Про особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями у звязку із запровадженням обмежувальних заходів

Національний банк України Постанова від 26.03.2020 №39
Остання редакція від 26.03.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 26.03.2020

Номер 39

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 27.03.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
26.03.2020 № 39
Про особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями у зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 44, 49, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у зв'язку з установленням постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) карантину та запровадженням обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему, фінансову стабільність та економіку України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Банкам України під час застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення), дозволити:
1) до 01 січня 2021 року під час визначення класу боржників/контрагентів не застосовувати:
пункт 6 розділу І Положення в частині використання інформації, наявної в Кредитному реєстрі Національного банку України;
пункт 6 розділу І Положення в частині використання інформації, наявної в Кредитному реєстрі Національного банку України;
підпункт 7 пункту 22 розділу ІІ, підпункт 6 пункту 59 розділу IV, підпункт 5 пункту 673 розділу IV1, підпункт 5 пункту 79 розділу V, підпункт 4 пункту 96 розділу VІІ, підпункт 4 пункту 106 розділу IX, підпункт 4 пункту 132 розділу XІ, підпункт 6 пункту 156 розділу XVI Положення;
2) на період дії карантину та запровадження обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі - карантин) та протягом 30 календарних днів після його відміни зупинити відлік часу для визначення періодичності для здійснення банком визначених підпунктами 2 та 4 пункту 107 розділу X Положення переоцінки та перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності/ активу, переданого банком у фінансовий лізинг (оренду), що враховується як застава. Банк продовжує відлік зазначених у підпунктах 2 та 4 пункту 107 розділу X Положення строків починаючи із 31 календарного дня від дня відміни карантину з урахуванням часу, що минув до його встановлення;
3) до 01 липня 2022 року застосовувати значення показника "короткострокових та довгострокових зобов'язань [ф. 1 (р. 1510 + р. 1515 + + р. 1600 + р. 1610 - р. 1165 гр. 4) або ф. 1-м (1-мс) (р. 1595 + р. 1600 + р. 1610 - - р. 1165 гр. 4)] до операційного прибутку (збитку) до відрахування амортизації [ф. 2 (р. 2190 - р. 2195 + р. 2515 гр. 3)]/операційного прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) [ф. 2-м (2-мс) (р. 2000 - р. 2050 гр. 3)] на кінець останнього звітного періоду", установленого підпунктом 4 пункту 162 розділу XVII Положення, - більше 7;
4) не застосовувати ознаки, визначені в підпунктах 2, 10 та 18 пункту 165, підпунктах 1-4 пункту 166 розділу XVIIІ Положення, під час визначення класу боржників/контрагентів (крім боржників/контрагентів, клас яких з урахуванням вимог пунктів 24-26 розділу ІІ Положення визначений банком станом на 01 березня 2020 року як 10, 2 та 5) до умов укладених з боржниками/контрагентами договорів, до яких унесені зміни, пов'язані з реструктуризацією боргу, за одночасного дотримання таких умов:
необхідність реструктуризації боргу, спричинена фінансовими труднощами боржника/контрагента внаслідок упровадження карантину та обмежень через поширення коронавірусної хвороби;
банк здійснив реструктуризацію боргу в період з 12 березня до 30 вересня 2020 року;
банк на підставі судження визнав доцільність здійснення короткострокової реструктуризації боргу, строк дії якої перебуває в межах часового горизонту до 01 серпня 2020 року;
рпня 2020 року; банк на підставі судження довів доцільність здійснення довгострокової реструктуризації боргу, ґрунтуючись на оцінці спроможності боржника/контрагента подолати фінансові труднощі, відновити обслуговування заборгованості та забезпечити її погашення (у часовому горизонті, визначеному умовами реструктуризації);
зміни, пов'язані з реструктуризацією боргу, не призводять до зменшення суми чистої теперішньої вартості очікуваних грошових потоків за активом, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку, більше ніж на 10% порівняно із сумою, визначеною за умовами договору, що діяли на дату набрання чинності цією постановою.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 27.03.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
26.03.2020 № 39
Про особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями у зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 44, 49, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у зв'язку з установленням постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) карантину та запровадженням обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему, фінансову стабільність та економіку України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Банкам України під час застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі - Положення), дозволити:
1) до 01 січня 2021 року під час визначення класу боржників/контрагентів не застосовувати:
пункт 6 розділу І Положення в частині використання інформації, наявної в Кредитному реєстрі Національного банку України;
пункт 6 розділу І Положення в частині використання інформації, наявної в Кредитному реєстрі Національного банку України;
підпункт 7 пункту 22 розділу ІІ, підпункт 6 пункту 59 розділу IV, підпункт 5 пункту 673 розділу IV1, підпункт 5 пункту 79 розділу V, підпункт 4 пункту 96 розділу VІІ, підпункт 4 пункту 106 розділу IX, підпункт 4 пункту 132 розділу XІ, підпункт 6 пункту 156 розділу XVI Положення;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!