• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 29.01.2014 № 36
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 29.01.2014
 • Номер: 36
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 29.01.2014
 • Номер: 36
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 січня 2014 р. № 36
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 29, ст. 1471; 2006 р., № 20, ст. 1484; 2007 р., № 52, ст. 2113; 2008 р., № 20, ст. 569; 2012 р., № 7, ст. 249, № 45, ст. 1759), зміни, що додаються.
Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України
С.АРБУЗОВ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2014 р. № 36
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації грошових доходів населення ( 1078-2003-п )
1. Абзац третій пункту 3 викласти в такій редакції:
"виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати;".
2. Пункт 4 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу.".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.
3. У пункті 5:
1) доповнити абзац перший новим другим реченням такого змісту: "У базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.";
2) доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів працівників у зв'язку із розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі, коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу).
У разі коли в результаті перерахунку пенсій за рішеннями судів, які набрали законної сили, виплати перерахованих сум до пенсії фактично не здійснені і строки їх виплати не визначені, базовий місяць для визначення індексації пенсій не змінюється.".
4. Абзац п'ятий пункту 9 після слів "міських голів" доповнити словами ", всеукраїнського референдуму".
5. Доповнити Порядок пунктом 10-3 такого змісту:
"10-3. Для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, під час визначення базового місяця для проведення індексації зберігаються такі самі умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, які займають аналогічні посади, з урахуванням положень пунктів 1-1, 4 та 5 цього Порядку.".
6. У додатку 4 до Порядку:
1) друге речення абзацу дев'ятого викласти в такій редакції: "Посадовий оклад підвищується на 30 гривень і становить 1030 гривень (1000 + 30 = 1030).";
2) в абзаці тринадцятому цифри "2010" замінити цифрами "2011";
3) в абзаці двадцятому слова "за травень" виключити.