• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Форма від 31.12.2015 № 1307
901 - у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою;
902 - у разі здійснення операцій з постачання на митній території України товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою;
903 - у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування;
7) до графи 9 - код пільги.
Графа 9 заповнюється у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування податком на додану вартість.
У графі 9 зазначається код відповідної пільги з податку на додану вартість згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДПС станом на дату складання податкової накладної.
У разі здійснення пільгових операцій, які не внесені до вказаних довідників (у зв'язку із запровадженням нової пільги) станом на дату складання податкової накладної, у графі 9 проставляється умовний код "99999999", а у відведеному полі зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування;
8) до графи 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.
У графі 10 зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, згідно з основною ставкою податку та ставками податку 7 і 14 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань;
( абзац другий підпункту 8 пункту 16 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )( підпункт 8 пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
9) до графи 11 - сума податку на додану вартість.
Графа 11 заповнюється у гривнях з копійками із зазначенням після коми до 6 знака включно.
( пункт 16 доповнено новим підпунктом 9 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, у зв'язку з цим підпункт 9 вважати підпунктом 10 )
абзац сорок третій пункту 16 виключено
( абзац сорок третій пункту 16 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, виключено згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
Абзац сорок четвертий пункту 16 виключено
( абзац сорок четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, виключено згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
Абзац сорок п'ятий пункту 16 виключено
( абзац сорок п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, виключено згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26, у зв'язку з цим абзаци сорок шостий - п'ятдесят сьомий  вважати відповідно абзацами сорок третім - п'ятдесят четвертим )
У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, графи 3.1, 3.2, 3.3, 4-11 не заповнюються.
( абзац сорок третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, графи 3.1, 3.2, 3.3, 5-9 не заповнюються.
( абзац сорок четвертий пункту 16 із змінами, внесеними  згідно з наказами Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5 не заповнюються.
( абзац сорок п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
До розділу А податкової накладної (рядки I - XII) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:
( абзац сорок сьомий пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість;
( абзац сорок восьмий пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
у рядках II - V зазначаються суми податку на додану вартість, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках VI - VIII;
( абзац сорок дев'ятий пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
у рядках VI - XI зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 розділу Б податкової накладної.
( абзац п'ятдесятий пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Податкового кодексу України, рядки III - XI не заповнюються.
( абзац п'ятдесят перший пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
У податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, рядки IX - XI не заповнюються.
( абзац п'ятдесят другий пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, рядки II - X не заповнюються.
( абзац п'ятдесят третій пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
До розділу А податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі XII як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.
( абзац п'ятдесят четвертий пункту 16 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )( пункт 16 доповнено підпунктом 10 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
17. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні. У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, у графі "Складена на операції, звільнені від оподаткування" верхньої лівої частини робиться помітка "Без ПДВ".
Зазначене не поширюється на операції з постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна та/або ставка 7 та/або ставка 14 відсотків, крім випадків, передбачених цим Порядком. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи табличної частини розділу Б.
( абзац другий пункту 17 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 )
Операції, що оподатковуються за нульовою, основною ставкою, ставками 7 або 14 відсотків, відображаються в окремих рядках табличної частини розділу Б податкової накладної.
( абзац третій пункту 17 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
18. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на рахунок у банку/небанківському надавачу платіжних послуг як попередня оплата (аванс).
( абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 )
У разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (опис (номенклатура)) частково поставлених товарів зазначається в додатку 1 до податкової накладної і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов'язаннях.
У додатку 1 до податкової накладної вказується у графі 3.1 код товару згідно з УКТ ЗЕД або у графі 3.3 - код послуги згідно з ДКПП.
( абзац третій пункту 18 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
19. У разі здійснення постачання товарів/послуг (крім здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України), постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна:
( абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. № 503 )
покупцям - платникам податку - не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
( абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. № 503 )
покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.
( абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. № 503 )
У разі якщо операції, визначені пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:
( пункт 19 доповнено новим абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. № 503 )
покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
( пункт 19 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. № 503 )
покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.
( пункт 19 доповнено новим абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. № 503,  у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий  вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим )
У разі складання зведеної податкової накладної в графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки, визначений пунктом 11 цього Порядку.
( абзац сьомий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
У разі складання зведених податкових накладних покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" такої податкової накладної робиться позначка "Х" та зазначається тип причини 02. При цьому у графі "Отримувач (покупець)" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "100000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.
( пункт 19 доповнено новим абзацом восьмим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, у зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий  вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим )
У графі 2 зведеної податкової накладної зазначається весь опис (номенклатура) поставлених протягом місяця товарів/послуг.
( абзац дев'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг (крім визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України) не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.
( абзац десятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. № 503 )
Зведені податкові накладні (крім зведених податкових накладних, складених у разі здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України) не складаються на суму коштів, що надійшли на рахунок у банку/небанківському надавачу платіжних послуг як попередня оплата (аванс). У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на рахунок у банку/небанківському надавачу платіжних послуг продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.
( абзац одинадцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. № 503, від 17.05.2023 р. № 256 )
Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.
20. Усі податкові накладні скріплюються кваліфікованими електронними підписами посадових осіб платника податку та кваліфікованим електронним підписом (за наявності), що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця). Податкова накладна не скріплюється кваліфікованими електронними підписами (печаткою) отримувача (покупця) товарів/послуг.
Накладання кваліфікованих електронних підписів посадових осіб (печаток) платника податку здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
21. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V Податкового кодексу України постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
Розрахунок коригування складається особами, визначеними відповідно до пункту 1 цього Порядку.
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених цим Порядком.
У розрахунку коригування вказуються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни. У клітинках номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, у розрахунку коригування зазначаються виправлені дані.
Не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера.
22. У разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає розрахунок коригування до податкової накладної, у якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок.
У цьому разі таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється.
( Порядок доповнено новим пунктом 22 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
23. У разі коригування кількісних та/або вартісних показників табличної частини розділу Б податкової накладної у зв'язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг розрахунок коригування заповнюється у такому порядку:
( абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
показники рядка податкової накладної, що коригується, зазначаються із знаком "-" окремо в кожній графі;
додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в податковій накладній;
рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному із знаком "-", та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини розділу Б розрахунку коригування, та наводиться однакова причина коригування.
( абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
Кількість груп коригування у розрахунку коригування може бути необмежена. Кожній групі коригування присвоюється окремий наступний порядковий номер.
Державна податкова служба України визначає умовні коди причин коригування, які платники податку зазначають у графі 2.1 табличної частини розділу Б розрахунку коригування, та забезпечує їх оприлюднення на власному вебпорталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування відповідно до Податкового кодексу України.
( абзац шостий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )( Порядок доповнено новим пунктом 23 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
24. У разі реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок(ки) коригування до податкової(их) накладної(их), зайво складеної(их) на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, у такому порядку:
у верхній лівій частині розрахунку коригування у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" зазначається тип причини 20, при цьому позначка "Х" не проставляється;
у заголовній частині розрахунку коригування у полі "до податкової накладної" зазначаються дата і номер податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна;
в інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної" розрахунку коригування зазначаються дані щодо податкової накладної, правильно складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних;
в інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна" розрахунку коригування зазначаються дані щодо розрахунку коригування, складеного до зайво складеної податкової накладної, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних. Зазначене поле не заповнюється, якщо такий розрахунок коригування не складався.
У разі складання розрахунку коригування з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, до якої раніше не складався розрахунок коригування, такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем), який був зазначений у податковій накладній, що коригується, крім випадків, передбачених цим Порядком.
У разі складання розрахунку коригування з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, до якої раніше було складено розрахунок коригування, такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем) з урахуванням таких особливостей:
в інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна" такого розрахунку коригування зазначаються дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна;
графи з 1 по 14 розділу Б такого розрахунку коригування та рядки розділу А не заповнюються.
( абзац дев'ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 р. № 463, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
Розрахунок коригування, особливості складання якого визначені у цьому пункті, складається окремо до кожної податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, у тому числі до податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю).
( Порядок доповнено новим пунктом 24 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763, у зв'язку з цим пункти 22 - 27 вважати відповідно пунктами 25 - 30 )
25. Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних:
( абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю). З цією метою постачальник (продавець) складає у загальному порядку розрахунок коригування, у верхній лівій частині якого робить відповідну помітку "X", та надсилає його отримувачу (покупцю). Накладання кваліфікованих електронних підписів посадових осіб постачальника (продавця) та отримувача (покупця) на такий розрахунок коригування здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
Розрахунки коригування, складені платником податку до податкових накладних, що складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов'язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 01 липня 2015 року до податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року на отримувача (покупця), - платнику податку, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) товарів/послуг.
( абзац четвертий пункту 25 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
Розрахунок коригування, що складається до податкової накладної, яка була складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) таких послуг.
26. Реєстрація розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем) та отримувачем (покупцем) здійснюється на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України або обчислену відповідно до пункту 200-1.9 статті 200-1 Податкового кодексу України.
( пункт 26 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 )
27. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань за операціями з постачання товарів/послуг у графі 4.1 табличної частини розділу Б розрахунку коригування вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД або у графі 4.3 - код таких послуг згідно з ДКПП.
( пункт 27 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 23.02.2017 р. № 276, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 01.03.2021 р. № 131 )
28. Пункт 28 виключено
( пункт 28 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276, виключено згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
29. Пункт 29 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
30. Пункт 30 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 )
 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк