• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку реалізації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту на території України

Міністерство фінансів України  | Наказ, Форма, Класифікатор, Порядок від 07.10.2022 № 325
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Форма, Класифікатор, Порядок
 • Дата: 07.10.2022
 • Номер: 325
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Форма, Класифікатор, Порядок
 • Дата: 07.10.2022
 • Номер: 325
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.10.2022 № 325
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2022 р.
за № 1309/38645
Про затвердження Порядку реалізації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту на території України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 352 від 27.10.2022 )
Відповідно до частини другої статті 246 глави 39 розділу VIII Митного кодексу України, Закону України від 15 серпня 2022 року № 2510-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони", Закону України "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок реалізації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту на території України, що додається.
2. Державній митній службі України доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства фінансів України від 22 грудня 2020 року № 795 "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій окремих типів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 січня 2021 року за № 76/35698;
наказ Міністерства фінансів України від 12 лютого 2021 року № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2021 року за № 249/35871.
4. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07 жовтня 2022 року № 325
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2022 р.
за № 1309/38645
ПОРЯДОК
реалізації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту на території України
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої статті 246 глави 39 розділу VIII Митного кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення порядку виконання митних формальностей, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, ратифікованою Законом України від 30 серпня 2022 року № 2555-IX "Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту" (далі - Конвенція).
( Абзац перший пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 352 від 27.10.2022 )
Цей Порядок визначає особливості застосування процедури спільного транзиту та процедури забезпечення безперервної роботи спільного транзиту на митній території України.
2. Дія цього Порядку не поширюється на переміщення товарів стаціонарними засобами транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі).
3. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:
авторизація - документ, який видається Держмитслужбою та уповноважує особу на застосування одного з транзитних спрощень, передбачених пунктами (a)-(d) параграфа 1 статті 55 доповнення I до Конвенції;
авторизований вантажовідправник - підприємство, яке отримало авторизацію на застосування транзитного спрощення "статус авторизованого вантажовідправника";
авторизований вантажоодержувач - підприємство, яке отримало авторизацію на застосування транзитного спрощення "статус авторизованого вантажоодержувача";
АСМО - автоматизована система митного оформлення Держмитслужби;
борг - зобов’язання особи сплатити суму митних платежів, що підлягають сплаті стосовно товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту;
гарантія - забезпечення сплати боргу щодо операції спільного транзиту відповідно до статей 10, 11 доповнення I до Конвенції та відповідно до пунктів 1-6 частини першої статті 308 глави 44 розділу X Кодексу;
Договірна сторона Конвенції - країна ЄС або країна спільного транзиту;
електронна транзитна декларація - митна декларація, подана за допомогою засобів електронного опрацювання даних;
електронна транзитна система (ЕТС) - електронна система, що функціонує на національному та/або міжнародному рівні (New Computerised Transit System - NCTS), і використовується для виконання митних формальностей, передбачених цим Порядком;
ЄАД - єдиний адміністративний документ;
інцидент - обставини та/або події, визначені параграфом 1 статті 44 доповнення I до Конвенції;
митниця інциденту - митний орган, у зоні діяльності якого перебуває транспортний засіб з товарами після виникнення будь-якого з інцидентів;
об’єкт авторизованого підприємства - місце (будівля, споруда, відкритий або закритий майданчик тощо), зазначене в авторизаціяx "статус авторизованого вантажовідправника" та "статус авторизованого вантажоодержувача" і визначене для виконання митних формальностей;
розслідування - процедура запиту інформації, визначена статтею 49 доповнення І до Конвенції, що застосовується митними органами для встановлення факту виникнення боргу щодо товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту, або для закриття процедури спільного транзиту;
стягнення - наступна за запитом інформації процедура, що починається зі встановлення факту виникнення необхідності сплати боргу та передбачає вжиття митними органами заходів, спрямованих на забезпечення сплати відповідного грошового зобов’язання (зокрема грошового зобов’язання в міжнародних правовідносинах), відповідно до Конвенції в порядку та строки, визначені Кодексом, Податковим кодексом України;
транзитна декларація у паперовій формі - митна декларація, що приймається митним органом відповідно до статті 26 доповнення I Конвенції;
ТСД - транзитний супровідний документ, доповнений, за необхідності, переліком товарів;
LRN (Local Reference Number) - номер електронної транзитної декларації, що присвоюється суб’єктом процедури для ідентифікації такої декларації;
MRN (Master Reference Number) - реєстраційний номер електронної транзитної декларації, присвоєний митницею відправлення, що свідчить про прийняття такої декларації до митного оформлення.
Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених Конвенцією, Кодексом та законодавством України з питань митної справи.
4. Для виконання митних формальностей щодо товарів, які переміщуються у митному режимі транзиту на умовах Конвенції, застосовуються системи, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів, зокрема ЕТС, що ґрунтується на електронному обміні стандартними повідомленнями.
Коди основних таких електронних повідомлень та їх короткі назви, що використовуються для інформаційного обміну під час виконання митних формальностей, зазначено у квадратних дужках по тексту цього Порядку.
Формат, структура та коди електронних повідомлень відповідають міжнародним стандартам та технічній документації, розробленій відповідно до вимог Конвенції. Держмитслужба оприлюднює актуальну технічну документацію на своєму офіційному вебсайті.
5. Митне оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються в митному режимі транзиту на умовах Конвенції, здійснюється митницею відправлення - підрозділом митного органу, у зоні діяльності якого починається транзитне переміщення.
6. Митні формальності, передбачені цим Порядком, здійснюються за місцем розташування підрозділу митного органу, що здійснює митне оформлення, або на об’єкті авторизованого підприємства, який розміщено у зоні діяльності такого митного органу.
За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу митні формальності виконуються поза місцем розташування цього органу, а також поза робочим часом, установленим для нього, на умовах, визначених відповідно до цього Порядку та частин сьомої, восьмої статті 247 глави 39 розділу VIII Кодексу.
7. За виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб справляється плата у розмірах , установлених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів", та згідно з Порядком справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 23 жовтня 2017 року № 862, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1385/31253.
Така плата не справляється за виконання митними органами митних формальностей поза місцем розташування митних органів у межах транзитних спрощень на об’єкті авторизованого підприємства (крім випадків виклику таким підприємством посадової особи митного органу за письмовим зверненням) та в межах робочого часу, встановленого для митного органу.
8. У разі якщо авторизовані вантажовідправники та авторизовані вантажоодержувачі відправляють чи отримують товари за регулярним розкладом (фіксовані дні та години), вони можуть узгодити з відповідною митницею виконання митних формальностей поза робочим часом відповідного підрозділу митного органу за однією заявою без окремого звернення за кожною митною декларацією.
9. Митниця відправлення перед випуском товарів у транзит забезпечує їх ідентифікацію шляхом накладення митних пломб та, за потреби, здійснення митного огляду.
10. Авторизований вантажовідправник накладає пломби спеціального типу до моменту подання транзитної декларації митниці відправлення.
11. Митниця відправлення здійснює контроль за завершенням процедури спільного транзиту, зокрема за операціями спільного транзиту, що почалися на об’єкті авторизованого вантажовідправника та/або завершуються на об’єкті авторизованого вантажоодержувача.
12. Митниця призначення інформує митницю відправлення про завершення процедури спільного транзиту та про результати контролю товарів у місці призначення.
13. Митниця відправлення закриває процедуру спільного транзиту, як тільки вона встановить на основі порівняння даних, наявних у її розпорядженні, з даними контролю товарів, наданими митницею призначення, що процедура завершилася належним чином.
14. Контроль за виконанням авторизованими вантажовідправниками та/або авторизованими вантажоодержувачами митних формальностей процедури спільного транзиту на їх об’єктах здійснює митниця, в зоні діяльності якої розміщено відповідний об’єкт авторизованого підприємства та яка зазначена в авторизації.
15. Суб’єкт процедури зберігає фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, пов’язані із застосуванням процедури спільного транзиту, примірники ТСД та документи щодо кожної транзитної декларації протягом не менше 1 095 днів з останнього дня року, в якому такі документи були створені або отримані.
16. Інформація про уповноважених осіб авторизованого вантажовідправника та/або авторизованого вантажоодержувача має бути зазначена в облікових відомостях таких підприємств згідно зі статтею 455 глави 65 розділу XVI Кодексу.
17. Загальний контроль за процедурою спільного транзиту, моніторинг такої процедури, обмін інформацією та документами з митними адміністраціями інших країн, надання адміністративної допомоги та допомоги щодо стягнення за вимогами відповідно до положень Конвенції здійснює підрозділ Держмитслужби, що виконує функції центрального офісу, передбаченого статтею 16 доповнення І до Конвенції (далі - центральний офіс). Особливості надання центральним офісом адміністративної допомоги та допомоги щодо стягнення викладено у розділі VIII цього Порядку.
II. Процедура забезпечення безперервної роботи спільного транзиту
1. У разі відмови ЕТС чи комп’ютеризованої системи, яка використовується для подання електронних транзитних декларацій або електронного зв’язку між ними, застосовується процедура забезпечення безперервної роботи з поданням транзитних декларацій у паперовій формі відповідно до пункту (b) параграфа 1 статті 26 доповнення I до Конвенції та спеціальних положень додатка II до доповнення I до Конвенції .
2. Транзитна декларація, що використовується у процедурі забезпечення безперервної роботи, подається за формою:
ЄАД, заповненого розбірливо чорнилом від руки або надрукованого на звичайному папері; або
транзитного супровідного документа, доповненого за необхідності переліком товарів.
3. Транзитна декларація у паперовій формі за формою ЄАД може доповнюватися одним або декількома додатковими аркушами з використанням форми, наведеної в доповненні 3 до додатка I до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.
Замість додаткових аркушів до транзитних декларацій у паперовій формі за формою ЄАД можуть використовуватись відвантажувальні специфікації, що відповідають вимогам додатків B4, B5 до доповнення III до Конвенції .
4. Якщо встановлено факт відмови ЕТС, Держмитслужба інформує митні органи та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті інформацію про тимчасову відмову ЕТС, про відновлення працездатності ЕТС та час, протягом якого можливе застосування процедури безперервної роботи для спільного транзиту.
5. У разі відмови комп’ютеризованої системи, яку використовують суб’єкти процедури для подання електронної транзитної декларації або електронного зв’язку між такою комп’ютеризованою системою та ЕТС, рішення про застосування процедури забезпечення безперервної роботи ухвалює митний орган, до якого подається транзитна декларація, за умови підтвердження відповідних підстав для застосування такої процедури уповноваженим підрозділом Держмитслужби.
6. Не допускається декларування товарів та/або виконання митних формальностей щодо таких товарів із застосуванням одночасно електронних транзитних декларацій та транзитних декларацій у паперовій формі.
7. Особливості застосування процедури забезпечення безперервної роботи авторизованими вантажовідправниками та авторизованими вантажоодержувачами зазначено у додатку 1 до цього Порядку.
III. Транзитні декларації та особливості їх оформлення
1. Транзитні декларації та ТСД для цілей процедури спільного транзиту відповідно до параграфа 4 статті 1 Конвенції мають відповідати доповненню III до Конвенції та оформлюватися згідно з ним.
2. Транзитні декларації мають включати лише відомості про товари, які переміщуватимуться від однієї митниці відправлення до однієї митниці призначення одним транспортним засобом, згідно зі статтею 24 доповнення I до Конвенції.
3. Відомості та структуру електронної транзитної декларації наведено у додатках A1, A2 до доповнення III до Конвенції . Транзитні декларації у паперовій формі мають містити відомості, зазначені у додатку B6 до доповнення III до Конвенції.
Особливості заповнення транзитних декларацій, що подаються митним органам України, визначено у додатку 2 до цього Порядку.
4. Транзитні декларації, що подаються до митних органів України, заповнюються державною мовою. У разі якщо суб’єктом процедури виступає особа-нерезидент, такий суб’єкт процедури може заповнювати транзитні декларації англійською мовою.
5. Виправлення транзитної декларації здійснюється відповідно до статті 31 доповнення I до Конвенції.
6. Прийнята митницею відправлення транзитна декларація може бути визнана недійсною відповідно до параграфа 1 статті 32 доповнення I до Конвенції .
7. Транзитна декларація, за якою було здійснено випуск товарів у транзит, може бути визнана недійсною виключно у випадках, коли:
товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, були помилково задекларовані для процедури спільного транзиту, а їх митний статус як українських товарів був підтверджений згодом;
товари були помилково задекларовані у більш ніж одній митній декларації.
8. Для визнання транзитної декларації недійсною, за якою було здійснено випуск товарів у транзит, суб’єкт процедури подає в митницю відправлення письмову заяву про визнання недійсною транзитної декларації. Заява має містити відомості про LRN, MRN, дату прийняття транзитної декларації, що має бути визнана недійсною, та відповідну аргументацію.
9. Транзитна декларація надсилається в ЕТС та/або подається митниці відправлення до моменту пред’явлення задекларованих товарів.
10. Транзитна декларація вважається такою, що не надсилалася, якщо товари не були пред’явлені митниці протягом 30 днів з дати, коли декларація надійшла в ЕТС.
IV. Митні формальності під час відправлення товарів
1. Митниця відправлення
1. Електронна транзитна декларація подається в митницю відправлення суб’єктом процедури або митним брокером (митним представником, що надає послуги з декларування товарів) шляхом надсилання її в ЕТС засобами електронного опрацювання даних у вигляді електронного повідомлення [IE015 - Declaration Data].
2. За результатами автоматичної перевірки правильності формату даних транзитної декларації ЕТС надсилає суб’єкту процедури:
електронне повідомлення [IE928 - Positive Acknowledge] про надходження транзитної декларації в ЕТС; або
електронне повідомлення [IE016 - Declaration Rejected] про відмову у прийнятті транзитної декларації із зазначенням функціональних кодів помилок у цій декларації.
3. Після отримання електронного повідомлення [IE928 - Positive Acknowledge] про надходження транзитної декларації в ЕТС суб’єкт процедури повідомляє перевізнику LRN цієї транзитної декларації.
Перевізник після прибуття транспортного засобу з товаром у зону митного контролю митниці відправлення пред’являє митниці відправлення товари і документи, необхідні для поміщення товарів під процедуру спільного транзиту, та повідомляє LRN транзитної декларації.
4. Митниця відправлення перевіряє в ЕТС наявність транзитної декларації із відповідним LRN.
5. Митниця відправлення за результатами перевірки виконання умов, визначених параграфом 2 статті 30 доповнення І до Конвенції, приймає одне з таких рішень:
про прийняття транзитної декларації до митного оформлення; або
про відмову у прийнятті транзитної декларації.
6. У разі прийняття митницею транзитної декларації до митного оформлення засобами ЕТС такій декларації присвоюється MRN та суб’єкту процедури надсилається електронне повідомлення [IE028-MRN Allocated] про прийняття транзитної декларації до митного оформлення.
7. У разі відмови у прийнятті транзитної декларації до митного оформлення MRN не присвоюється та засобами ЕТС суб’єкту процедури надсилається електронне повідомлення [IE016 - Declaration Rejected] про відмову у прийнятті транзитної декларації із зазначенням причин відмови та/або помилок, які підлягають виправленню.
8. З моменту присвоєння MRN транзитній декларації митницею відправлення розпочинається митне оформлення та за результатами застосування системи управління ризиками визначаються форми й обсяг митного контролю.
9. Під час проведення митного контролю митниця відправлення має право вчиняти дії, передбачені статтею 35 доповнення I до Конвенції.
10. У разі визначення за результатами застосування системи управління ризиками необхідності проведення митного огляду посадова особа митниці відправлення надсилає суб’єкту процедури засобами ЕТС електронне повідомлення [IE060-Control Decision Notification] про проведення митного огляду товарів.
11. Про час та місце проведення такого огляду митниця відправлення інформує перевізника.
12. За результатами проведення митного огляду складається Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 636, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року за № 1004/21316 (далі - Акт про проведення митного огляду), за номером, що відповідає MRN транзитної декларації. Один примірник Акта про проведення митного огляду залишається у справах митниці відправлення, а другий надається перевізнику.
13. Посадова особа митного органу, яка проводила митний огляд або була уповноважена на проведення інших форм митного контролю, вносить:
до АСМО результати виконання митних формальностей, встановлених залежно від результатів аналізу ризиків;
в ЕТС один із кодів, передбачених Класифікатором результатів митного контролю згідно з додатком 3 до цього Порядку.
14. Під процедуру спільного транзиту не можуть бути поміщені товари, якщо за результатами митного контролю виявлено розбіжності між відомостями, зазначеними у транзитній декларації в ЕТС, та фактичними відомостями про товари, що пред’явлені митниці відправлення, та/або відомостями, зазначеними у товаросупровідних документах на такі товари. У разі якщо за результатами митного контролю встановлено розбіжності, суб’єкту процедури засобами ЕТС надсилається електронне повідомлення [IE051 - No Release For Transit] про неможливість випуску товарів під процедуру спільного транзиту.
15. У разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у транзитній декларації товарів електронне повідомлення [IE051 - No Release For Transit] про неможливість випуску товарів під процедуру спільного транзиту не надсилається, внесення змін та визнання недійсною цієї декларації до закінчення провадження у відповідних справах забороняються.
16. Під час внесення в ЕТС результатів проведеного митного огляду посадова особа митниці відправлення вносить в ЕТС інформацію про своє власне ім’я, прізвище, номер службового посвідчення й описує основні результати проведеного митного огляду із зазначенням його форм і обсягу.
17. Якщо митниця відправлення при обранні форми митного контролю в ЕТС не ініціювала процедуру митного огляду, ЕТС в автоматичному режимі фіксує результат митного контролю "Визнано задовільним" (код А2).
У такому разі код А2 свідчитиме, що митний контроль у митниці відправлення проведено на підставі перевірки документів та візуального огляду транспортного засобу, які не виявили суттєвих розбіжностей або порушень.
18. Суб’єкт процедури надає гарантію на товари, що поміщуються під процедуру спільного транзиту, у порядку та на умовах, визначених законодавством України з питань митної справи.
19. Митниця відправлення засобами ЕТС та АСМО проводить перевірку можливості застосування гарантії та за відсутності обмежень застосовує гарантію, заявлену суб’єктом процедури в електронній транзитній декларації.
20. Якщо за результатами перевірки засобами ЕТС митниця відправлення відмовила у застосуванні гарантії або звільнення від гарантії, ЕТС надсилає суб’єкту процедури електронне повідомлення [IE055 - Guarantee Not Valid] про неможливість застосування гарантії, зазначеної в транзитній декларації із зазначенням коду помилки відповідно до Класифікатора кодів помилок застосування гарантії згідно з додатком 4 до цього Порядку.
21. У разі забезпечення суб’єктом процедури сплати боргу у вигляді грошової застави посадова особа митниці відправлення за обліковим номером суб’єкта процедури в АСМО перевіряє достатність суми грошових коштів на особовому рахунку суб’єкта процедури для забезпечення сплати митних платежів та здійснює резервування такої суми з коштів авансових платежів (передоплати) з обов’язковим зазначенням MRN транзитної декларації.
22. Забезпечення ідентифікації товарів здійснюється шляхом пломбування або застосування засобів альтернативних пломбуванню відповідно до статті 11 Конвенції.
23. У разі поміщення товарів під процедуру спільного транзиту без проведення митного огляду товарів забезпечення ідентифікації товарів здійснюється після прийняття рішення про можливість застосування гарантії.
24. У разі прийняття рішення про проведення митного огляду забезпечення ідентифікації здійснюється після завершення його проведення із зазначенням в Акті про проведення митного огляду інформації про накладені пломби та/або застосовані інші засоби ідентифікації.
25. Пломби накладаються безпосередньо на вантажний відсік транспортного засобу (вантажне місце) або контейнер чи паковання, в якому перевозяться товари, за умови, що вони відповідають основним характеристикам та технічним специфікаціям, визначеним статтею 38 доповнення І до Конвенції.
Митниця відправлення може не застосовувати пломбування, враховуючи інші можливі способи ідентифікації, якщо опис товарів у транзитній декларації або у товаросупровідних документах дозволяє їх легко ідентифікувати, є достатньо точним і містить дані про їхню якість, характер та особливі характеристики.
26. Митниця відправлення здійснює всі необхідні та достатні заходи для того, щоб митниця призначення мала можливість ідентифікувати товари та виявити будь-яке несанкціоноване втручання чи підміну товарів.
27. Якщо митниця відправлення та суб’єкт процедури вважають за необхідне, митниця встановлює маршрут переміщення товарів під час процедури спільного транзиту з урахуванням наданої суб’єктом процедури інформації. Для встановлення маршруту митниця відправлення вносить до ЕТС коди альфа-2 згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, країн, територією яких планується здійснювати переміщення таких товарів до митниці призначення.
28. Термін доставки товарів, до настання якого товари мають бути пред’явлені митниці призначення або авторизованому вантажоодержувачу, встановлює митниця відправлення з урахуванням терміну, запропонованого суб’єктом процедури, та вимог частини першої статті 34 доповнення I до Конвенції.
Термін доставки товарів визначають суб’єкт процедури та перевізник з урахуванням строку, зазначеного у відповідному договорі на перевезення, залежно від виду транспорту, загальної протяжності маршруту, властивостей товарів, що переміщуються, та відстані до місця призначення тощо.
Митниця відправлення встановлює термін доставки товарів з урахуванням доцільності та економічної обґрунтованості маршруту переміщення товарів транзитом. Встановлений митницею відправлення термін не може перевищувати термін, визначений істотними умовами договору на перевезення.
29. Встановлений митницею відправлення термін доставки є обов’язковим і не може бути зміненим або продовженим іншими митними органами під час транзиту.
30. Під час завершення митного оформлення та випуску товарів під процедуру спільного транзиту посадова особа митниці відправлення:
вносить в ЕТС дані про термін доставки товарів (дату) до митниці призначення, встановлений митницею відправлення;
вносить в ЕТС дані про кількість та індивідуальні ідентифікатори (номери) накладених пломб (у разі їх застосування);
роздруковує за допомогою ЕТС на звичайних аркушах паперу формату А4 (210 мм x 297 мм) два ідентичні примірники ТСД.
31. У разі якщо дані електронної транзитної декларації були доповнені відомостями для проведення аналізу ризиків з метою оцінки безпеки та надійності, під час випуску товарів у транзит формується ТСД з даними безпеки.
Відповідні форми ТСД визначено у додатку 5 до цього Порядку.
32. Роздруковані ТСД не потребують особистого підпису, відбитка штампа або печатки посадових осіб митниці відправлення.
33. Примірник ТСД надається перевізнику для його пред’явлення митниці призначення.
ТСД в обов’язковому порядку додається до комплекту супровідних документів на товари, випущених під процедуру спільного транзиту, та надається на вимогу митних органів Договірних сторін Конвенції.
34. Після завершення митного оформлення та випуску товарів під процедуру спільного транзиту митниця відправлення засобами ЕТС:
надсилає суб’єкту процедури електронне повідомлення [IE029 - Release For Transit] про випуск товарів у транзит;
надсилає митниці призначення електронне повідомлення [IE001 - Anticipated Arrival Record] з відомостями електронної транзитної декларації;
надсилає в усі задекларовані митниці транзиту електронне повідомлення [IE050 - Anticipated Transit Record] з відомостями електронної транзитної декларації.
35. Після завершення митного оформлення електронної транзитної декларації роздрукований примірник ТСД митниці відправлення разом з примірниками документів, що були подані для поміщення товарів під процедуру спільного транзиту, Актом про проведення митного огляду, у разі його складання, та іншими документами, отриманими митницею відправлення під час виконання митних формальностей, зберігаються у справах митниці відправлення не менше 1 095 днів з останнього дня року, в якому такі документи були створені або отримані.
2. Авторизований вантажовідправник
1. У разі поміщення товарів під процедуру спільного транзиту із застосуванням транзитного спрощення "статус авторизованого вантажовідправника" виконуються митні формальності, визначені цим Порядком, з урахуванням умов, визначених у відповідній авторизації.
2. Під процедуру спільного транзиту із застосуванням транзитного спрощення "статус авторизований вантажовідправник" можуть заявлятися лише товари, що знаходяться на території об’єкта авторизованого підприємства та належним чином ним обліковані.
3. Не дозволяється поміщення під процедуру спільного транзиту із застосуванням транзитного спрощення "статус авторизованого вантажовідправника" товарів, що:
знаходяться поза межами об’єкта авторизованого підприємства;
зазначені у графі 11 авторизації.
4. Для цілей декларування товарів із застосуванням транзитного спрощення "статус авторизованого вантажовідправника" митницею відправлення є митниця, в зоні діяльності якої розташовано об’єкт авторизованого підприємства.
5. Авторизований вантажовідправник є суб’єктом процедури, що поміщує товари під процедуру спільного транзиту та за кожною транзитною операцією:
забезпечує завантаження товарів та накладає пломби відповідно до авторизації щодо пломб спеціального типу, реквізити якої зазначено у графі 13 авторизації "статус авторизованого вантажовідправника", до моменту подання транзитної декларації;
встановлює термін доставки товарів до митниці призначення та, за необхідності, маршрут переміщення;
застосовує гарантію, реквізити якої зазначено у графі 13 авторизації на застосування транзитного спрощення "статус авторизованого вантажовідправника".
6. Про подання транзитної декларації свідчить направлене в ЕТС електронне повідомлення [IE015 - Declaration Data], що містить відомості щодо кількості накладених пломб спеціального типу та їх індивідуальні ідентифікатори.
7. Транзитна декларація подається протягом робочого часу, визначеного для митного органу, зазначеного у графі 8 авторизації, з урахуванням максимального строку повідомлення про здійснення заходів контролю товарів перед їх випуском, зазначеного у графі 9 авторизації, та часу, необхідного посадовим особам митниці відправлення для прибуття на об’єкт авторизованого підприємства і здійснення митного контролю.
8. Після подання транзитної декларації у вигляді електронного повідомлення [IE015 - Declaration Data] засобами ЕТС в автоматичному режимі здійснюється перевірка правильності формату даних.
За результатами перевірки правильності формату даних ЕТС приймає транзитну декларацію до митного оформлення, присвоюючи їй MRN та надсилаючи авторизованому вантажовідправнику електронне повідомлення [IE028-MRN Allocated] про прийняття транзитної декларації до митного оформлення або електронне повідомлення [IE016 - Declaration Rejected] про відмову у прийнятті транзитної декларації із зазначенням функціональних кодів помилок.
9. З моменту прийняття транзитної декларації здійснюється контроль із застосуванням системи управління ризиками. За результатами такого контролю та у строк, зазначений в авторизації, митниця відправлення визначає форми й обсяг митного контролю.
10. Якщо митниця відправлення не ініціювала процедуру митного контролю на об’єкті підприємства, ЕТС завершує митне оформлення задекларованих товарів в автоматичному режимі, надсилаючи авторизованому вантажовідправнику електронне повідомлення [IE029 - Release For Transit] про випуск товарів у транзит.
11. У разі необхідності проведення митного контролю на об’єкті авторизованого підприємства митниця відправлення інформує авторизованого вантажовідправника про проведення такого контролю.
12. До початку митного огляду авторизованому вантажовідправнику не дозволяється вчиняти будь-які операції з товарами та накладеними пломбами.
13. За результатами митного огляду на об’єкті авторизованого підприємства складається Акт про проведення митного огляду за номером, що відповідає MRN транзитної декларації, один примірник якого залишається у справах митниці відправлення, а другий надається авторизованому вантажовідправнику.
14. Посадова особа митного органу, яка проводила митний огляд або була уповноважена на проведення інших форм митного контролю, вносить:
до АСМО результати виконання митних формальностей, встановлених залежно від результатів аналізу ризиків;
в ЕТС один із кодів, передбачених Класифікатором результатів митного контролю згідно з додатком 3 до цього Порядку.
15. Під час внесення в ЕТС результатів проведеного митного огляду посадова особа митниці відправлення вносить в ЕТС інформацію про своє власне ім’я, прізвище, номер службового посвідчення та описує основні результати проведеного митного огляду із зазначенням його форм і обсягу.
16. Якщо посадова особа митниці відправлення під час митного огляду не виявила суттєвих розбіжностей або порушень, митне оформлення завершується відповідно до порядку, встановленого для митниці відправлення.
17. Не можуть бути поміщені під процедуру спільного транзиту товари, якщо за результатами митного контролю виявлено розбіжності між відомостями про товари, зазначеними в ЕТС, із фактичними відомостями та/або з відомостями, зазначеними у товаросупровідних документах. Якщо такі розбіжності встановлено, авторизованому вантажовідправнику засобами ЕТС надсилається електронне повідомлення [IE051 - No Release For Transit] про неможливість випуску товарів під процедуру спільного транзиту.
18. У разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у транзитній декларації товарів електронне повідомлення [IE051 - No Release For Transit] про неможливість випуску товарів під процедуру спільного транзиту не надсилається, внесення змін та визнання недійсною цієї декларації до закінчення провадження у відповідних справах забороняються.
19. Після отримання від митниці відправлення електронного повідомлення [IE029 - Release For Transit] про випуск товарів у транзит авторизований вантажовідправник з використанням засобів ЕТС роздруковує на звичайних аркушах паперу формату А4 (210 мм x 297 мм) два ідентичних примірники ТСД. Один примірник ТСД разом із товаросупровідними документами залишається на зберіганні в авторизованого вантажовідправника, інший примірник надається перевізникові для доставки та пред’явлення його разом із задекларованими товарами в митниці призначення.
V. Формальності під час переміщення
1. У разі виникнення під час переміщення товарів інциденту, аварії або дії обставин непереборної сили перевізник зобов’язаний:
внести відомості про інцидент, час та місце його виникнення до графи 56 ТСД "Інші інциденти під час перевезення" або до графи 55 ТСД "Перевантаження";
пред’явити у найкоротший строк товари разом з ТСД, товаросупровідними документами та документами, що підтверджують факт виникнення інциденту (за їх наявності), для митного контролю митницею інциденту.
2. Без зобов’язання пред’явити відповідні товари та документи митниці інциденту перевізник вносить у графу 56 ТСД "Інші інциденти під час перевезення" відомості щодо:
заміни тягача автомобільного транспортного засобу без зміни його причепів або напівпричепів; або
перевантаження товарів з неопломбованого транспортного засобу.
3. Аварії або дії обставин непереборної сили потребують документального підтвердження. Підтвердження факту настання аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється згідно з Порядком виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1669/21981.
4. У разі виявлення порушення цілісності накладених пломб, їх відсутності, пошкодження чи втрати товарів (повної або часткової) або відкриття доступу до вантажного відсіку транспортного засобу або контейнера перевізник вживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів і невідкладно повідомляє митниці інциденту про обставини події, місцезнаходження товарів і транспортних засобів з товарами.
5. Митниця інциденту залежно від обставин на підставі наданих документів приймає рішення про можливість продовження процедури спільного транзиту до митниці призначення або про завершення процедури спільного транзиту в митниці інциденту.
У разі прийняття рішення про можливість продовження процедури спільного транзиту посадова особа митниці інциденту зазначає у графі G ТСД "Засвідчення компетентними органами" інформацію про вжиті заходи, що засвідчується особистим підписом із зазначенням дати та часу засвідчення, коду структурного підрозділу митного органу згідно з Класифікатором Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року № 495 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 грудня 2020 року № 831) (далі - Класифікатор митних органів України), назви населеного пункту, власного імені, прізвища та відбитка особистої номерної печатки.
У разі прийняття рішення про завершення процедури спільного транзиту в митниці інциденту така митниця вважається митницею призначення та виконує митні формальності, передбачені цим Порядком для митниці призначення.
6. У разі виявлення порушення цілісності накладених пломб митниця інциденту проводить митний огляд товарів (повний або частковий), про що складає Акт про проведення митного огляду.
7. За умови прийняття рішення про можливість продовження процедури спільного транзиту посадова особа митниці інциденту здійснює повторне пломбування транспортного засобу або товарів. При цьому у графі G ТСД "Засвідчення компетентними органами" зазначається номер Акта про проведення митного огляду, кількість нових накладених пломб та їх індивідуальні ідентифікатори. Такий запис засвідчується особистим підписом із проставлянням дати та часу засвідчення, коду структурного підрозділу митного органу згідно з Класифікатором митних органів України, назви населеного пункту, власного імені, прізвища та відбитка особистої номерної печатки.
8. У разі складання акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 15 березня 2018 року № 364, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 421/31873, три примірники акта розподіляються по одному для перевізника, для митниці інциденту за місцем його складання та для митниці призначення.
Примірник складеного акта (актів) про невідповідність разом з копією ТСД та копіями товаросупровідних документів і документів, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили (за наявності), зберігаються у митниці інциденту не менше 1 095 днів з останнього дня року, в якому такі документи були створені або отримані.
9. У разі виникнення обставин, що потребують проведення операцій з перевантаження товарів з одного транспортного засобу чи контейнера на інший, та/або потребують зняття накладених пломб, такі операції здійснюються з дозволу та під контролем митниці інциденту.
10. Митниця інциденту реєструє звернення та повідомлення від перевізників у встановленому порядку.
11. Заміна транспортного засобу або перевантаження товарів на автомобільний транспортний засіб, що не належить попередньому перевізнику, здійснюється під контролем митниці інциденту з урахуванням положень Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ).
12. Після завершення операцій з перевантаження перевізник власноруч вносить інформацію до перших трьох рядків графи 55 ТСД "Перевантаження":
у першому рядку графи зазначає країну та населений пункт, найближчий до місця проведення операції з перевантаження товарів;
у другому рядку графи - відомості про реєстраційні номери транспортних засобів та код альфа-2 згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, країни реєстрації активного транспортного засобу, яким буде продовжено переміщення товарів до митниці призначення;
у третьому рядку графи - відомості щодо способу подальшого переміщення товарів шляхом внесення одного з таких кодів:
"1" - якщо товари переміщуються у контейнері; або
"0" - якщо товари переміщуються не в контейнері.
У разі внесення коду "1" зазначається номер контейнера, в якому буде продовжено переміщення товарів до митниці призначення.
13. Посадова особа митниці інциденту у графі F ТСД "Засвідчення компетентними органами" зазначає інформацію про кількість та номери нових накладених пломб і засвідчує її особистим підписом із зазначенням дати та часу засвідчення, коду структурного підрозділу митного органу згідно з Класифікатором митних органів України, назви населеного пункту, власного імені, прізвища та відбитка особистої номерної печатки.
VI. Митні формальності у пункті пропуску
1. Митницею транзиту є структурний підрозділ пункту пропуску митного органу, що виконує передбачені цим Порядком митні формальності:
під час ввезення товарів та транспортних засобів на митну територію України; та/або
під час вивезення товарів та транспортних засобів з митної території України, якщо такі товари та транспортні засоби перетинають митний кордон між Україною та третьою країною, що не є Договірною стороною Конвенції.
2. Відповідно до статті 5 Конвенції транзитне переміщення між Договірними сторонами Конвенції територією третьої країни дозволяється лише, якщо перевезення територією такої країни здійснюється на основі одного перевізного документа, оформленого на території Договірної сторони Конвенції, а функціонування процедури спільного транзиту призупиняється на території цієї третьої країни.
3. Після прибуття товарів та транспортного засобу в пункт пропуску, що відповідно до положень Конвенції є митницею транзиту, перевізник пред’являє товари та ТСД посадовій особі митниці транзиту для реєстрації перетину кордону в ЕТС.
4. Якщо товари та транспортні засоби прибувають у пункт пропуску, що відповідно до положень Конвенції не є митницею транзиту, реєстрація перетину кордону в ЕТС не здійснюється.
5. Пропуск через митний кордон України товарів і транспортних засобів, що їх перевозять, здійснюється після подання до митного органу загальної декларації прибуття та виконання необхідних митних формальностей, визначених в АСМО за результатами застосування системи аналізу ризиків.
6. Подання загальної декларації прибуття здійснюється у строки, встановлені Кодексом.
7. Відсутність на момент здійснення митних формальностей у пункті пропуску загальної декларації прибуття на товари, крім випадків, визначених Кодексом, є підставою для відмови у пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів, що їх перевозять.
8. Послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також заходів офіційного контролю під час пропуску через державний кордон визначається законодавством України.
9. Перед реєстрацією прибуття товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вибуття з митної території України посадова особа митниці перевіряє стан накладених пломб і здійснює візуальний огляд транспортного засобу, зокрема щодо наявності слідів несанкціонованого доступу до товарів.
У разі виявлення порушення цілісності накладених пломб або інших слідів несанкціонованого доступу структурний підрозділ пункту пропуску митного органу проводить митний огляд товарів (повний або частковий) та виконує інші митні формальності, передбачені для митниці інциденту.
10. Реєстрація перетину кордону у митниці транзиту здійснюється невідкладно із застосуванням засобів ЕТС за MRN транзитної декларації, зазначеним на примірнику ТСД.
Під час реєстрації перетину кордону посадова особа митниці транзиту вносить в ЕТС відомості про інциденти, якщо вони мали місце та зазначені у графі 55 "Перевантаження", графі 56 "Інші інциденти під час перевезення", графі F "Засвідчення компетентними органами" та у графі G "Засвідчення компетентними органами" примірника ТСД.
11. Реєстрація прибуття товарів завершується направленням митниці відправлення електронного повідомлення [IE118 - Notification of Crossing Frontier] про перетин кордону.
12. За наявності обґрунтованих причин для відмови у пропуску товарів на митну територію України посадова особа митниці транзиту засобами АСМО оформлює картку відмови (із зазначенням причини) в порядку, встановленому Мінфіном, і вносить в АСМО та ЕТС інформацію про таку відмову.
13. Товари, що надходять під процедурою спільного транзиту з території Договірних країн Конвенції, можуть ввозитися на митну територію України через пункт пропуску, відмінний від зазначеного у транзитній декларації як митниця транзиту. У такому разі підрозділ митного оформлення у фактичному пункті пропуску на державному кордоні України із застосуванням засобів ЕТС за MRN транзитної декларації, зазначеним на примірнику ТСД, надсилає електронне повідомлення [IE114 - Anticipated Transit Record Request] - запит про надання даних операції спільного транзиту. На такий запит надходить електронне повідомлення [IE115 - Anticipated Transit Record Response] з даними операції спільного транзиту, що надає змогу виконувати митні формальності, передбачені для митниці транзиту.
VII. Митні формальності під час прибуття товарів
1. Митниця призначення
1. Митні формальності розпочинаються в митниці призначення з моменту фактичної доставки та пред’явлення товарів, ТСД та інших документів, що супроводжували такі товари або були оформлені під час їх переміщення.