• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку реалізації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту на території України

Міністерство фінансів України  | Наказ, Форма, Класифікатор, Порядок від 07.10.2022 № 325
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Форма, Класифікатор, Порядок
 • Дата: 07.10.2022
 • Номер: 325
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Форма, Класифікатор, Порядок
 • Дата: 07.10.2022
 • Номер: 325
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
2. Посадова особа митниці призначення перевіряє стан накладених пломб і здійснює візуальний огляд транспортного засобу, зокрема щодо наявності слідів несанкціонованого доступу до товарів.
У разі виявлення порушення цілісності накладених пломб або інших слідів несанкціонованого доступу митниця призначення проводить митний огляд товарів (повний або частковий). Такий огляд здійснюється у найкоротший термін, залежно від часу роботи підрозділу митного органу. До моменту проведення огляду здійснюється повторне пломбування транспортного засобу або товарів. При цьому у графі G ТСД "Засвідчення компетентними органами" зазначаються кількість нових накладених пломб та їх індивідуальні ідентифікатори.
3. Реєстрація прибуття товарів у митницю призначення здійснюється невідкладно із застосуванням засобів ЕТС за MRN транзитної декларації, зазначеним на примірнику ТСД. Під час такої реєстрації посадова особа митниці призначення вносить в ЕТС інформацію про:
особу (обліковий номер, найменування та місцезнаходження), яка пред’явила товари, ТСД та інші документи для митного оформлення;
назву населеного пункту доставки товарів;
дату пред’явлення товарів митниці призначення;
відомості про інциденти, якщо вони мали місце та зазначені у графі 55 "Перевантаження", графі 56 "Інші інциденти під час перевезення", графі F "Засвідчення компетентними органами" та у графі G "Засвідчення компетентними органами" примірника ТСД.
4. Під час реєстрації прибуття товарів митниця відправлення засобами ЕТС надсилає електронне повідомлення [IE006 - Arrival Advice] про прибуття.
5. Після реєстрації прибуття товарів посадова особа митниці призначення із застосуванням системи управління ризиками визначає форми та обсяг митного контролю.
6. Митниця призначення зобов’язана провести митний контроль та повідомити митницю відправлення про його результати у найкоротший строк, але не пізніше ніж на третій день після дня, коли товари були пред’явлені митниці призначення, відповідно до параграфа 4 статті 47 доповнення І до Конвенції .
7. У разі визначення за результатами застосування системи управління ризиками необхідності проведення митного огляду або виявлення під час прибуття порушення цілісності накладених пломб посадова особа митниці призначення інформує перевізника про час та місце проведення такого огляду.
8. За результатами проведення митного огляду складається Акт про проведення митного огляду за номером, що відповідає MRN транзитної декларації, один примірник якого залишається у справах митниці призначення, а другий надається перевізнику.
9. Посадова особа митного органу, яка проводила митний огляд або була уповноважена на проведення інших форм митного контролю, вносить:
до АСМО результати виконання митних формальностей, встановлених залежно від результатів аналізу ризиків;
в ЕТС один із кодів, передбачених Класифікатором результатів митного контролю згідно з додатком 3 до цього Порядку.
У такому разі ЕТС надсилає електронне повідомлення [IE018 - Destination Control Results], що доповнюється інформацією, що може мати вплив на закриття процедури спільного транзиту митницею відправлення, та відомостями щодо виявлених розбіжностей за кожною з товарних одиниць. Митниця призначення зобов’язана внести в ЕТС інформацію про будь-які виявлені розбіжності між відомостями, зазначеними в електронній транзитній декларації, та фактичними відомостями про товари, що були пред’явлені митниці призначення, та/або відомостями, зазначеними у товаросупровідних документах.
10. Якщо митниця призначення при обранні форми митного контролю в ЕТС не ініціювала процедуру митного огляду, ЕТС завершує митне оформлення задекларованих товарів в автоматичному режимі, надсилаючи митниці відправлення електронне повідомлення [IE018 - Destination Control Results] з результатом митного контролю "Визнано задовільним" (код А2).
У такому разі код А2 свідчитиме, що митний контроль у митниці призначення було проведено на підставі перевірки документів та візуального огляду транспортного засобу, які не виявили суттєвих розбіжностей або порушень, зокрема таких як порушення цілісності пломб, накладених у місці відправлення.
11. Митниця призначення завершує процедуру спільного транзиту, надсилаючи електронні повідомлення [IE006 - Arrival Advice] про прибуття та [IE018 - Destination Control Results] з результатами контролю товарів. Порівняння цих даних, наданих митницею призначення, з даними, наявними в митниці відправлення, є підставою для закриття процедури спільного транзиту митницею відправлення або початку процедури розслідування.
12. Якщо компетентний митний орган країни відправлення відповідно до параграфа 3 статті 52 доповнення І до Конвенції подає запит компетентному митному органу на проведення постмитного контролю інформації, пов’язаної з операцією спільного транзиту, умови параграфа 2 статті 48 доповнення І до Конвенції щодо закриття процедури транзиту вважаються не виконаними, поки не буде підтверджено автентичність і точність даних.
13. Примірник ТСД разом із товаросупровідними документами зберігається у справах митниці призначення не менше 1 095 днів з останнього дня року, в якому такі документи було отримано.
2. Зміна митниці призначення
1. Завершення процедури спільного транзиту може бути здійснено у митниці, відмінній від заявленої у транзитній декларації, та в такій, що заявлялася як митниця транзиту.
2. У таких випадках товари, ТСД разом із товаросупровідними документами пред’являються митниці фактичного прибуття.
3. Після отримання ТСД та товаросупровідних документів митниця фактичного прибуття надсилає засобами ЕТС електронне повідомлення [IE002 - Anticipated Arrival Record Request] - запит на реєстрацію прибуття товарів із зазначенням MRN.
4. ЕТС перевіряє реєстрацію прибуття товарів за цієї електронною транзитною декларацією в інших митницях та, за відсутності такої реєстрації, надсилає митниці фактичного прибуття відповідь у вигляді електронного повідомлення [IE003 - Anticipated Arrival Record Response] з даними транзитної декларації. У такому разі ЕТС в автоматичному режимі надсилає заявленим у транзитній декларації митниці призначення та митницям транзиту електронне повідомлення [IE024 - Forwarded Arrival Advice] про перенаправлення реєстрації прибуття товарів.
5. Після отримання митницею фактичного прибуття електронного повідомлення [IE003 - Anticipated Arrival Record Response] з даними транзитної декларації така митниця вважається митницею призначення та виконує митні формальності, передбачені цим Порядком для митниці призначення.
3. Авторизований вантажоодержувач
1. Митницею призначення для авторизованого вантажоодержувача є митний орган, зазначений у графі 8 авторизації на застосування транзитного спрощення "статус авторизованого вантажо-одержувача".
2. Після надходження товарів на територію об’єкта авторизованого підприємства авторизований вантажоодержувач невідкладно перевіряє стан пломб, здійснює візуальний огляд транспортного засобу, зокрема щодо наявності слідів несанкціонованого доступу до товарів, та реєструє прибуття таких товарів, надсилаючи митниці призначення засобами ЕТС електронне повідомлення [IE007 - Arrival Notification] про надходження. По факту реєстрації прибуття товарів митниця призначення засобами ЕТС в автоматичному режимі надсилає митниці відправлення електронне повідомлення [IE006 - Arrival Advice] про прибуття.
3. Авторизований вантажоодержувач в електронному повідомленні [IE007 - Arrival Notification] про надходження зобов’язаний зазначити:
MRN транзитної декларації;
дату надходження товарів на об’єкт авторизованого підприємства;
код об’єкта авторизованого підприємства (авторизованого вантажоодержувача);
код митниці призначення;
стан накладених пломб;
відомості про інциденти, якщо вони мали місце та зазначені у графі 55 "Перевантаження", графі 56 "Інші інциденти під час перевезення", графі F "Засвідчення компетентними органами" та у графі G "Засвідчення компетентними органами" примірника ТСД.
4. Після отримання електронного повідомлення [IE007 - Arrival Notifications] про надходження та протягом зазначеного у графі 9 авторизації максимального строку митниця призначення із застосуванням системи управління ризиками визначає форми й обсяг митного контролю. Якщо протягом такого строку митниця призначення не ініціювала процедуру митного контролю на об’єкті авторизованого підприємства, ЕТС в автоматичному режимі надсилає авторизованому вантажоодержувачу електронне повідомлення [IE043 - Unloading Permission] про вивантаження товарів.
5. Авторизованому вантажоодержувачу заборонено знімати пломби та розвантажувати товари з транспортного засобу до отримання електронного повідомлення [IE043 - Unloading Permission] про вивантаження товарів або до отримання іншого дозволу від митниці призначення.
6. У разі необхідності проведення митного контролю на об’єкті авторизованого підприємства митниця призначення інформує авторизованого вантажоодержувача про проведення такого контролю.
7. За результатами митного огляду складається Акт про проведення митного огляду, що відповідає MRN транзитної декларації, один примірник якого залишається у справах митниці призначення, а другий надається авторизованому вантажоодержувачу.
8. Посадова особа митного органу, яка проводила митний огляд або була уповноважена на проведення інших форм митного контролю, вносить:
до АСМО результати виконання митних формальностей, встановлених залежно від результатів аналізу ризиків,
в ЕТС один із кодів, передбачених Класифікатором результатів митного контролю згідно з додатком 3 до цього Порядку.
9. У такому разі ЕТС надсилає електронне повідомлення [IE018 - Destination Control Results], яке має бути доповнено інформацією, що може мати вплив на закриття процедури спільного транзиту митницею відправлення, та відомостями щодо виявлених розбіжностей за кожною з товарних одиниць. Митниця призначення зобов’язана внести в ЕТС інформацію про будь-які виявлені розбіжності між відомостями, зазначеними в електронній транзитній декларації, та фактичними відомостями про товари, що були пред’явлені митниці призначення, та/або відомостями, зазначеними у товаросупровідних документах.
10. Отримання електронного повідомлення [IE043 - Unloading Permission] про вивантаження товарів надає авторизованому вантажоодержувачу право на вивантаження товарів з транспортного засобу. Пломби, що були зняті, підлягають обліку та зберігаються авторизованим вантажоодержувачем.
11. Під час вивантаження товарів авторизований вантажоодержувач фіксує надлишкову кількість товарів, нестачу або інші розбіжності чи порушення. Після завершення вивантаження товарів авторизований вантажовідправник за допомогою засобів ЕТС невідкладно надсилає митниці призначення електронне повідомлення [IE044 - Uploading Remarks] про результати вивантаження, зазначивши у такому повідомленні надлишкову кількість товарів, нестачу, або інші розбіжності чи порушення за кожною з товарних одиниць, а також додаткову інформацію, що може мати вплив на завершення процедури спільного транзиту.
Залежно від отриманої інформації митниця призначення приймає рішення про завершення процедури спільного транзиту або про проведення митного огляду товарів на об’єкті авторизованого підприємства.
12. У разі необхідності проведення митного контролю на об’єкті авторизованого підприємства митниця призначення інформує авторизованого вантажоодержувача про проведення такого контролю.
13. За результатами митного огляду складається Акт про проведення митного огляду за номером, що відповідає MRN транзитної декларації, один примірник якого залишається у справах митниці призначення, а другий надається авторизованому вантажоодержувачу.
14. Якщо митниця призначення не виявила суттєвих розбіжностей чи порушень операції спільного транзиту, ЕТС завершує процедуру спільного транзиту щодо задекларованих товарів в автоматичному режимі, надсилаючи електронне повідомлення [IE018 - Destination Control Results] з результатом митного контролю "Визнано задовільним" (код А2) до митниці відправлення та електронне повідомлення [IE025 - Goods Release Notification] про завершення процедури спільного транзиту до авторизованого вантажоодержувача.
15. Товари, ввезені на митну територію України під процедурою спільного транзиту, після їх пред’явлення на території об’єкта авторизованого підприємства та до моменту поміщення цих товарів в інший митний режим, перебувають на тимчасовому зберіганні на підставі даних транзитної декларації, за якою такі товари були доставлені на територію цього об’єкта. Під пред’явленням товарів розуміється їх фактичне пред’явлення митниці призначення на об’єкті авторизованого підприємства під час митного огляду або отримання від авторизованого вантажоодержувача електронного повідомлення [IE044 - Uploading Remarks] про результати вивантаження, що свідчать про відсутність суттєвих розбіжностей чи порушень щодо товарів, без фактичного їх пред’явлення митниці призначення.
16. У разі виявлення надлишкової кількості товарів або їх нестачі, або інших розбіжностей чи інших порушень, що не дозволяють завершити процедуру спільного транзиту належним чином, митниця призначення невідкладно інформує про це уповноважений підрозділ Держмитслужби для з’ясування, чи не виникла така невідповідність у місці відправлення внаслідок помилки.
17. Декларування товарів в інший митний режим дозволяється після отримання авторизованим вантажоодержувачем електронного повідомлення [IE025 - Goods Release Notification] про завершення процедури спільного транзиту.
При цьому в інший митний режим можуть заявлятися лише товари, що були поміщені під процедуру спільного транзиту та фактично доставлені на об’єкт авторизованого підприємства.
18. Товари, щодо яких завершено процедуру спільного транзиту, мають бути задекларовані в інший митний режим у строки, встановлені статтею 263 глави 40 розділу VIII Кодексу. Для розрахунку граничних строків такого декларування датою доставлення товарів та транспортних засобів до митного органу вважається дата завершення процедури спільного транзиту.
19. Товари, що протягом 30 днів з дня доставлення їх авторизованому вантажоодержувачу не були поміщені в інший митний режим або не були розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі митного органу, набувають статусу таких, що зберігаються на складі митного органу.
4. Підтвердження пред’явлення товарів та альтернативне підтвердження завершення процедури спільного транзиту
1. Для підтвердження того, що товари були пред’явлені митниці призначення, застосовується розписка TC 11 за формою, наведеною у додатку B10 до доповнення III до Конвенції .
2. Розписка може бути складена у передбаченому місці на зворотній стороні аркуша 5 ЄАД або аркуша 4/5 ЄАД (у разі застосування процедури забезпечення безперервності роботи).
3. Після прибуття товарів перевізник або особа, яка пред’явила товари, може звернутися до митниці призначення для засвідчення розписки ТС 11.
4. Розписка ТС 11 друкується на звичайному аркуші паперу формату А4 (210 мм x 297 мм). Інформацію до розписки вносить заінтересована особа за допомогою комп’ютера або розбірливо від руки чорнилом та друкованими літерами.
5. До розписки ТС 11 обов’язково вносяться такі відомості:
найменування, код та місцезнаходження митниці призначення;
тип транзитної процедури;
дата прийняття митницею відправлення транзитної декларації;
MRN або реєстраційний номер транзитної декларації;
найменування, код та місцезнаходження митниці відправлення;
назва населеного пункту засвідчення.
6. Посадова особа митниці призначення перевіряє правильність внесених відомостей та засвідчує розписку ТС 11 шляхом зазначення в ній:
дати засвідчення;
своєї посади, власного імені та прізвища;
особистого підпису та відбитка штампа "Під митним контролем".
7. Розписка TC 11 не застосовується як альтернативне підтвердження завершення процедури спільного транзиту.
8. Для надання митниці відправлення альтернативного підтвердження завершення процедури спільного транзиту суб’єкт процедури може надати засвідчену митницею призначення копію примірника ТСД, за якою здійснювалось переміщення (відповідно до пункту (a) параграфа 1 статті 51 доповнення I до Конвенції ).
Таку копію примірника ТСД засвідчує посадова особа митниці призначення на вимогу перевізника або особи, яка пред’явила товари, у разі, якщо за результатами митного контролю в митниці призначення не виявлено суттєвих розбіжностей чи порушень, що можуть впливати на закриття процедури спільного транзиту митницею відправлення.
У разі такого звернення перевізник або заінтересована особа має надати для засвідчення посадовій особі митниці призначення копію примірника ТСД з написом "КОПІЯ" (або "OFFICE COPY").
9. Посадова особа митниці призначення після перевірки в ЕТС за MRN факту належного завершення процедури спільного транзиту у верхньому правому куті копії примірника ТСД під штриховим кодуванням MRN вчиняє напис "Альтернативне підтвердження - 99202" та засвідчує копію примірника ТСД у графі I "Контроль митницею призначення". Для такого засвідчення зазначається:
у підрозділі "Дата прибуття" - дата та час прибуття товарів у митницю призначення за схемою "ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ", де ДД - число, ММ - місяць, РРРР - рік, ГГ - години, ХХ - хвилини;
у підрозділі "Перевірка пломб:" - стан накладених пломб;
у підрозділі "Примітки:" - назва результату митного контролю в митниці призначення та його код відповідно до Класифікатора результатів митного контролю згідно з додатком 3 до цього Порядку;
у підрозділі "Підпис:" - особистий підпис посадової особи митного органу, яка безпосередньо засвідчує інформацію, та дата засвідчення (за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число, ММ - місяць, РРРР - рік);
у підрозділі "Печатка:" - відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка безпосередньо засвідчує інформацію.
VIII. Процедури розслідування та стягнення
1. Центральний офіс та митниці відправлення
1. Конвенція передбачає, що компетентні органи відповідних країн надають один одному:
адміністративну допомогу відповідно до статті 13 Конвенції;
допомогу щодо стягнення відповідно до статті 13 (a) Конвенції.
Такі заходи здійснює центральний офіс.
2. Уповноважені підрозділи митних органів проводять розслідування щодо операцій спільного транзиту в межах компетенції та взаємодіють з центральним офісом.
3. Уповноважений підрозділ митниці відправлення за допомогою ЕТС кожної робочої зміни відстежує операції спільного транзиту, за якими:
завершився встановлений термін доставки товарів, а відповідні електронні повідомлення [IE006 - Arrival Advice] про прибуття товарів у митницю призначення не надійшли;
відсутні електронні повідомлення [IE018 - Destination Control Results] з результатами контролю, що мали б надійти від митниць призначення у визначений параграфами 4, 5 статті 47 доповнення І до Конвенції строк;
надійшли електронні повідомлення [IE018 - Destination Control Results] з результатами контролю, що свідчать про виявлені митницею призначення розбіжності чи порушення, які не дозволяють закрити процедуру спільного транзиту.
4. До початку будь-якої процедури запиту інформації засобами ЕТС здійснюється перевірка й актуалізація статусу транзитної операції шляхом надсилання електронного повідомлення [IE904 - Status Request] - запиту щодо статусу. Електронне повідомлення [IE905 - Status Response] - відповідь щодо статусу дозволяє отримати актуальні дані стосовно транзитних операцій, що вже фактично завершені у митниці призначення, але щодо яких повідомлення про завершення були втрачені в ЕТС з технічних причин. Запит інформації не здійснюється, якщо за результатом перевірки й актуалізації статусу з’ясується, що транзитну в митниці призначення завершено.
5. Уповноважений підрозділ митниці відправлення ініціює процедуру запиту інформації, надсилаючи електронне повідомлення [IE142 - Enquiry Request] про запит інформації до митниці призначення, у разі:
виявлення операції спільного транзиту, за якою завершився термін доставки товарів, а відповідне електронне повідомлення [IE006 - Arrival Advice] про прибуття товарів у митницю призначення не надійшло на сьомий день після встановленого терміну доставки товарів митниці призначення;
виявлення операції спільного транзиту, за якою наявне електронне повідомлення [IE006 - Arrival Advice] про прибуття товарів у митницю призначення, однак електронне повідомлення [IE018 - Destination Control Results] з результатами контролю не надійшло на сьомий день після фактичної дати доставки товарів у митницю призначення.
6. Уповноважений підрозділ митниці відправлення невідкладно інформує центральний офіс з метою з’ясування обставин у межах процедури розслідування:
якщо протягом семи днів з дня початку процедури запиту інформації (направлення електронного повідомлення [IE142 - Enquiry Request]) не було отримано інформації, що дозволяє закрити процедуру спільного транзиту;
у разі виявлення операцій спільного транзиту, за якими надійшли електронні повідомлення [IE018 - Destination Control Results] з результатами контролю, що свідчать про виявлені митницею призначення розбіжності чи порушення, які не дозволяють закрити процедуру спільного транзиту;
якщо стало відомо, що електронні повідомлення [IE006 - Arrival Advice] про прибуття товарів у митницю призначення або повідомлення [IE018 - Destination Control Results] з результатами контролю були надіслані митницею призначення помилково або митниця відправлення має інформацію, що процедура спільного транзиту не була завершена належним чином.
7. Центральний офіс здійснює подальший контроль та з’ясовує обставини щодо всіх операцій спільного транзиту, за якими виявлено розбіжності чи порушення, що не дозволяють закрити процедуру спільного транзиту.
8. Якщо процедуру спільного транзиту не закрито, центральний офіс відповідно до параграфа 2 статті 117 доповнення I до Конвенції протягом дев’яти місяців після завершення встановленого терміну для пред’явлення товарів у митниці призначення повідомляє гаранта про те, що процедуру не було закрито.
Згідно з параграфом 3 статті 117 доповнення I до Конвенції , якщо гаранта було проінформовано про те, що процедуру не було закрито, а боржник не сплатив відповідної суми боргу (повністю або частково), митний орган, що відповідає за стягнення, може протягом трьох років із дати прийняття транзитної декларації повідомити гаранта про те, що він має сплатити борг.
Якщо процедуру спільного транзиту згодом було закрито, центральний офіс також повідомляє про це гаранта.
9. Якщо на запит інформації (електронного повідомлення [IE142 - Enquiry Request]) не було отримано відомостей, що дозволяють закрити процедуру спільного транзиту, центральний офіс надсилає суб’єкту процедури електронне повідомлення [IE140 - Request On Non-Arrived Movement] - запит на отримання інформації щодо обставин недоставки товарів. Електронне повідомлення [IE140 - Request On Non-Arrived Movement] має бути надіслано не пізніше ніж через 28 днів з дня надсилання електронного повідомлення [IE142 - Enquiry Request]).
Центральний офіс може додатково надіслати відповідний запит щодо обставин недоставки товарів у паперовому або електронному вигляді.
10. Суб’єкт процедури зобов’язаний надати відповідь на такий запит протягом 28 днів із дати його направлення, зокрема, надіславши електронне повідомлення [IE141-Information On Non-Arrived Movement] як відповідь на запит на отримання інформації. Суб’єкт процедури як альтернативне підтвердження завершення процедури спільного транзиту має надати митниці відправлення або центрального офісу один із документів, передбачених статтею 51 доповнення I до Конвенції.
Центральний офіс може надсилати запити до митних органів інших країн щодо отримання додаткової інформації, якщо вважатиме, що їх відповідь дозволить закрити процедуру спільного транзиту. Відповідно до параграфа 6 статті 49 доповнення I до Конвенції відповідь на запити щодо отримання додаткової інформації надається протягом 40 днів.
11. Якщо протягом одного місяця з очікуваної дати отримання відповіді від суб’єкта процедури такий суб’єкт не надав відповідної інформації, або перевіркою встановлено, що надана ним інформація не дозволяє закрити процедуру спільного транзиту, центральний офіс:
встановлює факт виникнення боргу відповідно до статті 112 доповнення І до Конвенції;
визначає боржників відповідно до статті 113 доповнення І до Конвенції;
з’ясовує місце виникнення боргу відповідно до статті 114 доповнення I до Конвенції;
визначає митний орган, відповідальний за повідомлення про борг, організацію та вжиття заходів, спрямованих на забезпечення його сплати.
Якщо неможливо визначити точне місце та дату виникнення боргу, тоді місцем, де виник борг, вважається країна останньої митниці транзиту, що повідомила митницю відправлення про перетин кордону (повідомлення [IE118 - Notification of Crossing Frontier]), або якщо відомості від митниць транзиту відсутні, таким місцем буде країна митниці відправлення, а датою виникнення боргу буде перший робочий день після закінчення встановленого терміну доставки товарів митниці призначення.
12. Центральний офіс передає митному органу країни, де виник борг, компетенцію щодо стягнення та повідомлення про борг у порядку, передбаченому статтею 50 доповнення I до Конвенції.
Митний орган країни, де виник борг, підтверджує прийняття такої компетенції, стає відповідальним за стягнення та після розрахунку суми митного боргу і визначення боржника розпочинає процедуру стягнення відповідно до статті 116 доповнення I до Конвенції.
Якщо центральний офіс не отримав такого підтвердження протягом 28 днів, він продовжує процедуру запиту інформації або розпочинає процедуру стягнення.
13. У разі виникнення боргу на митній території України розрахунок суми боргу, який підлягає сплаті, здійснює центральний орган за результатами митного контролю стосовно товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту, на основі даних транзитної декларації та товаросупровідних документів із застосуванням повних ставок податків та курсу валют, чинних на момент виникнення такого боргу та з урахуванням положень Податкового кодексу України.
Для цілей розрахунку суми боргу до сплати будь-які тарифні пільги (тарифні преференції), знижені, пільгові, преференційні ставки податків, податкові пільги, встановлені законодавством України для операцій з ввезення товарів на митну територію України, не враховуються.
У разі неможливості здійснення точного розрахунку суми боргу через ненадання митним органам точних відомостей про характер, найменування, кількість, країну походження, митну вартість, код товарів згідно з УКТ ЗЕД митний орган визначає таку суму з урахуванням найбільшої величини ставок податків, вартості та/або кількості товарів, що можуть бути визначені на підставі наявних відомостей.
14. Якщо країною, де виник борг, є Україна, і митницею відправлення є митий орган України, повідомлення боржників, які є резидентами, про суму боргу до сплати, визначення термінів сплати здійснює центральний офіс відповідно до статті 317-1 глави 46 розділу X Кодексу.
У разі невиконання боржниками обов’язку зі сплати боргу, забезпеченого гарантією, митні органи вживають заходів відповідно до частини четвертої статті 317-1 глави 46 розділу X Кодексу. Такі заходи мають бути вжиті протягом 3 років із дати прийняття транзитної декларації.
15. Якщо країною, де виник борг, є Україна, і митницею відправлення є митий орган України, з метою повідомлення боржників, які є нерезидентами, центральний офіс надсилає запит відповідно до доповнення IV до Конвенції .
16. Сума боргу, сплачена будь-яким з боржників, зменшує відповідне зобов’язання інших боржників, які несуть солідарну відповідальність. Якщо будь-який з боржників сплачує всю суму боргу, сума боргу до сплати іншими боржниками погашається.
Частина суми боргу, яка підлягала сплаті, але не була сплачена боржниками в установлені строки, стягується відповідно до положень Податкового кодексу України.
17. Центральний офіс закриває процедуру спільного транзиту у разі повної сплати суми боргу, надсилаючи суб’єкту процедури електронне повідомлення [IE045 - Write-off Notification], та повідомляє гаранта про закриття такої процедури.
2. Центральний офіс, відповідальний за стягнення
1. Якщо під час процедури розслідування Україну визнано відповідальною за стягнення відповідно до параграфа 8 статті 49 доповнення І до Конвенції , центральний офіс протягом 28 днів з дня направлення повідомлення про передачу стягнення боргу надсилає іноземному митному органу повідомлення про прийняття компетенції щодо стягнення та повідомлення про борг.
2. У разі прийняття компетенції щодо стягнення та повідомлення про борг центральний офіс здійснює:
розрахунок суми боргу до сплати відповідно до пункту 13 підрозділу 1 цього розділу;
визначає боржників відповідно до статті 113 доповнення І до Конвенції;
повідомляє боржників про суму боргу до сплати відповідно до пунктів 14, 15 підрозділу 1 цього розділу.
3. Якщо центральний офіс встановив необхідність отримання від компетентного органу країни-учасниці Конвенції взаємної допомоги відповідно до доповнення IV до Конвенції , центральний офіс може надіслати запитуваному органу:
запит на інформацію за формою, встановленою додатком II до доповнення IV до Конвенції;
запит на повідомлення за формою, встановленою додатком III до доповнення IV до Конвенції;
запит на стягнення та/або на вжиття заходів за формою, встановленою додатком IV до доповнення IV до Конвенції .
У разі направлення запиту із зазначенням суми боргу, який підлягає сплаті, така сума зазначається у валюті України та у валюті країни, до якої такий запит надсилається, та визначається з використанням офіційного обмінного курсу валюти України до відповідної іноземної валюти, встановленого Національним банком України на дату підписання запиту на стягнення.
4. Якщо процедуру спільного транзиту не закрито, центральний офіс може протягом трьох років із дати прийняття транзитної декларації повідомити гаранта про те, що від гаранта вимагається, за який він несе відповідальність у зв’язку з відповідною операцією спільного транзиту відповідно до параграфа 3 статті 117 доповнення I до Конвенції .
Після сплати боргу центральний офіс інформує про це митницю відправлення електронним повідомленням [IE152 - Recovery Dispatch Notification].
Центральний офіс закриває процедуру спільного транзиту, надсилаючи суб’єкту процедури електронне повідомлення [IE045 - Write-off Notification] та гаранту, якщо він є, лист про закриття процедури.
3. Надання допомоги іноземним країнам щодо стягнення
1. У разі отримання центральним офісом від компетентного органу іноземної країни (орган-заявник) одного із запитів, передбачених додатками II-IV до доповнення IV до Конвенції , центральний офіс невідкладно, але не пізніше семи днів з дня отримання такого запиту, повідомляє органу-заявнику про отримання такого запиту та вживає заходів відповідно до доповнення IV до Конвенції.
2. Запит на інформацію може стосуватися:
боржника або будь-якої особи, відповідальної за врегулювання вимоги, пред’явленої відповідно до законодавства, що діє в країні, де знаходиться орган-заявник;
третьої особи у разі наявності відомостей про те, що така третя особа володіє активами, які належать боржнику або будь-якій особі, відповідальній за врегулювання вимоги.
3. Якщо вся або частина запитуваної інформації не може бути отримана протягом розумного строку, центральний офіс інформує про це орган-заявника із зазначенням відповідних причин.
4. Після закінчення шести місяців з дати підтвердження отримання запиту центральний офіс інформує орган-заявника про результати розслідування, яке було проведено з метою отримання запитуваної інформації.
У разі відмови в наданні запитуваної інформації центральний офіс письмово повідомляє орган-заявник про причини відмови із зазначенням конкретних положень статті 4 доповнення IV до Конвенції, на які він посилається. Таке повідомлення надсилає центральний офіс негайно після прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж після закінчення шести місяців з дати підтвердження отримання запиту.
5. Запит на повідомлення може стосуватися будь-якої фізичної або юридичної особи, яка відповідно до законодавства, що діє в країні, де знаходиться орган-заявник, має бути поінформована про будь-який документ або рішення, що її стосується.
Центральний офіс негайно після отримання запиту про повідомлення інформує зазначену у запиті особу відповідно до законодавства України.
Після інформування особи центральний офіс негайно інформує орган-заявника про дату повідомлення шляхом повернення йому одного з примірників запиту з належним чином заповненим сертифікатом на зворотному боці.
6. Запит на стягнення та/або на вжиття заходів забезпечення може стосуватися боржника або будь-якої особи, відповідальної за врегулювання вимоги, пред’явленої відповідно до законодавства, що діє в країні, де знаходиться орган-заявник іноземної країни, або у разі наявності відомостей про те, що третя особа володіє активами, які належать одній зазначених осіб, такої третьої особи.
Якщо протягом розумного строку неможливо стягнути всю суму боргу або його частину чи вжити запобіжних заходів, центральний офіс інформує про це орган-заявника іноземної країни із зазначенням відповідних причин.
Після закінчення одного року з дати підтвердження отримання запиту, центральний офіс інформує орган-заявника іноземної країни про результати процедури стягнення, яку він здійснив та/або про вжиття запобіжних заходів.
Будь-яка сума, стягнута з боржника в Україні, підлягає перерахуванню на користь органу-заявника протягом одного місяця з дати стягнення у порядку, передбаченому статтею 18 додатка I до доповнення IV до Конвенції.
7. Запит на стягнення разом із документами, передбаченими статтею 7 доповнення IV до Конвенції, є документом іноземної держави, який визначає грошове зобов’язання в міжнародних правовідносинах відповідно до підпункту 14.1.38 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України .
Центральний офіс у тридцятиденний строк з дня отримання документів визначає їх відповідність положенням Конвенції. У разі невідповідності такого документа центральний офіс повертає його органу-заявнику.
У разі якщо отримані документи визнано такими, що відповідають положенням Конвенції, центральний офіс перевіряє інформацію щодо наявності підтвердження порушення терміну сплати боргу відповідно до законодавства країни органу-заявника.
8. У разі відсутності підтвердження порушення терміну сплати боргу відповідно до законодавства країни органу-заявника центральний офіс надсилає боржнику копії отриманих документів із зазначенням реквізитів та строків для сплати боргу.
9. У разі якщо в запиті на стягнення органу-заявника встановлено, що боржник порушив термін сплати боргу відповідно до законодавства країни органу-заявника, за цим документом здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах відповідно до підпункту 14.1.53 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України .
У такому разі з метою надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за міжнародними договорами України центральний офіс вживає заходів з організації стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах відповідно до положень статті 104 глави 10 розділу ІІ Податкового кодексу України.
У разі повного або часткового погашення боржником суми податкового боргу ДПС невідкладно інформує про це центральний офіс, яка зі свого боку інформує орган-заявника.
10. У разі повного або часткового погашення боржником суми боргу (податкового боргу) вимога вважається погашеною пропорційно погашенню суми, вираженої в національній валюті України.
11. Оскарження рішення компетентного органу іноземної країни під час процедури стягнення за вимогою та/або офіційним документом, надісланим таким компетентним органом, здійснює заінтересована особа (боржник) безпосереднього до компетентного органу такої іноземної країни відповідно до положень параграфа 1 статті 12 доповнення IV до Конвенції .
Про те, що його рішення оскаржується боржником, компетентний орган іноземної країни зобов’язаний повідомити центральний офіс. Відразу після отримання такого повідомлення центральний офіс призупиняє процедуру виконання до ухвалення компетентним органом рішення у справі.

Директор
Департаменту митної політики


О. Москаленко
Додаток 1
до Порядку реалізації положень
Конвенції про процедуру
спільного транзиту на території України
(пункт 7 розділу II)
ОСОБЛИВОСТІ
застосування процедури забезпечення безперервної роботи авторизованими вантажовідправниками
1. У разі тимчасової відмови ЕТС, будь-якої з її складових чи електронного зв’язку з системою (далі - відмова ЕТС), яка використовується для подання електронної транзитної декларації авторизованим вантажовідправником, митні формальності можуть здійснюватися за процедурою забезпечення безперервної роботи з використанням транзитної декларації у паперовій формі (за формою ЄАД або за формою ТСД).
2. Кількість транзитних декларацій, поданих за процедурою забезпечення безперервної роботи авторизованим вантажовідправником протягом календарного року, не може перевищувати 2% їх загальної кількості.
3. Авторизований вантажовідправник застосовує процедуру забезпечення безперервної роботи у разі відмови ЕТС, що підтверджує служба підтримки з питань спільного транзиту Держмитслужби (далі - служба підтримки) за запитом митниці відправлення.
4. Митниця відправлення у разі повідомлення про відмову ЕТС:
отримує від авторизованого вантажовідправника інформацію по суті такої відмови;
перевіряє, наскільки це можливо, працездатність відповідних електронних систем у митниці відправлення;
узгоджує з авторизованим вантажовідправником необхідність застосування ним процедури забезпечення безперервної роботи.
Якщо наявність відмови ЕТС підтверджується або авторизований вантажовідправник наполягає, що така відмова ЕТС є актуальною, митниця відправлення надсилає до служби підтримки запит із використанням спеціального засобу електронної комунікації щодо:
усунення відмови ЕТС без застосування процедури забезпечення безперервної роботи; або
застосування процедури забезпечення безперервної роботи, якщо відмову ЕТС не буде усунуто протягом чотирьох годин з моменту реєстрації запиту службою підтримки.
За наявності відповідного підтвердження від служби підтримки митниця відправлення приймає остаточне рішення щодо застосування процедури забезпечення безперервної роботи.
6. Після заповнення транзитної декларації у паперовій формі, авторизований вантажовідправник інформує митницю відправлення у спосіб, визначений у графі 12 авторизації, про транзитну операцію, щодо якої застосовано процедуру забезпечення безперервної роботи.
7. Інформація, подана до митниці відправлення, має відповідати відомостям транзитної декларації та містити:
номер транзитної декларації авторизованого вантажовідправника;
всі LRN, присвоєні за допомогою програмно-інформаційного забезпечення електронним транзитним деклараціям, що були надіслані в ЕТС та щодо яких ця транзитна операція не здійснюватиметься;
дату та час, заплановані для відправки товарів з території об’єкта авторизованого підприємства;
номери та кількість пломб спеціального типу, що були застосовані;
звичайний торговий опис товарів та їх коди, наведені у графах 31, 33 транзитної декларації.
8. Митниця відправлення вносить інформацію, надану авторизованим вантажовідправником, до окремого реєстру, що може вестися такою митницею в паперовому або електронному вигляді.
9. У разі прийняття рішення про застосування процедури забезпечення безперервної роботи митниця відправлення забезпечує, щоб будь-яка електронна транзитна декларація, яка була внесена до ЕТС, але не була оформлена через її збій, була скасована.
10. Якщо митниця відправлення здійснює митний контроль товарів на об’єкті авторизованого підприємства, результати такого контролю фіксуються у графі D ЄАД або ТСД.
11. Оформлений аркуш 1 ЄАД або один із примірників ТСД разом із товаросупровідними документами лишається на зберіганні в авторизованого вантажовідправника, а копія таких документів передається до митниці відправлення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня.
Митниця відправлення надсилає електронні копії отриманих від авторизованого вантажовідправника документів уповноваженому підрозділу Держмитслужби, що виконує функції центрального офісу (далі - центральний офіс).
Аркуші 4 та 5 ЄАД або аркуш 4/5 ЄАД, або примірник ТСД надаються перевізнику для доставки та пред’явлення у місці призначення.
12. Закриття операції процедури спільного транзиту із застосуванням процедури забезпечення безперервної роботи здійснює центральний офіс на підставі порівняння копій документів, отриманих від митниці відправлення, та аркуша 5 ЄАД або аркуша 4/5 ЄАД, або примірника ТСД, чи копій таких документів, до яких внесено результати контролю, отриманих від митниці призначення.
Особливості застосування процедури забезпечення безперервної роботи авторизованими вантажоодержувачами
1. Якщо товари були випущені під процедуру спільного транзиту із застосуванням ЕТС та для реєстрації прибуття таких товарів електронна система авторизованого вантажоодержувача виявилась недоступною, авторизований вантажоодержувач завершує транзитну процедуру на підставі наданого перевізником примірника ТСД і вносить необхідні записи в ЕТС невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після поновлення роботи електронної системи.
У цьому разі та у разі запровадження в місці відправлення процедури забезпечення безперервної роботи авторизований вантажоодержувач відразу після надходження товарів на об’єкт авторизованого підприємства зобов’язаний зазначити у лівій секції графи I аркушів 4 та 5 ЄАД або аркуша 4/5 ЄАД, або наданого перевізником примірника ТСД:
час та дату прибуття товарів;
фактичний стан, кількість та індивідуальні ідентифікатори (номери) будь-яких накладених пломб.
Про таке надходження товарів авторизований вантажоодержувач зобов’язаний негайно повідомити митницю призначення у спосіб, зазначений у графі 12 авторизації, надавши інформацію про:
номер транзитної декларації;
дату та час прибуття товарів;
фактичний стан, кількість та індивідуальні ідентифікатори (номери) будь-яких накладених пломб;
звичайний торговий опис товарів (та їх код, за наявності);
надлишкову кількість товарів чи їх нестачу за кожною з товарних одиниць та інші суттєві розбіжності та порушення, що можуть мати вплив на завершення процедури спільного транзиту;
інциденти, якщо вони мали місце та зазначені у графі 55 "Перевантаження", графі 56 "Інші інциденти під час перевезення", графі F "Засвідчення компетентними органами" та у графі G "Засвідчення компетентними органами" примірника ЄАД або ТСД;
2. Митниця призначення вносить інформацію, надану авторизованим вантажоодержувачем, до окремого реєстру, що може вестися такою митницею в паперовому або електронному вигляді.
3. За інформацією, отриманою від авторизованого вантажоодержувача, митниця призначення приймає рішення про проведення митного огляду на об’єкті авторизованого підприємства або дозволяє вивантаження товарів.
4. Авторизований вантажоодержувач може зняти накладені пломби після отримання від митниці призначення дозволу на вивантаження товарів.
5. Якщо під час операцій з товарами виявляються надлишкові кількості, нестача або інші розбіжності чи порушення, авторизований вантажоодержувач зобов’язаний негайно повідомити про це митницю призначення у спосіб, зазначений у графі 12 авторизації.
6. Авторизовані вантажоодержувачі зобов’язані передавати примірники аркушів 4 та 5 ЄАД або аркуша 4/5 ЄАД, або наданого перевізником примірника ТСД та документи на товари, поміщені у митний режим транзиту на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту із застосуванням процедури забезпечення безперервної роботи, митниці призначення невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, встановленого для неї.
Після отримання таких примірників та документів на товари митниця призначення перенаправляє їх центральному офісу для закриття процедури спільного транзиту в митниці відправлення.
Додаток 2
до Порядку реалізації положень
Конвенції про процедуру
спільного транзиту на території України
(пункт 3 розділу III)
ОСОБЛИВОСТІ
заповнення транзитних декларацій, що подаються митним органам України
1. Транзитні декларації, що подаються митним органам України, мають обов’язково містити відомості про:
код товару на рівні товарної підпозиції (6 знаків) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, складеної на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації;
опис товару - короткий торговельний опис товару, що дає змогу ідентифікувати товар та бути достатньо точним для класифікації товару за заявленим кодом. У разі якщо законодавством до заявленого товару (коду товару) передбачено застосування специфічних чи комбінованих (змішаних) ставок податків, опис таких товарів має включати відомості, необхідні для визначення бази оподаткування цих товарів;
вид паковання задекларованих товарів, яке забезпечує захищеність товарів від пошкодження та втрат під час перевезення;
марковання - серійні номери, нанесені виробником на задекларовані товари, та/або унікальні ідентифікатори, нанесені вантажовідправником або експортером на кожне вантажне місце чи паковання з товарами, що дозволяє однозначно визначити вміст такого вантажного місця чи паковання відповідно до відомостей, зазначених у товаросупровідних документах;
ідентифікаційний номер суб’єкта процедури (Trader Identification Number, TIN) - обліковий номер особи, наданий згідно зі статтею 455 глави 65 розділу XVI Митного кодексу України. Для осіб-нерезидентів, які перебувають на обліку в митних органах України та застосовують гарантію, зареєстровану митницею іншої країни, зазначається EORI або інший реєстраційний номер, що використовується митними органами країни реєстрації такого суб’єкта процедури для ідентифікації та обліку під час провадження зовнішньоекономічної діяльності та митних процедур.
2. Під час застосування транзитного спрощення "статус авторизованого вантажовідправника" електронна транзитна декларація заповнюється з урахуванням таких особливостей:
використовується група даних "Результат контролю", де зазначається результат контролю під час відправлення у вигляді коду "A3" (велика латинська літера "А" з цифрою "3" без пробілів) та вноситься термін доставки товарів до митниці призначення за схемою "РРРРММДД", де РРРР - рік, ММ - місяць, ДД - число;
до атрибута даних "Авторизоване місце розташування товарів" вноситься код об’єкта авторизованого підприємства, в межах території якого безпосередньо знаходяться/розміщено товари, що декларуються авторизованим вантажовідправником для їх поміщення під процедуру спільного транзиту;
до атрибуту даних "Митниця відправлення" вноситься 8-значний код структурного підрозділу митниці, зазначений у графі 8 авторизації;
до групи даних "Суб’єкт процедури" вносяться відомості про авторизованого вантажовідправника;
до групи даних "Інформація про пломби" вносяться відомості про кількість та індивідуальні ідентифікатори (номери) пломб спеціального типу, накладені на вантажний відсік транспортного засобу або на окремі паковання. У разі незастосування пломб до атрибута даних "Ідентифікація пломб" групи даних "Інформація про пломби" вноситься напис "Звільнення - 99201";
до групи даних "Гарантія" вносяться номер (GRN) та код доступу до загальної гарантії або звільнення від гарантії, що використовується авторизованим вантажовідправником для забезпечення сплати митних платежів;
до групи даних "Оформлені документи та сертифікати" у разі визначення авторизованим вантажовідправником маршруту, яким планується здійснювати переміщення товарів під процедурою спільного транзиту, вноситься напис "Маршрут:", доповнений переліком кодів альфа-2 згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, країн, через які проходитиме транзит;
до підгрупи даних "Спеціальні примітки" вноситься числове значення частини базової суми загальної гарантії або звільнення від гарантії, достатньої для забезпечення сплати митних платежів.
3. Під час застосування авторизованим вантажовідправником процедури забезпечення безперервної роботи транзитна декларація у паперовій формі за формою ЄАД заповнюється з урахуванням таких особливостей:
Графа А
На всіх аркушах транзитної декларації у графі проставляється штамп № 2 процедури забезпечення безперервної роботи за формою, наведеною у додатку B7 до доповнення III до Конвенції про процедуру спільного транзиту .
Графа С
На всіх аркушах транзитної декларації у графі проставляється спеціальний штамп авторизованого вантажовідправника або вчиняється запис за формою такого спеціального штампа, наведеного у додатку B9 до доповнення III до Конвенції про процедуру спільного транзиту .
До відповідних полів такого штампа на всіх аркушах транзитної декларації зазначається:
код структурного підрозділу митного оформлення митниці відправлення;
номер транзитної декларації авторизованого вантажовідправника;
дата відправки товарів за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число, ММ - місяць, РРРР - рік;
обліковий номер авторизованого вантажовідправника, наданий згідно зі статтею 455 глави 65 розділу XVI Митного кодексу України;
номер авторизації на застосування транзитного спрощення "статус авторизованого вантажовідправника".
Графа D
На всіх аркушах транзитної декларації у графі зазначаються:
у полі "Результат" - код "А3" (велика латинська літера "А" з цифрою "3" без пробілів), якщо митницею відправлення не здійснювався митний контроль на об’єкті авторизованого підприємства;
у полі "Накладені пломби" - відомості про індивідуальні ідентифікатори (номери) пломб спеціального типу, накладених на вантажний відсік транспортного засобу або на окремі паковання. У разі незастосування пломб спеціального типу вноситься напис "Звільнення - 99201";
у полі "Термін доставки (дата)" - дата доставки товарів до митниці призначення за схемою "ДД.ММ.РРРР", де ДД - число, ММ - місяць, РРРР - рік;
нижче поля "Підпис" - напис "Авторизований вантажовідправник - 99206".
Графа 44
У графі проставляється окремим рядком встановлений маршрут у разі визначення авторизованим вантажовідправником маршруту, яким планується здійснювати переміщення товарів під процедурою спільного транзиту. Вноситься напис "Маршрут:", доповнений переліком кодів альфа-2 згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, країн, через які проходитиме транзит.
Графа 50
До графи вносяться відомості про авторизованого вантажовідправника та проставляється особистий підпис уповноваженої особи, що засвідчує достовірність задекларованих відомостей.
Замість особистого підпису уповноваженої особи вноситься напис "Звільнення від підпису - 99207", якщо митниці відправлення авторизованим вантажовідправником надавалось письмове підтвердження того, що він є суб’єктом процедури щодо всіх транзитних операцій, які здійснюються із проставленням його спеціального штампа у графі С транзитних декларацій.
Додаток 3
до Порядку реалізації положень
Конвенції про процедуру
спільного транзиту на території України
(пункт 13 підрозділу 1 розділу IV)
КЛАСИФІКАТОР
результатів митного контролю
1. Коди результатів митного контролю в митниці відправлення
Код Назва та опис результату контролю
A1 "Задовільно" (Satisfactory)
За результатами митного контролю, зокрема митного огляду (повного або часткового), розбіжностей не виявлено. Товари поміщено під процедуру спільного транзиту.
А2 "Визнано задовільним" (Considered satisfactory)
Товари поміщено під процедуру спільного транзиту без проведення митного огляду (повного або часткового) товарів на підставі перевірки документів та візуального огляду транспортного засобу, які не виявили суттєвих розбіжностей або порушень.
B1 "Незадовільно" (Not satisfactory)
За результатами митного контролю виявлено розбіжності (незадекларовані товари, невідповідність кількості, номенклатури товарів, тари та/або паковання, ідентифікаційних ознак тощо). Товари не випускаються під процедуру спільного транзиту.
2. Коди результатів митного контролю в митниці призначення
Код Назва та опис коду результату
A1 "Задовільно" (Satisfactory)
Процедура спільного транзиту вважається завершеною належним чином, якщо за результатами митного контролю, зокрема митного огляду (повного або часткового) товарів, не виявлено суттєвих розбіжностей або порушень (незадекларованих товарів, невідповідності кількості, номенклатури товарів, тари та/або паковання, ідентифікаційних ознак тощо), ознак втручання в опломбовані вантажні місця, відсіки транспортних засобів, контейнери або інші пристосування, у яких безпосередньо розміщувались товари під час переміщення.
Ідентифікаційні ознаки транспортних засобів відповідають відомостям у ТСД, зокрема відомостям про заміну таких транспортних засобів та/або перевантаження товарів.
A2 "Визнано задовільним" (Considered satisfactory)
Процедура спільного транзиту вважається завершеною належним чином на підставі перевірки документів та візуального огляду транспортного засобу, які не виявили суттєвих розбіжностей або порушень, зокрема таких як порушення цілісності пломб, накладених у місці відправлення.
A5 "Задовільно з порушеннями" (Discrepancies)
Процедура спільного транзиту вважається завершеною, якщо:
1) виявлено незначні розбіжності та порушення, що не мають істотного впливу на операцію спільного транзиту, а саме:
порушення цілісності пломб; або
порушення термінів доставки товарів; або
наявність помилкових відомостей щодо ідентифікаційних ознак транспортного засобу та/або країни його реєстрації у транзитній декларації; або
здійснення операцій заміни транспортного засобу чи перевантаження товарів під час переміщення без внесення записів до ТСД; або
незначні розбіжності вагових характеристик товарів, що виникли внаслідок округлення або природних змін їх якісних та кількісних характеристик за нормальних умов транспортування;
2) виявлено порушення митних правил, що передбачає накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу;
3) виявлено більшу кількість товарів ніж задекларовано в транзитній декларації та/або виявлено незадекларовані товари.
B1 "Незадовільно" (Not satisfactory)
Процедура спільного транзиту не вважається завершеною належним чином.
За результатами митного контролю виявлено розбіжності, що не дають змоги закрити процедуру спільного транзиту, а саме:
товари, задекларовані у транзитній декларації, відсутні (повністю або частково); або
товари, пред’явлені митниці призначення, відрізняються від товарів, задекларованих у транзитній декларації.
Код B1 "Незадовільно" (Not satisfactory) може бути:
1) з позначкою "В очікуванні вирішення розбіжностей", що вноситься, якщо за результатами митного контролю, зокрема митного огляду (повного або часткового) чи перевірки документів, виявлено нестачу товарів або невідповідність товарів відомостям, зазначеним у транзитній декларації, і митниця призначення має підстави вважати, що така невідповідність виникла в місці відправлення внаслідок помилки;
2) без позначки "В очікуванні вирішення розбіжностей", що вноситься, якщо за результатами митного контролю, зокрема митного огляду (повного або часткового) чи перевірки документів, виявлено нестачу товарів або невідповідність товарів відомостям, зазначеним у транзитній декларації, і у митниці призначення відсутні підстави вважати, що така невідповідність виникла в місці відправлення внаслідок помилки.
Додаток 4
до Порядку реалізації положень
Конвенції про процедуру
спільного транзиту на території України
(пункт 20 підрозділу 1 розділу IV)
КЛАСИФІКАТОР
кодів помилок застосування гарантії
Код Опис помилки
G01 Гарантію не ідентифіковано (неправильно зазначено тип гарантії або GRN)
G02 Гарантію ідентифіковано як недійсну
G03 Зазначено неправильний код доступу
G04 Відомості про суб’єкта процедури не відповідають відомостям, зазначеним у транзитній декларації
G05 Індивідуальну гарантію у формі ваучера вже застосовано
G08 Територіальної чинності не підтверджено
G09 Суми недостатньо (недостатність суми індивідуальної гарантії або частини референтної суми загальної гарантії чи звільнення від гарантії)
G10 Індивідуальну гарантію у формі зобов’язання гаранта вже застосовано
G11 Відомості про митницю відправлення або митницю призначення не відповідають відомостям, зазначеним у транзитній декларації
G12 Код товару не відповідає коду, зазначеному у транзитній декларації
Додаток 5
до Порядку реалізації положень
Конвенції про процедуру
спільного транзиту на території України
(пункт 31 підрозділу 1 розділу IV)
Форма
ТРАНЗИТНОГО СУПРОВІДНОГО ДОКУМЕНТА
Форма
ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ
Форма
ТРАНЗИТНИЙ СУПРОВІДНИЙ ДОКУМЕНТ / БЕЗПЕКА
Форма
ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ / БЕЗПЕКА