Про внесення змін до Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Міністерство фінансів України Наказ від 01.11.2022 №357
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 01.11.2022

Номер 357

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.11.2022 м. Київ № 357
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 листопада 2022 р. за № 1357/38693
Про внесення змін до Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07 жовтня 2022 року № 320, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2022 року за № 1315/38651, такі зміни:
1) у пункті 3 слова "У другому абзаці" замінити словами "Абзац другий";
2) у підпункті 2 пункту 6 після цифр "12484" розділові знаки ");" виключити;
3) абзац перший пункту 7 після цифр "25" доповнити словом "двома";
4) у пункті 10:
у першому абзаці:
після слова "до" доповнити словом "цього";
слово "додатку" замінити словом "додатка";
слова та цифру "бухгалтерського обліку 9 "Запаси" виключити;
у підпункті 1 слова "графі три" замінити словами та цифрою "заголовку графи 3";
у підпункті 2 слова "тексті прикладу" замінити словами "примітці до цього прикладу".
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.11.2022 м. Київ № 357
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 листопада 2022 р. за № 1357/38693
Про внесення змін до Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07 жовтня 2022 року № 320, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2022 року за № 1315/38651, такі зміни:
1) у пункті 3 слова "У другому абзаці" замінити словами "Абзац другий";
2) у підпункті 2 пункту 6 після цифр "12484" розділові знаки ");" виключити;
3) абзац перший пункту 7 після цифр "25" доповнити словом "двома";
4) у пункті 10:
у першому абзаці:
після слова "до" доповнити словом "цього";
слово "додатку" замінити словом "додатка";
слова та цифру "бухгалтерського обліку 9 "Запаси" виключити;
у підпункті 1 слова "графі три" замінити словами та цифрою "заголовку графи 3";
у підпункті 2 слова "тексті прикладу" замінити словами "примітці до цього прикладу".
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.

30 днiв передплати безкоштовно!