• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 11.07.2007 № 913
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 11.07.2007
 • Номер: 913
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 11.07.2007
 • Номер: 913
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2007 р. N 913
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1078 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1471; 2006 р., N 20, ст. 1484 ), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. N 913
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення індексації грошових доходів населення ( 1078-2003-п )
1. У пункті 2:
доповнити абзац другий після слів "компенсаційних виплат)" словами ", державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії;";
доповнити абзац п'ятий після слова "військовослужбовців" словами ", осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби";
в абзаці шостому слова "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається у мінімальному розмірі," виключити;
в абзаці сьомому слова і цифри "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що надається у мінімальному розмірі особам, не застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомога на дітей одиноким матерям, що надається у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку" замінити словами "допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога на дітей одиноким матерям, що надаються у мінімальному розмірі".
2. В абзаці сьомому пункту 3 слова і цифри ", що надається у розмірі понад 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку," виключити, а слова "що надається" замінити словами "що надаються".
3. У пункті 4:
в абзаці третьому після слів "компенсаційних виплат)," доповнити словами "державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії,", а слова "і дітям-інвалідам" виключити;
в абзаці четвертому слова і цифри "у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку" замінити словами "у мінімальному розмірі, державна соціальна допомога дітям-інвалідам";
у першому реченні абзацу восьмого слова і цифри "у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку" замінити словами "у мінімальному розмірі".
4. Доповнити підпункт 4 пункту 6 після слів "відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування," словами "щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії,".
5. У пункті 9:
доповнити друге речення абзацу першого після слів "Індексація пенсії" словами ", державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії,";
друге речення абзацу третього викласти у такій редакції: "На підставі поданої інформації органи, які призначають і виплачують пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюють перерахунок сум індексації пенсій, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії.";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"У разі звільнення пенсіонера з роботи власник або уповноважений ним орган подає відповідну довідку органу, який призначає і виплачує пенсію, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість пенсії, для проведення індексації зазначених виплат згідно з цим Порядком.".
6. Перше речення пункту 10-1 викласти у такій редакції: "Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації пенсій особам, які набули право на її призначення, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, здійснюється починаючи з місяця, в якому їх призначено.".