• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 30.01.2024 № 12
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 30.01.2024
 • Номер: 12
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 30.01.2024
 • Номер: 12
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 31.01.2024
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
30.01.2024 № 12
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 10 Закону України "Про платіжні послуги", статей 29, 30 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", статті 4 Закону України "Про кредитні спілки", з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України з питань авторизації надавачів фінансових послуг та авторизації на платіжному ринку у відповідність до вимог законодавства України та вдосконалення регулювання платіжного ринку Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до:
1) Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 (зі змінами) (далі - Положення), що додаються;
2) Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, що додаються.
2. Національний банк України (далі - Національний банк) розглядає документи, подані заявником до Національного банку для здійснення процедур, визначених Положенням, до 31 грудня 2023 року, згідно з вимогами та в порядку, визначеними Положенням, постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 "Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг" (зі змінами), Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами), з урахуванням особливостей, визначених у пунктах 3-8 цієї постанови.
3. Фінансові установи, які звернулися до Національного банку з метою отримання авторизації на здійснення діяльності з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів без наміру отримати статус платіжної установи/установи електронних грошей до 31 грудня 2023 року та щодо яких Національний банк не прийняв рішення про видачу ліцензії та рішення про включення до Реєстру платіжної інфраструктури, зобов'язані протягом 10 робочих днів із дати надсилання їм Національним банком повідомлення про переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг на ліцензію на діяльність фінансової компанії подати до Національного банку заяву про розширення обсягу ліцензії за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку, розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, та із зазначенням виду фінансових платіжних послуг, які планує надавати фінансова компанія.
4. Неподання фінансовою компанією заяви про розширення обсягу ліцензії із зазначенням виду фінансових платіжних послуг, які планує надавати фінансова компанія, у строк, установлений в пункті 3 цієї постанови, є підставою для залишення Національним банком документів на отримання авторизації на здійснення діяльності з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів без розгляду (без прийняття відповідного рішення).
Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня закінчення строку, установленого в пункті 3 цієї постанови, надсилає таким особам повідомлення про залишення документів без розгляду та повертає документи, подані в паперовій формі, засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення.
5. Національний банк за результатами розгляду документів на отримання авторизації на здійснення діяльності з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів, поданих до 31 грудня 2023 року, та заяви про розширення обсягу ліцензії, поданої відповідно до пункту 3 цієї постанови, має право прийняти одне з таких рішень (рішення приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг):
1) про погодження зміни обсягу ліцензії (розширення) на діяльність фінансової компанії та включення до такої ліцензії фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів;
2) про відмову в погодженні зміни обсягу ліцензії (розширення) на діяльність фінансової компанії та включення до такої ліцензії фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів.
6. Національний банк у разі прийняття рішення про погодження зміни обсягу ліцензії (розширення) на діяльність фінансової компанії вносить запис про фінансову компанію до:
1) Державного реєстру фінансових установ - щодо права надання відповідних фінансових послуг разом із правом надавати фінансові платіжні послуги із здійснення еквайрингу платіжних інструментів та/або з переказу коштів без відкриття рахунку;
2) Реєстру платіжної інфраструктури - як про фінансову установу, що має право на надання платіжних послуг, а саме право надавати фінансові платіжні послуги із здійснення еквайрингу платіжних інструментів та/або з переказу коштів без відкриття рахунку.
7. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про погодження зміни обсягу ліцензії (розширення) на діяльність фінансової компанії повідомляє про це фінансову компанію шляхом надсилання витягу з Державного реєстру фінансових установ (у формі електронного документа), оформленого за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, або в паперовій формі.
8. Небанківські надавачі фінансових платіжних послуг, надавачі обмежених платіжних послуг, які станом на дату набрання чинності цією постановою не підключені до системи електронної пошти Національного банку, зобов'язані протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою підключитися до системи електронної пошти Національного банку та отримати доступ до інформаційної мережі Національного банку в порядку, визначеному розпорядчим актом Національного банку з питань укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, для здійснення офіційної комунікації з Національним банком.
9. Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ (Сергій Савчук) після офіційного опублікування довести до відома небанківських надавачів фінансових послуг інформацію про прийняття цієї постанови.
10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 33
Додатки
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)