження форм заяв та зразків постанов для проведення страхових виплат потерпілим та особам, які мають право на страхові виплати";
наказом Фонду соціального страхування України від 22 червня 2020 року № 283-од "Про затвердження форми заяв для призначення виплати відповідно до Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв'язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 498", виконує операції, зазначені в пункті 4.2 розділу IV Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.
8. Передача документів за належністю до структурного підрозділу, до повноважень якого належить вирішення питання
4 Консультування 1. Надання одержувачу послуги загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, житлових субсидій, пільг, здійснення страхових виплат, сплату обов'язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органом Пенсійного фонду, ведення обліку (коригування відомостей) осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.
2. Направлення у разі потреби одержувача послуги до інформаційних матеріалів, пояснення механізму роботи з ними, надання бланків та зразків документів.
3. Надання у разі потреби консультацій і допомоги у заповненні документів.
4. Роз'яснення порядку і процедури оскарження рішень (дій, бездіяльності) органів Пенсійного фонду
5 Надання інформації та результатів розгляду заяв, звернень 1. Ідентифікація заявника (його представника).
2. Перевірка наявності звернення та строків його розгляду.
3. З'ясування наявності відповіді (результатів розгляду) або причин їх відсутності.
4. Видача під підпис одержувачу послуги документів або надання запитуваної особою, що звернулась до органів Пенсійного фонду, інформації, або надання відомостей про порядок та строки одержання такої інформації
6 Видача повідомлень, довідок, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг, страхових виплат, сплати обов'язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню 1. Ідентифікація заявника (його представника).
2. Перевірка наявності звернення щодо видачі повідомлень, довідок, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій, пільг, страхових виплат, сплати обов'язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, факту їх виготовлення.
3. Одержання документів від структурних підрозділів, відповідальних за їх виготовлення, перевірка оформлення, реквізитів.
4. Видача документів під підпис одержувачу послуги
7 Запис на прийом 1. З'ясування зручного часу для призначення прийому.
2. З'ясування переліку питань, з яких звертається одержувач послуги, для визначення професійного (функціонального) спрямування спеціаліста, що здійснюватиме прийом.
3. Призначення часу прийому.
4. Надання одержувачу послуги інформації про час прийому.
5. З'ясування способів зв'язку для надання інформації у разі можливих змін часу прийому
8 Надання одержувачу послуги можливості перегляду персональних даних, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, електронній пенсійній справі, електронній справі одержувача житлової субсидії, електронних справах одержувача пільг та пільговика, електронній справі про страхову виплату 1. Надання інформації одержувачу послуги щодо необхідності пред'явлення паспорта, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або свідоцтва про загальнообов'язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення.
2. Після пред'явлення цих документів підготовка запитів програмними засобами для одержання інформації, щодо якої звертається одержувач послуги.
3. Одержання програмними засобами інформації.
4. Надання інформації для перегляду одержувачу послуги.
5. У разі потреби - роз'яснення одержувачу послуги порядку та обсягу надання інформації у паперовій формі та прийом заяви про виготовлення повідомлень, довідок про відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, електронної пенсійної справи, електронної справи одержувача житлової субсидії, електронних справ одержувача пільг та пільговика, електронної справи про страхову виплату
( додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою  правління Пенсійного фонду України від 04.05.2023 р. № 24-1 )
____________