Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Національний банк України Форма типового документа, Положення, Постанова від 17.06.2004 №270
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Форма типового документа, Положення, Постанова

Дата 17.06.2004

Номер 270

Статус Не діє

Редакції
07.02.2019 втрата чинності (постанова від 05.02.2019 N 31 /v0031500-19/) 20.08.2018 внесення змін (постанова від 20.07.2018 N 83 /v0083500-18/) 27.07.2018 внесення змін (постанова від 24.07.2018 N 86 /v0086500-18/) 28.04.2018 внесення змін (постанова від 26.04.2018 N 45 /v0045500-18/) 02.01.2018 внесення змін (постанова від 26.12.2017 N 143 /v0143500-17/) 30.12.2017 внесення змін (постанова від 28.12.2017 N 147 /v0147500-17/) 13.10.2017 внесення змін (постанова від 10.10.2017 N 102 /v0102500-17/) 13.09.2017 внесення змін (постанова від 07.09.2017 N 88 /v0088500-17/) 12.06.2017 внесення змін (постанова від 25.05.2017 N 41 /v0041500-17/) 10.04.2017 внесення змін (постанова від 23.03.2017 N 26 /v0026500-17/) 29.11.2016 внесення змін (постанова від 22.11.2016 N 404 /v0404500-16/) 01.09.2016 внесення змін (постанова від 23.08.2016 N 375 /v0375500-16/) 18.08.2016 внесення змін (постанова від 11.08.2016 N 368 /v0368500-16/) 25.05.2016 внесення змін (постанова від 24.05.2016 N 331 /v0331500-16/) 04.05.2016 внесення змін (постанова від 28.04.2016 N 303 /v0303500-16/) 11.01.2016 внесення змін (постанова від 30.12.2015 N 996 /v0996500-15/) 10.08.2015 внесення змін (постанова від 20.07.2015 N 465 /v0465500-15/) 10.05.2013 внесення змін (постанова від 27.03.2013 N 109 /z0638-13/) 07.12.2012 внесення змін (постанова від 29.10.2012 N 449 /z1934-12/) 10.11.2012 внесення змін (постанова від 29.10.2012 N 450 /z1844-12/) 10.11.2012 внесення змін (постанова від 15.06.2012 N 246 /z1138-12/) 12.12.2011 внесення змін (постанова від 19.08.2011 N 290 /z1345-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 11.02.2011 внесення змін (постанова від 22.12.2010 N 571 /z0085-11/) 18.05.2009 внесення змін (постанова від 30.04.2009 N 265 /z0407-09/) 19.04.2009 внесення змін (постанова від 28.02.2009 N 108 /z0324-09/) 01.01.2009 внесення змін (постанова від 28.07.2008 N 217 /z0979-08/) 26.10.2008 внесення змін (постанова від 28.07.2008 N 217 /z0979-08/) 05.02.2008 внесення змін (постанова від 29.12.2007 N 494 /z0054-08/) 01.01.2008 внесення змін (постанова від 27.09.2007 N 350 /z1168-07/) 30.09.2006 внесення змін (постанова від 21.08.2006 N 329 /z1060-06/) 01.01.2008 внесення змін (постанова від 22.06.2007 N 235 /z0843-07/) 01.10.2005 внесення змін (постанова від 31.08.2005 N 321 /z1074-05/) 27.08.2005 внесення змін (постанова від 12.08.2005 N 288 /z0893-05/) 29.04.2005 внесення змін (постанова від 22.02.2005 N 57 /z0411-05/) 17.06.2004 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
3) за договором, укладеним резидентом-позичальником, що не є банком, у межах якого кредит надається за участю кількох кредиторів (нерезидента-кредитора та уповноваженого банку-кредитора), виключно у випадку внесення змін до реєстрації такого договору стосовно заміни уповноваженого банку-кредитора на нерезидента - нового кредитора. Ініціювання внесення змін до реєстрації договору відповідно до підпункту 3 пункту 3 глави 2 розділу І цього Положення дозволяється за умов, що уповноваженим банком - обслуговуючим банком за договором, укладеним резидентом-позичальником, що не є банком, є уповноважений банк-кредитор; уповноважений банком виконав вимоги підпунктів 2, 3 пункту 5 глави 2 розділу І цього Положення (у частині, яка стосується нерезидента - нового кредитора); договір відповідає вимогам розділу І цього Положення;
4) за договором, укладеним резидентом-позичальником, що не є банком, у разі переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується.
( Підпункт 4 пункту 3 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
4. Уповноважений банк (крім банку, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію) за заявою заявника(ів) (резидента-позичальника, що не є банком, або інших осіб, які зазначені в пункті 4 глави 2 розділу І цього Положення) має право ініціювати проведення реєстраційних дій з дотриманням порядку, установленого главою 2 розділу І цього Положення:
1) за заявою резидента-позичальника, що не є банком (у тому числі боржника у зобов'язанні за договором з нерезидентом-кредитором унаслідок правонаступництва/заміни резидента - первісного позичальника) у всіх випадках, що потребують проведення реєстраційних дій за договором;
2) за спільною заявою нерезидента - первісного кредитора та нерезидента - нового кредитора до уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором, укладеним резидентом-позичальником, виключно у випадку внесення змін до реєстрації такого договору стосовно заміни нерезидента-кредитора на іншого нерезидента. Така заява має обов'язково містити відомості про документ, яким боржник був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні (засвідчена заявниками копія зазначеного документа також додається до заяви);
3) за спільною заявою іншого уповноваженого банку - первісного кредитора та нерезидента - нового кредитора до уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором, укладеним резидентом-позичальником, виключно у випадку внесення змін до реєстрації такого договору стосовно заміни уповноваженого банку - первісного кредитора на нерезидента-кредитора. Така заява має обов'язково містити відомості про документ, яким боржник був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні (засвідчена заявниками копія зазначеного документа також додається до заяви).
5. Якщо заявниками є кредитори, то необхідними умовами для ініціювання уповноваженим банком проведення реєстраційних дій є:
1) перевірка уповноваженим банком наявності відповідних повноважень в особи(іб), яка(які) діє(ють) як представник(и) заявників, на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій;
2) установлення уповноваженим банком для нерезидента - нового кредитора та представника(ів) заявників на підставі офіційних документів, які мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання, або засвідчених в установленому порядку їх копій:
для фізичної особи - прізвища, ім'я та (за наявності) по батькові; реєстраційного номера облікової картки платника податків або ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для резидента); дати народження; номера (та за наявності серії) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дати видачі та органу, що його видав; громадянства (для нерезидента);
для юридичної особи - повного найменування; місцезнаходження; даних щодо реєстрації;
3) з'ясування уповноваженим банком для нерезидента - нового кредитора на підставі документів та/або інформації, у тому числі отриманої з офіційних або публічних джерел:
для фізичної особи - місця її проживання/місця тимчасового перебування в Україні; факту належності самої фізичної особи або особи, яка діє від її імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб;
для юридичної особи - реквізитів банку, у якому відкрито рахунок; номера банківського рахунка; відомостей про органи управління; даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); факту належності особи, яка діє від її імені, а також кінцевого бенефіціарного власника (контролера) до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб; даних, що зазначені в абзацах другому та третьому підпункту 2 пункту 5 глави 2 розділу І цього Положення, щодо довірителів та довірених осіб (для трастів);
4) надання заявником(ами) уповноваженому банку документів (засвідчених в установленому порядку їх копій), що є підставою для відступлення прав вимоги за договором;
5) надання заявником(ами) за вимогою уповноваженого банку документів, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидентів-позичальників, пов'язаними з одержанням, використанням і поверненням кредиту, а також іншими операціями за договором;
6) надання уповноваженим банком згоди заявнику(ам) на ініціювання проведення реєстраційних дій (згода на ініціювання проведення реєстраційних дій є також згодою на обслуговування операцій за договором).
6. Уповноважений банк, ураховуючи вимоги Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року № 369 (зі змінами) (далі - Положення № 369), не надає згоди на ініціювання проведення реєстраційних дій за договором у разі наявності ознак здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність)/наявності підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень. Уповноважений банк має право ініціювати проведення реєстрації в Національному банку договору, укладеного резидентом-позичальником, що не є банком (у тому числі у випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 3 глави 2 розділу I цього Положення), виключно після з'ясування на підставі документів та/або інформації (у тому числі отриманої з офіційних або публічних джерел) даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників нерезидента-кредитора, який є юридичною особою, у тому числі відсутність підстав уважати, що він використовує агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)].
( Абзац перший пункту 6 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 41 від 25.05.2017 )
У разі відмови уповноваженого банку надати заявнику згоду на ініціювання проведення реєстраційних дій за договором банк протягом семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня отримання відповідних документів повідомляє про це заявника.
7. Заявник(и) з метою реєстрації договору/унесення змін до реєстрації договору звертається з урахуванням пунктів 2 та 4 глави 2 розділу І цього Положення до відповідного уповноваженого банку з пакетом документів, що має включати:
1) заяву про реєстрацію договору/заяву про внесення змін до реєстрації договору (далі в цьому розділі - Заява) на паперовому носії чи у вигляді електронного документа. Заява за довільною формою має обов'язково містити номер і дату, підпис заявника, а також відомості щодо реквізитів, сторін та основних умов договору, який потребує реєстрації/унесення змін до реєстрації (у випадку заяви про внесення змін до реєстрації договору мають зазначатися змінені відомості щодо договору з урахуванням інших додаткових угод/договорів, документів, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором). Відомості щодо основних умов договору мають уключати, зокрема відомості щодо суми, валюти, строку кредиту, відомості щодо розмірів платежів, що впливають на розмір виплат за користування кредитом (процентна ставка, комісії, неустойки, інші установлені договором платежі, у тому числі ті, що є санкціями за неналежне виконання договору), та їх відповідності (неперевищення) розміру виплат за максимальною процентною ставкою, установленою Національним банком для договорів із відповідними умовами залучення кредитів;
( Підпункт 1 пункту 7 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017 )
2) оригінал/копію договору (разом з оригіналами/копіями інших додаткових угод/договорів, документів, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором).
Копії документів можуть створюватися заявником у паперовій або електронній формі з урахуванням вимог, визначених абзацами десятим та одинадцятим пункту 3.2 глави 3 розділу I цього Положення. Якщо документи складені іноземною мовою (крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами), то за вимогою уповноваженого банку також подається їх переклад на українську мову, засвідчений підписом заявника.
( Абзац четвертий пункту 7 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 102 від 10.10.2017, № 143 від 26.12.2017, № 83 від 20.07.2018 )
Датою (днем) надходження до уповноваженого банку пакета документів є дата (день) надходження до банку останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних відповідно до вимог розділу І цього Положення.
8. Уповноважений банк, що отримав від заявника пакет документів, поданий з метою реєстрації договору/унесення змін до реєстрації договору, проставляє на Заяві (паперовій копії Заяви у разі подання Заяви у вигляді електронного документа) дату її надходження, що засвідчується підписом відповідального працівника банку.
( Абзац перший пункту 8 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Уповноважений банк перевіряє правильність оформлення заявником Заяви (зокрема, наявність дати та відповідних реквізитів, підписів, відомостей щодо договору, що необхідні уповноваженому банку для ініціювання проведення реєстраційних дій); відповідність її змісту умовам договору з нерезидентом; повноту поданих заявником з метою реєстрації договору/унесення змін до реєстрації договору підтвердних документів, а також відповідність умов договору (з урахуванням у разі їх наявності інших додаткових угод/договорів, документів, що стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором) установленому законодавством України порядку отримання резидентами кредитів від нерезидентів, у тому числі з урахуванням вимог пунктів 1.11, 1.12 та 1.16 глави 1 розділу І цього Положення.
( Абзац другий пункту 8 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017 )
Під час проведення такої перевірки уповноважений банк зобов'язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції (наміри здійснення фінансових операцій) резидента-позичальника та відомостей про учасників фінансових операцій, у тому числі відповідно до вимог Положення № 369.
Уповноважений банк за результатами розгляду пакета документів, поданого заявником з метою реєстрації договору/унесення змін до реєстрації договору, повертає його заявнику (із зазначенням підстави повернення) у разі виявлення:
1) невідповідності поданих документів установленим законодавством України вимогам, у тому числі вимогам цього Положення;
2) факту одержання резидентом-позичальником кредиту без реєстрації договору та несплати цим резидентом штрафу, передбаченого в такому випадку законодавством України (за винятком тих випадків, коли законодавство України дає змогу одержувати кредит без реєстрації договору);
3) наявності ознак здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності/підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень (у тому числі з урахуванням вимог Положення № 369).
Якщо за висновком уповноваженого банку поданий заявником пакет документів відповідає вимогам, установленим законодавством України, у тому числі цим Положенням, то такий пакет документів залишається в уповноваженому банку та уповноважений банк ініціює проведення відповідних реєстраційних дій шляхом надсилання Національному банку Повідомлення відповідно до пункту 9 глави 2 розділу І цього Положення.
( Абзац восьмий пункту 8 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Загальний строк розгляду уповноваженим банком пакета документів, поданого заявником з метою реєстрації договору/унесення змін до реєстрації договору, не повинен перевищувати семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дати (дня) надходження до уповноваженого банку пакета документів.
9. Уповноважений банк - ініціатор проведення реєстраційних дій (за власною ініціативою з урахуванням пункту 3 глави 2 розділу I цього Положення; за Заявою заявника з урахуванням пунктів 4, 5 глави 2 розділу I цього Положення) надсилає до Національного банку Повідомлення в електронній формі засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів [Повідомлення заповнюється окремо за кожним договором (індивідуальним кредитним договором у рамках генерального/рамкового договору) та має містити відомості, що передбачені в додатку 1 до цього Положення].
Уповноважений банк має забезпечити зберігання примірника Повідомлення, що містить підпис керівника банку (або іншої уповноваженої на це особи банку), на паперовому носії чи у вигляді електронного документа, а також пакета документів, поданого заявником з метою реєстрації договору/унесення змін до реєстрації договору.
( Пункт 9 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
10. Національний банк проводить реєстраційні дії протягом семи робочих днів із дати (дня) надходження до Національного банку Повідомлення від уповноваженого банку - ініціатора проведення реєстраційних дій.
( Пункт 10 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )( Пункт 11 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )( Пункт 12 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
11. Національний банк проводить реєстрацію договору шляхом унесення в автоматизованому режимі (на підставі відомостей з Повідомлення, поданого уповноваженим банком - ініціатором проведення реєстраційних дій) відповідного запису до електронного реєстру повідомлень про договори, що ведеться засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів (далі - Реєстр). Датою та номером реєстрації договору є дата та номер запису в Реєстрі.
( Абзац перший пункту 11 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Національний банк уносить зміни до реєстрації договору шляхом зміни в автоматизованому режимі (на підставі відомостей з Повідомлення, поданого уповноваженим банком - ініціатором проведення реєстраційних дій) відповідних відомостей, що містяться в Реєстрі. Датою внесення змін до реєстрації договору є дата зміни відповідних відомостей, що містяться в Реєстрі.
( Абзац другий пункту 11 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Підтвердження Національного банку із зазначенням дати та номера запису в Реєстрі, що свідчить про реєстрацію договору (реєстраційне свідоцтво), формується, оновлюється (з урахуванням зміни відомостей, що містяться в Реєстрі) за результатами проведення Національним банком реєстраційних дій засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів та доводиться до відома уповноваженого банку, який обслуговує договір, шляхом надання доступу до відомостей з Реєстру.
У разі внесення змін до реєстрації договору стосовно зміни уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором інформаційне повідомлення про припинення обслуговування операцій за договором уповноваженим банком (попереднім обслуговуючим банком за договором) у зв'язку з переходом резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку формується та доводиться до відома попереднього обслуговуючого банку засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів.
( Пункт 12 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
12. Національний банк анулює реєстрацію договору (за відповідним зверненням уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором із зазначених нижче підстав) у зв'язку з:
1) припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (унесенням запису про припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), якщо ці особи є резидентами-позичальниками за зареєстрованим договором;
2) неотриманням резидентом-позичальником кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору та із закінченням у зв'язку з цим строку дії реєстрації;
3) виявленням у документах, поданих резидентом-позичальником або іншим заявником до уповноваженого банку та/або уповноваженим банком - ініціатором проведення реєстраційних дій до Національного банку і на підставі яких Національний банк провів реєстрацію договору (уніс зміни до реєстрації договору), недостовірної, неповної інформації та/або інформації, що свідчить про порушення клієнтом/уповноваженим банком вимог законодавства України;
4) виявленням ознак здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів уповноваженого банку, під час виконання цим банком функції обслуговуючого банку за договором;
5) наявністю підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень;
6) наявністю інформації про порушення резидентом-позичальником норм валютного законодавства під час виконання договору;
7) зверненням уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором щодо анулювання реєстрації договору за ініціативою резидента-позичальника (уключаючи уповноважений банк-позичальник);
8) втратою чинності реєстрації договору у визначених законодавством випадках;
9) закриттям усіх рахунків резидента-позичальника в уповноваженому банку - обслуговуючому банку за договором;
10) зверненням уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором щодо реєстрації нового договору позики (новації) за ініціативою резидента-позичальника (уключаючи уповноважений банк-позичальник) з одночасним анулюванням реєстрації раніше укладеного договору/укладених договорів, зобов'язання за якими припиняються шляхом новації.
Уповноважений банк - обслуговуючий банк за договором має право подати до Національного банку звернення про анулювання реєстрації договору у випадках, визначених у підпунктах 1 - 10 пункту 12 глави 2 розділу I цього Положення. У випадках, визначених у підпунктах 4 та 9 пункту 12 глави 2 розділу I цього Положення, уповноважений банк - обслуговуючий банк за договором зобов'язаний письмово попередити резидента-позичальника про свій намір анулювати реєстрацію договору не пізніше ніж за три місяці до дати надсилання Національному банку відповідного звернення щодо анулювання реєстрації договору.
Звернення уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором про анулювання реєстрації договору подається до Національного банку засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів. Анулювання Національним банком реєстрації договору на підставі відповідного звернення уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором проводиться в автоматизованому режимі засобами спеціального програмного забезпечення щодо реєстрації договорів не пізніше наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку такого звернення.
Датою анулювання реєстрації договору є дата внесення Національним банком відомостей про анулювання реєстрації договору до Реєстру. Повідомлення про анулювання реєстрації договору формується та доводиться до відома уповноваженого банку - обслуговуючого банку за договором шляхом надання доступу до відомостей з Реєстру.
( Пункт 12 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
13. Анульована реєстрація договору не поновлюється. Нова реєстрація такого договору здійснюється в загальному порядку, установленому розділом I цього Положення. У разі нової реєстрації договору Національний банк до Реєстру додатково вносить відомості із посиланням на анульовану реєстрацію договору (номер і дата такої реєстрації договору, а також дата її анулювання).
14. Уповноважений банк зобов'язаний надіслати письмове повідомлення резиденту-позичальнику, що не є банком, та якщо резидент-позичальник не є заявником, також заявнику про:
1) реєстрацію договору/унесення змін до реєстрації договору (крім унесення змін до реєстрації договору у зв'язку з випадками, передбаченими підпунктом 4 пункту 3 глави 2 цього Положення) з випискою з Реєстру;
2) анулювання реєстрації договору.
( Абзац пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Уповноважений банк надсилає таке повідомлення не пізніше робочого дня, наступного за днем унесення Національним банком відповідних відомостей до Реєстру.
( Абзац пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Уповноважений банк має право надавати виписку з Реєстру щодо договору, укладеного резидентом-позичальником (у вигляді документа в електронній або паперовій формі, що містить відповідні відомості з Реєстру) резиденту-позичальнику (або іншим особам за згодою резидента-позичальника), нерезиденту-кредитору. Виписка з Реєстру формується та оновлюється уповноваженим банком за результатами проведення реєстраційних дій за допомогою засобів спеціального програмного забезпечення. Виписка з Реєстру в паперовій формі має бути засвідчена підписом уповноваженої особи уповноваженого банку.
( Абзац пункту глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 102 від 10.10.2017 )( Глава 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 26 від 23.03.2017 )
Глава 3. Контрольні функції обслуговуючого банку
3.1. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором [зарахування коштів на рахунок резидента-позичальника в уповноваженому банку, що надходять від нерезидента як кредит, з урахуванням вимог пункту 3.6 глави 3 розділу I цього Положення; здійснення купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти за кредитними операціями та платежами за цими операціями за дорученням резидента-позичальника; перерахування коштів з рахунку резидента-позичальника для здійснення платежів у рахунок виконання боргових зобов'язань резидента-позичальника перед нерезидентом-кредитором, передбачених договором] здійснюється лише за наявності документів, що свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України, ураховуючи вимоги цього Положення щодо реєстрації договору, та потрібні для виконання обслуговуючим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями за договором.
( Пункт 3.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 350 від 27.09.2007, № 246 від 15.06.2012, № 26 від 23.03.2017; в редакції Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
3.2. Уповноважений банк - обслуговуючий банк за договором (далі в цій главі - обслуговуючий банк) проводить платіжні операції за договором лише в разі їх відповідності умовам, реєстрації договору [крім випадків дострокового погашення кредиту (якщо це передбачено договором), а також прострочення строків виконання зобов'язань за договором] та умовам договору з нерезидентом, і здійснює контроль за:
( Абзац перший пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 246 від 15.06.2012, № 331 від 24.05.2016, № 26 від 23.03.2017, № 41 від 25.05.2017 )
відповідністю обсягів перерахованої нерезиденту валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту [з урахуванням сплати процентів за його користування та інших установлених цим договором платежів, що підлягають сплаті на користь кредитора, а також умов договору (за наявності) щодо здійснення платежів у валюті, що відрізняється від валюти, у якій визначена сума кредиту за договором];
( Абзац другий пункту 3.2 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
неперевищенням резидентом-позичальником розміру виплат за максимальною процентною ставкою, яка підлягає застосуванню до договору згідно з умовами його реєстрації (зокрема, у разі сплати неустойки, інших санкцій за неналежне виконання договору).
( Абзац третій пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 246 від 15.06.2012, № 26 від 23.03.2017 )
Обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками під час проведення кожної платіжної операції за договором, яка впливає на розмір виплат за користування кредитом (у т.ч. у разі сплати неустойки, комісій або інших установлених договором платежів) (з урахуванням особливостей, установлених для випадку здійснення такого контролю у разі сплати передбачених договором комісій, зборів до одержання кредиту та/або протягом першого річного періоду дії договору*). Для цього порівнюється розмір виплат за максимальною процентною ставкою та розмір виплат за користування кредитом, які визначаються наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором. Розмір виплат за максимальними процентними ставками обчислюється як загальна сума процентів, нарахованих на суму отриманого, але не погашеного кредиту пропорційно до часу користування кредитними коштами, із застосуванням розміру максимальної процентної ставки, що підлягає застосуванню до договору згідно з умовами його реєстрації.
( Абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 246 від 15.06.2012, № 26 від 23.03.2017, № 41 від 25.05.2017 )
У разі сплати резидентом-позичальником передбачених договором комісій, зборів до одержання кредиту та/або протягом першого річного періоду дії договору такі платіжні операції на кінець першого річного періоду дії договору не повинні призводити до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. У цьому разі протягом першого річного періоду дії договору обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками шляхом порівняння розміру річних виплат за максимальними процентними ставками в перший річний період дії договору та розміру виплат за користування кредитом, який визначається наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором. Вимоги абзацу п'ятого пункту 3.2 глави 3 розділу І цього Положення не поширюються на платіжні операції, що не враховуються для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування кредитом згідно з абзацами шостим - восьмим пункту 1.11 глави 1 розділу I цього Положення.
( Абзац п'ятий пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національногой банку № 404 від 22.11.2016, № 26 від 23.03.2017, № 41 від 25.05.2017, № 83 від 20.07.2018 )
__________
* Датою, з якої починається відлік річного періоду, є дата першої платіжної операції за договором.
Обслуговуючий банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення резидента-позичальника, якщо така операція призведе до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. Така платіжна операція може бути проведена лише в обсягах, що не призводять до перевищення розміру виплат за максимальними процентними ставками.
( Абзац шостий пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Обслуговуючий банк до проведення платіжної операції за договором має перевірити в Реєстрі наявність та умови реєстрації договору.
( Абзац сьомий пункту 3.2 глави 3 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 246 від 15.06.2012, № 26 від 23.03.2017 )( Абзац восьмий пункту 3.2 глави 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 143 від 26.12.2017 )( Абзац дев'ятий пункту 3.2 глави 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-кредитора надійшли кошти, то обслуговуючий банк вимагає письмове пояснення від резидента-позичальника щодо віднесення цих коштів до конкретного договору (якщо пояснення отримане засобами факсимільного зв'язку, то воно надалі має бути підтверджене оригіналом) або звертається до банку-нерезидента для отримання інформації щодо реквізитів документа, на підставі якого здійснюється переказ коштів в іноземній валюті.
( Пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 494 від 29.12.2007 )
Обслуговуючий банк проводить платіжні операції за договором та/або здійснює купівлю (обмін) іноземної валюти із зазначеною метою на підставі поданих резидентом-позичальником оригіналів документів (у тому числі електронних документів), що підтверджують правомірність проведення таких операцій, або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів цих документів на паперових носіях інформації.
( Пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 246 від 15.06.2012; в редакції Постанови Національного банку № 368 від 11.08.2016 )
Копії документів в електронній формі створюються резидентом-позичальником шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства в сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та залишаються в обслуговуючому банку на зберіганні в електронному архіві.
( Пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 368 від 11.08.2016 )
Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписом відповідального працівника обслуговуючого банку або в нотаріальному порядку, або підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника) та залишаються в обслуговуючому банку на зберіганні. Якщо документи складені іноземною мовою (крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами), то за вимогою обслуговуючого банку також подається їх переклад на українську мову, засвідчений підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника).
( Пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 368 від 11.08.2016; в редакції Постанови Національного банку № 102 від 10.10.2017 )
3.3. Уповноважений банк, ураховуючи вимоги Положення № 369, має відмовити заявнику в обслуговуванні операцій за договором у разі наявності ознак здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності/наявності підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень.
Уповноважений банк на підставі розділу І цього Положення зобов'язаний розробити та затвердити внутрішнє положення про організацію роботи щодо здійснення контрольних функцій обслуговуючого банку, у якому відповідно до внутрішніх процедур визначити, зокрема перелік підрозділів, які мають право виконувати функції обслуговуючого банку, порядок надання уповноваженим банком заявнику згоди на ініціювання проведення реєстраційних дій (згоди на обслуговування операцій за договором).
( Пункт 3.3 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 26 від 23.03.2017 )
3.4. Згоду на ініціювання проведення реєстраційних дій (згоду на обслуговування операцій за договором) надає уповноважений банк.
( Пункт 3.4 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 217 від 28.07.2008, № 246 від 15.06.2012; в редакції Постанови Національного банку № 26 від 23.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
3.5. Уповноважений банк, до якого має намір перейти/перейшов резидент-позичальник на обслуговування операцій за договором, для здійснення контрольних функцій за договором має право запитувати довідку з усією наявною інформацією про фактично проведені операції та стан заборгованості за цим договором від резидента-позичальника (ураховуючи пункт 3.9 глави 3 розділу I цього Положення) та/або інших банків/ліквідаторів банків/юридичних осіб, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників (з письмового дозволу цього резидента-позичальника).
Уповноважений банк, що здійснює (здійснював) обслуговування операцій за договором, зобов'язаний у строк до п'яти робочих днів у відповідь на письмовий запит резидента-позичальника, який має містити найменування уповноваженого банку - одержувача довідки, або запит уповноваженого банку - одержувача довідки (з письмового дозволу цього резидента-позичальника) подати таку довідку уповноваженому банку - одержувачу довідки.
Обмін інформацією між уповноваженими банками, між уповноваженим банком та ліквідатором банку здійснюється засобами електронної пошти Національного банку.
Довідка, зазначена в абзаці першому пункту 3.5 глави 3 розділу I цього Положення, що надається ліквідаторами банків, які не використовують засоби електронної пошти Національного банку, або юридичними особами, які утворилися в результаті ліквідації банків за рішенням власників, що здійснювали обслуговування операцій за договором, на письмовий запит резидента-позичальника, який має містити найменування уповноваженого банку - одержувача довідки, або запит уповноваженого банку - одержувача довідки (з письмового дозволу цього резидента-позичальника), на паперовому носії фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом) тільки тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит, підписується керівником та/або уповноваженою особою такого ліквідатора банку або юридичної особи, яка утворилася в результаті ліквідації банку за рішенням власників. Уповноважений банк після отримання такої довідки зобов'язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, отримати підтвердження факту підписання цієї довідки керівником та/або уповноваженою особою.
( Пункт 3.5 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 996 від 30.12.2015; в редакції Постанов Національного банку № 26 від 23.03.2017, № 86 від 24.07.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
3.6. Уповноважені банки під час перерахування коштів з рахунків своїх клієнтів на користь нерезидентів/зарахування надходжень від нерезидентів на рахунки своїх клієнтів за договорами зобов'язані забезпечити порядок виконання банками документів на переказ та функції контролю за здійсненням таких операцій з урахуванням вимог Порядку використання рахунків МФО та Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601 (зі змінами).
( Пункт 3.6 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 246 від 15.06.2012; в редакції Постанов Національного банку № 26 від 23.03.2017, № 83 від 20.07.2018 )
3.7. Уповноважений банк - обслуговуючий банк за договором зобов'язаний подати до Національного банку звернення про анулювання реєстрації договору (як за власними договорами, так й за договорами клієнтів) на підставах, передбачених підпунктами 2 та 8 пункту 12 глави 2 розділу І цього Положення, протягом 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня виникнення такої підстави для анулювання.
( Пункт 3.7 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 246 від 15.06.2012; в редакції Постанови Національного банку № 26 від 23.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 83 від 20.07.2018 )( Пункт 3.8 глави 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 83 від 20.07.2018 )
3.8. Обслуговуючий банк під час здійснення контрольних функцій за договором має враховувати кошти, що були сплачені нерезиденту-кредитору за договором гарантії (поруки) у рахунок виконання зобов'язань резидента-позичальника за договором, забезпечених гарантією (порукою). Резидент-позичальник зобов'язаний проінформувати в письмовій формі обслуговуючий банк про погашення іншою особою заборгованості за кредитом.
У разі виконання резидентом-гарантом, поручителем зобов'язань за кредитом за резидента-позичальника з використанням рахунку цього гаранта, поручителя в уповноваженому банку, що не є обслуговуючим банком за договором, зазначений уповноважений банк у тижневий строк після виконання операції зобов'язаний надіслати уповноваженому банку, який обслуговує операції за договором, повідомлення про перерахування коштів іноземному кредитору з доданням копії відповідного повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті. Гарант (поручитель) - уповноважений банк, що не є обслуговуючим за договором, у тижневий строк після сплати коштів за гарантією, договором поруки інформує уповноважений банк, який обслуговує операції за договором, про суму і дату виконання зобов'язання за резидента-позичальника.
( Абзац другий пункту глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 494 від 29.12.2007, № 83 від 20.07.2018 )
3.9. Резидент-позичальник зобов'язаний надати обслуговуючому банку за його запитом додаткову інформацію, що підтверджує або уточнює дані щодо заборгованості за кредитом (у тому числі за процентами та іншими платежами за договором), які зазначаються резидентом-позичальником у статистичній звітності щодо операцій за договором та/або в повідомленні про договір з урахуванням змін до договору. Зазначена інформація надається резидентом-позичальником у тижневий строк починаючи з наступного робочого дня після дня отримання відповідного запиту обслуговуючого банку.
( Пункт глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 996 від 30.12.2015 )( Главу 4 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 26 від 23.03.2017 )( Розділ I в редакції Постанови Національного банку № 235 від 22.06.2007 )
Розділ II. Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
Глава 1. Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в розділах II, III - позика) нерезидентам надають тільки резиденти - юридичні особи, а також резиденти - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.
Уповноважена небанківська фінансова установа, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання нею позик, має право надавати позику лише банку-нерезиденту.
( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 108 від 28.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012; в редакції Постанови Національного банку № 147 від 28.12.2017 )
Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, має право надавати кредит (позику) в іноземній валюті нерезиденту лише в таких випадках:
( Абзац пункту 1.1 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 147 від 28.12.2017 )
надання кредиту банку-нерезиденту;
( Абзац пункту 1.1 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 147 від 28.12.2017 )
надання експортного кредиту суб'єкту господарювання-нерезиденту для придбання ним товарів/робіт/послуг українського походження за участю Експортно-кредитного агентства відповідно до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" .
( Абзац пункту 1.1 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 147 від 28.12.2017 )
1.2. Резиденти (крім уповноважених банків) надають позики нерезидентам лише за рахунок коштів в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика.
( Пункт 1.2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 265 від 30.04.2009 )
1.3. Резиденти надають позики нерезидентам на визначений відповідним договором строк на умовах повернення.
1.4. Надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту потребує отримання резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту (далі - ліцензія).
( Абзац перший пункту 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 465 від 20.07.2015 )
Вимоги цього пункту не поширюються на операції, які здійснюються уповноваженими банками, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та операції уповноважених фінансових установ, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам.
( Пункт 1.4 глави 1 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 265 від 30.04.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 449 від 29.10.2012 )( Пункт 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 321 від 31.08.2005, № 118 від 26.04.2011 )( Пункт 1.5 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 265 від 30.04.2009 )( Пункт 1.6 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 265 від 30.04.2009 )( Пункт 1.7 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 265 від 30.04.2009 )
1.5. Валютні операції з надання та повернення позик, сплати процентів за користування позикою здійснюються лише в безготівковій формі.
1.6. Позику, надану резидентом нерезиденту в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, нерезидент має повернути в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, а позику, надану в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, - в іноземній валюті як 2-ї та 3-ї, так і 1-ї груп Класифікатора.
1.7. Резидент (крім уповноваженого банку) надає позику лише тому нерезиденту, який для забезпечення позики надасть гарантію (умовами якої не передбачена можливість її відкликання) банку, рейтинг якого за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А.
( Пункт 1.7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 265 від 30.04.2009 )
1.8. Під час реалізації резидентами стратегічно важливих для економіки України проектів, які дають змогу забезпечити гарантований збут українських товарів на цих ринках, надання резидентам гарантії, зазначеної в пункті 1.7 цієї глави, не вимагається. Переказування іноземної валюти за межі України з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту здійснюється відповідно до окремого рішення Правління Національного банку України.
( Главу 1 розділу II доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку № 288 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 246 від 15.06.2012, № 303 від 28.04.2016 )
Глава 2. Контрольні функції обслуговуючого банку
2.1. Валютні операції з надання резидентом (крім уповноваженого банку) позики нерезидентові та повернення нерезидентом позики резиденту здійснюються через визначений резидентом уповноважений банк, який дав згоду на обслуговування вищезазначених валютних операцій (підрозділ банку) (далі - обслуговуючий банк).
( Главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.1 згідно з Постановою Національного банку № 265 від 30.04.2009 )
2.2. Уповноважений банк для прийняття рішення про надання резидентові згоди на обслуговування позики може вимагати від резидента документи, потрібні для виконання уповноваженим банком функцій агента валютного контролю за операціями резидента, а також з урахуванням вимог Положення № 369 зобов'язаний здійснити аналіз та перевірку документів з метою встановлення:
наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції;
достатності/недостатності реальних фінансових можливостей резидента проводити (ініціювати) операцію на відповідну суму, а також джерел походження коштів (активів) з дотриманням вимоги пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ цього Положення.
Уповноважений банк, ураховуючи вимоги Положення № 369, має відмовити клієнту в обслуговуванні операцій за договором у разі наявності ознак здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності/наявності підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень.
( Главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.2 згідно з Постановою Національного банку № 265 від 30.04.2009; в редакції Постанови Національного банку № 404 від 22.11.2016 )
2.3. Обслуговування банком валютних операцій щодо надання резидентом позики нерезиденту здійснюється на підставі ліцензії та договору позики.
2.4. Обслуговування позики в межах одного договору позики має проводитися лише через обслуговуючий банк, зазначений у ліцензії.
2.5. Обслуговування позики передбачає списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента та зарахування на рахунок резидента іноземної валюти, поверненої нерезидентом, а також виконання інших операцій, передбачених договором позики.
2.6. Контроль за здійсненням резидентом валютних операцій щодо надання позики нерезиденту (у тому числі з дотриманням вимоги пункту 1.2 глави 1 розділу ІІ цього Положення) та її повернення нерезидентом покладається на обслуговуючий банк.
( Пункт 2.6 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 404 від 22.11.2016 )
2.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента коштів для погашення позики, наданої резидентом, і якщо в уповноваженому банку немає документів, які свідчать про правомірність такої операції (ліцензії та договору позики), або обслуговуючим банком за такою позикою визначено інший уповноважений банк, то уповноважений банк, до якого надійшли кошти, зараховує їх на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.
2.8. Обслуговуючий банк зобов'язаний за валютними операціями резидентів, пов'язаними із наданням і поверненням позик, подавати звітність у порядку, установленому Національним банком.
Розділ III. Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту
Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії
1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Національного банку такі документи:
а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 2 до цього Положення;
( Підпункт "б" пункту 1.1 глави 1 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 331 від 24.05.2016 )( Підпункт "в" пункту 1.1 глави 1 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 465 від 20.07.2015 )
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.06.2004 № 270
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2004 р.
за № 885/9484
Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!