• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Міністерство фінансів України  | Наказ від 01.11.2022 № 357
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 01.11.2022
 • Номер: 357
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 01.11.2022
 • Номер: 357
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.11.2022 № 357
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 листопада 2022 р.
за № 1357/38693
Про внесення змін до Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07 жовтня 2022 року № 320, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2022 року за № 1315/38651, такі зміни:
1) у пункті 3 слова "У другому абзаці" замінити словами "Абзац другий";
2) у підпункті 2 пункту 6 після цифр "12484" розділові знаки ");" виключити;
3) абзац перший пункту 7 після цифр "25" доповнити словом "двома";
4) у пункті 10:
у першому абзаці:
після слова "до" доповнити словом "цього";
слово "додатку" замінити словом "додатка";
слова та цифру "бухгалтерського обліку 9 "Запаси" виключити;
у підпункті 1 слова "графі три" замінити словами та цифрою "заголовку графи 3";
у підпункті 2 слова "тексті прикладу" замінити словами "примітці до цього прикладу".
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.

Міністр

С. Марченко