• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 квітня 2023 року № 18-1

Пенсійний фонд України  | Постанова від 04.05.2023 № 24-1
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 04.05.2023
 • Номер: 24-1
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Пенсійний фонд України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 04.05.2023
 • Номер: 24-1
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
04.05.2023 м. Київ № 24-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 травня 2023 р. за № 771/39827
Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07 квітня 2023 року № 18-1
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Змін до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 квітня 2023 року № 18-1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2023 року за № 701/39757, такі зміни:
1) заголовок після слова "України" доповнити словами та цифрами", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436";
2) у пункті 1:
у підпункті 2:
абзаци шостий, сьомий після слів "картки платника податків" доповнити словами "(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)";
абзац тринадцятий після слова "словами" доповнити парним розділовим знаком """;
у підпункті 4:
абзац третій після слова "роботи," доповнити словом "державну";
в абзаці четвертому слова "речення третє" замінити словами "третє речення", після слова "вісімнадцятого" доповнити словами "після слова "особи"";
3) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2 слова та цифру "абзацом четвертим пункту 9" замінити словами та цифрою "абзацом п'ятим пункту 9";
4) у пункті 3:
у підпункті 1:
в абзаці третьому слово "лікарняних" виключити;
в абзаці шостому слова та цифру "абзацом четвертим пункту 9" замінити словами та цифрою "абзацом п'ятим пункту 9";
в абзаці другому підпункту 2:
слова "Порядком подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці територіальними органами Пенсійного фонду України" замінити словами "Порядком подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, судді Конституційного Суду України територіальними органами Пенсійного фонду України";
цифри та слова "20 березня 2017 року № 5-1" замінити цифрами та словами "09 лютого 2023 року № 7-2";
слова та цифру "абзацом четвертим пункту 9" замінити словами та цифрою "абзацом п'ятим пункту 9";
5) у пункті 5 слово "Положення" замінити словами "цього Положення".
2. Внести у додаток 2 до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 квітня 2023 року № 18-1), такі зміни:
відмітку після слова "України" доповнити словами та цифрами "(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 квітня 2023 року № 18-1)";
таблицю доповнити нумерацією граф на 2 - 7 сторінках;
рядок 3 графи 3 таблиці:
після цифр "135/13402" доповнити словами та цифрами "(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 02 березня 2023 року № 10-1)";
слова "Порядком подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці територіальними органами Пенсійного фонду України" замінити словами "Порядком подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, судді Конституційного Суду України територіальними органами Пенсійного фонду України";
після цифр "200/14891" доповнити словами та цифрами "(у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 09 лютого 2023 року № 7-2)".
3. Департаменту пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг (Охріменко О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС