• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 16.09.2022 № 1041
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 16.09.2022
 • Номер: 1041
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 16.09.2022
 • Номер: 1041
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2022 р. № 1041
Київ
Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу зміни, що додаються.
2. Обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити координацію роботи районних державних адміністрацій (військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування щодо передачі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення органам Пенсійного фонду України згідно з актами приймання-передачі:
пакетів документів щодо звернень за призначенням житлових субсидій та наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, за якими не прийнято рішення станом на 30 листопада 2022 р., - до 1 січня 2023 р.;
справ про одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, накопичених за останні п’ять років (крім знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації), - до 1 квітня 2023 р. або протягом місяця після відновлення своєї роботи.
3. Пенсійному фонду України:
забезпечити з 1 жовтня 2022 р. виплату та з 1 грудня 2022 р. призначення житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
продовжити утримання сум надміру виплачених житлових субсидій, рішення про які прийнято структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів міських, районних у містах рад, згідно з актами приймання-передачі відповідних справ про одержувачів житлових субсидій;
надати до 1 грудня 2022 р. доступ Національній соціальній сервісній службі та її територіальним органам до інформації про призначення та виплату житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, які оброблюються в інформаційних системах, що адмініструються Пенсійним фондом України.
4. Акціонерному товариству "Укрпошта" передати до 17 жовтня 2022 р. структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад звіти про виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за серпень 2022 р. та повернути невиплачені одержувачам кошти і акт звірення розрахунків з виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
5. Пенсійному фонду України, Національній соціальній сервісній службі, обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) разом з органами місцевого самоврядування забезпечити інформування громадян про передачу функцій з призначення та виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, порядок реалізації права на отримання зазначених видів соціальної підтримки та порядок захисту інтересів у разі його порушення.
6. Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству енергетики разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, місцевими органами виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування забезпечити реєстрацію до 1 січня 2023 р. управителями багатоквартирного будинку, об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, виконавцями комунальних послуг електронних кабінетів на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України для надання інформації, необхідної для призначення та розрахунку житлових субсидій та пільг.
7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 8 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2022 р. № 1041
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390, № 86, ст. 2897; 2020 р., № 3, ст. 161, № 37, ст. 1208, № 61, ст. 1981, № 89, ст. 2888; 2021 р., № 1, ст. 45, № 35, ст. 2098, № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554, № 66, ст. 4186, № 81, ст. 5163, № 88, ст. 5668, № 91, ст. 5880; 2022 р., № 35, ст. 1906, № 43, ст. 2332):
1) пункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Пенсійний фонд України;".
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
абзац четвертий після слів "міських держадміністрацій" доповнити словами "(військових адміністрацій)";
абзац п’ятий після слів "мм. Києві та Севастополі держадміністрацій" доповнити словами "(військових адміністрацій)";
2) абзац четвертий пункту 8 викласти в такій редакції:
"Для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, що розташовані в населених пунктах, перелік яких визначено в переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), який формується в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217), а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в електронній формі - затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій, та які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення. Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи та акта про відсутність централізованого постачання теплової енергії та/або природного газу, який надається органом місцевого самоврядування.";
3) у пункті 9:
абзаци перший - шостий замінити абзацами такого змісту:
"9. Призначення житлових субсидій здійснюється:
до 30 листопада 2022 р. включно - структурними підрозділами з питань соціального захисту населення;
починаючи з 1 грудня 2022 р. - органами Пенсійного фонду України.
Контроль за правильністю призначення і виплати житлових субсидій здійснює Нацсоцслужба та її територіальні органи.
Заяви про призначення та надання житлової субсидії за формою згідно з додатком 1 (далі - заява) з необхідними документами та/або відомостями приймаються від громадян:
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення - до 30 листопада 2022 р. включно в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія);
органами Пенсійного фонду України починаючи з 1 грудня 2022 р., у тому числі у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, засобами Порталу Дія).
Сформована та підписана електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заява разом із декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою згідно з додатком 2 (далі - декларація) передається засобами Порталу Дія шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення/органу Пенсійного фонду України (далі - уповноважені органи).
Заяви з необхідними документами та/або відомостями також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження уповноваженому органу.
Заяви з необхідними документами та/або відомостями приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами та/або відомостями (після формування електронної справи) у паперовій формі передаються уповноваженому органу не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - дев’ятнадцятим;
у першому реченні абзацу дванадцятого слова "структурному підрозділу з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженому органу";
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
"факт передання в оренду житлового приміщення (будинку), яке (який) перебуває у власності особи із складу домогосподарства або члена сім’ї особи із складу домогосподарства, зокрема житлового приміщення (будинку), на яке (який) оформлено право на спадщину;";
в абзаці вісімнадцятому слова і цифру "про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою згідно з додатком 2 (далі - декларація)" виключити;
в абзаці дев’ятнадцятому слова "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженим органом";
4) в абзаці третьому пункту 10 слова "структурному підрозділу з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженому органу";
5) у пункті 14:
у підпункті 2:
в абзаці другому слова "що підлягає державній реєстрації" замінити словами "що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку";
в абзаці третьому слова "що підлягає державній реєстрації" замінити словами "що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку";
у підпункті 3:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (крім випадків, зазначених в абзацах дев’ятому - одинадцятому цього підпункту). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном - протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.";
в абзаці сьомому слова "службі зайнятості" замінити словами "Державній службі зайнятості";
в абзаці восьмому слова і цифри ", допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно достатті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" замінити словами і цифрами "допомога по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення";
у підпункті 5:
в абзаці першому слова "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженим органом";
в абзаці четвертому слова "структурного підрозділу з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженого органу";
підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом;";
у підпункті 8:
абзац третій викласти в такій редакції:
"на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, у тому числі на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства;";
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"знищеного/непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, або з інших причин, за наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування такого факту знищення/пошкодження житлового приміщення (квартири, будинку);";
6) доповнити Положення пунктом 37-1 такого змісту:
"37-1. Якщо в період воєнного стану в Україні громадянина звільнено з роботи або в цей період він втратив роботу, зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний і йому призначено допомогу по безробіттю, до його середньомісячного сукупного доходу враховується не сума отриманої заробітної плати в періодах, визначених пунктом 35 цього Положення, а розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії.";
7) у пункті 43:
абзац перший викласти в такій редакції:
"43. Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або тимчасовим посвідченням громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортним документом іноземця або документом, що посвідчує особу без громадянства, посвідкою на постійне/тимчасове проживання, посвідченням біженця або іншим документом, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України), подає:";
в абзаці четвертому слова "структурного підрозділу з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженого органу";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Зазначені документи подаються структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, посадовим особам виконавчого органу, центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання), органу Пенсійного фонду України - незалежно від місця проживання.";
8) пункт 44 викласти в такій редакції:
"44. Заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал Дія, офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).
У разі подання заяви та декларації через Портал Дія особа громадянина посвідчується паспортом громадянина України.";
9) в абзаці першому пункту 45 слова "кваліфікований електронний підпис" замінити словами "електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису,";
10) у першому і другому реченнях пункту 47 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважений орган";
11) у пункті 49 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений орган" у відповідному відмінку;
12) у пункті 50:
в абзаці першому слова "структурних підрозділів з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважених органів";
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України - структурним підрозділам з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики (запит подається не пізніше 30 листопада 2022 р.);
доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а також групу платників єдиного податку, до якої належить фізична особа - підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування, - ДПС у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном, Пенсійним фондом України та Мінфіном;";
в абзацах п’ятому і шостому слово "Мінсоцполітики" замінити словами "Пенсійним фондом України";
в абзаці п’ятнадцятому слова "відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважений орган";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"З 1 січня 2023 р. структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають органам Пенсійного фонду України відомості про соціальні виплати, які надаються ними, у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.";
13) пункт 50-1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, - про знищення/пошкодження житлового приміщення (квартири, будинку);".
У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;
14) пункт 51 викласти в такій редакції:
"51. Відомості, зазначені у пункті 50 цього Положення, можуть надаватися уповноваженому органу у вигляді довідок, даних на електронних носіях інформації, через електронний кабінет Пенсійного фонду України тощо.";
15) у пункті 52 слова "структурні підрозділи з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважені органи";
16) у пункті 54 слова "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженим органом";
17) у пункті 56 слова "Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення" замінити словами "Уповноважені органи";
18) у пункті 58 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений орган" у відповідному відмінку;
19) у першому реченні пункту 59 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважений орган";
20) у пункті 60:
в абзаці першому слова "Структурним підрозділом з питань соціального захисту населення" замінити словами "Уповноваженим органом";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Уповноважений орган не призначає (не розраховує) житлову субсидію на житлово-комунальні послуги, що надаються управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг, які не подали відомостей про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, зокрема щодо:
розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги;
розміру внесків/платежів об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги в такому будинку.";
21) у пункті 61:
у другому реченні слова "повідомлення через Портал Дія" замінити словами "повідомлення через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через Портал Дія";
слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважений орган";
22) у пункті 62:
абзац перший викласти в такій редакції:
"62. У разі прийняття рішення про відмову в призначенні житлової субсидії уповноважений орган повідомляє заявнику про прийняте рішення протягом трьох календарних днів з дня його прийняття. При цьому уповноважений орган інформує заявника про прийняте рішення в паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія.";
в абзаці другому слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважений орган";
в абзаці третьому слова "структурного підрозділу" замінити словами "уповноваженого органу";
23) у пункті 64 слова "структурного підрозділу з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженого органу";
24) у пункті 68 слова "структурним підрозділом з питань соціального захисту" замінити словами "уповноваженим органом в електронній формі";
25) в абзаці першому пункту 76 слова "двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону" замінити словами і цифрами "строку, встановленого пунктом 75 цього Положення, житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону (але не раніше ніж з місяця виникнення права на житлову субсидію) у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення опалювального (неопалювального) сезону";
26) в абзаці першому пункту 78 слова "структурні підрозділи з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважені органи";
27) у пункті 79 слова "Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення" замінити словами "Уповноважені органи", а після слів "приймають рішення" доповнити словами "з використанням програмних засобів (в автоматичному режимі)";
28) у пункті 81 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважений орган";
29) у пункті 85 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення рекомендованим листом" замінити словами "уповноважений орган рекомендованим листом або засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України";
30) у пункті 86 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважений орган";
31) пункт 89 викласти в такій редакції:
"89. Якщо в неопалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищує обсягу обов’язкового відсотка платежу, встановленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1129; 2000 р., № 5, ст. 178), уповноважений орган розраховує розмір житлової субсидії на початку наступного опалювального сезону без додаткового звернення громадянина.";
32) в абзаці першому пункту 90 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами і цифрами "уповноважений орган (до 30 листопада 2022 р. включно - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, з 1 грудня 2022 р. - орган Пенсійного фонду України)";
33) в абзаці першому пункту 90-1 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами і цифрами "уповноважений орган (до 30 листопада 2022 р. включно - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, з 1 грудня 2022 р. - орган Пенсійного фонду України)";
34) пункт 92 доповнити абзацом такого змісту:
"отримання від виконавця комунальної послуги, управителя багатоквартирного будинку інформації, визначеної у пункті 90-1 цього Положення.";
35) у пункті 100:
в абзаці першому слова "структурним підрозділом з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженим органом";
в абзацах третьому та п’ятому слова "структурними підрозділами з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженими органами";
36) у пункті 104 слова "кваліфікованого електронного підпису" замінити словами "електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису";
37) в абзаці першому пункту 106 слова "структурних підрозділів з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважених органів";
38) пункт 115 викласти в такій редакції:
"115. Починаючи з вересня 2022 р. нарахування, фінансування та виплата житлових субсидій здійснюється в такій послідовності:
1) у вересні - грудні 2022 р.:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення розраховують у вересні - листопаді 2022 р. до 25 числа, у грудні 2022 р. до 15 числа суми житлових субсидій за поточний місяць, формують інформацію (реєстри) нарахованих житлових субсидій, які подають державному підприємству "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики" захищеними каналами зв’язку, окремо:
- для виплати через уповноважені банки;
- для виплати через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсії та грошової допомоги;
державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики" протягом двох робочих днів узагальнює отриману інформацію (реєстри) та формує окремі реєстри реєстрів нарахованих субсидій за відповідним способом виплати (далі - реєстри реєстрів), які передає Пенсійному фонду України;
Мінсоцполітики не пізніше 2 числа місяця, що настає за місяцем нарахування житлових субсидій, за умови виділення асигнувань з державного бюджету перераховує кошти на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ "Ощадбанк", згідно із загальними сумами в реєстрах реєстрів для їх виплати одержувачам житлових субсидій;
Пенсійний фонд України перераховує кошти житлових субсидій одержувачам, які отримують житлову субсидію:
- на рахунок, відкритий в уповноваженому банку, - протягом двох робочих днів;
- через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсії та грошової допомоги, - до 25 числа місяця, що настає за місяцем, за який нараховані субсидії, згідно з графіком виплати пенсії та грошової допомоги одержувачам;
Пенсійний фонд України за результатами виплати житлових субсидій формує заявку на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою житлових субсидій через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсії та грошової допомоги, і до 1 числа місяця, що настає за місяцем виплати, подає її Мінсоцполітики;
Мінсоцполітики протягом п’яти робочих днів перераховує кошти Пенсійному фонду України згідно з поданою заявкою на оплату зазначених послуг;
2) починаючи із січня 2023 р.:
органи Пенсійного фонду України розраховують щомісяця до 22 числа суми житлових субсидій за поточний місяць;
Пенсійний фонд України формує заявку щодо потреби в коштах на виплату житлових субсидій разом з потребою на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою житлових субсидій через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсії та грошової допомоги, в якій враховує наявні залишки коштів на рахунках на зазначені цілі та повернуті невиплачені кошти і яку протягом наступного робочого дня передає Мінсоцполітики окремо на оплату житлово-комунальних послуг і окремо на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
Мінсоцполітики не пізніше 2 числа місяця, що настає за місяцем нарахування житлових субсидій, за умови виділення асигнувань з державного бюджету перераховує кошти на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ "Ощадбанк", згідно з поданою заявкою;
Пенсійний фонд України перераховує кошти житлової субсидії одержувачам у порядку, визначеному в підпункті 1 цього пункту.
Порядок формування виплатних документів на виплату житлових субсидій, інші відносини, що виникають між Пенсійним фондом України, його територіальними органами та уповноваженими банками, а також організацією, що здійснює виплату та доставку пенсій та грошової допомоги, під час виплати житлових субсидій, визначається постановами Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 "Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636) та від 16 грудня 2020 р. № 1279 "Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 43).
Для забезпечення нарахування житлових субсидій із січня 2023 р. Пенсійним фондом України державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики" разом із структурними підрозділами з питань соціального захисту населення здійснює міграцію баз даних про одержувачів житлових субсидій станом на 1 січня 2023 року.
Невиплачені одержувачам кошти житлової субсидії враховуються уповноваженими органами під час розрахунку житлової субсидії у наступних періодах.";
39) у пункті 119 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений орган" у відповідному відмінку;
40) в абзаці першому пункту 120 слова "структурного підрозділу з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноваженого органу";
41) в абзаці другому пункту 121 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважений орган";
42) пункт 122 після слів "оплату витрат на управління багатоквартирним будинком" доповнити словами ", укладення договору про реструктуризацію такої заборгованості або оскарження заборгованості споживачем у судовому порядку (за наявності ухвали про відкриття провадження у справі)";
43) в абзаці першому пункту 125 слова "структурний підрозділ з питань соціального захисту населення" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений орган" у відповідному відмінку;
44) у пункті 125-1:
в абзаці першому слова "небюджетні рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, відкриті в Казначействі" замінити словами "рахунок Пенсійного фонду України";
абзаци другий - шостий замінити абзацом такого змісту:
"Кошти минулих бюджетних періодів, які повернулися на рахунок Пенсійного фонду України, не пізніше 10 числа місяця, що настає після закінчення кварталу, та не пізніше 26 грудня поточного року повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.".
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом третім;
45) у пункті 127 слова "органом, який призначив житлову субсидію," виключити;
46) у пункті 129 слова "структурні підрозділи з питань соціального захисту населення" замінити словами "уповноважені органи";
47) додаток 1 до Положення викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2022 р. № 1041)
ЗАЯВА
про призначення та надання житлової субсидії ".
48) у додатку 2 до Положення:
2. Пункт 35-3 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2021 р., № 4, ст. 212), викласти в такій редакції:
"35-3 Допомога на дітей одиноким матерям призначається, якщо у складі сім’ї є особа, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення".".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2004 р., № 28, ст. 1888, № 43, ст. 2841; 2006 р., № 8, ст. 439; 2012 р., № 7, ст. 249; 2014 р., № 74, ст. 2097; 2017 р., № 15, ст. 429, № 86, ст. 2614; 2018 р., № 84, ст. 2765; 2019 р., № 36, ст. 1263, № 61, ст. 2133; 2020 р., № 3, ст. 161, № 43, ст. 1389; 2021 р., № 1, ст. 45, № 35, ст. 2098, № 37, ст. 2203, № 66, ст. 4186) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2022 р. № 938:
абзаци четвертий і п’ятий підпункту 1 пункту 3 виключити;
пункт 4 після слів "державних адміністрацій" доповнити словами "(військових адміністрацій)";
у пункті 1:
в абзаці першому слова ", отримують соціальні стипендії, державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" виключити;
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"Держателем Реєстру є Мінсоцполітики.
Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України", яке забезпечує його формування, технологічне супроводження, підтримку та розроблення програмного забезпечення для функціонування Реєстру, оперативне керування, пошук і відбір даних для підготовки аналітичних звітів.";
у пункті 2:
в абзаці другому після слів "відмітку в паспорті" доповнити словами "громадянина України", а слова ", склад сім’ї, характеристика житла" та ", перелік пільг, на які він має право, інформація про те, якими пільгами фактично користується" виключити;
абзаци третій, четвертий, шостий, сьомий виключити;
в абзаці восьмому слова "в додатку" замінити словами і цифрою "в додатку 1";
у пункті 3:
абзац перший після слів "у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій" доповнити словами "(військових адміністрацій)", а після слів "(у разі їх утворення) рад" - словами "/органи Пенсійного фонду України";
в абзаці другому слова "і проведення виплати соціальних стипендій та державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" виключити;
абзац третій викласти в такій редакції:
"ведуть облік пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки, в якій використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків;";
абзац четвертий виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) виконують передбачені цим пунктом функції до 30 листопада 2022 р. включно, органи Пенсійного фонду України - з 1 грудня 2022 року.
Для забезпечення наповнення Реєстру із січня 2023 р. Пенсійним фондом України державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики" здійснює міграцію Реєстру станом на 1 січня 2023 року.";
у пункті 4:
в абзаці шостому слова ", Пенсійному фонду України (посадовим особам) та його органам" виключити;
абзац сьомий після слова "Мінсоцполітики" доповнити словами "/Пенсійного фонду України";
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Для включення до Реєстру інформації про пільговика такий пільговик (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу) подає заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, за формою згідно з додатком 2 (далі - заява), копії документів, що підтверджують право пільговика на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів), копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), зокрема копію, надану в електронній формі (за наявності в одержувача інформації технічної можливості провести перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків в електронній формі інформаційно-комунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації), або копію паспорта громадянина України, або свідоцтва про народження (на вибір) із внесеними даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків або з відповідною відміткою у разі, коли особа через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, пред’являє паспорт громадянина України або тимчасове посвідченням громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне/тимчасове проживання, посвідчення біженця або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України), а також надає унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) та будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання (за потреби):
до 30 листопада 2022 р. - структурним підрозділам з питань соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика;
з 1 грудня 2022 р. - органам Пенсійного фонду України.
Документами, що підтверджують фактичне місце проживання пільговика, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика, а в разі їх відсутності - акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики, який складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.
В акті обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи зазначаються:
відомості про пільговика (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); інформація про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування)/фактичне місце проживання (вулиця, номер будинку, номер квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс);
відомості про осіб, які фактично проживають у житлі (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), родинний зв’язок (стосовно пільговика).
Зазначені відомості щодо педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу надаються бюджетними установами, казенними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що утворюються в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, де працюють такі особи, уповноваженим органам.
Заява з необхідними документами та/або відомостями також подається до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадових осіб центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному уповноваженому органу.
Заява з необхідними документами та/або відомостями подається до уповноваженого органу особисто, поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг - за наявності технічної можливості).
Заяви з необхідними документами та/або відомостями для включення до Реєстру інформації про пільговиків приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з документами, необхідними для включення до Реєстру інформації про пільговиків (після формування електронної справи), у паперовій формі передаються не рідше ніж один раз на два тижні:
до 30 листопада 2022 р. - структурним підрозділам з питань соціального захисту населення;
з 1 грудня 2022 р. - органам Пенсійного фонду України.
Якщо пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, посадової особи виконавчого органу або посадової особи центру надання адміністративних послуг, така особа вживає заходів для включення інформації про пільговика до Реєстру.
Якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої участі (за винятком інформації, що міститься у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків).";
абзаци перший і третій пункту 6 виключити;
пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
"7. У разі зміни зареєстрованого (задекларованого) або фактичного місця проживання пільговик або його законний представник повинен повідомити про це письмово:
до 30 листопада 2022 р. включно - структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
У разі зміни зареєстрованого (задекларованого) або фактичного місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, такий підрозділ вносить відповідні зміни до Реєстру.
У разі зміни зареєстрованого (задекларованого) або фактичного місця проживання поза межами адміністративно-територіальної одиниці пільговик знімається з обліку в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення та стає на облік за новим місцем проживання.
Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за попереднім місцем проживання пільговика закриває його персональну облікову картку та видає пільговику довідку про зняття з обліку, а за новим місцем проживання відкриває нову облікову картку з дати реєстрації пільговика;
з 1 грудня 2022 р. - органу Пенсійного фонду України.
Орган Пенсійного фонду України вносить відповідні зміни до Реєстру.
8. У разі зміни будь-яких відомостей, зазначених у пункті 2 цього Положення, що потребує коригування включеної до Реєстру інформації про пільговика, він повідомляє про це протягом 30 днів уповноваженому органу (до 30 листопада 2022 р. включно - структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, з 1 грудня 2022 р. - органу Пенсійного фонду України).";
у додатку до Положення слово "Додаток" замінити словом і цифрою "Додаток 1";
доповнити Положення додатком 2 такого змісту:
"Додаток 2
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2022 р. № 1041)
ЗАЯВА
про призначення та надання житлової субсидії ".
4. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981, № 89, ст. 2888; 2021 р., № 4, ст. 212):
1) у пункті 3:
абзац перший після слів "районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій" доповнити словами "(військових адміністрацій)";
абзац третій після слів "територіальної громади" доповнити словами "або військової адміністрації";
2) у підпункті 1 пункту 10 слова "в центрі зайнятості" замінити словами "у філії регіонального/міжрегіонального центру зайнятості (або міському, районному, міськрайонному центрі зайнятості - до дати припинення їх діяльності) (далі - центр зайнятості)";
3) пункт 11-1 викласти в такій редакції:
"11-1. Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є особа, яка отримувала допомогу по частковому безробіттю відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення".";
4) абзац п’ятий пункту 16 викласти в такій редакції:
"якщо реєстрацію особи (включеної до складу малозабезпеченої сім’ї) як безробітної припинено з причин, передбачених абзацами шістнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), вісімнадцятим - двадцять першим, двадцять четвертим підпункту 1, підпунктами 2-4 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662), - з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла інформація з центру зайнятості;".
5. У підпункті 2 пункту 10 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 625; 2004 р., № 6, ст. 321; 2005 р., № 23, ст. 1282; 2006 р., № 42, ст. 2809; 2019 р., № 36, ст. 1263):
1) в абзаці першому слова і цифру "до 5 числа наступного періоду" виключити;
2) в абзаці третьому слова "органам праці та соціального захисту населення" виключити;
3) доповнити підпункт абзацами такого змісту:
"органам соціального захисту населення у вересні - листопаді 2022 р. до 20 числа, у грудні 2022 р. до 10 числа;