Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України Постанова від 12.03.2008 №170
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 12.03.2008

Номер 170

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2008 р. N 170
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення
( Додатково див. Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду N 2а-6905/12/2670 від 14.11.2012 Вищого адміністративного суду N К/9991/81749/12 від 14.03.2013 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1471; 2006 р., N 20, ст. 1484; 2007 р., N 52, ст. 2113), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2008 р. N 170
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації грошових доходів населення ( 1078-2003-п )
1. У пункті 2:
абзац другий викласти в такій редакції:
"пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат, крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку), щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії;";
абзац сьомий виключити.
2. У пункті 3:
доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
"соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим, виклавши його в такій редакції:
"державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.".
3. У пункті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, індексуються оплата праці (грошове забезпечення), допомога по безробіттю та матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, що надаються залежно від страхового стажу у відсотках середньої заробітної плати, стипендії.";
в абзаці третьому слова "державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам," та слова і цифри "державна соціальна допомога інвалідам з дитинства, щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним," виключити;
абзаци четвертий, восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції:
"У межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей (залежно від віку), індексується страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.";
"У разі коли особа працює, в першу чергу індексується оплата праці.
Пенсії у зв'язку з втратою годувальника на дітей індексуються окремо, незалежно від розміру інших доходів (крім оплати праці). У разі коли дитина працює, в першу чергу індексується оплата праці.";
доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:
"Якщо період між припиненням і продовженням виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника та поновленням виплати пенсії по інвалідності становить більше місяця, обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації розпочинається з місяця продовження (поновлення) виплати пенсії із збереженням суми індексації, нарахованої на момент припинення виплати пенсії, за умови, що в зазначений період не відбулося підвищення розміру пенсії. Якщо період між припиненням і продовженням (поновленням) виплати зазначених пенсій становить менше місяця, індексація проводиться відповідно до цього Порядку.".
У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
4. У першому реченні абзацу першого пункту 5 слова "мінімальної пенсії" замінити словом "пенсії", а слова "державної допомоги сім'ям з дітьми," виключити.
5. Підпункт 5 пункту 6 виключити.
6. У пункті 10-1 слова "державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам," виключити.
7. У додатку 5 до Порядку приклад "Обчислення суми індексації у разі підвищення розміру пенсії (допомоги) випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції" виключити.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2008 р. N 170
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1471; 2006 р., N 20, ст. 1484; 2007 р., N 52, ст. 2113), зміни, що додаються.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!