Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інформація від 02.10.2012 №1343

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення, Інформація, Перелік, Довідка, Форма, Положення від 02.10.2012 №1343
Увага! Не остання редакція від 20.03.2018. Внесення змін (рішення від 01.02.2018 N 58 /z0307-18/)
Документ підготовлено в системі iplex
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ІНФОРМАЦІЯ
про корпоративний інвестиційний фонд
Таблиця 1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування інвестиційного фонду
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
Територія (область)-3
Місцезнаходження
Дата реєстрації випуску акцій
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
Форма випуску-4
Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2
Номінальна вартість акції (грн)
Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
Таблиця 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування інвестиційного фонду
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4
Найменування юридичної особи
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013, № 1249 від 23.09.2014 )
Додаток 8
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ІНФОРМАЦІЯ
про пайовий інвестиційний фонд
Таблиця 1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування інвестиційного фонду
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Повне найменування Компанії
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
Територія (область) Компанії-3
Місцезнаходження Компанії
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
Форма випуску-4
Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)
Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
Таблиця 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування інвестиційного фонду
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Найменування юридичної особи
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
Місцезнаходження юридичної особи
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013, № 1249 від 23.09.2014 )
Додаток 9
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ІНФОРМАЦІЯ
про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ Компанії
Код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування інвестиційного фонду
Вид Інформації: 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)
Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)
Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
Разом фактичний розмір винагороди (грн)
Разом перевищення нормативу (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)
Таблиця 2
Код за ЄДРПОУ Компанії
Код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування інвестиційного фонду
Вид Інформації: 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)
Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
Разом фактичний розмір винагороди (грн)
Разом перевищення нормативу (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток 9 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
Додаток 10
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 6.4 пункту 6 розділу ІІІ)
ДОВІДКА
про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ Компанії
Код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування інвестиційного фонду
Вид Інформації: 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Повне найменування Компанії
Винагорода депозитарній установі ІСІ, сума витрат за рік (грн)
Винагорода аудитору ІСІ, сума витрат за рік (грн)
Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік (грн)
Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)
Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування
Таблиця 2
Код за ЄДРПОУ Компанії
Код за ЄДРПОУ КІФ
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
Повне найменування інвестиційного фонду
Вид Інформації: 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повідомлення станом на дату
Вид ІСІ-1
Тип ІСІ-2
Загальні витрати (грн)
Середньорічна вартість чистих активів (грн)
Норматив витрат (грн)
Сума перевищення нормативу (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток 10 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )( Додаток 11 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )( Додаток 12 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )( Додаток 13 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )( Додаток 14 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
Додаток 11
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
активів недержавного пенсійного фонду
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду
Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Повідомлення станом на дату
Повне найменування недержавного пенсійного фонду
Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)
Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)
Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)
Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)
Балансова вартість інших інвестицій (грн)
Разом (грн)
Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток із змінами, внесеними згідно зРішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013 )
Додаток 12
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Повне найменування Особи
Посада керівника
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Повне найменування недержавного пенсійного фонду
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
E-mail контактної особи з питань складеної Інформації
Додаток 13
до Положення про порядок
складання та розкриття інформації
компаніями з управління активами
та особами, що здійснюють управління
активами недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
ІНФОРМАЦІЯ
про недержавний пенсійний фонд
Таблиця 1
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду
Вид Інформації: 2 - щоквартальна
Звітний рік
Звітний квартал
Повне найменування недержавного пенсійного фонду
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи
Код території за КОАТУУ
Територія (область)-3
Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду
Код міжміського телефонного зв'язку
Телефон
E-mail
www-адреса
Код за КВЕД
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
Таблиця 2
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду
Вид Інформації: 2 - щоквартальна
Звітний рік
Звітний квартал
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4
Найменування юридичної особи
Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи
Місцезнаходження юридичної особи
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013 )
Додаток 14
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(підпункт 4.4 пункту 4 розділу ІV)
ДОВІДКА
про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
Код за ЄДРПОУ Особи
Код за ЄДРПОУ недержавного пенсійного фонду
Вид Інформації: 1 - щорічна
Звітний рік
Звітний квартал
Вид фонду-1
Тип фонду-2
Повне найменування недержавного пенсійного фонду
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Сума винагороди за рік
__________
-1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
( Додаток в редакціїРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013 )
Додаток 15
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
(підпункт "в" пункту 2 розділу ІІ)
ДОВІДКА
про розрахунок показника розміру власних коштів
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи
Найменування Компанії/Особи
Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
Розмір власних коштів, грн
Розмір капіталу першого рівня, грн
Розмір капіталу другого рівня, грн
Зареєстрований зареєстрований статутний капітал, грн
Резервний капітал, грн
Додатковий капітал, грн
Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн
Прибуток поточного року, у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою), грн
Неоплачений статутний капітал, грн
Вилучений статутний капітал, грн
Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн
Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн
( Рядок 14 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017 )
Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн
Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн
Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн
Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн
Непокритий збиток на початок звітного року, грн
Збитки поточного року, грн
Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн
Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн
Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн
Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України, рішеннями Комісії або рішеннями суду (крім акцій приватних акціонерних товариств та векселів), а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн
Гудвіл, грн
Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн
Відстрочені податкові активи, грн
Витрати майбутніх періодів, грн
Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн
Капітал у дооцінках, грн
Примітки
__________
Примітка.
Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.
ДОВІДКА
про розрахунок нормативу достатності власних коштів
Таблиця 2
Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи
Найменування Компанії/Особи
Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
Розмір власних коштів, грн
Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн
Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн
Витрати на службові відрядження, грн
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн
Витрати на оплату послуг зв'язку, грн
Винагороди за консультаційні послуги, грн
Винагороди за інформаційні послуги, грн
Винагороди за аудиторські послуги, грн
Винагороди за інші послуги, грн
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн
Витрати на охорону приміщень, грн
Розмір фіксованих накладних витрат, грн
Норматив достатності власних коштів-1
Примітки
__________
Примітка.
Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.
__________
-1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.
ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику
Таблиця 3
Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи
Найменування Компанії/Особи
Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
Розмір власних коштів, грн
Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн
Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн
Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн
Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн
Величина операційного ризику-1
Коефіцієнт покриття операційного ризику-1
Примітки
__________
Примітка.
Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.
__________
-1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.
ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості
Таблиця 4
Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи
Найменування Компанії/Особи
Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
Розмір власного капіталу, грн
Вартість активів, грн
Коефіцієнт фінансової стійкості-1
Примітки
__________
Примітка.
Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.
__________
-1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.
( Положення доповнено новим Додатком згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2349 від 10.10.2013; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014, № 177 від 16.02.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 10.01.2017, № 58 від 01.02.2018 )
( Додаток 20 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
( Додаток 21 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014 )
Додаток 16
до Положення про порядок складання
та розкриття інформації компаніями
з управління активами та особами,
що здійснюють управління активами
недержавних пенсійних фондів,
та подання відповідних документів
до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
(пункт 4 розділу ІІ)
ВІДОМОСТІ
про аудиторський висновок (звіт)
1Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
, виданого Аудиторською палатою України
5Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
6Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм
, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
9Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності)
10Номер та дата договору на проведення аудиту
11Дата початку та дата закінчення аудиту
12Дата аудиторського висновку (звіту)
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
__________
* Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
( Положення доповнено новим Додатком 16 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1249 від 23.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 786 від 07.11.2017 )
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
02.10.2012 № 1343
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2012 р.
за № 1764/22076
Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пунктів 15 та 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2005 року № 520 "Про затвердження Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за № 1273/11553 (зі змінами);
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 серпня 2002 року № 216 "Про затвердження Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за № 697/6985 (зі змінами);