Деякі питання здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей

Кабінет Міністрів України Постанова, Форма типового документа, Перелік, Акт, Порядок від 06.10.2021 №1035
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Форма типового документа, Перелік, Акт, Порядок

Дата 06.10.2021

Номер 1035

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 06 жовтня 2021 р. № 1035
Київ
Деякі питання здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 2021 р. № 1035
ПОРЯДОК
здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Нацсоцслужбою та її територіальними органами (далі  суб’єкт державного контролю/ моніторингу) заходів контролю, спрямованих на дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (різні види державної допомоги, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету) (далі - соціальна підтримка), соціальних послуг та на дотримання прав дітей.
Заходи контролю забезпечуються шляхом проведення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей (далі - державний контроль), а також моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг (далі - моніторинг).
2. Державний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а також закладами різних типів, форм власності та підпорядкування, зокрема спеціальними виховними установами, в яких передбачено цілодобове перебування дітей, закладами освіти (в частині контролю за станом виховної роботи з дітьми) (далі - об’єкт державного контролю) вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та стосовно дотримання прав дітей.
Моніторинг здійснюється з метою забезпечення дотримання надавачами соціальних послуг (далі - об’єкт моніторингу) вимог законодавства під час надання соціальних послуг.
3. Основними завданнями державного контролю/моніторингу є:
перевірка дотримання об’єктами державного контролю/моніторингу вимог законодавства та забезпечення однакового його застосування;
виявлення порушень вимог законодавства та в межах компетенції вжиття заходів до їх припинення;
аналіз причин порушень законодавства та підготовка пропозицій щодо запобігання таким порушенням або їх усунення.
4. Державний контроль/моніторинг передбачає такі етапи:
організація проведення планової/позапланової перевірки;
проведення планової/позапланової перевірки;
оформлення результатів проведення планової/позапланової перевірки;
інформування об’єктів державного контролю/моніторингу, фізичних осіб, а також членів їх сімей, які отримують соціальну підтримку (далі - отримувач соціальної підтримки) та соціальні послуги (далі - отримувач соціальних послуг) або звертаються за такою підтримкою чи послугами, з питань дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей.
5. Посадова особа Нацсоцслужби або її територіальних органів, наділена повноваженнями на здійснення державного контролю/моніторингу (далі - уповноважена особа), проводить планову/позапланову перевірку на підставі наказу Нацсоцслужби або її територіального органу про проведення таких перевірок (далі - наказ про проведення перевірки) із пред’явленням службового посвідчення.
6. Плановою вважається перевірка, передбачена щорічним планом проведення територіальними органами Нацсоцслужби перевірок правильності надання соціальної підтримки, соціальних послуг та дотримання прав дітей об’єктами державного контролю/моніторингу (далі - щорічний план).
Щорічний план формується територіальними органами Нацсоцслужби на підставі ризико-орієнтованих підходів із застосуванням показників щодо виявлених порушень під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг, дотримання прав дітей та/або обсягу надміру виплачених коштів, що підлягають поверненню, та/або обсягу надміру виплачених коштів, що повернуті, за попередній календарний рік, з використанням інформаційних систем після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.
До введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів щорічний план формується територіальними органами Нацсоцслужби за результатами проведеного аналізу таких показників (у тому числі за результатами верифікації державних виплат) на об’єктах державного контролю/моніторингу визначається відсоток виявлених порушень (співвідношення кількості виявлених порушень до кількості отримувачів соціальної підтримки), обсяг надміру виплачених коштів, що підлягають поверненню, та обсяг надміру виплачених коштів, що повернуті.
До щорічного плану включаються об’єкти державного контролю/моніторингу, в яких один із показників:
відсоток виявлених порушень - перевищує середній показник по регіону;
обсяг надміру виплачених коштів, що підлягають поверненню, - перевищує середній показник по регіону;
обсяг надміру виплачених коштів, що повернуті, - не перевищує середній показник по регіону.
Під час складання територіальними органами Нацсоцслужби щорічного плану також враховується кількість дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інших категорій, звернень та повідомлень щодо порушень прав таких дітей.
Планова перевірка того самого об’єкта державного контролю/моніторингу проводиться не частіше ніж один раз на рік.
Щорічний план затверджується Нацсоцслужбою не пізніше ніж 1 грудня поточного року та розміщується на її офіційному веб-сайті протягом пјяти робочих днів після затвердження.
Внесення змін до щорічного плану не допускається, крім випадків зміни найменування об’єкта державного контролю/моніторингу та виправлення технічних помилок.
Відлік строку для визначення періоду, який підлягає плановій перевірці, розпочинається з дати початку попередньої планової перевірки.
Планова перевірка не проводиться з питань, щодо яких проводилася позапланова перевірка, та за період, охоплений позаплановою перевіркою.
7. Позаплановою вважається перевірка, не передбачена щорічним планом.
Позапланові перевірки проводяться за рішенням суб’єкта державного контролю/моніторингу з таких підстав:
письмове звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, фізичних осіб про порушення об’єктом державного контролю/моніторингу вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей;
перевірка виконання об’єктом державного контролю/моніторингу за результатами проведення планової/позапланової перевірки рекомендацій щодо усунення порушень вимог законодавства стосовно надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей;
доручення Прем’єр-міністра України, звернення Офісу Президента України, Верховної Ради України та народних депутатів України.
Письмові звернення розглядаються у порядку, визначеному законодавством.
Позапланова перевірка проводиться лише з тих питань, щодо яких є підстава для її проведення, з обов’язковим зазначенням їх у наказі про проведення перевірки.
Дата початку та закінчення позапланової перевірки визначається керівником суб’єкта державного контролю/моніторингу або його заступником не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття рішення щодо проведення позапланової перевірки.
8. До участі у проведенні планової/позапланової перевірки за згодою можуть залучатися представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань (далі - інші представники).
У разі необхідності залучення інших представників до проведення планової/позапланової перевірки суб’єкт державного контролю/моніторингу звертається до них із відповідним клопотанням.
9. Суб’єкт державного контролю/моніторингу видає наказ про проведення перевірки, в якому зазначається:
найменування об’єкта державного контролю/моніторингу;
тип перевірки (планова або позапланова), питання, які є предметом такої перевірки, підстава для її проведення, дата її початку та закінчення;
період, за який проводиться планова/позапланова перевірка;
уповноважені особи (із визначенням особи, відповідальної за проведення перевірки, якщо до планової/позапланової перевірки залучено більше ніж одну особу);
кількість уповноважених осіб та строки проведення планової/ позапланової перевірки з урахуванням кількості питань, які є предметом такої перевірки;
інші представники (у разі їх залучення до проведення планової/позапланової перевірки).
10. Суб’єкт державного контролю/моніторингу не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення планової перевірки повідомляє об’єкту державного контролю/моніторингу про її проведення.
Повідомлення про проведення планової перевірки може бути надіслано через систему електронної взаємодії органів державної влади або електронною поштою, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також може бути вручено особисто керівнику об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеній ним особі під особистий підпис.
11. Про проведення позапланової перевірки об’єкту державного контролю/моніторингу не повідомляється.
12. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, позапланової перевірки — п’ять робочих днів.
13. Перед початком проведення планової/позапланової перевірки керівнику об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеній ним особі надається копія наказу про проведення перевірки та пред’являється службове посвідчення.
14. У разі недопущення до проведення планової/позапланової перевірки уповноважена особа складає відповідний акт у довільній формі у двох примірниках, який підписується особами, залученими до такої перевірки.
Акт про недопущення до проведення планової/позапланової перевірки надається керівнику об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеній ним особі для ознайомлення. Після ознайомлення із зазначеним актом керівник об’єкта державного контролю/моніторингу або визначена ним особа повертає один його примірник уповноваженій особі.
У разі відмови керівника об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеної ним особи від ознайомлення із зазначеним актом уповноважена особа робить відповідну відмітку в такому акті і надсилає один примірник об’єкту державного контролю/моніторингу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Планова/позапланова перевірка зупиняється з дня складення акта про недопущення до проведення планової/позапланової перевірки.
15. У ході здійснення державного контролю/моніторингу проводиться перевірка дотримання у межах повноважень об’єкта державного контролю/ моніторингу вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей.
16. Планова/позапланова перевірка проводиться за період, визначений наказом про проведення перевірки.
У разі виявлення у період планової/позапланової перевірки порушень, що впливають на прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей, уповноважена особа повідомляє керівникові суб’єкта державного контролю/моніторингу про необхідність проведення перевірки за інші періоди, не визначені наказом про проведення перевірки.
Період, за який проводиться планова/позапланова перевірка, може бути змінено на підставі наказу керівника суб’єкта державного контролю/моніторингу.
17. У разі виявлення порушень законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей уповноважена особа повинна вимагати від причетних до таких порушень посадових, службових та інших осіб об’єкта державного контролю/моніторингу письмові пояснення.
Якщо особи, причетні до виявлених порушень, відмовляються від надання письмових пояснень, цей факт фіксується в акті проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей (далі - акт проведення перевірки).
Пояснення оформляються на ім’я керівника суб’єкта державного контролю/моніторингу, який видав наказ про проведення перевірки, з обов’язковим зазначенням дати надання такого пояснення. Посадовим, службовим та іншим особам, від яких вимагаються пояснення, надається перелік питань, щодо яких проводиться перевірка, під особистий підпис про його отримання.
18. Для підтвердження виявлених плановою/позаплановою перевіркою фактів порушень уповноважена особа (у разі потреби) отримує від об’єкта державного контролю/моніторингу завірені копії документів, які засвідчують відповідні факти порушень, і долучає їх до матеріалів перевірки. Якщо керівник об’єкта державного контролю/моніторингу відмовляється від надання завірених копій документів, про це зазначається в акті проведення перевірки.
Відомості про результати проведення планової/позапланової перевірки не розголошуються до підписання акта проведення перевірки.
19. Планова/позапланова перевірка може бути зупинена керівником суб’єкта державного контролю/моніторингу або його заступником у разі необхідності термінового виконання уповноваженою особою інших завдань відповідно до її повноважень. При цьому планова/позапланова перевірка має бути закінчена протягом наступних 60 робочих днів.
Рішення про зупинення/поновлення проведення планової/позапланової перевірки приймає керівник суб’єкта державного контролю/моніторингу або його заступник за письмовим поданням уповноваженої особи, який проводить таку перевірку.
У разі зупинення планової/позапланової перевірки керівник суб’єкта державного контролю/моніторингу надсилає керівнику об’єкта державного контролю/моніторингу письмове повідомлення про дату її зупинення.
Строк, на який було зупинено планову/позапланову перевірку, не включається до строку її проведення.
20. Якщо під час планової/позапланової перевірки виявлено факти порушення законодавства з питань надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції суб’єкта державного контролю/моніторингу, уповноважена особа невідкладно письмово повідомляє про це керівнику суб’єкта державного контролю/моніторингу або його заступнику для прийняття ними рішення про усунення таких порушень згідно з нормами законодавства.
21. Уповноважена особа має право:
безперешкодно входити до приміщень об’єкта державного контролю/ моніторингу за пред’явленням службового посвідчення та копії наказу про проведення перевірки;
бути забезпеченою робочим місцем, користуватися телефонним зв’язком, комп’ютерною, копіювальною технікою, іншими технічними засобами, необхідними для реалізації повноважень під час проведення планової/позапланової перевірки, для оформлення матеріалів такої перевірки;
отримувати доступ до матеріалів, необхідних для проведення планової/позапланової перевірки (особові справи отримувачів соціальної підтримки, соціальних послуг, дітей різних категорій, виплатні відомості та інші документи) на підставі наказу про проведення перевірки.
Отримання/повернення уповноваженою особою особових справ отримувачів соціальної підтримки, соціальних послуг, дітей різних категорій здійснюється на підставі відповідного запису про їх приймання/передання. Особові справи отримувачів соціальної підтримки, соціальних послуг, дітей різних категорій заборонено виносити із приміщення об’єкта державного контролю/моніторингу;
отримувати на безоплатній основі дані, необхідні для встановлення права на соціальну підтримку та на соціальні послуги, з інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, а також з інформаційних систем органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
здійснювати запити та отримувати інформацію про дітей, їх законних представників, а також стосовно складних життєвих обставин дітей та їх сімей від центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи або інших надавачів соціальних послуг; органів Національної поліції; закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту; інших суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
проводити перевірку опрацювання рекомендацій, наданих Мінфіном, за результатами верифікації видів державної допомоги, пільг, житлових субсидій та інших виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;
отримувати письмові пояснення про причини порушень вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей від посадових осіб об’єкта державного контролю/моніторингу, отримувачів соціальної підтримки, соціальних послуг.
22. Уповноважена особа зобов’язана:
об’єктивно, неупереджено та в повному обсязі проводити планову/ позапланову перевірку в межах повноважень, передбачених цим Порядком;
приймати від посадових, службових та інших осіб об’єкта державного контролю/моніторингу письмові заяви, зауваження, додаткові пояснення з питань, щодо яких проводиться перевірка, та розглядати зазначені матеріали;
не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману під час проведення планової/позапланової перевірки, крім випадків, установлених законом;
повідомляти керівникові суб’єкта державного контролю/моніторингу про випадки перешкоджання проведенню перевірки або неправомірного втручання осіб об’єкта державного контролю/моніторингу під час проведення перевірки.
23. Посадові, службові та інші особи об’єкта державного контролю/ моніторингу мають право:
1) не допускати уповноважену особу та інших представників до проведення планової/позапланової перевірки у разі, коли:
уповноваженою особою не надано копії наказу про проведення перевірки та не пред’явлено службового посвідчення або зазначені документи не відповідають вимогам цього Порядку;
планова/позапланова перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності її проведення, передбачених цим Порядком;
2) за своєю ініціативою надавати уповноваженій особі додаткові письмові пояснення, зауваження, заяви щодо проведення планової/позапланової перевірки;
3) оскаржувати дії чи бездіяльність уповноваженої особи в установленому порядку.
24. Посадові, службові та інші особи об’єкта державного контролю/моніторингу зобов’язані:
забезпечити безперешкодний доступ уповноваженої особи та інших представників до приміщень об’єкта державного контролю/моніторингу за наявності у них службового посвідчення та наказу про проведення перевірки;
надати уповноваженій особі та іншим представникам доступ до матеріалів, необхідних для проведення планової/позапланової перевірки;
забезпечити уповноважену особу та інших представників робочим місцем, надати можливість користуватися телефонним зв’язком, комп’ютерною, копіювальною технікою, іншими технічними засобами, необхідними для реалізації повноважень під час проведення планової/позапланової перевірки, для оформлення матеріалів такої перевірки;
надавати письмові пояснення з питань, щодо яких проводиться планова/позапланова перевірка;
вживати невідкладних заходів до усунення порушень, виявлених під час проведення планової/позапланової перевірки.
25. Результати проведення планової/позапланової перевірки об’єкта державного контролю/моніторингу оформляються актом проведення перевірки, який складається у двох примірниках за формою згідно з додатком, підписується керівником об’єкта державного контролю/ моніторингу або визначеною ним особою, уповноваженою особою та іншими представниками (у разі їх залучення до проведення планової/позапланової перевірки).
Акт проведення перевірки повинен містити чіткі та стислі формулювання, які характеризують діяльність об’єкта державного контролю/моніторингу, у разі виявлення порушень вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей  факти з посиланням на відповідні норми законодавчих актів, які порушено, та рекомендації щодо усунення порушень.
За результатами здійснення моніторингу уповноваженою особою можуть надаватися рекомендації щодо підвищення якості надання соціальних послуг та покращення роботи з їх надання.
26. У разі виявлення порушень вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей до акта проведення перевірки додаються матеріали перевірки: копії та витяги з документів, засвідчені керівником об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеною ним особою, пояснення посадових, службових та інших осіб об’єкта державного контролю/моніторингу та інші документи, що підтверджують порушення.
27. Один примірник акта проведення перевірки передається керівнику об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеній ним особі в останній день проведення перевірки, другий — зберігається у суб’єкта державного контролю/моніторингу п’ять років.
Під час передачі акта проведення перевірки на його обох примірниках ставиться відмітка про отримання, в якій зазначаються посада, підпис, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) керівника об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеної ним особи.
У разі відмови керівника об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеної ним особи від отримання примірника акта проведення перевірки на обох примірниках ставиться відмітка про відмову від отримання акта із зазначенням посади, прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) керівника об’єкта державного контролю/ моніторингу або визначеної ним особи. У такому разі один примірник акта проведення перевірки надсилається об’єкту державного контролю/ моніторингу через систему електронної взаємодії органів державної влади або електронною поштою, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Повідомлення про отримання акта проведення перевірки через систему електронної взаємодії органів державної влади або електронною поштою, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення є підтвердженням факту отримання об’єктом державного контролю/ моніторингу примірника акта проведення перевірки.
Повідомлення про вручення зберігається суб’єктом державного контролю/моніторингу разом із примірником акта проведення перевірки.
28. Якщо об’єкт державного контролю/моніторингу має зауваження до акта проведення перевірки, на всіх його примірниках перед підписом керівника об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеної ним особи ставиться відмітка про наявність зауважень.
Зауваження об’єкта державного контролю/моніторингу надсилаються до суб’єкта державного контролю/моніторингу через систему електронної взаємодії органів державної влади або електронною поштою, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж через два робочих дні після отримання акта проведення перевірки.
За результатами розгляду зауважень суб’єкт державного контролю/ моніторингу може змінити рекомендації щодо їх усунення, скасувати їх або залишити без змін.
Рішення про результати розгляду суб’єктом державного контролю/ моніторингу зауважень може бути надіслано об’єкту державного контролю/моніторингу не пізніше ніж через 10 робочих днів після їх отримання через систему електронної взаємодії органів державної влади або електронною поштою, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також може бути передано особисто керівнику об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеній ним особі під особистий підпис.
29. Про результати розгляду рекомендацій та вжиті заходи об’єкт державного контролю/моніторингу повідомляє суб’єкту державного контролю/моніторингу у визначені в рекомендаціях строки. Зазначене повідомлення може бути надіслано через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або електронною поштою, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також може бути вручено посадовій особі суб’єкта державного контролю/моніторингу під особистий підпис.
30. У разі неотримання суб’єктом державного контролю/моніторингу у визначені в рекомендаціях строки від об’єкта державного контролю/моніторингу інформації про результати розгляду рекомендацій та вжиті заходи суб’єкт державного контролю/моніторингу може:
прийняти рішення про проведення позапланової перевірки;
звернутися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей, відповідно до законодавства.
31. За порушення вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей посадові, службові та інші особи притягуються до відповідальності відповідно до законодавства.
32. За результатами проведення перевірки суб’єкти державного контролю/моніторингу формують справу щодо об’єкта державного контролю/моніторингу, до якої додаються такі документи:
копія наказу про проведення перевірки;
копія повідомлення про проведення планової перевірки;
акт проведення перевірки;
повідомлення про отримання акта проведення перевірки через систему електронної взаємодії органів державної влади або електронною поштою, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, яким об’єкту державного контролю/моніторингу надіслано примірник акта проведення перевірки (у разі відмови об’єкта державного контролю/ моніторингу від отримання акта проведення перевірки);
зауваження об’єкта державного контролю/моніторингу до акта проведення перевірки (за наявності);
копії документів, що підтверджують виявлені під час проведення перевірки порушення об’єктом державного контролю/моніторингу вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей;
інформація об’єкта державного контролю/моніторингу про усунення порушень вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей (за наявності);
інші документи, що стосуються проведення перевірки.
33. Суб’єктом державного контролю/моніторингу ведеться облік планових/позапланових перевірок дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей.
34. Інформація про результати проведення планової/позапланової перевірки може виноситися для обговорення на засіданнях колегій, робочих нарадах, які проводяться Мінсоцполітики, Нацсоцслужбою.
35. Суб’єкт державного контролю/моніторингу здійснює систематичний контроль за усуненням порушень під час проведення планової/позапланової перевірки.
36. Територіальні органи Нацсоцслужби щокварталу звітують перед Нацсоцслужбою про стан усунення порушень, виявлених під час проведення планової/позапланової перевірки.
Обмін інформацією та документами між суб’єктами та об’єктами державного контролю/моніторингу відповідно до цього Порядку здійснюється з використанням інформаційних систем після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.
37. З метою запобігання порушенням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей уповноважені особи проводять відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу з посадовими, службовими та іншими особами об’єкта державного контролю/моніторингу, отримувачами соціальної підтримки, соціальних послуг, зокрема попереджають їх про відповідальність за такі порушення.
Додаток
до Порядку
Примірник № ____
АКТ
проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей № ______
__________________________
(місце складення акта)
___ _____________ 20__ р.
1. Суб’єкт державного контролю/моніторингу:____________________
(повне найменування суб’єкта
_______________________________________________________________.
державного контролю/моніторингу)
2. Об’єкт державного контролю/моніторингу: ____________________
(повне найменування об’єкта
________________________________________________________________.
державного контролю/моніторингу)
3. Тип перевірки: ___________________________________________.
(планова, позапланова)
4. Строк проведення перевірки: з ___ ___________ 20__ р. по
___ ______________ 20__ р.
5. Місце проведення перевірки: ________________________________
(поштова адреса,
_______________________________________________________________.
номер телефону/факсу, адреса електронної пошти)
6. Підстава для проведення планової перевірки: ___________________
(реквізити наказу про
_______________________________________________________________.
проведення перевірки)
7. Підстава для проведення позапланової перевірки: _______________
(реквізити наказу про
_______________________________________________________________.
проведення перевірки)
8. Період діяльності об’єкта державного контролю/моніторингу, за який проводиться планова перевірка: з ___ _______ 20__ р.
по ___ ________ 20__ р.
9. Особи, залучені до проведення перевірки: ______________________
(прізвища, власні імена, _______________________________________________________________
по батькові (за наявності) уповноважених осіб та посади представників органів державної влади,
________________________________________________________________________________________
органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань згідно з наказом про проведення перевірки)
________________________________________________________________________________________.
10. Перевірка проводилася у присутності керівника об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеної ним особи: ______________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та посада
________________________________________________________________.
керівника об’єкта державного контролю/моніторингу або визначеної ним особи)
11. Питання, щодо яких проводилася перевірка:
Порядковий номерСуть питанняРезультат перевірки
12. Виявлені у ході проведення перевірки порушення вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей:
Поряд-ковий номерПорушенняНормативно-правовий акт, норми якого порушено, із
зазначенням структурних елементів (підпункт, пункт, частина,
стаття, глава, розділ)
13. Рекомендації щодо усунення порушень вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та стосовно дотримання прав дітей (у разі виявлення порушень):
Поряд-ковий номерОпис порушень
з посиланням на нормативно-правовий акт та його структурні
елементи
Рекомендовані заходи щодо усунення порушенняСтрок
усунення порушення
Строк повідомлення про усунення порушення
14. Додатки до акта перевірки:
Поряд-ковий номерНайменування та реквізити
(дата, номер) документа
Кількість сторінок
15. Акт складено у двох примірниках.
Акт підписується керівником об’єкта державного контролю/ моніторингу або визначеної ним особи, уповноваженою особою та особами, залученими до перевірки:
___________
(підпис)
___________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові (за
наявності)
керівника об’єкта державного контролю/
моніторингу або визначеної ним особи)
___ ___________ 20__ р.
___________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові
(за наявності) уповноваженої особи)
___ ___________ 20__ р.
___________
(підпис)

________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові
(за наявності) особи, залученої до перевірки)
___ ___________ 20__ р.
Другий примірник акта отримано:
_____________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові
(за наявності) керівника об’єкта державного
контролю/моніторингу або визначеної
ним особи)
_____________
(підпис)
___ ___________ 20__ р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 2021 р. № 1035
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161, № 89, ст. 2888):
1) у пункті 9:
абзац перший викласти в такій редакції:
"9. Призначення житлових субсидій здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. Контроль за правильністю призначення і виплати житлових субсидій здійснює Нацсоцслужба та її територіальні органи.";
доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
"Якщо рішення про призначення (відновлення) житлової субсидії приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, структурному підрозділу з питань соціального захисту населення передається відповідний акт, який складається посадовою особою виконавчого органу.".
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
2) абзац шостий пункту 119 виключити.
2. Пункт 23 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981; 2021 р., № 56, ст. 3462), викласти в такій редакції:
"23. Контроль за правильністю призначення і виплати державної соціальної допомоги здійснює Нацсоцслужба та її територіальні органи.".
3. Абзац п’ятий пункту 8 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2018 р., № 80, ст. 2674; 2020 р., № 57, ст. 1779), виключити.
4. Абзац чотирнадцятий пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 "Деякі питання виплати державної соціальної допомогио (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210), викласти в такій редакції:
"оплату послуг патронатного вихователя, виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та здійснення видатків на сплату за патронатного вихователя єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Порядку виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та оплати послуги патронату над дитиною, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 "Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною";".
5. У Положенні про Національну соціальну сервісну службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 783 "Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 73, ст. 2300, № 97, ст. 3134):
1) абзац третій підпункту 2 пункту 4 після слова "виконавчих" доповнити словом "органів";
2) у тексті Положення слова "міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад" замінити словами "сільських, селищних, міських рад".
6. Пункт 2 Порядку виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та оплати послуги патронату над дитиною, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 "Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною", після слів "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення" доповнити словом "районної,".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 2021 р. № 1035
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
3. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1091 і від 27 грудня 2001 р. № 1751постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2002 р. № 343 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 601).
4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 373 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 745).
6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2005 р. № 315 "Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 17, ст. 902).
7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 623 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 93, ст. 2683).
9. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань безпеки дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 161 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 778).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 18 "Про внесення змін до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 316).
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 06 жовтня 2021 р. № 1035
Київ
Деякі питання здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 2021 р. № 1035
ПОРЯДОК
здійснення державного контролю/моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг та за дотриманням прав дітей
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Нацсоцслужбою та її територіальними органами (далі  суб’єкт державного контролю/ моніторингу) заходів контролю, спрямованих на дотримання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (різні види державної допомоги, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету) (далі - соціальна підтримка), соціальних послуг та на дотримання прав дітей.
Заходи контролю забезпечуються шляхом проведення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей (далі - державний контроль), а також моніторингу за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальних послуг (далі - моніторинг).

30 днiв передплати безкоштовно!