• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України  | Закон від 02.10.2012 № 5410-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо необхідності обов’язкового надання витягів та виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 42, ст.586)( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74 Законами № 1089-IX від 16.12.2020 № 1965-IX від 15.12.2021 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині четвертій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "інформацією про неї, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
3. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2002 р., № 26, ст. 175; 2007 р., № 4, ст. 32; 2009 р., № 18, ст. 246; 2011 р., № 41, ст. 413):
1) в абзаці другому частини четвертої статті 3 слова "та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб’єкта господарювання" виключити;
2) у частині дев’ятнадцятій статті 15 слова "до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.
4. В абзаці сьомому частини четвертої статті 4 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4712-VI) слова "і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.
5. Пункт 1 частини другої статті 19 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362) виключити.
6. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 25, ст. 261) слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.
7. У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словом "додаються".
8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) абзац тринадцятий частини другої статті 7 після слів "та ліцензій" доповнити словами "для укладення цивільно-правових договорів", а після слів "у стані припинення" доповнити словами "про види діяльності";
2) абзац третій частини четвертої статті 17 та абзац третій частини четвертої статті 21 доповнити словами "про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта";
3) у тексті Закону слова "через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта" у відповідному відмінку і числі.
9. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.
10. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "дані про державну реєстрацію, що підтверджуються випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.
( Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1965-IX від 15.12.2021 )( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020 )
13. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.
( Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020 )( Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
16. Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2011 р., № 41, ст. 413) виключити.
17. У частині восьмій статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2011 р., № 42, ст. 426; 2012 р., № 29, ст. 332):
в абзаці п’ятому слова "і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)" виключити;
в абзаці шостому слова "документів, що додаються" замінити словами "документа, що додається".
18. У статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 p., № 51, ст. 755; 2011 p., № 41, ст. 413):
абзац шостий частини другої виключити;
частину третю доповнити реченнями другим - четвертим такого змісту: "При розгляді центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики поданих юридичною особою документів для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції перевіряється інформація про цю особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Відсутність такої інформації або її невідповідність поданим документам є підставою для відмови у наданні цього статусу. Відомості про це залишаються в матеріалах щодо видачі наказу про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції".
19. В абзацах другому та третьому пункту 1 та пункті 3 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11, № 41, ст. 413) слова "зазначеним у витягу" замінити словами "відповідно до відомостей".
( Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 2597-VIII від 18.10.2018 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім:
пункту 8 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24 травня 2012 року № 4839-VI;
пункту 20 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 18 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5410-VI