Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці (Форми N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7)

Державний комітет статистики України Наказ, Картка, Форма від 05.12.2008 №489
Реквізити

Видавник: Державний комітет статистики України

Тип Наказ, Картка, Форма

Дата 05.12.2008

Номер 489

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
| |натуральній | | | | |
| |формі оплати | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|7. |Інші види | |6. |Профспілкові | |
| |нарахувань | | |внески | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Фонд додаткової | |7. |Аліменти | |
| |заробітної | | | | |
| |плати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|8. |Премія | |8. |Аванс в банк | |
| | | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|9. |Відсоткові або | |9. |Каса (належить до | |
| |комісійні | | |видачі) | |
| |винагороди | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|10.|Оплата роботи в | | | | |
| |надурочний час, | | | | |
| |святкові та | | | | |
| |неробочі дні | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|11.|Оплата днів | | | | |
| |відпочинку | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|12.|Індексація | | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|13.|Компенсації | | | | |
| |працівникам у | | | | |
| |зв'язку з | | | | |
| |порушенням | | | | |
| |термінів виплати| | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|14.|Витрати на | | | | |
| |безкоштовний | | | | |
| |проїзд | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|15.|Вартість | | | | |
| |форменого одягу | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|16.|Відпустка за | | | | |
| |поточний місяць | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|17.|Відпустка за | | | | |
| |наступний | | | | |
| |період | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|18.|Інші нарахування| | | | |
| |за | | | | |
| |невідпрацьований| | | | |
| |час (простої, | | | | |
| |медогляд та ін.)| | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|19.|Суміщення | | | | |
| |професій | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|20.|Розширення зони | | | | |
| |обслуговування | | | | |
| |або збільшення | | | | |
| |обсягу робіт | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|21.|Виконання | | | | |
| |обов'язків | | | | |
| |тимчасово | | | | |
| |відсутнього | | | | |
| |працівника | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|22.|Робота у важких | | | | |
| |і шкідливих та | | | | |
| |особливо важких | | | | |
| |і особливо | | | | |
| |шкідливих умовах| | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|23.|Інтенсивність | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|24.|Робота в нічний | | | | |
| |час | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|25.|Керівництво | | | | |
| |бригадою | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|26.|Висока | | | | |
| |професійна | | | | |
| |майстерність | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|27.|Класність водіям| | | | |
| |транспортних | | | | |
| |засобів | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|28.|Високі | | | | |
| |досягнення | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|29.|Виконання | | | | |
| |особливо | | | | |
| |важливої роботи | | | | |
| |на певний | | | | |
| |термін | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|30.|Знання та | | | | |
| |використання в | | | | |
| |роботі іноземної| | | | |
| |мови | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|31.|Допуск до | | | | |
| |державної | | | | |
| |таємниці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|32.|Дипломатичні | | | | |
| |ранги, | | | | |
| |персональні | | | | |
| |звання службових| | | | |
| |осіб, ранги | | | | |
| |державних | | | | |
| |службовців, | | | | |
| |кваліфікаційні | | | | |
| |класи суддів | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|33.|Науковий | | | | |
| |ступінь | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|34.|Нормативний час | | | | |
| |пересування у | | | | |
| |шахті | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|35.|Робота на | | | | |
| |територіях | | | | |
| |радіоактивного | | | | |
| |забруднення | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|36.|Інші надбавки та| | | | |
| |доплати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|37.|Інші види | | | | |
| |нарахувань | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Інші | | | | |
| |заохочувальні та| | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |виплати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|38.|Винагороди та | | | | |
| |заохочення, що | | | | |
| |мають | | | | |
| |одноразовий | | | | |
| |характер | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|39.|Матеріальна | | | | |
| |допомога, що має| | | | |
| |систематичний | | | | |
| |характер | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|40.|Виплати | | | | |
| |соціального | | | | |
| |характеру | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|41.|Інші | | | | |
| |заохочувальні та| | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |виплати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Інші виплати, що| | | | |
| |не належать до | | | | |
| |фонду оплати | | | | |
| |праці: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|42.|Допомоги та інші| | | | |
| |виплати, що | | | | |
| |здійснюються за | | | | |
| |рахунок коштів | | | | |
| |фондів | | | | |
| |державного | | | | |
| |соціального | | | | |
| |страхування | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|43.|Оплата перших 5 | | | | |
| |днів тимчасової | | | | |
| |непрацездатності| | | | |
| |за рахунок | | | | |
| |коштів | | | | |
| |підприємства | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|44.|Дивіденди, | | | | |
| |відсотки, | | | | |
| |виплати за | | | | |
| |паями | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|45.|Витрати на | | | | |
| |відрядження | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|46.|Матеріальна | | | | |
| |допомога | | | | |
| |разового | | | | |
| |характеру | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|47.|Внески | | | | |
| |підприємств на | | | | |
| |медичне та | | | | |
| |пенсійне | | | | |
| |страхування | | | | |
| |працівників | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|48.|Інші види | | | | |
| |нарахувань | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| | | | | | |
|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|
|Разом за весь | | | | |
|період: | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Бухгалтер ____________ __________________________
(підпис) П.І.Б.
Типова форма N П-7
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 N 489
------------------------------------------------------------------
| Код ЄДРПОУ| |
----------------------------+---------------+--------------------|
Найменування підприємства |Дата заповнення| |
--------------------------------------
РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ (зведена)
за _______________ 20__ р.
--------------------------------------------------------------------
| N |Нараховано за видами оплат | N | Утримано |
|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|
| | вид оплати |нараховано,| | вид утримання |утримано,|
| | | грн. | | | грн. |
| | | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Фонд основної | | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|1. |Тарифна ставка, | |1. |Видано за I-у | |
| |посадовий | | |половину місяця | |
| |оклад | | |(аванс) | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|2. |Комісійні від | | |Внески на | |
| |реалізації | | |загальнообов'язкове| |
| |продукції | | |державне соціальне | |
| | | | |страхування: | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|3. |Гонорар, | |2. |до Пенсійного | |
| |авторська | | |фонду | |
| |винагорода | | | | |
| |штатним | | | | |
| |працівникам | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|4. |Оплата праці за | |3. |до Фонду | |
| |час перебування | | |зайнятості | |
| |у відрядженні | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|5. |Оплата за | |4. |до Фонду | |
| |профнавчання | | |соціального | |
| |інших | | |страхування з | |
| |працівників | | |тимчасової втрати | |
| | | | |працездатності | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|6. |Вартість | |5. |Податок на доходи | |
| |продукції, | | |фізичних осіб | |
| |виданої | | | | |
| |працівникам при | | | | |
| |натуральній | | | | |
| |формі оплати | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|7. |Інші види | |6. |Профспілкові | |
| |нарахувань | | |внески | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Фонд додаткової | |7. |Аліменти | |
| |заробітної | | | | |
| |плати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|8. |Премія | |8. |Аванс в банк | |
| | | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|9. |Відсоткові або | |9. |Каса (належить до | |
| |комісійні | | |видачі) | |
| |винагороди | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|10.|Оплата роботи в | | | | |
| |надурочний час, | | | | |
| |святкові та | | | | |
| |неробочі дні | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|11.|Оплата днів | | | | |
| |відпочинку | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|12.|Індексація | | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|13.|Компенсації | | | | |
| |працівникам у | | | | |
| |зв'язку з | | | | |
| |порушенням | | | | |
| |термінів виплати| | | | |
| |заробітної | | | | |
| |плати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|14.|Витрати на | | | | |
| |безкоштовний | | | | |
| |проїзд | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|15.|Вартість | | | | |
| |форменого одягу | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|16.|Відпустка за | | | | |
| |поточний місяць | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|17.|Відпустка за | | | | |
| |наступний | | | | |
| |період | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|18.|Інші нарахування| | | | |
| |за | | | | |
| |невідпрацьований| | | | |
| |час (простої, | | | | |
| |медогляд та ін.)| | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|19.|Суміщення | | | | |
| |професій | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|20.|Розширення зони | | | | |
| |обслуговування | | | | |
| |або збільшення | | | | |
| |обсягу робіт | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|21.|Виконання | | | | |
| |обов'язків | | | | |
| |тимчасово | | | | |
| |відсутнього | | | | |
| |працівника | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|22.|Робота у важких | | | | |
| |і шкідливих та | | | | |
| |особливо важких | | | | |
| |і особливо | | | | |
| |шкідливих умовах| | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|23.|Інтенсивність | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|24.|Робота в нічний | | | | |
| |час | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|25.|Керівництво | | | | |
| |бригадою | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|26.|Висока | | | | |
| |професійна | | | | |
| |майстерність | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|27.|Класність водіям| | | | |
| |транспортних | | | | |
| |засобів | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|28.|Високі | | | | |
| |досягнення | | | | |
| |праці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|29.|Виконання | | | | |
| |особливо | | | | |
| |важливої роботи | | | | |
| |на певний | | | | |
| |термін | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|30.|Знання та | | | | |
| |використання в | | | | |
| |роботі іноземної| | | | |
| |мови | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|31.|Допуск до | | | | |
| |державної | | | | |
| |таємниці | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|32.|Дипломатичні | | | | |
| |ранги, | | | | |
| |персональні | | | | |
| |звання службових| | | | |
| |осіб, ранги | | | | |
| |державних | | | | |
| |службовців, | | | | |
| |кваліфікаційні | | | | |
| |класи суддів | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|33.|Науковий | | | | |
| |ступінь | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|34.|Нормативний час | | | | |
| |пересування у | | | | |
| |шахті | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|35.|Робота на | | | | |
| |територіях | | | | |
| |радіоактивного | | | | |
| |забруднення | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|36.|Інші надбавки та| | | | |
| |доплати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|37.|Інші види | | | | |
| |нарахувань | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Інші | | | | |
| |заохочувальні та| | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |виплати: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|38.|Винагороди та | | | | |
| |заохочення, що | | | | |
| |мають | | | | |
| |одноразовий | | | | |
| |характер | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|39.|Матеріальна | | | | |
| |допомога, що має| | | | |
| |систематичний | | | | |
| |характер | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|40.|Виплати | | | | |
| |соціального | | | | |
| |характеру | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|41.|Інші | | | | |
| |заохочувальні та| | | | |
| |компенсаційні | | | | |
| |виплати | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| |Інші виплати, що| | | | |
| |не належать до | | | | |
| |фонду оплати | | | | |
| |праці: | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|42.|Допомоги та інші| | | | |
| |виплати, що | | | | |
| |здійснюються за | | | | |
| |рахунок коштів | | | | |
| |фондів | | | | |
| |державного | | | | |
| |соціального | | | | |
| |страхування | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|43.|Оплата перших 5 | | | | |
| |днів тимчасової | | | | |
| |непрацездатності| | | | |
| |за рахунок | | | | |
| |коштів | | | | |
| |підприємства | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|44.|Дивіденди, | | | | |
| |відсотки, | | | | |
| |виплати за | | | | |
| |паями | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|45.|Витрати на | | | | |
| |відрядження | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|46.|Матеріальна | | | | |
| |допомога | | | | |
| |разового | | | | |
| |характеру | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|47.|Внески | | | | |
| |підприємств на | | | | |
| |медичне та | | | | |
| |пенсійне | | | | |
| |страхування | | | | |
| |працівників | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
|48.|Інші види | | | | |
| |нарахувань | | | | |
|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|
| | | | | | |
|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|
|Разом за весь період| | | | |
|по організації: | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер __________ ___________________________
(підпис) П.І.Б.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2008 N 489
Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!