• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці (Форми N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7)

Державний комітет статистики України  | Наказ, Картка, Форма від 05.12.2008 № 489
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет статистики України
 • Тип: Наказ, Картка, Форма
 • Дата: 05.12.2008
 • Номер: 489
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державний комітет статистики України
 • Тип: Наказ, Картка, Форма
 • Дата: 05.12.2008
 • Номер: 489
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2008 N 489
Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики N 496 від 25.12.2009 )
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 року типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, що додаються:
1.1. N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу".
( Підпункт 1.2 пункту 1 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 496 від 25.12.2009 )
1.2. N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки".
1.3. N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)".
1.4. N П-5 "Табель обліку використання робочого часу".
1.5. N П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника".
1.6. N П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)".
2. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.):
2.1. У тижневий строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразки типових форм первинної облікової документації, затверджених цим наказом.
2.2. Здійснювати методологічне керівництво застосуванням типових форм первинної облікової документації, затверджених цим наказом, для проведення державних статистичних спостережень.
3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо затвердження типових форм первинної облікової документації.
4. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 січня 2009 року:
4.1. Наказ Міністерства статистики України від 22 травня 1996 року N 144 "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі".
4.2. Наказ Міністерства статистики України від 9 жовтня 1995 року N 253 "Про затвердження типових форм первинного обліку".
4.3. Наказ Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року N 277 "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу" в частині затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
О.Г.ОсауленкоВ.М.Онищук
_________________________________ Типова форма N П-1
_________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
Найменування підприємства Наказ Держкомстату України
(установи, організації) 05.12.2008 N 489
НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
N ____ від "___" ____________ 20__ р. про прийняття на роботу
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Прийняти на роботу --------------------------------
з "___" _________ 20__ р. | Табельний номер |
до "___" _________ 20__ р. |------------------------------|
(заповнюється у разі строкового | |
трудового договору (контракту)) --------------------------------
__________________________________________________________________
назва структурного підрозділу
__________________________________________________________________
назва професії (посади), кваліфікація
умови прийняття на роботу умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою "х"): (необхідне відмітити позначкою "х"):
--- --- ---
--- на конкурсній основі робота: --- основна --- за сумісництвом
--- умови праці (згідно атестації
--- за умовами контракту робочого місця):
до ____________ у разі необхідності _______________________________________
вказати дату (дд.мм.рррр.) _______________________________________
--- ---
---зі строком випробування --- тривалість робочого
__________ місяців дня (тижня) ___ год.___ хв.
--- ---
--- на час виконання певної роботи --- тривалість робочого дня (тижня)
--- на період відсутності при роботі з неповним робочим часом
--- основного працівника _________________ год.
--- ---
--- із кадрового резерву --- ___________________________________
--- ---
--- за результатами успішного --- ___________________________________
стажування
---
--- переведення
---
--- _____________________________
------------- -----
оклад (тарифна ставка) ------------- грн. ----- коп.
надбавка за ___________________ ------- % надбавка за ___________________ ------- %
надбавка за ___________________ |-+-+-| % надбавка за ___________________ |-+-+-| %
|-+-+-+---- ----- -------
доплата ----------- грн. ----- коп.
Керівник підприємства
(установи, організації) __________ _____________________________
(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений ___________________ "___" _________ 20__ року
(підпис працівника)
( Форму N П-2 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 496 від 25.12.2009 )
_________________________________ Типова форма N П-3
Найменування підприємства
(установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 N 489
----------------------------------
|Код ЄДРПОУ | |
|---------------+----------------|
|Дата складання | |
----------------------------------
НАКАЗ N _____ (розпорядження)
про надання відпустки
------------------
|Табельний номер |
|----------------|
| |
------------------
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
назва структурного підрозділу
__________________________________________________________________
назва професії (посади)
__________________________________________________________________
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна,
без збереження заробітної плати та ін.)
За період роботи з "___" _____________ 20__ року по
"___" _____________ 20__ року
Період відпустки з "___" ____________ 20__ року по
"___" ____________ 20__ року
-----
на ----- календарних дні(в)
---
--- Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі
необхідності відмітити х)
Керівник підприємства
(установи, організації) ________ ___________________________
підпис П.І.Б.
Керівник структурного
підрозділу ________ ___________________________
підпис П.І.Б.
З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений _________________ "___" __________ 20__ року
підпис працівника
_________________________________ Типова форма N П-4
Найменування підприємства
(установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 N 489
----------------------------------
|Код ЄДРПОУ | |
|---------------+----------------|
|Дата складання | |
----------------------------------
НАКАЗ N ______ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
про припинення трудового договору (контракту)
Звільнити "___" _________ 20__ року
------------------
|Табельний номер |
|----------------|
| |
------------------
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)
__________________________________________________________________
назва професії (посади), розряд, клас
(категорія) кваліфікації
__________________________________________________________________
(причина звільнення)
__________________________________________________________________
(підстави звільнення)
---
--- Вихідна допомога ______________ грн. __________ коп.
Керівник підприємства
(установи, організації) __________ ___________________________
підпис П.І.Б.
З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений _________________ "___" __________ 20__ року
підпис працівника
_________________________________ Типова форма N П-5
Найменування підприємства
(установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
_________________________________ 05.12.2008 N 489
назва структурного підрозділу
-----------------------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | Дата | Звітній |
_________________________________ |заповнення| період |
|----------+----------------|
| | з | по |
| |--------+-------|
| | | |
-----------------------------
ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
---------------------------------------------------------------------------------
| Умовні | Код | | Умовні | Код |
| позначення |-----------------| | позначення |-----------------|
| |буквений|цифровий| | |буквений|цифровий|
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Години роботи, | Р | 01 | |Відпустка у | ВП | 16 |
|передбачені | | | |зв'язку з | | |
|колдоговором | | | |вагітністю і | | |
| | | | |пологами (стаття | | |
| | | | |17 Закону України| | |
| | | | |"Про відпустки") | | |
| | | | |та відпустка для | | |
| | | | |догляду за | | |
| | | | |дитиною до | | |
| | | | |досягнення нею | | |
| | | | |трирічного віку | | |
| | | | |(ст. 18 Закону | | |
| | | | |України "Про | | |
| | | | |відпустки") | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Години роботи | РС | 02 | |Відпустка для | ДД | 17 |
|працівників, | | | |догляду за | | |
|яким | | | |дитиною до | | |
|встановлено | | | |досягнення нею 6-| | |
|неповний | | | |ти річного віку | | |
|робочий день | | | |(ст. 25 п. 3 | | |
|(тиждень) | | | |Закону України | | |
|згідно з | | | |"Про відпустки") | | |
|законодавством | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Вечірні години | ВЧ | 03 | |Відпустка без | НА | 18 |
|роботи | | | |збереження | | |
| | | | |заробітної плати | | |
| | | | |за згодою сторін | | |
| | | | |(стаття 26 Закону| | |
| | | | |України "Про | | |
| | | | |відпустки") | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Нічні години | РН | 04 | |Інші відпустки | БЗ | 19 |
|роботи | | | |без збереження | | |
| | | | |заробітної плати | | |
| | | | |(на період | | |
| | | | |припинення | | |
| | | | |виконання робіт) | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Надурочні | НУ | 05 | |Неявки у зв'язку | НД | 20 |
|години роботи | | | |з переведенням за| | |
| | | | |ініціативою | | |
| | | | |роботодавця на | | |
| | | | |неповний робочий | | |
| | | | |день (тиждень) | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Години роботи у| РВ | 06 | |Неявки у зв'язку | НП | 21 |
|вихідні та | | | |з тимчасовим | | |
|святкові дні | | | |переведенням на | | |
| | | | |роботу на інше | | |
| | | | |підприємство на | | |
| | | | |підставі | | |
| | | | |договорів між | | |
| | | | |суб'єктами | | |
| | | | |господарювання | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Відрядження | ВД | 07 | |Інший | ІН | 22 |
| | | | |невідпрацьований | | |
| | | | |час, передбачений| | |
| | | | |законодавством | | |
| | | | |(виконання | | |
| | | | |державних і | | |
| | | | |громадських | | |
| | | | |обов'язків, | | |
| | | | |допризовна | | |
| | | | |підготовка, | | |
| | | | |військові збори, | | |
| | | | |донорські, | | |
| | | | |відгул і т.ін.) | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Основна щорічна| В | 08 | |Простої | П | 23 |
|відпустка | | | | | | |
|(ст. 6 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Щорічна | Д | 09 | |Прогули | ПР | 24 |
|додаткова | | | | | | |
|відпустка (ст. | | | | | | |
|7, 8 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Додаткова | Ч | 10 | |Масові невиходи | С | 25 |
|відпустка, | | | |на роботу | | |
|передбачена | | | |(страйки) | | |
|ст. 20, 21, 30 | | | | | | |
|Закону України | | | | | | |
|"Про статус і | | | |-----------------+--------+--------|
|соціальний | | | |Оплачувана | ТН | 26 |
|захист | | | |тимчасова | | |
|громадян, які | | | |непрацездатність | | |
|постраждали | | | | | | |
|внаслідок | | | | | | |
|Чорнобильської | | | | | | |
|катастрофи" | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Творча | ТВ | 11 | |Неоплачувана | НН | 27 |
|відпустка | | | |тимчасова | | |
|(ст. 16 Закону | | | |непрацездатність | | |
|України "Про | | | |у випадках, | | |
|відпустки") | | | |передбачених | | |
| | | | |законодавством (у| | |
| | | | |зв'язку з | | |
| | | | |побутовою травмою| | |
| | | | |та ін. | | |
| | | | |підтверджена | | |
| | | | |довідками | | |
| | | | |лікувальних | | |
| | | | |закладів) | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Додаткова | Н | 12 | |Неявки з | НЗ | 28 |
|відпустка у | | | |нез'ясованих | | |
|зв'язку з | | | |причин | | |
|навчанням (ст. | | | | | | |
|13, 14, 15, | | | | | | |
|151 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| | | | |
|Відпустка без | НБ | 13 | | | | |
|збереження | | | | | | |
|заробітної | | | | | | |
|плати у зв'язку| | | | | | |
|з навчанням | | | | | | |
|(п. 12, 13, 17 | | | | | | |
|ст. 25 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Додаткова | ДБ | 14 | |Інші види неявок,| ІВ | 29 |
|відпустка без | | | |передбачених | | |
|збереження | | | |колективними | | |
|заробітної | | | |договорами, | | |
|плати в | | | |угодами | | |
|обов'язковому | | | |-----------------+--------+--------|
|порядку (ст. 25| | | |Інші причини | І | 30 |
|крім п. 3, 12, | | | |неявок | | |
|13, 17 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Додаткова | ДО | 15 | | | | |
|оплачувана | | | | | | |
|відпустка | | | | | | |
|працівникам, | | | | | | |
|які мають | | | | | | |
|дітей (ст. 19 | | | | | | |
|Закону України | | | | | | |
|"Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Та- |Стать|П.І.Б.| Відмітки про явки та неявки | Відпрацьовано за місяць |Всого| з причин за місяць |Оклад, |
|п/п|бель-|(ч/ж)|посада| за числами місяця (годин) | |нея- | |тарифна|
| |ний | | |-----------------------------------------------+---------------------------------|вок |---------------------------------------------------------------------------------|ставка,|
| |но- | | |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|Х |днів| годин | |основ-|від- |від- |відпу-|пере- |тим- |про-|про-|страй-|тим- |інші | |грн. |
| |мер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------| |на та |пустки |пустки|стки |вод на|часо- |стої|гули| ки |часова | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всьо-| з них | |додат-|у зв'яз-|без |без |непов-|вий | | | |непра- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |го | | |кова |ку з |збере-|збере-|ний |пере- | | | |цездат-| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |від- |нав- |ження |ження |робо- |вод на| | | |ність | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |пуст- |чанням, |заро- |з/п на|чий |інше | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ки |творчі, |бітної|період|день |під- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в обов. |плати |припи-|(тиж- |при- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |порядку |за |нення |день) |ємство| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та інші |згодою|вико- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сторін|нання | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |робіт | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | |----------------------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------| |
| | | | |16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| | |над- |ніч-|ве- |вихід-|годи-|коди |коди |коди |коди |коди |коди |коди|коди|коди |коди |коди | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |уроч-|них |чір-|них, |ни |8-10 |11-15, |18 |19 |20 |21 |23 |24 |25 |26-27 |28-30| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |но | |ніх |свят- | | |17, 22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кових |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дні |дні/ |дні/ |дні/ |дні/ |дні/ |дні/ |дні/|дні/|дні/ |дні/ |дні/ |дні/ |дні/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |год. |год. |год. |год. |год. |год. |год.|год.|год. |год. |год. |год. |год. |
|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|
| РАЗОМ:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відповідальна особа __________________ Керівник структурного Працівник кадрової
(посада) підрозділу _________________ служби _______________________
(посада) (посада)
"__" _______ 20__ р. _________ _____________ "__" _______ 20__ р. _________ _____________ "__" _______ 20__ р. _________ _____________
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)
Примітка. 1. На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) розрахунок підсумованого фонду робочого часу за місяць, по кожному працівнику. При цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати нормальної його тривалості.
2. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.
Типова форма N П-6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 N 489
------------------------------------------------------------------
| Код ЄДРПОУ| |
------------------------------------------------------------------
Найменування підприємства (установи, організації)
------------------------------------------------------------------
|Дата | П.І.Б. |Стать|Табельний|Індивіду- |Професія, |Відпра-|
|запов-| | |номер |альний |посада |цьовано|
|нення | | | |ідентифіка-|(код за |днів |
| | | | |ційний |Класифіка-|(годин)|
| | | | |номер |тором | |
| | | | | |професій | |
|------+----------+-----+---------+-----------+----------+-------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
працівника за _______________ 20__ р.
--------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за видами оплат | N | Утримано |
|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|
| | вид оплати |нараховано,| | вид утримання |утримано,|
| | | грн. | | | грн. |
| | | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Фонд основної | | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|1. |Тарифна ставка, | |1. |Видано за I-у | |
| |посадовий | | |половину місяця | |
| |оклад | | |(аванс) | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|2. |Комісійні від | | |Внески на | |
| |реалізації | | |загальнообов'язкове| |
| |продукції | | |державне соціальне | |
| | | | |страхування: | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|3. |Гонорар, | |2. |до Пенсійного | |
| |авторська | | |фонду | |
| |винагорода | | | | |
| |штатним | | | | |
| |працівникам | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|4. |Оплата праці за | |3. |до Фонду | |
| |час перебування | | |зайнятості | |
| |у відрядженні | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|5. |Оплата за | |4. |до Фонду | |
| |профнавчання | | |соціального | |
| |інших | | |страхування з | |
| |працівників | | |тимчасової втрати | |
| | | | |працездатності | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|6. |Вартість | |5. |Податок на доходи | |