Про державну підтримку сільського господарства України

Верховна Рада України Закон від 24.06.2004 №1877-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.06.2004

Номер 1877-IV

Статус Діє

Редакції
07.05.2022 внесення змін (закон від 17.02.2022 N 2079-IX /2079-20/) 01.01.2022 внесення змін (закон від 03.12.2020 N 1054-IX /1054-20/) 24.07.2021 внесення змін (закон від 01.07.2021 N 1601-IX /1601-20/) 01.07.2021 внесення змін (закон від 19.06.2020 N 738-IX /738-20/) 04.12.2020 внесення змін (закон від 05.11.2020 N 985-IX /985-20/) 16.10.2020 внесення змін (закон від 20.09.2019 N 124-IX /124-20/) 01.07.2020 внесення змін (закон від 12.09.2019 N 79-IX /79-20/) 27.02.2020 внесення змін (закон від 16.01.2020 N 465-IX /465-20/) 13.02.2020 внесення змін (закон від 14.01.2020 N 440-IX /440-20/) 15.08.2018 внесення змін (закон від 10.07.2018 N 2497-VIII /2497-19/) 01.01.2017 внесення змін (закон від 20.12.2016 N 1791-VIII /1791-19/) 05.04.2015 внесення змін (закон від 12.02.2015 N 191-VIII /191-19/) 01.02.2015 внесення змін (закон від 13.01.2015 N 87-VIII /87-19/) 11.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 406-VII /406-18/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 06.12.2012 N 5518-VI /5518-17/) 09.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5462-VI /5462-17/) 03.08.2012 внесення змін (закон від 05.07.2012 N 5060-VI /5060-17/) 01.07.2012 внесення змін (закон від 09.02.2012 N 4391-VI /4391-17/) 13.01.2012 внесення змін (закон від 22.12.2011 N 4216-VI /4216-17/) 01.01.2011 внесення змін (закон від 23.12.2010 N 2856-VI /2856-17/) 01.01.2011 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2756-VI /2756-17/) 23.07.2010 внесення змін (закон від 29.06.2010 N 2373-VI /2373-17/) 31.12.2009 внесення змін (закон від 22.12.2009 N 1782-VI /1782-17/) 01.01.2010 внесення змін (закон від 04.06.2009 N 1447-VI /1447-17/) 24.11.2009 визнання неконституційними окремих положень (решение від 24.11.2009 N 29-рп/2009 /v029p710-09/) 15.07.2009 внесення змін (закон від 04.06.2009 N 1447-VI /1447-17/) 17.03.2009 внесення змін (закон від 04.02.2009 N 922-VI /922-17/) 16.12.2006 внесення змін (закон від 30.11.2006 N 401-V /401-16/) 07.07.2005 внесення змін (закон від 16.06.2005 N 2657-IV /2657-15/) 24.06.2004 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
( Підпункт 14.2.1 пункту 14.2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1054-IX від 03.12.2020 )
14.2.2. Тарифи (плата) за транспортування сільськогосподарської продукції на експорт залізничним, авіаційним, водним (внутрішнім водним чи морським) та автомобільним видами транспорту, а також за їх зберігання, навантаження, перевантаження, перевалку та інші послуги транспортних (включаючи оренду або іншу плату за використання рухомого складу), припортових, портових чи складських організацій (включаючи елеватори, зернові склади та зерносховища) встановлюються на рівні тарифів, що застосовуються при наданні таких послуг щодо продукції українського виробництва, яка споживається на території України або переміщується транзитом (виходячи з їх найменшої величини). Встановлення будь-яких надбавок, націнок або інших видів платежів, додаткових до такого найменшого тарифу (плати), не припускається.
( Підп ункт 14.2.2 пункту 14.2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 985-IX від 05.11.2020, № 1054-IX від 03.12.2020 )
14.2.3. Перевізники об'єктів сільськогосподарської продукції не мають права обумовлювати надання своїх послуг (робіт) вимогами щодо страхування будь-яких видів ризиків, пов'язаних із таким перевезенням. У разі порушення цього правила відповідна страхова угода вважається недійсною, а перевізник і страховик та/або їх посадові (службові) особи несуть відповідальність, встановлену законодавством, у тому числі за перешкоджання здійсненню законної підприємницької діяльності.
( Підп ункт 14.2.3 пункту 14.2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )( Підп ункт 14.2.4 пункту 14.2 статті 14 виключено на підставі Закону № 985-IX від 05.11.2020 )
14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового регулювання вартості таких послуг:
а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);
б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);
в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);
г) ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.
При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну, розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до витрат, здійснених на їх надання. Недотримання вимог цієї статті тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
( Пункт 14.2 статті 14 доповнено підпунктом 14.2.5 згідно із Законом № 922-VI від 04.02.2009 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 29-рп/2009 від 24.11.2009; в редакції Закону № 1782-VI від 22.12.2009 )
Розділ V
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Стаття 15. Бюджетна тваринницька дотація
15.1. При плануванні витрат державного бюджету на черговий рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на надання дотацій виробникам продукції тваринництва (далі - бюджетної дотації).
Бюджетна дотація надається з метою підтримки рівня платоспроможного попиту українських споживачів продукції тваринництва та запобігання виникненню збитковості українських виробників такої продукції.
( Абзац другий пункту 15.1 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1447-VI від 04.06.2009 )
15.2. Об'єктами бюджетної дотації є:
велика рогата худоба;
свині;
вівці;
коні;
птиця свійська;
кролі;
молоко незбиране екстра, вищого, першого та другого ґатунків (не піддане будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб подальшого продажу);
вовна стрижена;
кокони тутового шовкопряда;
мед натуральний;
кози.
( П ункт 15.2 статті 15 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )( Пункт 15.2 статті 15 в редакції Закону № 1447-VI від 04.06.2009 )
15.3. Об'єктами спеціальної бюджетної дотації є:
худоба велика рогата молочна;
худоба велика рогата м'ясна;
молодняк великої рогатої худоби різного віку;
коні;
вівці;
свині;
кози.
( П ункт 15.3 статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )
До об'єктів спеціальної бюджетної дотації належать також бджолина сім'я, визначена такою відповідно до Закону України "Про бджільництво", та продукція шовківництва.
( Пункт 15.3 статті 15 в редакції Закону № 1447-VI від 04.06.2009 )
15.4. Суб'єктом (отримувачем) бюджетної дотації або спеціальної бюджетної дотації є безпосередній виробник об'єкта такої дотації.
15.5. Бюджетна дотація або спеціальна бюджетна дотація виплачується у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
( П ункт 15.5 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )
15.6. Розмір бюджетної дотації та порядок її надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Розподіл бюджетних коштів, спрямованих на дотацію для сільськогосподарських підприємств, здійснюється на рівні областей, міст Києва та Севастополя.
( Пункт 15.6 статті 15 в редакції Закону № 1447-VI від 04.06.2009 )
15.7. Розмір спеціальної бюджетної дотації на черговий бюджетний рік встановлюється Кабінетом Міністрів України у твердих сумах з розрахунку на одну голову об'єкта дотації, що перебуває у власності суб'єкта дотації станом на початок чергового бюджетного року.
15.8. Розрахунок розміру бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації (за їх об'єктами та сумами) надається як додаток до проекту закону України про Державний бюджет України на черговий рік.
15.9. Спеціальна бюджетна дотація надається лише по тваринах, що пройшли ідентифікацію та реєстрацію відповідно до закону, за умови повного впровадження системи наступного контролю за цільовим використанням бюджетних кошів, наданих на зазначені потреби.
15.10. Кабінет Міністрів України:
щорічно приймає постанову з питань режиму надання бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації, виходячи з норм цієї статті;
за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства установлює мінімально допустимий рівень цін на продукцію тваринництва, який використовується як база для розрахунку дотацій, а також для розрахунку ціни при закупівлі продукції тваринництва безпосередньо у виробника.
Стаття 16. Сертифікація об'єктів бюджетної (спеціальної бюджетної) дотації при їх експорті
( Пункт 16.1 статті 16 виключено на підставі Закону № 1447-VI від 04.06.2009 )
16.2. Експортери об'єктів бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації мають право за власним бажанням або за умовами міжнародних договорів (контрактів) здійснювати сертифікацію таких об'єктів.
( Пункт 16.2 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1447-VI від 04.06.2009 )
Розділ V-1
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Стаття 16-1. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції
16-1.1. Сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16- 1.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі - бюджетна дотація) після його внесення податковим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а) для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду;
б) з метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів/послуг до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності;
в) сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає податковому органу додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, передбачений пунктом 51 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - додаток до податкової декларації).
( Пункт 16-1.1 статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 440-IX від 14.01.2020, № 465-IX від 16.01.2020 )
16-1.2. Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подає до податкового органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
Заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень.
У заяві зазначаються підстави для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 16- 1.1 цієї статті, та перелік видів діяльності такого сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації.
Податковий орган відмовляє у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, встановленим пунктом 16- 1.1 цієї статті, або якщо сільськогосподарський товаровиробник не зареєстрований платником податку на додану вартість, або щодо такого товаровиробника прийнято рішення про припинення.
У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації податковий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього заяви внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації у разі, якщо:
а) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;
б) недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх товарів/послуг, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 16- 1 цієї статті;
в) щодо товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
г) анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість.
Виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації з підстави, визначеної у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою товаровиробника, а з підстав, визначених підпунктами "б" - "г" цього пункту, - за заявою товаровиробника або за рішенням податкового органу.
Форма заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
( Пункт 16-1.2 статті 16-1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 465-IX від 16.01.2020 )
Форми рішення про виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації затверджуються Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 16-1.2 статті 16-1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 465-IX від 16.01.2020 )( Пункт 16-1.2 статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 440-IX від 14.01.2020, № 465-IX від 16.01.2020 )
16-1.3. Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності:
16-1.3.1. вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13 КВЕД у частині:
вирощування листкових і стеблових овочів, таких як:
артишоки;
аспарагус;
капуста;
цвітна капуста та броколі;
салат-латук і цикорій;
шпинат;
вирощування баштанних культур, таких як:
огірки та корнішони;
баклажани;
помідори;
кавуни;
мускусні дині;
інші види баштанних культур (кабачки, гарбузи столові тощо);
вирощування коренеплідних, цибулинних і бульбоплідних овочів, таких як:
морква;
турнепс;
часник;
цибуля (у тому числі шалот);
цибуля-порей та інші види цибулинних;
інші коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні овочі (буряк столовий тощо);
вирощування грибів і трюфелів;
вирощування цукрового буряку;
вирощування інших овочів;
вирощування коренеплідних і бульбоплідних культур, таких як:
картопля;
солодка картопля;
маніок;
ямс;
інші коренеплідні та бульбоплідні культури;
16-1.3.2. вирощування винограду 01.21 КВЕД у частині:
вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортів на виноградниках;
16-1.3.3. вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24 КВЕД у частині:
вирощування зерняткових і кісточкових фруктів:
яблук;
абрикосів;
вишень і черешень;
персиків і нектаринів;
груш і айви;
слив і терну;
інших видів зерняткових і кісточкових фруктів;
16-1.3.4. вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 01.25 КВЕД у частині:
вирощування ягід:
чорниці;
смородини;
аґрусу;
ківі;
малини;
суниці та полуниці;
інших видів ягід;
вирощування їстівних горіхів:
мигдалю;
кеш’ю;
каштанів;
фундука (ліщини);
фісташок;
волоських горіхів;
інших видів їстівних горіхів;
16-1.3.5. розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41 КВЕД у частині:
вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід;
одержування сирого молока корів, у тому числі м’ясних порід, і буйволиць;
16-1.3.6. розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42 КВЕД у частині:
вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м’яса;
одержування сперми бугаїв для запліднення;
16-1.3.7. розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частині:
вирощування та розведення коней, віслюків, мулів і лошаків;
одержування сирого молока кобил і ослиць;
16-1.3.8. розведення овець і кіз 01.45 КВЕД у частині:
вирощування та розведення овець і кіз;
одержування сирого молока овець і кіз;
одержування вовни овець і кіз;
16-1.3.9. розведення свиней 01.46 КВЕД у частині:
відтворювання поголів’я свиней;
вирощування свиней;
одержування сперми кнурів;
16-1.3.10. розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:
розведення та вирощування свійської птиц (курей, індиків, качок, гусей, цесарок);
одержування яєць свійської птиці;
діяльності інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці;
16-1.3.11. розведення інших тварин 01.49 КВЕД у частині:
вирощування та розведення напівсвійських та інших тварин:
страусів;
інших видів птиці, наприклад перепелів;
комах;
кролів та інших хутрових тварин з цінним хутром;
одержування шкур хутрових сільськогосподарських тварин, шкіри плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах;
діяльності ферм із розведення хробаків, равликів, молюсків тощо;
розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда;
бджільництва, одержування меду та бджолиного воску;
16-1.3.12. вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частині:
вирощування тютюну і махорки (крім первинного оброблення листя тютюну - сушіння, сортування тощо);
16-1.3.13. виробництво м’яса 10.11 КВЕД у частині:
забою худоби, оброблення та фасування м’яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо;
виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса в тушах;
виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса у відрубах;
одержування щипаної вовни;
одержування щетини свиней;
16-1.3.14. виробництво м’яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:
забою, оброблення та фасування м’яса свійської птиці;
виробництва свіжого, охолодженого або замороженого м’яса (тушки та окремі частини тушок);
16-1.3.15. перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 КВЕД у частині:
виробництва незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;
виробництва напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо);
виробництва вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;
виробництва сметани;
16-1.3.16. виробництво інших харчових продуктів 10.89 КВЕД у частині:
( Абзац перший підпункту 16-1.3.16 пункту 16-1.3 статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 465-IX від 16.01.2020 )
виробництва яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку.
16-1.4. До Реєстру отримувачів бюджетної дотації вносяться такі дані:
1) назва сільськогосподарського товаровиробника - отримувача бюджетної дотації, його податковий номер та індивідуальний податковий номер;
2) дата подання заяви про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотації;
3) перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, та дата внесення запису про такі види діяльності;
4) реквізити поточного банківського рахунку отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації;
5) дата та сума перерахування бюджетної дотації на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації.
Взаємодія та обмін даними між відповідними державними органами щодо реалізації положень цієї статті здійснюються з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.
У разі зміни даних про отримувача бюджетної дотації, що стосуються найменування або податкового номера, внесення змін до Реєстру отримувачів бюджетної дотації здійснюється на підставі відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без подання заяви.
У разі зміни інших даних про отримувача, що містяться у Реєстрі отримувачів бюджетної дотації, сільськогосподарський товаровиробник подає відповідно до пункту 16-1.2 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про отримувача або виникли інші підстави для перереєстрації.
Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також порядок надання відповідної інформації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 16-1.4 статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
16-1.5. Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 16- 1.4 цієї статті, крім підпунктів 4 та 5 в частині реквізитів рахунків сільськогосподарського товаровиробника для перерахування бюджетної дотації, не є інформацією з обмеженим доступом та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
( Пункт 16-1.5 статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
16-1.6. За бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі здійснюють розподіл такої дотації між отримувачами.
З 1 січня 2018 року розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі не більше ніж 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України .
Особа, яка претендує на отримання державної підтримки, передбаченої цим розділом, зобов’язана повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки, передбаченої цим розділом, а також про зміни щодо таких пов’язаних осіб.
( Пункт 16-1.6 статті 16-1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 465-IX від 16.01.2020 )
( Пункт 16-1.6 статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 )
Стаття 16-2. Державна підтримка виробників плодів, ягід, винограду, хмелю та аквакультури
16-2.1. Виробникам, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, вирощують овочі, державна підтримка надається для часткової компенсації витрат, понесених на:
придбання садивного матеріалу;
проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення.
16-2.2. Виробникам плодів, ягід, винограду, хмелю та овочів, які займаються сільськогосподарською діяльністю з обробки, переробки та/або консервації плодів, ягід, винограду, хмелю та овочів, державна підтримка надається для компенсації до 50 відсотків вартості з урахуванням обмежень, зазначених в абзаці другому пункту 2-1.4. статті 2-1 цього Закону:
нового будівництва холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду, хмелю та овочів власного виробництва, цехів первинної переробки винограду, плодів, ягід та овочів власного виробництва, об’єктів із заморожування плодово-ягідної продукції;
придбання ліній товарної обробки плодів, ягід та овочів, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з переробки власно вирощених плодів, ягід, овочів та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали.
16-2.3. Виробникам, які займаються сільськогосподарською діяльністю з розведення та/або утримання, та/або вирощування, та/або вилову прісноводної та/або морської риби, жаб, безхребетних, водоростей та інших гідробіонтів, державна підтримка надається шляхом:
часткової компенсації до 30 відсотків витрат з урахуванням обмежень, зазначених в абзаці другому пункту 2-1.4 статті 2-1 цього Закону, понесених на таку діяльність;
надання дотації на одиницю виробленої продукції або площу водного об’єкта.
( Р озділ V-1 доповнено статтею 16-2 згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )( Закон доповнено розділом V-1 згідно із Законом № 1791-VIII від 20.12.2016 )
Розділ V-2
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОРГАНІЗАЦІЙ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ
Стаття 16-3. Бюджетна дотація для відновлення переданих у власність організацій водокористувачів насосних станцій
16-3.1. Організація водокористувачів, якій передана у власність непрацююча насосна станція або насосна станція, показники продуктивності якої є нижчими за визначений Кабінетом Міністрів України рівень, має право на бюджетну дотацію для відновлення насосної станції, якщо видатки на такі дотації передбачені Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
16-3.2. Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для надання дотації для відновлення переданих у власність організаціям водокористувачів насосних станцій, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Закон доповнено розділом V-2 згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
Розділ VI
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 17. Аграрні біржі
( Назва статті 17 в редакції Закону № 922-VI від 04.02.2009 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 29-рп/2009 від 24.11.2009; в редакції Закону № 1782-VI від 22.12.2009 )
17.1. Аграрна біржа функціонує у формі акціонерного товариства. Засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України.
( Пункт 17.1 статті 17 в редакції Законів № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )( Пункт 17.2 статті 17 виключено на підставі Законів № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )( Пункт 17.3 статті 17 виключено на підставі Законів № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )( Пункт 17.4 статті 17 виключено на підставі Законів № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )( Пункт 17.5 статті 17 виключено на підставі Законів № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )( Пункт 17.6 статті 17 виключено на підставі Законів № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )
17.7. Контроль за діяльністю Аграрної біржі здійснюють:
а) у сфері діяльності організованого товарного ринку - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
( Підпункт "а" пункту 17.7 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012; в редакції Законів № 79-IX від 12.09.2019, № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )
б) у сфері надання кредитних та тваринницьких дотацій - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
( Підпункт "б" пункту 17.7 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )( Підпункт "в" пункту 17.7 статті 17 виключено на підставі Законів № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )( Статтю 17-1 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
Стаття 17-2. Інші види державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
17-2.1. Підтримка сільськогосподарських товаровиробників незалежно від виду та обсягу продукції, яку вони виробляють, може надаватися шляхом:
виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь;
часткового бюджетного відшкодування вартості висіяного високорепродукційного насіння сільськогосподарських культур;
виконання цільових державних програм, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів, боротьбу із шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин і тварин, ведення сільського господарства на радіаційно забруднених територіях.
17-2.2. Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних закупівель зерна на умовах ф’ючерсів та/або форвардів на організованому товарному ринку України.
( Пункт 17-2.2 статті 17-2 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
17-2.3. Сільськогосподарським товаровиробникам (в обсязі до 50 відсотків) та сільськогосподарським кооперативам (в обсязі до 70 відсотків) відшкодовується вартість будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання сільськогосподарських тварин та птиці, рибницьких господарств, пасік, доїльних залів, об’єктів з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, а також вартість закупівлі техніки, механізмів та обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.
Розмір зазначеної у цьому пункті державної допомоги не може перевищувати максимального розміру підтримки на одного виробника сільськогосподарської продукції, зазначеного в абзаці другому пункту 2-1.4 статті 2-1 цього Закону.
( П ункт 17-2.3 статті 17-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 87-VIII від 13.01.2015; в редакції Закону № 985-IX від 05.11.2020 )
17-2.4. Підтримка виробників продукції тваринництва здійснюється також шляхом часткового відшкодування до 80 відсотків вартості племінних (генетичних) ресурсів з урахуванням обмежень, зазначених в абзаці другому пункту 2-1.4 статті 2-1 цього Закону, здешевлення вартості засобів ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.
( П ункт 17-2.4 статті 17-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )
17-2.5. Державна підтримка передбачає компенсацію та відшкодування за рахунок коштів державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам вартості збудованих у сільській місцевості соціально-побутових об'єктів (житлові будинки, гуртожитки, дитячі садки та ясла, школи, медичні пункти), інженерно-технічних комунікацій (дороги, водопровідні, каналізаційні, газові мережі та мережі електропередачі, альтернативних видів тепло- та енергопостачання) за умови, що вони забезпечують діяльність цих соціально-побутових об'єктів. При цьому збудовані сільськогосподарськими товаровиробниками соціально-побутові об'єкти та інженерно-технічні комунікації, на які сільськогосподарські товаровиробники отримали компенсацію, не можуть бути продані (реалізовані, передані в заставу або будь-яким іншим чином відчужені) і використовуються виключно за призначенням. Порядок використання бюджетних коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
17-2.6. Держава забезпечує підтримку надання послуг з маркетингу та просування продукції на ринок (створення і підтримка розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції, державної системи моніторингу аграрного ринку, регулярних торгів продукцією і товарними деривативами, заготівельно-збутових, переробних, постачальницьких та інших обслуговуючих підприємств та організацій у сфері агропромислового комплексу, організація виставок і виставкових заходів).
( П ункт 17-2.6 статті 17-2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 985-IX від 05.11.2020, № 738-IX від 19.06.2020 )
17-2.7. Держава забезпечує підтримку заходів, пов'язаних із забезпеченням контролю якості та безпеки продуктів харчування.
Порядок надання вищезазначених видів підтримки визначається постановами Кабінету Міністрів України.
17-2.8. Сільськогосподарським товаровиробникам можуть відшкодовуватися втрати від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Відшкодування здійснюється шляхом виплати бюджетної дотації на одиницю пошкоджених угідь.
Для отримання сільськогосподарськими товаровиробниками та сільськогосподарськими кооперативами, які постраждали від надзвичайних ситуацій природного характеру, кредитів можуть надаватися державні гарантії у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України, та згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
( Статтю 17-2 доповнено пунктом 17-2.8 згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )
17-2.9. Державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської продукції здійснюється шляхом:
виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь та/або одну голову великої рогатої худоби;
відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на проведення сертифікації органічного виробництва;
відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив, насіння, садивного матеріалу та кормів.
( Статтю 17-2 доповнено пунктом 17-2.9 згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )
17-2.10. Сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, може надаватися державна підтримка у вигляді бюджетної дотації, в тому числі на компенсацію вартості електроенергії, що витрачається для подачі води для поливу. Відшкодування здійснюється шляхом виплати бюджетної дотації на одиницю оброблюваних угідь.
( Статтю 17-2 доповнено пунктом 17-2.10 згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )
17-2.11. Держава забезпечує підтримку сільськогосподарської дорадчої діяльності шляхом часткової компенсації сільськогосподарським дорадчим службам понесених ними витрат при наданні сільськогосподарських дорадчих послуг суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню.
( Статтю 17-2 доповнено пунктом 17-2.11 згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )
17-2.12. Держава забезпечує підтримку виробників сільськогосподарської продукції, що здійснюють утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення. Порядок надання зазначеного виду підтримки визначається Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 17-2 доповнено пунктом 17-2.12 згідно із Законом № 985-IX від 05.11.2020 )( Закон доповнено статтею 17-2 згідно із Законом № 1447-VI від 04.06.2009 )
Стаття 18. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року з урахуванням норм пунктів 2-9 цієї статті.
2. Щорічно, при розробці проекту державного бюджету на черговий рік, Кабінет Міністрів України:
а) визначає розмір видатків на реалізацію заходів, передбачених цим Законом, а також доцільність запровадження окремих видів режимів дотацій (субсидій) та їх розмір;
б) встановлює форми статистичної та фінансової звітності, достатньої для визначення розміру мінімальної або максимальної ціни, дотації (субсидії), розробляє програму моніторингу цін аграрного ринку України.
3. Аграрна біржа підлягає державній реєстрації до 1 жовтня 2004 року. Первинний внесок до статутного фонду Аграрної біржі здійснюється Аграрним фондом у встановлені цим Законом строки.
4. Виплата страхових субсидій за рахунок ФАСС здійснюється за страховими договорами, за якими страхові внески були здійснені після початку застосування норм цього Закону.
( Пункт 5 статті 18 виключено на підставі Закону № 922-VI від 04.02.2009 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 29-рп/2009 від 24.11.2009; пункт 5 статті 18 виключено на підставі Закону № 1782-VI від 22.12.2009 )
6. Для першого маркетингового періоду після набрання чинності цим Законом максимальна інтервенційна ціна встановлюється постановою Кабінету Міністрів України у відсотковому відношенні до встановленого рівня мінімальної інтервенційної ціни (в розрізі окремих об'єктів державного цінового регулювання).
7. У 2005 році державний інтервенційний фонд формується у таких обсягах:
а) пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), та жито ( коди УКТ ЗЕД 1001, 1002 00 00 00 ) - сукупно 1,5 млн тонн;
б) цукор тільки з цукрових буряків ( код УКТ ЗЕД 1701 12 ) - 180 тис. тонн.
8. Норми інших нормативно-правових актів діють у частинах, які не суперечать нормам цього Закону.
9. Кабінету Міністрів України:
а) протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів, виданих центральними органами виконавчої влади, у відповідність із цим Законом та прийняти відповідні нормативно-правові акти для забезпечення реалізації норм цього Закону;
б) до 1 жовтня 2004 року подати на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо внесення змін до законів та інших законодавчих актів, які випливають з норм цього Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
24 червня 2004 року
№ 1877-IV


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну підтримку сільського господарства України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Цілі та сфера застосування Закону
1.1. Цей Закон визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення.
1.2. Цей Закон не регулює питання, визначені Земельним кодексом України.
1.3. Цей Закон не регулює питання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції.
Стаття 2. Визначення термінів
Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
2.1. Аграрна біржа - товарна біржа, що функціонує відповідно до Закону України "Про товарні біржі" з урахуванням положень цього Закону.
2.2. Аграрний ринок - сукупність правовідносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивільно-правових договорів щодо сільськогосподарської продукції.
2.3. Термін "базовий актив" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
2.3-1. Регулярні торги - укладення угод кожного торгівельного дня протягом календарного року, у тому числі товарних деривативних контрактів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та/або базовим показником яких є ціна на сільськогосподарську продукцію або на декілька видів сільськогосподарської продукції (індекс).
2.4. Клірингова діяльність за результатами регулярних торгів, проведених на Аграрній біржі, здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

30 днiв передплати безкоштовно!