Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 17.07.2003 №1078
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 17.07.2003

Номер 1078

Статус Діє

Редакції
09.11.2021 внесення змін (постанова від 03.11.2021 N 1141 /1141-2021-п/) 02.04.2021 внесення змін (постанова від 31.03.2021 N 278 /278-2021-п/) 15.03.2018 внесення змін (постанова від 28.02.2018 N 141 /141-2018-п/) 24.10.2017 внесення змін (постанова від 18.10.2017 N 782 /782-2017-п/) 24.11.2016 внесення змін (постанова від 16.11.2016 N 836 /836-2016-п/) 24.02.2016 внесення змін (постанова від 11.02.2016 N 77 /77-2016-п/) 15.12.2015 внесення змін (постанова від 09.12.2015 N 1013 /1013-2015-п/) 15.09.2015 внесення змін (постанова від 08.09.2015 N 673 /673-2015-п/) 14.03.2013 Ухвалення судового рішення /v8174760-13/ 14.11.2012 Ухвалення судового рішення /v6905805-12/ 13.02.2014 внесення змін (постанова від 29.01.2014 N 36 /36-2014-п/) 21.06.2012 внесення змін (постанова від 13.06.2012 N 526 /526-2012-п/) 03.02.2012 внесення змін (постанова від 25.01.2012 N 35 /35-2012-п/) 24.03.2008 внесення змін (постанова від 12.03.2008 N 170 /170-2008-п/) 25.07.2007 внесення змін (постанова від 11.07.2007 N 913 /913-2007-п/) 17.05.2006 внесення змін (постанова від 17.05.2006 N 690 /690-2006-п/) 17.07.2003 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2003 р. № 1078
Київ
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 690 від 17.05.2006 № 913 від 11.07.2007 № 170 від 12.03.2008 № 35 від 25.01.2012 № 526 від 13.06.2012 )
( Додатково див. Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду № 2а-6905/12/2670 від 14.11.2012 Вищого адміністративного суду № К/9991/81749/12 від 14.03.2013 )
З метою реалізації Закону України від 6 лютого 2003 р. № 491-IV "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення індексації грошових доходів населення (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 663 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів громадян" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 704);
постанову Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1998 р. № 2034 "Про індексацію грошових доходів громадян" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 51, ст. 1897);
постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. № 1321 "Про внесення змін до пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів громадян" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1522).
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. № 1078
ПОРЯДОК
проведення індексації грошових доходів населення
1. Цей Порядок визначає правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум індексації грошових доходів населення і поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників.
( Порядок доповнено пунктом 1 згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006 )
1-1. Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.
Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103 відсотка.
( Абзац другий пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 77 від 11.02.2016 - застосовується з 01.01.2016 )
Індекс споживчих цін обчислюється Держстатом і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.
( Абзац третій пункту 1-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 526 від 13.06.2012 )
Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком починаючи з березня 2003 р. - місяця опублікування Закону України від 6 лютого 2003 р. № 491-IV "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".
Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації, зазначений в абзаці другому цього пункту.
Приклад обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації наведено у додатку 1.
2. Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру:
пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодавством), крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку;
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 913 від 11.07.2007; в редакції Постанов КМ № 170 від 12.03.2008, № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )
стипендії;
оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;
грошове забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;
( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 913 від 11.07.2007, № 782 від 18.10.2017 )
розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі;
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 16.11.2016 )
суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);
( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 690 від 17.05.2006, № 913 від 11.07.2007 )( Абзац пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 170 від 12.03.2008 )
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.
3. До об'єктів індексації, визначених у пункті 2, не відносяться, зокрема:
доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;
виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати;
( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 36 від 29.01.2014 )
одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006 )
допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;
( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006 )
цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, визначених пунктом 2 цього Порядку), винагорода за підсумками роботи за рік тощо;
соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 170 від 12.03.2008 )
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 690 від 17.05.2006, № 913 від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ № 170 від 12.03.2008 )
4. Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
У межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, індексуються оплата праці (грошове забезпечення), розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, допомога по безробіттю та матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, що надаються залежно від страхового стажу у відсотках середньої заробітної плати, стипендії.
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006; в редакції Постанови КМ № 170 від 12.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 16.11.2016 )
У межах прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, індексуються пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат), щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 913 від 11.07.2007, № 170 від 12.03.2008 )
У межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей (залежно від віку), індексується страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.
( Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 690 від 17.05.2006, № 913 від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ № 170 від 12.03.2008 )
Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, встановлений для відповідних соціальних і демографічних груп населення, індексації не підлягає.
Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.
У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 36 від 29.01.2014 )
У разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться їх компенсація відповідно до законодавства.
У разі коли особа працює та отримує інший грошовий дохід, в першу чергу індексується оплата праці. Якщо така особа працює і одночасно навчається за денною формою навчання або з відривом від виробництва у клінічній ординатурі, аспірантурі і докторантурі, в першу чергу індексується стипендія.
( Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 690 від 17.05.2006, № 913 від 11.07.2007; в редакції Постанов КМ № 170 від 12.03.2008, № 526 від 13.06.2012 )
У разі коли потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (або особа, яка отримує страхові виплати у разі втрати годувальника) одночасно із щомісячною страховою виплатою отримує стипендію, в першу чергу індексується стипендія.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 16.11.2016 )
Індексація щомісячної страхової виплати проводиться на підставі виданої з місця навчання довідки, в якій зазначається розмір стипендії, проіндексована сума стипендії і сума індексації. На підставі зазначеної довідки проводиться індексація щомісячної страхової виплати у межах суми, що не перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, з урахуванням отриманої стипендії.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 16.11.2016 )
Пенсії у зв'язку з втратою годувальника на дітей індексуються окремо, незалежно від розміру інших доходів (крім оплати праці). У разі коли дитина працює, в першу чергу індексується оплата праці.
( Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 170 від 12.03.2008 )
Якщо період між припиненням і продовженням виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника та поновленням виплати пенсії по інвалідності становить більше місяця, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з місяця продовження (поновлення) виплати пенсії із збереженням суми індексації, нарахованої на момент припинення виплати пенсії, за умови, що в зазначений період не відбулося підвищення розміру пенсії. Якщо період між припиненням і продовженням (поновленням) виплати зазначених пенсій становить менше місяця, індексація проводиться відповідно до цього Порядку.
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 170 від 12.03.2008 )
Приклад обчислення суми індексації грошових доходів громадян наведено у додатку 2.
5. У разі підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення.
Сума індексації у місяці підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу.
Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.
У разі зростання заробітної плати за рахунок інших її складових без підвищення тарифних ставок (окладів) сума індексації не зменшується на розмір підвищення заробітної плати. У разі коли відбувається підвищення тарифної ставки (окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру.
До чергового підвищення тарифних ставок (окладів), пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, до визначеної суми індексації додається сума індексації, яка складається внаслідок перевищення величини індексу споживчих цін порогу індексації, зазначеного у пункті 1-1 цього Порядку.
Приклади проведення індексації грошових доходів громадян у разі їх підвищення наведено у додатку 4.
У разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції під час визначення розміру підвищення грошових доходів у зв'язку з індексацією враховується рівень такого підвищення.
Нарахування сум індексації або проведення чергового підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі якого нарахована сума індексації перевищить розмір підвищення грошових доходів випереджаючим шляхом.
Приклад обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції наведено у додатку 5.
У разі коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищив 10 відсотків, Кабінет Міністрів України приймає рішення про підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органам державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів з урахуванням суми індексації, яка складається на момент підвищення.
Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв'язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України "Про індексацію грошових доходів населення" та положень цього Порядку.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )
6. Виплата сум індексації грошових доходів здійснюється за рахунок джерел, з яких провадяться відповідні грошові виплати населенню:
1) підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів;
2) підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету;
3) об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів;
4) індексація пенсій, страхових виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, інших видів соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та коштів державного бюджету;
( Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 913 від 11.07.2007 )( Підпункт 5 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 170 від 12.03.2008 )
6) індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються;
7) індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів.
Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які провадять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів.
( Пункт 6 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 836 від 16.11.2016 )
У разі коли грошовий дохід формується з різних джерел і цим Порядком не встановлено черговість його індексації, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частині у загальному доході.
Проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )
7. Особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи.
Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах погодинної оплати праці поза основним місцем роботи, та доходи громадян, що працюють за договорами цивільно-правового характеру.
8. Стипендіатам із числа учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною формою навчання або з відривом від виробництва і одночасно працюють, на їх вимогу професійно-технічні та вищі навчальні заклади видають довідку про розмір і строк призначення стипендії, на підставі якої проводиться індексація заробітної плати за місцем роботи таких стипендіатів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з урахуванням одержаної проіндексованої стипендії.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 526 від 13.06.2012 )
9. Працюючим пенсіонерам в першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії, проводиться після індексації суми оплати праці на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначається розмір його оплати праці, проіндексована її сума і сума індексації.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 913 від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ № 526 від 13.06.2012 )
У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.
Підприємства, установи та організації зобов'язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати органам, які призначають і виплачують пенсію, інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексовану її суму та суму індексації. На підставі поданої інформації органи, які призначають і виплачують пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюють перерахунок сум індексації пенсій, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії.
( Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 690 від 17.05.2006, № 913 від 11.07.2007 )
У разі звільнення пенсіонера з роботи власник або уповноважений ним орган подає відповідну довідку органу, який призначає і виплачує пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії, для проведення індексації зазначених виплат згідно з цим Порядком.
( Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 913 від 11.07.2007 )
Після звільнення пенсіонера з роботи обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації пенсії здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення його пенсії.
( Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )
У разі працевлаштування пенсіонера на строк, що не перевищує місяця, або за період виконання ним робіт, пов'язаних з організацією та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнського референдуму, індексація пенсії проводиться як непрацюючому пенсіонерові, без урахування оплати праці.
( Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 526 від 13.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 36 від 29.01.2014, № 673 від 08.09.2015 )
Пенсіонерам та потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (членам їх сімей), які постійно проживають за межами України, індексація пенсії та щомісячних страхових виплат (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) проводиться відповідно до укладених міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
( Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 836 від 16.11.2016 )
Приклад обчислення суми індексації доходу працюючого пенсіонера наведено у додатку 3.
10. У разі коли потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання одночасно із щомісячною грошовою сумою, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, виплачується пенсія, в першу чергу індексується щомісячна грошова сума.
Якщо особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, одночасно із щомісячною страховою виплатою виплачується пенсія, в першу чергу індексується сума щомісячної страхової виплати.
Індексація пенсій у випадках, зазначених у першому і другому абзацах цього пункту, провадиться органами Пенсійного фонду на підставі довідок відділень виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, в яких зазначається сума призначеної страхової виплати, проіндексована її сума і сума індексації.
Загальний дохід, який підлягає індексації, для зазначених в цьому пункті осіб (крім дітей) не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, для дітей - прожиткового мінімуму, встановленого для дітей залежно від віку.
Працюючому потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання в першу чергу індексується сума оплати праці. Підприємства, установи та організації зобов'язані у двотижневий строк після проведення індексації оплати праці подавати відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань інформацію про розмір оплати праці працюючого потерпілого, проіндексовану її суму та суму індексації. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на підставі поданої інформації здійснюють перерахунок сум індексації щомісячної грошової суми, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку. Якщо особа, зазначена в цьому абзаці, отримує пенсію, вона індексується в останню чергу. Загальний дохід цієї особи, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
У разі звільнення з роботи потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання або в разі, коли відбулася перерва у здійсненні страхових виплат (не більше трьох років), а потім виплати поновилися, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації щомісячних страхових виплат здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення його щомісячної страхової виплати (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим).
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006; в редакції Постанови КМ № 836 від 16.11.2016 )
У разі коли у потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання одночасно із щомісячною страховою виплатою виникає право на допомогу по безробіттю, в першу чергу індексується щомісячна страхова виплата, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку, а потім проводиться індексація допомоги по безробіттю.
( Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 836 від 16.11.2016 )
У разі коли потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (або особа, яка отримує страхові виплати у разі втрати годувальника) одночасно із щомісячною страховою виплатою отримує інший грошовий дохід (крім оплати праці, стипендії та виплат на необхідний догляд за потерпілим), який є об'єктом індексації, і відбувається підвищення розміру такого грошового доходу, сума індексації щомісячної страхової виплати не зменшується на розмір підвищення доходу. При цьому в разі підвищення щомісячної страхової виплати сума індексації визначається відповідно до пункту 5 цього Порядку.
( Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 836 від 16.11.2016 )
Щомісячні страхові виплати дітям, які втратили годувальника, індексуються в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей (залежно від віку).
( Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 836 від 16.11.2016 )
10-1. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій особам, які набули право на її призначення, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюється починаючи з місяця, в якому їх призначено.
У разі коли в результаті перерахунку пенсій за рішеннями судів, які набрали законної сили, виплати перерахованих сум до пенсії фактично не здійснені і строки їх виплати не визначені, місяць, в якому значення індексу споживчих цін було прийнято за 1 або 100 відсотків, для визначення індексації пенсії не змінюється.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації матеріального забезпечення безробітних здійснюється з місяця, в якому розпочата відповідна виплата.
Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв'язку з переведенням на навчання за державним замовленням, виникненням підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії.
У разі переведення з іншого навчального закладу студента, який не втрачав право на отримання стипендії, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації цієї стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено у навчальному закладі до переведення.
У разі збільшення учням і студентам за результатами семестрового контролю розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії як таким, що мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою або середній бал успішності "5" за п'ятибальною шкалою оцінювання, а також призначення інших академічних стипендій за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами (стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії), обчислення індексу споживчих цін для індексації стипендії продовжує здійснюватись з місяця призначення розміру ординарної (звичайної) академічної стипендії або соціальної стипендії.
( Пункт 10-1 в редакції Постанови КМ № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )
10-2. Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник.
( Порядок доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ № 526 від 13.06.2012; в редакції Постанови КМ № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )( Пункт 10-3 виключено на підставі Постанови КМ № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )
10-4. Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.
Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 р., обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 р. № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі".
При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50 відсотків грошового доходу платника аліментів.
( Порядок доповнено пунктом 10-4 згідно з Постановою КМ № 836 від 16.11.2016 )
11. Додаткові витрати, пов'язані з індексацією грошових доходів громадян, відображаються у складі витрат, до яких відносяться виплати, що індексуються.
12. За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету може провадитися індексація грошових доходів населення з урахуванням регіонального індексу споживчих цін, якщо він не нижчий, ніж у цілому по Україні, та в межах регіонального прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
13. Спори з питань індексації грошових доходів підлягають розгляду в судовому порядку.
14. Роз'яснення щодо застосування цього Порядку надає Мінсоцполітики.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012 )
Додаток 1
до Порядку
ПРИКЛАД
обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації
Індекс споживчих цін, відсотківВеличина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, відсотків
до попереднього місяця (за даними Держкомстату)*для визначення порогу індексації
2003 рік
Січень101,5
Лютий100,8
Березень100,7100,7
Квітень101,4102,1
Травень100,6100,6
Червень100,1100,72,1
Липень98,699,32,1
Серпень99,899,12,1
Вересень100,399,42,1
Жовтень100,399,72,1
Листопад100,4100,12,1
Грудень101,4101,52,1
2004 рік
Січень100,8100,82,1
Лютий101101,83,6
__________
* Індекси споживчих цін умовні.
1. Індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін починаючи з березня 2003 р. - місяця опублікування Закону України від 6 лютого 2003 р. № 491-IV.
Розрахунок індексу споживчих цін:
за березень - квітень: 102,1 = 1,007 х 1,014 х 100.
Починаючи з травня індекс споживчих цін для визначення наступного перевищення порогу індексації для проведення подальшої індексації обчислюється наростаючим підсумком;
за травень - грудень: 101,5 = 1,006 х 1,001 х 0,986 х 0,998 х 1,003 х 1,003 х 1,004 х 1,014 х 100.
2. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації становить:
у червні 2003 р. - січні 2004 р.:
2,1 відсотка = 102,1 - 100;
у лютому 2004 р.:
3,6 відсотка = 1,021 х 1,015 х 100 - 100.
Додаток 2
до Порядку
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів населення
ПоказникиОдиниця виміруНомер рядкаВаріанти
III
1.Грошовий дохід за місяцьгривень1350650
2.Частина доходу, яка підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб-"-2350365
3.Величина індексу споживчих цінвідсотків3102,1102,1
4.Величина приросту індексу споживчих цін
(рядок 3 - 100 відсотків)
-"-42,12,1
5.Сума індексації грошового доходу
(рядок 2 х 2,1 : 100)
гривень57,357,67
6.Грошовий дохід разом із сумою індексації
(рядок 1 + рядок 5)
-"-6357,35657,67
Додаток 3
до Порядку
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації грошових доходів працюючих пенсіонерів
ПоказникиОдиниця виміруНомер рядкаВаріанти
IIIIII
1.Заробітна платагривень1300650250
2.Пенсія-"-2909090
3.Величина індексу споживчих цінвідсотків3102,1102,1102,1
4.Величина приросту індексу споживчих цін
(рядок 3 - 100 відсотків)
-"-42,12,12,1
5.Індексація заробітної плати за місцем роботи
заробітна плата, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осібгривень5300365250
сума індексації заробітної плати
(рядок 5 х рядок 4 : 100)
-"-66,307,675,25
заробітна плата разом із сумою індексації
(рядок 1 + рядок 6)
-"-7306,3657,6255,2
6.Індексація пенсії
розмір пенсії, що підлягає індексації-"-865-90
сума індексації пенсії
(рядок 8 х рядок 4 : 100)
-"-91,37-1,89
розмір пенсії до виплати
(рядок 2 + рядок 9)
-"-1091,379091,89
Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1013)
ПРИКЛАДИ
проведення індексації грошових доходів населення у разі їх підвищення
Приклад 1. Заробітна плата працівника з урахуванням індексації у грудні 2015 р. становить 1994,7 гривні, з них:
1500 гривень - посадовий оклад;
494,7 гривні - індексація, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 35,9 відсотка, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1378 гривень (1378 х 35,9 : 100 = 494,7).
При цьому у грудні 2015 р. відбувається підвищення посадового окладу працівника на 500 гривень.
Посадовий оклад працівника після підвищення становить 2000 гривень (1500 + 500).
У зв'язку з тим, що розмір підвищення посадового окладу у грудні (500 гривень) перевищив суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (494,7 гривні), сума індексації у місяці підвищення не нараховується.
Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з січня 2016 року.
Приклад 2. Після підвищення заробітної плати у грудні 2015 р. наступне підвищення відбувається у травні 2016 року.
Величина приросту індексу споживчих цін, розрахована з січня 2016 р., у травні 2016 р. становить 5 відсотків.
Посадовий оклад працівника до підвищення становить 2000 гривень. Крім того, у травні працівник отримує індексацію 72,5 гривні, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 5 відсотків, виходячи з умовного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у травні - 1450 гривень (1450 х 5 : 100 = 72,5).
Також працівник отримує премію у розмірі 20 відсотків посадового окладу, яка становить 400 гривень (2000 х 20 : 100).
Усього заробітна плата до підвищення становить 2400 гривень (2000 + 400), а з урахуванням індексації - 2472,5 гривні (2000 + 72,5 + 400).
Посадовий оклад підвищується на 100 гривень і становить 2100 гривень (2000 + 100), відповідно зростає розмір премії, який становить 420 гривень (2100 х 20 : 100).
У зв'язку з підвищенням посадового окладу під час порівняння суми підвищення заробітної плати та суми індексації повинні враховуватися всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру виплати.
З урахуванням суми підвищення посадового окладу та розміру премії заробітна плата після підвищення становить 2520 гривень (2100 + 420).
Отже, сума підвищення заробітної плати у травні становить 120 гривень (2520-2400).
У зв'язку з тим, що сума підвищення заробітної плати у травні (120 гривень) перевищує суму індексації, яка склалась у зазначеному місяці (72,5 гривні), у травні 2016 р. сума індексації не нараховується.
Для проведення подальшої індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком з червня 2016 року.
Приклад 3. Підвищення посадового окладу відбулося у грудні 2015 року.
Заробітна плата працівника у грудні 2015 р. становить 2400 гривень, з них:
2000 гривень - посадовий оклад;
400 гривень (20 відсотків посадового окладу (2000 х 20 : 100) - премія.
Наступне підвищення посадового окладу передбачається здійснити у грудні 2016 року.
Для проведення індексації індекс споживчих цін розраховується наростаючим підсумком із січня 2016 року.
При цьому у вересні 2016 р. індекс споживчих цін перевищує 10 відсотків і становить 10,5 відсотка.
Абзацом одинадцятим пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення передбачено, що у разі, коли індекс споживчих цін для проведення індексації, розрахований наростаючим підсумком, перевищив 10 відсотків, Кабінет Міністрів України приймає рішення про підвищення тарифних ставок (окладів) працівникам бюджетної сфери, органам державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів з урахуванням суми індексації, яка складається на момент підвищення.
Враховуючи, що індекс споживчих цін у вересні 2016 р. перевищив 10 відсотків, здійснюється підвищення заробітної плати з урахуванням надбавок, доплат та премій з тим, щоб підвищення заробітної плати перевищило суму індексації, що склалась на момент підвищення.
( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006; в редакції Постанови КМ № 526 від 13.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 36 від 29.01.2014; в редакції Постанови КМ № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )
Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1013)
ПРИКЛАД
обчислення суми індексації у разі підвищення грошових доходів населення випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції
Обчислення суми індексації здійснюється на прикладі розрахунку заробітної плати.
Індексація щодо інших грошових доходів проводиться в такому самому порядку.
Заробітна плата у грудні 2015 р. становить 2000 гривень.
Підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції здійснюється починаючи з 1 січня 2016 року. При цьому обсяг підвищення заробітної плати з урахуванням попередньої суми індексації (у разі її нарахування) повинен перевищувати таку суму індексації.
Обсяг підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом у січні 2016 р. визначено у сумі 50 гривень.
Таким чином, загальний дохід працівника за січень 2016 р. становить 2050 гривень (2000 + 50).
Для визначення індексу споживчих цін з метою проведення подальшої індексації або здійснення чергового підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом починаючи з лютого 2016 р. здійснюється обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком та суми індексації.
Обчислення здійснюється до перевищення нарахованої суми індексації розміру підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом у січні 2016 р. (50 гривень).
Індексація визначається виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, що становить 1378 гривень.
Обчислення індексу споживчих цін та індексації:
Індекс споживчих цін, відсотківВеличина приросту індексу споживчих цін для визначення суми індексації, відсотківСума індексації, гривень
до попереднього місяця за даними Держстату (дані умовні)для визначення суми індексації
2016 рік
січень
101,1місяць підвищення доходу
лютий101,6101,6
березень102,3102,3
квітень 1,6
(1,016 х 100 - 100)
22,05
(1378 х 1,6 : 100)
травень 3,9
(1,016 х 1,023 х 100 - 100)
53,74
(1378 х 3,9 : 100)
З урахуванням індексу споживчих цін за березень 2016 р., на підставі якого нарахована сума індексації (53,74 гривні) перевищує розмір підвищення заробітної плати (50 гривень), починаючи з травня 2016 р. відновлюється індексація заробітної плати в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на величину приросту індексу споживчих цін (3,9 відсотка) або здійснюється чергове підвищення заробітної плати працівників випереджаючим шляхом, яке повинне перевищити суму індексації у травні 2016 р. (53,74 гривні).
У разі відновлення індексації розмір заробітної плати за травень 2016 р. разом із сумою індексації повинен становити 2053,74 гривні (2000 + 53,74). Тобто працівникові виплачується більша за величиною заробітна плата за травень 2016 р., а саме - на величину індексації (53,74 гривні) замість підвищення заробітної плати випереджаючим шляхом (50 гривень).
Подальша індексація повинна проводитись із застосуванням індексів, визначених згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення.
( Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 690 від 17.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 170 від 12.03.2008; в редакції Постанови КМ № 1013 від 09.12.2015 - застосовується з 01.12.2015 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2003 р. № 1078
Київ
Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення
З метою реалізації Закону України від 6 лютого 2003 р. № 491-IV "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення індексації грошових доходів населення (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!