Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового звязку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України. Перелік від 21.09.2007 №338

Національний банк України Постанова, Перелік, Положення від 21.09.2007 №338
Увага! Не остання редакція від 01.12.2018. Внесення змін (постанова від 28.11.2018 N 131 /v0131500-18/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Положення

Дата 21.09.2007

Номер 338

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.09.2007 № 338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2007 р.
за № 1220/14487
Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" , статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України (додається).
2. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:
2.1. У першому реченні пункту 3.2 розділу 3 слова "де безпосередньо здійснювалася відповідна перевірка" замінити словами "що перевірявся (перевірялася)".
2.2. У додатках до Положення слова "де проводиться перевірка" замінити словами "яка перевіряється".
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України , затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 № 259, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за № 622/5813;
Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.09.2002 № 352, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за № 818/7106;
постанову Правління Національного банку України від 17.02.2004 № 49 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за № 261/8860;
пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 20.10.2004 № 493 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за № 32/10312;
постанову Правління Національного банку України від 25.08.2005 № 313 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.09.2005 за № 1023/11303;
пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 01.09.2005 № 326 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.09.2005 за № 1073/11353.
4. Департаменту валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О.В.Савченка, Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко), начальників територіальних управлінь Національного банку України.
6. Постанова набирає чинності 1 січня 2008 року.
В.о. ГоловиА.В.Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.09.2007 № 338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2007 р.
за № 1220/14487
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
( У тексті Положення слова "фахівці", "вповноважені працівники" у всіх відмінках та числах замінено словами "уповноважені працівники" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" , статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет), Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за № 209/4430 (далі - Положення про валютний контроль), інших нормативно-правових актів з метою встановлення єдиного порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) виїзних і невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України, а також перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України.
1.2. Це Положення визначає порядок проведення виїзних та невиїзних (камеральних) перевірок банків, філій іноземних банків та їх підрозділів (далі - банки), інших фінансових установ, їх відокремлених підрозділів і структурних одиниць цих підрозділів, а також національного оператора поштового зв'язку та його об'єктів поштового зв'язку (далі - фінансові установи), що отримали генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, щодо дотримання ними вимог валютного законодавства України, а також установлює порядок проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти банків, фінансових установ та юридичних осіб, які діють на підставі агентських договорів з банками та фінансовими установами (далі - пункти обміну).
( Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 304 від 16.07.2012 )
1.3. Перевірки банків і фінансових установ щодо дотримання ними вимог валютного законодавства України (далі - перевірки) проводять уповноважені працівники структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, до компетенції якого належить здійснення контролю за банками, фінансовими установами (далі - Департамент), з метою дотримання банками та фінансовими установами валютного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - валютне законодавство). До перевірок належать виїзні та невиїзні (камеральні) перевірки.
( Абзац перший пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 118 від 26.04.2011, № 255 від 15.04.2015, № 392 від 19.06.2015, № 383 від 07.09.2016 )
Виїзними перевірками є планові та позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками Департаменту (далі - уповноважені працівники) за місцезнаходженням банків (фінансових установ), що перевіряються. Зазначені перевірки проводяться відповідно до вимог глав 1 - 5 , 7 та 8 цього Положення.
( Абзац другий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015 )
Невиїзними (камеральними) перевірками (далі - невиїзні перевірки) є позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками в приміщеннях Департаменту на підставі даних статистичної звітності та/або інших документів. Зазначені перевірки проводяться відповідно до вимог цієї глави, пунктів 2.2, 2.3, 2.5-2.7, 2.9, 2.14 глави 2, пунктів 3.1, 3.10 глави 3, пунктів 4.1 - 4.3, 4.8, 4.10, 4.11 глави 4, глави 6 , пунктів 7.1 - 7.4, 7.8, 7.9 глави 7, глави 8 цього Положення.
( Абзац третій пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 304 від 16.07.2012, № 392 від 19.06.2015, № 383 від 07.09.2016 )
1.4. Перевірки кас банків (фінансових установ) і пунктів обміну проводяться уповноваженими працівниками Департаменту щодо дотримання ними встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій. Організація, проведення та оформлення матеріалів за результатами проведення таких перевірок здійснюються відповідно до глави 9 цього Положення.
( Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015; в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
1.5. Виїзні та невиїзні перевірки, а також перевірки пунктів обміну не виконують завдань і не замінюють аудиторських перевірок, що проводяться для підтвердження достовірності бухгалтерського балансу та звітності банків (фінансових установ), інспекційних перевірок, що проводяться службою банківського нагляду Національного банку відповідно до статті 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - інспекційна перевірка) та вповноваженими органами відповідно до статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" , а також документальних ревізій, що призначаються компетентними органами для збирання доказів за кримінальними, адміністративними, цивільними та іншими справами, що перебувають у їх провадженні.
1.6. Терміни в Положенні вживаються відповідно до визначень, наведених у Декреті, Положенні про валютний контроль, Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року № 502, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 січня 2003 року за № 21/7342 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 квітня 2014 року № 249), Положенні про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499), Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902, та інших нормативно-правових актах України.
( Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
2. Організація проведення перевірок
2.1. Планові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] проводять уповноважені працівники відповідно до плану перевірок, який складає щороку Департамент та затверджує Голова Національного банку або уповноважена особа Національного банку, яка згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом (далі - план перевірок). Складання та затвердження плану перевірок здійснюються без урахування перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
До плану перевірок можуть бути включені такі банки та фінансові установи:
щодо яких отримана письмова інформація про порушення ними валютного законодавства;
аналіз статистичної звітності та/або інших документів яких свідчить про можливі порушення валютного законодавства;
перелік яких визначається за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/послуг з переказу коштів небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх відокремленими підрозділами (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
( Пункт 2.1 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 126 від 11.12.2017 )
2.2. Позапланові виїзні або невиїзні перевірки проводять уповноважені працівники за наявності обґрунтованих підстав, до яких належать:
результати аналізу статистичної звітності, інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), отримані від банку/фінансової установи, що можуть свідчити про порушення валютного законодавства, ознаки здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність);
( Абзац другий пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 126 від 11.12.2017 )
інформація, отримана Національним банком, зокрема від державних органів, про факти, що можуть свідчити про порушення вимог валютного законодавства, законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), здійснення ризикової діяльності;
негативні тенденції на валютному ринку України, що виявлені під час виконання Національним банком законодавчо закріпленої за ним функції із забезпечення стабільності грошової одиниці України;
результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу.
Підставою для проведення позапланової перевірки може бути також наявність у Департаменту інформації, зокрема одержаної під час надання банками (фінансовими установами) відповідних пакетів документів, щодо здійсненої або запланованої реорганізації банку (фінансової установи) чи його (її) підрозділів або щодо припинення діяльності підрозділів банку (фінансової установи);
( Пункт 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )( Пункт 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 304 від 16.07.2012 )
2.3. Під час проведення планових та позапланових перевірок уповноважені працівники використовують комплексний метод (лише для виїзних перевірок) або метод за окремими питаннями, суцільний або вибірковий порядок.
2.4. Комплексний метод перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, який підлягає перевірці, щодо їх відповідності чинному в цей період валютному законодавству та охоплює весь перелік питань, які підлягають перевірці в банку (фінансовій установі), визначений у додатку до цього Положення, та обмежений відповідно до переліку операцій, що можуть здійснювати банки (фінансові установи) - юридичні особи на підставі отриманої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, а їх структурні підрозділи - відповідно до дозволу, наданого юридичною особою.
2.5. Перевірка методом за окремими питаннями передбачає перевірку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та/або його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності окремим нормам чинного протягом цього періоду валютного законодавства та може охоплювати лише одне або декілька питань з переліку, що додається до цього Положення.
2.6. Суцільний порядок перевірки передбачає перевірку всіх без винятку валютних операцій, що здійснювалися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо відповідності цих операцій валютному законодавству в цілому під час перевірки комплексним методом та окремим нормам валютного законодавства під час перевірки методом за окремими питаннями.
2.7. Вибірковий порядок перевірки передбачає перевірку валютних операцій, що вибрані уповноваженими працівниками на власний розсуд та проводилися банком (фінансовою установою) та його клієнтами протягом періоду, що підлягає перевірці, щодо їх відповідності чинному в цей період валютному законодавству в цілому під час перевірки комплексним методом та щодо відповідності цих операцій деяким нормам чинного в період, що підлягає перевірці, валютного законодавства під час перевірки методом за окремими питаннями. Передусім вибірці підлягають безготівкові валютні операції на суму, що перевищує еквівалент 50 000 євро, та операції з готівковою іноземною валютою на суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком.
2.8. Планова (позапланова) виїзна перевірка проводиться уповноваженими працівниками як самостійно, так і в складі інспекційних перевірок, що проводить Національний банк із залученням уповноважених працівників різних структурних підрозділів Національного банку в межах їх компетенції та за згодою керівників цих структурних підрозділів.
В окремих випадках проведення планової чи позапланової виїзної перевірки здійснюється одночасно з перевірками контрольних та/або правоохоронних органів.
Під час проведення таких перевірок зазначені органи діють у межах повноважень, наданих їм законодавством України.
( Пункт 2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015 )
2.9. До перевірки не можуть залучатися уповноважені працівники, які мають близьких родичів (дружина, чоловік, батьки, діти, сестри, брати), які обіймають керівні посади в органах управління банку (фінансової установи), що перевіряється. Працівник, якого призначають проводити перевірку, повинен повідомити про наявні в нього підстави не брати в ній участі. Якщо він приховує таку інформацію, то несе відповідальність згідно із законодавством України.
2.10. Для проведення виїзної перевірки з уповноважених працівників утворюється робоча група. Керівник робочої групи призначається зі складу її членів. Чисельність робочої групи визначається залежно від періоду та обсягу матеріалів, що підлягають виїзній перевірці. Мінімальний склад робочої групи - 2 чоловіки.
Якщо перевіряється незначний обсяг матеріалів, то виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи, тобто одним уповноваженим працівником Департаменту, який у такому разі виконує обов'язки керівника робочої групи.
( Абзац другий пункту 2.10 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 392 від 19.06.2015 )
2.11. Письмове доручення директора Департаменту або уповноваженої особи Національного банку (далі - керівники перевірки), є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок.
( Абзац перший пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018 )
Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за письмовим чи усним дорученням Голови Національного банку або уповноваженої особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, що оформляється у формі розпорядчого акта Національного банку.
( Абзац другий пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 131 від 28.11.2018 )
Розпорядчий акт Національного банку є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].
( Абзац третій пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 131 від 28.11.2018 )
У розпорядчому акті Національного банку про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:
( Абзац четвертий пункту 2.11 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);
підстава і мета перевірки;
період, що підлягає перевірці;
строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);
перелік питань, що підлягають перевірці;
склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали уповноважених працівників) або прізвище та ініціали уповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);
інше (у разі потреби).
( Абзац дванадцятий пункту 2.11 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
( Абзац тринадцятий пункту 2.11 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
( Пункт 2.11 глави 2 в редакції Постанов Національного банку № 304 від 16.07.2012, № 392 від 19.06.2015 )
2.12. У письмовому дорученні на проведення виїзної перевірки зазначаються:
( Абзац перший пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 304 від 16.07.2012 )
повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи), що перевірятиметься;
підстава проведення перевірки;
склад робочої групи та її керівник (прізвища та ініціали уповноважених працівників) або прізвище та ініціали уповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);
метод проведення перевірки (комплексний чи за окремими питаннями);
період, що підлягає перевірці;
строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);
інше (у разі потреби).
У разі проведення виїзної перевірки методом за окремими питаннями разом з наданням доручення затверджується перелік питань для робочої групи (уповноваженого працівника), за якими проводиться перевірка.
Перелік питань оформляється у формі додатка до доручення, що затверджується керівником перевірки, або викладається в тексті доручення.
( Абзац десятий пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 97 від 06.09.2018 )
У дорученні може бути встановлено право керівника робочої групи (уповноваженого працівника) під час проведення виїзної перевірки самостійно або за погодженням з керівником перевірки доповнювати чи уточнювати перелік питань, за якими проводитиметься виїзна перевірка, а також розширювати період, який охоплюється перевіркою.
( Абзац одинадцятий пункту 2.12 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 97 від 06.09.2018 )
2.13. Керівник робочої групи (уповноважений працівник) подає керівникові банку (фінансової установи)-1 оригінал доручення (розпорядчого акта Національного банку) на проведення виїзної перевірки.
( Абзац другий пункту 2.13 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
__________
-1 Керівник банку (фінансової установи) - керівник (особа, яка виконує його обов'язки) структурного підрозділу банку (фінансової установи), що перевіряється.
( Пункт 2.13 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 304 від 16.07.2012, № 131 від 28.11.2018 )
2.14. Виїзні та невиїзні перевірки проводяться у строки, що потрібні й достатні для виконання запланованого обсягу перевірки.
Строк проведення виїзної перевірки до 30 робочих днів уключно.
( Абзац другий пункту 2.14 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018 )
Зазначений строк може бути продовжений до 30 робочих днів керівником перевірки шляхом доповнення до доручення.
( Абзац третій пункту 2.14 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018 )( Абзац четвертий пункту 2.14 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 97 від 06.09.2018 )( Абзац п'ятий пункту 2.14 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 97 від 06.09.2018 )( Пункт 2.15 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
2.15. Виїзні перевірки організовуються таким чином, щоб не порушувати режим роботи банків (фінансових установ), що перевіряються.
Керівник перевірки має право прийняти письмове рішення про відміну розпочатої виїзної перевірки, у якому повинні зазначатися причини її відміни.
( Абзац другий пункту 2.15 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 97 від 06.09.2018 )
3. Порядок проведення перевірок
3.1. Для підготовки до виїзної або невиїзної перевірки членам робочої групи (уповноваженому працівнику) надається до п'яти робочих днів для планових та до трьох робочих днів для позапланових перевірок.
( Абзац перший пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
Протягом цього часу в разі проведення виїзної перевірки керівник робочої групи інформує її членів про завдання (рекомендації, указівки) перевірки, а також проводить інструктаж щодо порядку взаємодії з працівниками банку (фінансової установи) під час проведення виїзної перевірки, у тому числі стосовно суворого дотримання етичних норм спілкування.
До початку проведення виїзної або невиїзної перевірки члени робочої групи (уповноважений працівник) зобов'язані:
вивчити матеріали попередніх перевірок (якщо є) з метою подальшого контролю за тими напрямами роботи банку (фінансової установи), за якими раніше були виявлені порушення валютного законодавства та/або виявлені під час попередніх перевірок ризики допущення порушень внаслідок недосконалості процедур внутрішнього контролю;
( Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 637 від 07.10.2014 )
провести аналіз інформації, що міститься у звітності та інших документах, отриманих Департаментом (зокрема шляхом отримання Департаментом доступу до електронних документів, їх копій, отримання копій електронних документів на паперових носіях) у зв'язку з діяльністю банку (фінансової установи), за період, що підлягає перевірці;
( Абзац п'ятий пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
деталізувати питання, що підлягають перевірці, на підставі результатів аналізу вищезазначеної інформації, а також відповідно до доручення на перевірку.
3.2. Про проведення планової виїзної перевірки, крім виїзної перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, Департамент зобов'язаний повідомити керівника банку (фінансової установи) не пізніше ніж за 10 днів до її початку.
( Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 392 від 19.06.2015, № 383 від 07.09.2016 )
Позапланову виїзну перевірку, крім виїзної перевірки каси банку (фінансової установи), пункту обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій, розпочинають з повідомлення (або не повідомляючи) керівника банку (фінансової установи), пункту обміну про початок її здійснення. Рішення про потребу та терміни здійснення попереднього повідомлення керівника банку (фінансової установи) приймає керівник перевірки.
( Абзац другий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018 )( Абзац третій пункту 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
3.3. Про виїзну перевірку [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] повідомляється в письмовій формі. Повідомлення про виїзну перевірку [крім перевірок кас банків (фінансових установ) та пунктів обміну щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] може містити вимоги щодо проведення відповідних підготовчих заходів, а саме: підготовки потрібних для перевірки документів, виділення ізольованого службового приміщення для робочої групи (уповноваженого працівника), обладнання його технічними засобами, подання до початку перевірки потрібних для процесу підготовки до перевірки матеріалів та інформації.
( Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
3.4. Члени робочої групи або уповноважений працівник (якщо виїзна перевірка проводиться без формування робочої групи) розпочинають проведення виїзної перевірки з пред'явлення доручення (розпорядчого акта Національного банку) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) керівнику банку (фінансової установи) або особі, яка виконує його обов'язки.
( Абзац перший пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 637 від 07.10.2014, № 383 від 07.09.2016, № 131 від 28.11.2018 )
Банк (фінансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) за наявності в уповноважених працівників (працівника) доручення (розпорядчого акта Національного банку) на виїзну перевірку банку (фінансової установи) та службових посвідчень (або паспорта чи документа, що його замінює) допустити уповноважених працівників (працівника) до проведення виїзної перевірки.
( Абзац другий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 28.11.2018 )
( Пункт 3.4 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 304 від 16.07.2012 )
3.5. Керівник банку (фінансової установи) зобов'язаний виділити робочій групі (уповноваженому працівнику) на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку (фінансової установи) та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане потрібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів на паперових носіях, комп'ютерною технікою, калькулятором, забезпечити можливість користуватися технічними засобами, зазначеними у підпункті "б" пункту 4.1 глави 4 цього Положення.
( Абзац перший пункту 3.5 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
На весь період виїзної перевірки вхід у це приміщення особам, які не є членами робочої групи, без дозволу керівника робочої групи забороняється.
Якщо виділити окреме від працівників банку (фінансової установи) та сторонніх осіб ізольоване службове приміщення неможливо, то робочій групі, виходячи з її чисельності, за згодою її керівника виділяється окреме робоче місце від працівників, обладнане згідно з вимогами абзацу першого цього пункту таким чином, щоб забезпечити належні умови для її роботи.
3.6. Під час проведення виїзної перевірки банк (фінансова установа) зобов'язаний подати документи (надати доступ до електронних документів, їх копій та/або надати копії електронних документів на паперових носіях) та інші матеріали, що вимагають члени робочої групи (уповноважений працівник), до службового приміщення на робоче місце членів робочої групи (уповноваженого працівника) в установлені ними (ним) терміни та порядку. У разі неможливості подання документів (надання доступу до електронних документів, їх копій та/або надання копій електронних документів на паперових носіях) на вимогу членів робочої групи (уповноваженого працівника) керівник банку (фінансової установи) або вповноважена ним особа зобов'язаний надати керівникові робочої групи (уповноваженому працівнику) письмове пояснення з цього приводу.
( Абзац перший пункту 3.6 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
Після закінчення робочого дня документи та матеріали на паперових носіях зберігаються у вогнетривкій шафі в службовому приміщенні, що виділене для розміщення робочої групи (уповноваженого працівника), якою (яким) проводиться виїзна перевірка. За потреби всі або частина цих матеріалів і документів щодня можуть повертатися членами робочої групи (уповноваженим працівником) працівникам банку (фінансової установи) на місця їх постійного зберігання (використання).
( Абзац другийпункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
3.7. Під час проведення виїзної перевірки з ініціативи керівника робочої групи або банку (фінансової установи) отримання та повернення документів і матеріалів можуть здійснюватися із зазначенням часу, засвідченим підписом керівника робочої групи та підписом керівника банку (фінансової установи) або уповноваженої особи банку (фінансової установи), у відповідних актах приймання-передавання документів, які складаються в двох примірниках (по одному примірнику для кожної зі сторін).
( Пункт 3.7 глави 3 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
3.8. Виділене робочій групі (уповноваженому працівнику) для проведення виїзної перевірки приміщення (або вогнетривка шафа) після закінчення робочого дня може опечатуватися одним з її членів.
3.9. Виїзні перевірки можуть проводитися шляхом вивчення документів (у тому числі електронних документів), інформації, що міститься в базах даних банку (фінансової установи), співбесід з працівниками банку (фінансової установи), проведення підрахунків, з’ясування процедур внутрішнього контролю за проведенням валютних операцій.
( Пункт 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 637 від 07.10.2014, № 383 від 07.09.2016 )
3.10. Обсяг документів та їх вигляд (оригінали або копії), що запитуються для проведення виїзної або невиїзної перевірки, визначає керівник робочої групи (уповноважений працівник) з урахуванням обсягу валютних операцій, які проводив банк (фінансова установа) протягом періоду, що перевіряється, завдань виїзної або невиїзної перевірки, методу (комплексного або за окремими питаннями) та порядку (суцільного або вибіркового) перевірки.
Банк (фінансова установа) подає всі документи (надає доступ до всіх електронних документів, їх копій та/або надає копії електронних документів на паперових носіях), що запитує робоча група (уповноважений працівник) з метою проведення виїзної або невиїзної перевірки, уключаючи установчі документи; протоколи засідань органів управління банку (фінансової установи); накази та інші розпорядчі документи, що видані керівниками банку (фінансової установи); акти внутрішнього контролю; акти перевірок наглядових і контрольних органів; аудиторські висновки; договори (контракти), акти виконаних робіт (наданих послуг), вантажні митні декларації; первинні та інші бухгалтерські, обліково-звітні та грошово-розрахункові документи; документи, що пов'язані з організаційно-технічним забезпеченням діяльності банку (фінансової установи).
( Абзац другийпункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
За потреби члени робочої групи (уповноважений працівник) запитують копії зазначених вище документів (у тому числі копії електронних документів на паперових носіях), які мають бути належним чином засвідчені банком (фінансовою установою).
( Абзац третійпункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
3.11. Відокремлені підрозділи банків (фінансових установ), а також структурні одиниці цих підрозділів з метою забезпечення проведення виїзної або невиїзної перевірки цих підрозділів зобов'язані подавати оригінали або копії всіх документів (надавати доступ до всіх електронних документів, їх копій та/або надавати копії електронних документів на паперових носіях), що запитує робоча група/уповноважений працівник.
( Пункт 3 глави 3 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 118 від 26.04.2011;в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
4. Права та обов'язки уповноважених працівників і керівника банку (фінансової установи)
4.1. Уповноважені працівники під час проведення перевірок мають право:
1) під час проведення виїзних перевірок входити/виходити до/із приміщення банку (фінансової установи), у тому числі до приміщень, що використовуються для зберігання документів (до архіву), де здійснюється комп'ютерне оброблення даних, каси разом [за ініціативи керівника робочої групи або банку (фінансової установи)] із працівниками банку (фінансової установи);
2) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, флеш-картами та іншими електронними носіями інформації, мережею Інтернет, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку (фінансової установи) технічні та програмні засоби;
3) отримувати від керівників і працівників банку (фінансової установи) потрібні для перевірки документи та матеріали (у тому числі отримувати доступ до електронних документів, їх копій та/або отримувати копії електронних документів на паперових носіях);
4) під час проведення виїзної перевірки виносити за межі банку (фінансової установи) копії документів, у тому числі виготовлені методом сканування або створення фотокопій, [електронні документи, їх копії], що можуть свідчити про порушення банком (фінансовою установою) валютного законодавства, ознаки здійснення банком ризикової діяльності;
5) отримувати від керівників і працівників банку (фінансової установи) довідки та усні роз'яснення, від керівників банку (фінансової установи) та/або підрозділів банку (фінансової установи), які здійснюють валютні операції, письмові пояснення в разі невиконання або неналежного виконання банком (фінансовою установою) протягом періоду, що підлягає перевірці, вимог валютного законодавства;
6) під час проведення виїзної перевірки отримувати повний доступ до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення валютного контролю, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, фінансової установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів;
7) пред'являти до керівників і працівників банку (фінансової установи) інші вимоги, що пов'язані з їх обов'язками, передбаченими цим Положенням.
( Пункт 4.1 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
4.2. Уповноважені працівники в акті перевірки обов'язково відображають докладну інформацію про валютну операцію, зазначають реквізити і назви документів, на підставі яких здійснювалася та оформлялася ця валютна операція та щодо якої банк (фінансова установа) з будь-яких причин відмовляється подавати копії документів (надавати доступ до електронних документів, їх копій та/або надавати копії електронних документів на паперових носіях), які свідчать про порушення валютного законодавства.
Інформація, зазначена в акті перевірки, є підставою для винесення Національним банком постанови про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства та застосування заходів впливу до банку (фінансової установи).
Національний банк має право винести постанову про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства та застосовувати заходи впливу до банку (фінансової установи) на підставі засвідчених у встановленому порядку первинних документів (електронних документів, їх копій), які були отримані уповноваженими працівниками (до яких уповноваженим працівникам було надано доступ) під час проведення перевірки та свідчать про факти порушень валютного законодавства.
( Пункт 4.2 глави 4 в редакції Постанов Національного банку № 383 від 07.09.2016, № 97 від 06.09.2018 )
4.3. Уповноважені працівники зобов'язані:
а) не розголошувати відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, у тому числі банківську та комерційну таємницю;
б) під час проведення виїзної перевірки забезпечувати цілісність і повернення отриманих від банку (фінансової установи) документів, матеріалів, технічних засобів.
4.4. Члени робочої групи під час проведення виїзної перевірки підпорядковуються її керівнику в межах наданих йому цим Положенням повноважень.
4.5. Керівник робочої групи під час проведення виїзної перевірки зобов'язаний:
а) визначати конкретні строки, види, обсяги робіт, що потрібні для проведення перевірки, порядок перевірки (суцільний чи вибірковий);
б) здійснювати розподіл питань, за якими проводиться перевірка, між членами робочої групи;
в) установлювати порядок і режим їх роботи з урахуванням виробничої потреби;
г) контролювати термін і повноту виконання доручених ним завдань.
4.6. Керівник робочої групи під час проведення виїзної перевірки має право:
а) установлювати для членів робочої групи додаткові завдання та здійснювати перерозподіл їх обов'язків;
б) здійснювати особисто перевірку будь-якої ділянки діяльності банку (фінансової установи);
в) призупиняти перевірку в разі протидії банку (фінансової установи) чи третіх осіб;
г) запитувати та отримувати від клієнтів банку (фінансової установи) за їх згодою інформацію або копії документів (електронні документи, їх копії), що потрібні для встановлення фактичних обставин, у тому числі для підтвердження інформації, зазначеної в документах (електронних документах, їх копіях), які подані банком (фінансовою установою);
( Підпункт "г" пункту 4.6 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
ґ) запитувати та отримувати від інших банків (фінансових установ) інформацію або копії документів (електронні документи, їх копії), що потрібні для встановлення фактичних обставин, у тому числі для підтвердження інформації, зазначеної в документах (електронних документах, їх копіях), які подані банком (фінансовою установою);
( Пункт 4.6 глави 4 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
д) давати вказівки щодо оформлення акта за результатами перевірки;
е) давати інші вказівки щодо проведення перевірки.
4.7. У разі протидії банку (фінансової установи) чи третіх осіб у проведенні виїзної перевірки та/або недопущення робочої групи (уповноваженого працівника) до проведення виїзної перевірки керівник робочої групи (уповноважений працівник) повідомляє письмово керівника банку (фінансової установи) про призупинення перевірки, після чого члени робочої групи (уповноважений працівник) складають акт перевірки відповідно до глави 7 цього Положення та повертаються до виконання своїх основних посадових обов'язків. Не пізніше робочого дня, наступного за днем призупинення перевірки, керівник робочої групи повідомляє про причини її призупинення керівника перевірки, який приймає рішення про відновлення або припинення перевірки.
( Пункт 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 97 від 06.09.2018 )
4.8. Керівник робочої групи (або уповноважений працівник - у разі проведення невиїзної перевірки або виїзної перевірки без формування робочої групи) терміново доповідає керівникові перевірки про встановлення під час виїзної чи невиїзної перевірки порушення законодавства України, що тягне за собою застосування фінансових санкцій в сумі, яка перевищує 1% від зареєстрованого статутного капіталу банку (фінансової установи).
( Пункт 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 383 від 07.09.2016; в редакції Постанови Національного банку № 97 від 06.09.2018 )
4.9. Керівник банку (фінансової установи) зобов'язаний сприяти проведенню виїзної перевірки, зокрема:
а) після пред'явлення представнику охорони або служби безпеки банку (фінансової установи) доручення (розпорядчого акта Національного банку) на перевірку цього банку (фінансової установи) забезпечити на період її проведення кожному члену робочої групи (уповноваженому працівнику) вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/із будівлі та інших службових приміщень банку (фінансової установи) протягом усього робочого дня, а в разі потреби в позаурочний час;
( Підпункт "а" пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 304 від 16.07.2012, № 131 від 28.11.2018 )
б) виділити членам робочої групи (уповноваженому працівнику) у день початку перевірки службове приміщення (робоче місце), що відповідає вимогам пункту 3.5 глави 3 цього Положення;
в) організувати в день початку перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів робочої групи (уповноваженого працівника) з керівниками підрозділів, які здійснюють валютні операції, виконують функції валютного контролю, формують звітність про валютні операції;
г) забезпечити надання на вимогу робочої групи (уповноваженого працівника) у максимально короткі або встановлені робочою групою (уповноваженим працівником) строки всі необхідні довідки, пояснення, документи (зокрема шляхом надання відповідного доступу до електронних документів) та матеріали, у тому числі ті, що містять банківську таємницю, а за потреби підготовку їх копій, у тому числі копій електронних документів на паперових носіях (чи надання можливості робити ці копії самостійно), засвідчення довідок і копій документів підписом керівника банку (фінансової установи) або уповноваженої особи банку (фінансової установи);
( Підпункт "г" пункту 4.9 глави 4 в редакції Постанови Національного банку № 383 від 07.09.2016 )
ґ) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час проведення перевірки.
Керівник банку (фінансової установи) не має права впливати на членів робочої групи (уповноваженого працівника) та будь-яким чином обмежувати їх (його) дії щодо проведення виїзної перевірки.
4.10. Керівник банку (фінансової установи) має право вимагати від уповноважених працівників дотримання обов'язків, визначених пунктом 4.3 цієї глави.
( Пункт 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 392 від 19.06.2015, № 97 від 06.09.2018 )
4.11. У разі порушення банком (фінансовою установою) чи його керівником вимог цього Положення вони несуть відповідальність згідно із законодавством України.
5. Особливості проведення виїзної перевірки в складі інспекційної перевірки банку
5.1. Якщо виїзна перевірка проводиться уповноваженими працівниками в складі інспекційної перевірки, то робоча група (з призначенням керівника робочої групи) або уповноважений працівник (у разі проведення перевірки без формування робочої групи) працює в складі інспекційної групи і проводить виїзну перевірку в межах питань, що визначені в додатку до цього Положення.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.09.2007 № 338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2007 р.
за № 1220/14487
Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" , статей 13, 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України (додається).
2. Унести до Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за № 209/4430 (зі змінами), такі зміни:
2.1. У першому реченні пункту 3.2 розділу 3 слова "де безпосередньо здійснювалася відповідна перевірка" замінити словами "що перевірявся (перевірялася)".
2.2. У додатках до Положення слова "де проводиться перевірка" замінити словами "яка перевіряється".
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Правила проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України , затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.07.2001 № 259, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за № 622/5813;

30 днiв передплати безкоштовно!