• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України  | Закон від 02.10.2012 № 5410-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 38, ст.502)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 222-VIII від 02.03.2015 , ВВР, 2015, № 23, ст.158 № 1089-IX від 16.12.2020 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині першій статті 309 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "яка є документом суворої фінансової звітності" виключити.
2. Частину дев'яту статті 35 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2012 р., № 5, ст. 34) виключити.
3. В абзаці сімнадцятому статті 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2002 р., № 29, ст. 190; 2006 р., № 5-6, ст. 74; 2011р., № 34, ст. 343) слова "суворої звітності" виключити.
4. У частині першій статті 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 46-47, ст. 403) слова "та є документом суворої звітності" виключити.
5. Друге речення частини першої статті 14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68; 2010 р., № 20, ст. 198) виключити.
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015 )
7. У пункті 4 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34) слова "із застосуванням бланків суворого обліку" виключити.
8. Частину другу статті 37 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2012 р., № 7, ст. 53) виключити.
9. Частину третю статті 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 36, ст. 419) виключити.
( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020 )
11. Частину третю статті 23 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180) виключити.
( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020 )
1) у частині четвертій статті 33 слова "і є захищеними документами суворої звітності" виключити;
2) у частині п'ятнадцятій статті 41 та частині другій статті 42 слова "і які є захищеними документами суворої звітності" виключити.
13. Пункт 17.2 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:
"17.2. Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом, технічний опис, зразки, порядок замовлення, організації постачання якого затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".
14. Частину першу статті 5 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 136) виключити.
( Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 406-VII від 04.07.2013 )
16. У частині четвертій статті 6 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128) слова "суворої звітності" виключити.
17. У статті 1 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533) у визначенні терміна "сертифікат придатності для споживання людиною" слова "суворої звітності" виключити.
18. В абзаці шостому статті 58 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398), слова "бланків суворої звітності" виключити.
19. У другому реченні частини першої статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509) слова "є документами суворої звітності, що" виключити.
20. В абзаці першому частини першої статті 22 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11) слова "та документом суворої звітності" виключити.
21. У другому реченні частини першої статті 7 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" слова "є документом суворої звітності, що" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, у тому числі шляхом скасування нормативно-правових актів, якими передбачено віднесення документів чи бланків до документів чи бланків суворого обліку або суворої звітності (суворої фінансової звітності);
забезпечити приведення актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом, у тому числі шляхом скасування нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, якими передбачено віднесення документів чи бланків до документів чи бланків суворого обліку або суворої звітності (суворої фінансової звітності).
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5316-VI