• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Міністерство оборони України  | Наказ, Протокол, Свідоцтво, Акт, Картка, Висновок, Форма типового документа, Розклад, Перелік, Положення від 14.08.2008 № 402
Реквізити
 • Видавник: Міністерство оборони України
 • Тип: Наказ, Протокол, Свідоцтво, Акт, Картка, Висновок, Форма типового документа, Розклад, Перелік, Положення
 • Дата: 14.08.2008
 • Номер: 402
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство оборони України
 • Тип: Наказ, Протокол, Свідоцтво, Акт, Картка, Висновок, Форма типового документа, Розклад, Перелік, Положення
 • Дата: 14.08.2008
 • Номер: 402
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14 серпня 2008 року № 402
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2008 р. за № 1109/15800
Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністра оборони України  від 9 листопада 2010 року № 577,  від 1 серпня 2011 року № 466,  наказами Міністерства оборони України від 29 травня 2012 року № 363,  від 27 травня 2013 року № 346, від 6 серпня 2014 року № 508,  від 12 серпня 2014 року № 524,  від 30 жовтня 2014 року № 779, від 7 липня 2015 року № 318,  від 30 вересня 2015 року № 519, від 29 березня 2017 року № 193, від 10 листопада 2017 року № 589, від 20 листопада 2017 року № 602, від 1 жовтня 2018 року № 489, від 18 березня 2021 року № 70, від 8 серпня 2023 року № 457, від 18 серпня 2023 року № 490 )
Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров'я, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності до військової служби та визначення ступеня придатності льотного складу до льотної роботи НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, що додається.
2. Пункт 2 втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності наказом Міністра оборони України від 13.12.2004 р. № 611 згідно з наказом Міністерства оборони України від 06.08.2014 р. № 508)
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 4 січня 1994 року № 2 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за № 177/386 (зі змінами).
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 

Міністр оборони України 

Ю. І. Єхануров 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністра оборони України
від 14 серпня 2008 р. № 402
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 листопада 2008 р. за № 1109/15800 
ПОЛОЖЕННЯ
про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
( У тексті Положення посилання на додатки 15 - 25 замінено відповідно посиланнями на додатки 16 - 26 згідно з наказом Міністра оборони України від 1 серпня 2011 року № 466 )( У тексті Положення слово "аеромобільні" у всіх відмінках замінено словом "високомобільні" у відповідних відмінках, слова "внутрішні війська" у всіх відмінках замінено словами "Національна гвардія України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 12 серпня 2014 року № 524 )( У тексті Положення: слова "Головний військово-медичний клінічний центр" у всіх відмінках замінено словами "Національний військово-медичний клінічний центр" у відповідних відмінках; слова "Департамент охорони здоров'я ( далі - ДОЗ )" у всіх відмінках замінено словами "Військово-медичний департамент" у відповідних відмінках, абревіатуру "ДОЗ" замінено абревіатурою "ВМД"; після слова "високомобільні" у всіх відмінках доповнено словами "десантні" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 29 березня 2017 року № 193 )( У тексті Положення та додатках 1 - 3 до нього після слів "мікроорганізми I - II груп патогенності", крім абзацу вісімнадцятого статті 79 додатка 2, в усіх відмінках доповнено словами "особливо небезпечні інфекційні хвороби" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 18 березня 2021 року № 70 )( У тексті Положення слова "високомобільні десантні" в усіх відмінках замінено словами "Десантно-штурмові" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України від 8 серпня 2023 року № 457 )
I. Основи організації військово-лікарської експертизи
1. Загальні положення
1.1. Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, установлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.
( пункт 1.1 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
1.2. Військово-лікарська експертиза - це:
медичний огляд призовників; військовослужбовців та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби); військовозобов'язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, резервістів (кандидатів у резервісти); громадян, які приймаються на військову службу за контрактом; кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти (далі - ВВНЗ), ліцеїстів військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв (далі - ліцеїсти); осіб, звільнених з військової служби; працівників Збройних Сил України, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), компонентами ракетного палива (далі - КРП), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I - II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами; працівників допоміжного флоту Військово-морських Сил Збройних Сил України (далі - ВМС Збройних Сил України);
( абзац другий пункту 1.2 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. № 466, у редакції наказу Міністерства  оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
визначення ступеня придатності до військової служби, навчання у ВВНЗ, роботи за фахом;
установлення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів.
1.3. Основними завданнями військово-лікарської експертизи є:
добір громадян України, придатних за станом здоров'я до військової служби, для укомплектування Збройних Сил України;
аналіз результатів медичного огляду та розробка заходів щодо комплектування Збройних Сил України особовим складом, придатним до військової служби за станом здоров'я;
контроль за організацією і станом лікувально-оздоровчої роботи серед призовників, аналіз результатів і розроблення пропозицій із удосконалення цієї роботи;
контроль за організацією, проведенням і результатами лікувально-діагностичної роботи у закладах охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, закладах охорони здоров'я комунальної або державної форми власності (далі - заклади охорони здоров'я (установи) та медичних підрозділах військових частин, що стосується військово-лікарської експертизи;
( абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
надання методичної та практичної допомоги з питань військово-лікарської експертизи військово-лікарським комісіям, закладам охорони здоров'я (установам);
( абзац шостий пункту 1.3 глави 1 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
визначення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтва) у військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, які призвані на збори, у осіб, звільнених із військової служби, а також причинного зв'язку захворювань, поранень, які заподіяли військовослужбовцям смерть;
розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) і Міністерства оборони України вимог щодо стану здоров'я призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, військовослужбовців, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, резервістів для найдоцільнішого використання їх на військовій службі;
визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби у зв'язку з їх звільненням;
проведення наукової роботи з питань військово-лікарської експертизи;
підготовка кадрів для військово-лікарських комісій.
2. Органи військово-лікарської експертизи
2.1. Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).
Штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі) ВЛК (лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК)) приймають постанови. Постанови ВЛК (ЛЛК) оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання штатної військово-лікарської комісії.
( пункт 2.1 глави 2 розділу І доповнено абзацом другим згідно з  наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. № 466, абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
Постанови штатних та позаштатних ВЛК обов'язкові до виконання.
( пункт 2.1 глави 2 розділу І доповнено абзацом третім згідно з  наказом Міністерства оборони України від 29.03.2017 р. № 193 )
2.2. Штатні ВЛК є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штамп та утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належать:
Центральна військово-лікарська комісія (далі - ЦВЛК);
ВЛК регіону.
Абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
Абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  оборони України від 18.08.2023 р. № 490, у зв'язку з цим абзаци шостий,  сьомий вважати абзацами четвертим, п'ятим )
Штатні ВЛК комплектуються лікарями із клінічною підготовкою за однією з лікарських спеціальностей (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, оториноларингологія, офтальмологія, організація охорони здоров'я тощо), з досвідом роботи у військових частинах та закладах охорони здоров'я (установах).
( абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
Залучати особовий склад штатних ВЛК для вирішення питань та завдань, не пов'язаних із військово-лікарською експертизою, забороняється.
Адміністративно-територіальні зони відповідальності штатних ВЛК за проведення військово-лікарської експертизи визначаються наказом Міністерства оборони України від 16 листопада 2016 року № 608 "Про затвердження адміністративно-територіальних зон відповідальності закладів охорони здоров'я Збройних Сил України за організацію медичного забезпечення".
( пункт 2.2 глави 2 розділу І доповнено абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.3. Центральна військово-лікарська комісія
2.3.1. ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.
2.3.2. Начальник ЦВЛК безпосередньо підпорядковується командувачу Медичних сил Збройних Сил України. Усі штатні ВЛК Збройних Сил України безпосередньо підпорядковуються начальнику ЦВЛК.
( підпункт 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 розділу І у редакції наказу  Міністерства оборони України від 29.03.2017 р. № 193, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.3.3. На ЦВЛК покладається організація військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України, а також:
розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, посібників, методичних рекомендацій з питань військово-лікарської експертизи;
( абзац другий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу І у редакції  наказу Міністерства оборони України від 29.05.2012 р. № 363 )
розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Міністерства оборони України та МОЗ України медичних показань для військово-професійного призначення призовників до видів Збройних Сил України, родів військ та за військовими спеціальностями;
розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Міністерства оборони України науково обґрунтованих вимог до стану здоров'я військовослужбовців з метою максимального збереження їх на військовій службі, запобігання необґрунтованого їх звільнення із Збройних Сил України за станом здоров'я;
перевірка якості лікувально-профілактичної роботи у цілях військово-лікарської експертизи серед військовослужбовців у військових частинах і закладах охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України;
( абзац п'ятий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
організація медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, військовослужбовців, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів (кандидатів у резервісти);
( абзац шостий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
абзац сьомий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  оборони України від 12.08.2014 р. № 524,  у зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий  вважати абзацами сьомим - тринадцятим відповідно )
розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи;
аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи підпорядкованих ВЛК;
проведення спільно з головними (провідними) медичними спеціалістами та іншими лікарями-спеціалістами аналізу й оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших контингентів, розробка пропозицій для покращення військово-лікарської експертизи;
організація та керівництво науковою роботою з питань військово-лікарської експертизи у підпорядкованих ВЛК;
підготовка та вдосконалення кадрів для ВЛК;
прийняття та перегляд постанов ВЛК про ступінь придатності осіб, звільнених з військової служби, на період їх фактичного звільнення із Збройних Сил України;
( абзац дванадцятий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
проведення спільно з МОЗ України аналізу та узагальнення результатів лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників і призовників, медичного огляду призовників та розроблення пропозицій щодо покращення цієї роботи.
2.3.4. ЦВЛК має право:
оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення;
перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК з питань військово-лікарської експертизи;
перевіряти організацію медичного огляду військовослужбовців та інших осіб у закладах охорони здоров'я (установах), військових частинах;
( абзац четвертий підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у закладах охорони здоров'я (установах), медичних підрозділах військових частин та ВВНЗ у цілях військово-лікарської експертизи;
( абзац п'ятий підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
витребовувати документи в частині, що характеризують обставини отримання захворювання, поранення, травми, каліцтва, необхідні для прийняття постанови про їх причинний зв'язок, а саме:
виписки (витяги) з матеріалів службового (спеціального) розслідування, матеріалів дізнання, досудового розслідування, а також витяги з наказів, актів;
( абзац сьомий підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 розділу І у редакції  наказу Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
особові та пенсійні справи, медичні документи (у разі витребовування оригіналів зазначених документів вони повертаються за належністю після складання протоколу);
архівні довідки, характеристики та інші документи, необхідні для прийняття постанови (у разі надання копій зазначених вище документів копії підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву зі строком зберігання 50 років);
залучати головних медичних фахівців Збройних Сил України, лікарів-спеціалістів Національного військово-медичного клінічного центру та інших закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, спеціалістів інших спеціальностей, начальників медичної служби та представників командування (керівництва) військових частин, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, для вирішення питань військово-лікарської, лікарсько-льотної експертизи;
( абзац десятий підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
перевіряти у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП) і закладах охорони здоров'я (установах) організацію, стан та результати лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів;
( абзац одинадцятий підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
направляти у заклади охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України на контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби), військовозобов'язаних, резервістів, працівників;
( абзац дванадцятий підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
запитувати від закладів охорони здоров'я (установ), військових частин, ТЦК та СП і ВВНЗ додаткові дані для аналізу, узагальнення та оцінки результатів військово-лікарської експертизи;
( абзац тринадцятий підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
надавати до Генерального штабу Збройних Сил України, командуванням видів, Сил підтримки Збройних Сил України, керівникам органів місцевої адміністрації результати лікувально-оздоровчої роботи, проведеної серед допризовників та призовників, медичного огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів та іншого контингенту;
розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК (лікарсько-льотної комісії (далі - ЛЛК)) Збройних Сил України;
( абзац п'ятнадцятий підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 розділу І  у редакції наказу Міністерства оборони України від 29.03.2017 р. № 193 )
надавати роз'яснення щодо формулювання постанов ВЛК (ЛЛК).
2.3.5. Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.
2.4. ВЛК регіону
2.4.1. Призначення на посади офіцерів у штатні ВЛК погоджується з начальником ЦВЛК.
( підпункт 2.4.1 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 29.03.2017 р. № 193 )
2.4.2. Начальник ВЛК регіону безпосередньо підпорядковується начальнику ЦВЛК. ВЛК регіону з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються усі позаштатні ВЛК регіону.
( підпункт 2.4.2 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказами Міністерства оборони України від 29.03.2017 р. № 193, від 18.08.2023 р. № 490 )
2.4.3. За рішенням ЦВЛК на ВЛК регіону покладається розгляд, контроль, затвердження постанов позаштатних постійно діючих ВЛК, організованих при військових частинах, які дислокуються на території регіону, незалежно від підпорядкування.
2.4.4. На ВЛК регіону покладаються:
організація військово-лікарської експертизи, керівництво підпорядкованими ВЛК, контроль за їхньою роботою та надання їм методичної і практичної допомоги в зоні відповідальності;
контроль за організацією та проведенням медичного огляду осіб, визначених у пункті 1.2 розділу I Положення, поповнення, що прибуває для комплектування Збройних Сил України, з метою правильного розподілу його за родами військ, військовими частинами (кораблями), підрозділами та військовими спеціальностями, а також кандидатів на навчання за військовими спеціальностями з урахуванням стану здоров'я та фізичного розвитку;
абзац четвертий підпункту 2.4.4 пункту 2.4 глави 2 розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  оборони України від 12.08.2014 р. № 524,  у зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий  вважати абзацами четвертим - дванадцятим відповідно )
розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи;
аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи підпорядкованих ВЛК;
проведення спільно з головними (провідними) медичними спеціалістами та іншими лікарями - спеціалістами аналізу та оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших контингентів, розробка пропозицій для покращення військово-лікарської експертизи;
організація та керівництво науковою роботою з питань військово-лікарської експертизи у підпорядкованих ВЛК;
підготовка та вдосконалення кадрів для ВЛК;
розробка та подання до ЦВЛК пропозицій з уточнення, доповнення та внесення змін до нормативно-правових актів з питань військово-лікарської експертизи;
контроль за організацією та проведенням лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, обстеженням та медичним оглядом призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів, надання методичної та практичної допомоги органам та закладам охорони здоров'я України та ТЦК та СП у цій роботі;
( абзац десятий підпункту 2.4.4 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
проведення спільно з департаментами охорони здоров'я обласних (Київської міської) державних адміністрацій і ТЦК та СП аналізу та узагальнення результатів лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників і призовників, обстеження та медичного огляду допризовників, призовників, громадян, які вступають у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів, розроблення пропозицій щодо покращення цієї роботи;
( абзац одинадцятий підпункту 2.4.4 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
контроль за організацією та станом лікарсько-льотної експертизи в учбових та спортивних авіаційних закладах Товариства сприянні обороні України (далі - ТСО України), які знаходяться в межах регіону.
2.4.5. ВЛК регіону має право:
оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення;
перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК та давати їм роз'яснення з питань військово-лікарської експертизи;
перевіряти організацію медичного огляду військовослужбовців та інших осіб у закладах охорони здоров'я (установах), військових частинах;
( абзац четвертий підпункту 2.4.5 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
приймати постанови згідно з Положенням, контролювати, розглядати, затверджувати, за наявності підстав не затверджувати, переглядати або скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК. Постанову про придатність до військової служби осіб, звільнених з військової служби, на період їх фактичного звільнення зі Збройних Сил України має право приймати або переглядати тільки ЦВЛК;
( абзац п'ятий підпункту 2.4.5 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у закладах охорони здоров'я (установах), медичних підрозділах військових частин та ВВНЗ у цілях військово-лікарської експертизи;
( абзац шостий підпункту 2.4.5 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
направляти у заклади охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України на контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби), військовозобов'язаних, резервістів, працівників;
( абзац сьомий підпункту 2.4.5 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
витребовувати особові та пенсійні справи, медичні документи, матеріали службового (спеціального) розслідування, дізнання, досудового розслідування, характеристики, архівні довідки, витяги з наказів, актів, протоколів та інші документи, необхідні для прийняття постанови;
( абзац восьмий підпункту 2.4.5 пункту 2.4 глави 2 розділу І  у редакції наказу Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
залучати для вирішення питань військово-лікарської експертизи головних (провідних) медичних спеціалістів та інших лікарів-спеціалістів, за необхідності - інших спеціалістів, начальників медичної служби та представників командування (керівництва) військових частин, де проходить службу військовослужбовець;
приймати постанови, а за необхідності переглядати свої постанови про причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та смерті у осіб, звільнених з військової служби, з військовою службою (крім постанов ЦВЛК);
перевіряти у ТЦК та СП, закладах охорони здоров'я (установах) Автономної Республіки Крим (далі - АР Крим), областей, міста Києва, на території регіону організацію та стан лікувально-оздоровчої роботи серед допризовників та призовників, медичного огляду призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів, результати перевірок доповідати начальнику ЦВЛК та керівникам органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування.
( абзац одинадцятий підпункту 2.4.5 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.4.6. Рішенням штатної ВЛК може бути проведений повторний або контрольний медичний огляд.
2.4.7. На ВЛК Центрального регіону (далі ВЛК ЦР), крім військово-лікарської експертизи, покладені організація та проведення лікарсько-льотної експертизи згідно з цим Положенням.
Крім того, на ВЛК ЦР покладаються:
контроль, розгляд, затвердження, незатвердження постанов позаштатних ЛЛК;
організація, проведення лікарсько-льотної експертизи та контроль за роботою ЛЛК у авіаційних частинах, закладах та ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів управління повітряним рухом (далі - УПР);
розроблення спільно з ЦВЛК методичних рекомендацій з лікарсько-льотної експертизи;
прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у осіб, звільнених з військової служби, із числа осіб льотного складу, якщо вони звільнені у запас або відставку з льотної роботи.
( абзац шостий підпункту 2.4.7 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.4.8. На ВЛК Південного регіону, крім військово-лікарської експертизи, згідно з цим Положенням покладена організація та проведення військово-лікарської експертизи у Військово-Морських Силах Збройних Сил України.
( підпункт 2.4.8 пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 29.03.2017 р. № 193 )
2.4.9. ЦВЛК та ВЛК регіонів дислокуються на фондах ВМКЦ регіонів.
2.4.10. Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.
2.5. Пункт 2.5 глави 2 розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  оборони України від 18.08.2023 р. № 490, у зв'язку з цим пункти 2.6, 2.7, 2.9 - 2.11  вважати пунктами 2.5 - 2.9 )
2.5. Позаштатні постійно діючі ВЛК (ЛЛК)
2.5.1. До позаштатних постійно діючих ВЛК (ЛЛК) належать:
госпітальні ВЛК;
гарнізонні ВЛК;
ЛЛК;
ВЛК Десантно-штурмових військ;
ВЛК ТЦК та СП;
ВЛК розвідувального органу Міністерства оборони України;
ВЛК Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;
ВЛК інших закладів охорони здоров'я комунальної або державної форми власності.
( підпункт 2.5.1 пункту 2.5 глави 2 розділу І у редакції наказу Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.5.2. Позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК (ЛЛК) призначаються у складі голови, заступника голови (може призначатись один з членів комісії), членів комісії (у гарнізонних, госпітальних ВЛК, ВЛК ТЦК та СП не менше ніж три лікарі, в інших ВЛК і ЛЛК - терапевта, хірурга, невропатолога, офтальмолога, стоматолога, оториноларинголога, психіатра) і секретаря з числа фахівців з медичною освітою. До складу ВЛК (ЛЛК) можуть призначатися лікарі інших спеціальностей.
( підпункт 2.5.2 пункту 2.5 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.5.3. До складу ВЛК (ЛЛК) ТЦК та СП входять медичні працівники закладу охорони здоров'я комунальної або державної форми власності, визначеного рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (голови обласної, Київської міської військових адміністрацій, а також районних військових адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів), за погодженням з головою відповідної штатної ВЛК регіону.
( підпункт 2.5.3 пункту 2.5 глави 2 розділу І у редакції наказу Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.5.4. Штатні і позаштатні (постійно та тимчасово діючі) ВЛК (ЛЛК) з питань військово-лікарської та лікарсько-льотної експертизи підпорядковуються вищим штатним ВЛК.
2.5.5. До участі в роботі позаштатних ВЛК на правах членів комісії залучаються головні (провідні) медичні спеціалісти, начальники відділень та інші лікарі-спеціалісти закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, начальники медичної служби військових частин, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, та військові спеціалісти за клопотанням ВЛК.
( підпункт 2.5.5 пункту 2.5 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.5.6. Перелік закладів охорони здоров'я (установ), військових частин, в яких організовуються позаштатні постійно діючі ВЛК (ЛЛК), разом зі списком голів та заступників голів цих ВЛК (ЛЛК) на наступний календарний рік затверджується щорічно до 25 грудня начальником ЦВЛК за поданням начальників штатних ВЛК регіонів.
Під час дії особливого періоду, за потреби створення додаткових позаштатних постійно діючих ВЛК (ЛЛК), зазначений перелік разом зі списком голів та заступників голів ВЛК (ЛЛК) невідкладно подається на затвердження голові ЦВЛК начальниками штатних ВЛК регіонів.
( підпункт 2.5.6 пункту 2.5 глави 2 розділу І у редакції наказу Міністра оборони України від 01.08.2011 р. № 466, наказу Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.5.7. На підставі затвердженого переліку начальник (керівник) закладу охорони здоров'я (установи) своїм наказом призначає позаштатні постійно діючі ВЛК, їх персональний склад і визначає порядок їх роботи.
( абзац перший підпункту 2.5.7 пункту 2.5 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
Головою позаштатної постійно діючої ВЛК призначається лікар, який пройшов тематичне удосконалення (підготовку) з питань військово-лікарської експертизи або має досвід виконання обов'язків у складі військово-лікарських комісій не менше трьох років.
( абзац другий підпункту 2.5.7 пункту 2.5 глави 2 розділу І у редакції наказу Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
Абзац третій підпункту 2.5.7 пункту 2.5 глави 2 розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.5.8. Для огляду кандидатів, відібраних для оволодіння водолазними спеціальностями, і курсантів навчального центру (військової частини) створюється позаштатна постійно діюча ВЛК у складі: голови - лікаря-фізіолога, заступника голови - водолазного спеціаліста, членів - лікарів-спеціалістів, вказаних у підпункті 2.6.2 пункту 2.6 розділу I Положення, і секретаря.
2.5.9. Позаштатні ВЛК здійснюють службове листування через діловодство закладів охорони здоров'я (установ), військових частин, при яких ці комісії утворені.
( підпункт 2.5.9 пункту 2.5 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.5.10. Забезпечення позаштатних ВЛК медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладається на заклади охорони здоров'я (установи), військові частини, в яких ці комісії утворені.
( підпункт 2.5.10 пункту 2.5 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.5.11. Документи позаштатних ВЛК скріплюються гербовою печаткою закладу охорони здоров'я (установи), військової частини, в яких ці комісії утворені.
( підпункт 2.5.11 пункту 2.5 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.6. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК
2.6.1. Госпітальні ВЛК створюються у ВМКЦ, медичних (лікувально-діагностичних) центрах, у тому числі розвідувального органу Міністерства оборони України, закладах охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України.
Госпітальні ВЛК також створюються в санаторно-курортних закладах (реабілітаційних госпіталях) у системі Міністерства оборони України, а також в інших закладах охорони здоров'я комунальної або державної форми власності, де обстежуються і лікуються військовослужбовці.
За потреби в закладах охорони здоров'я (установах) може бути створено декілька позаштатних постійно діючих госпітальних ВЛК, у тому числі за клінічними профілями.
Організація проведення військово-лікарської експертизи у закладі охорони здоров'я (установі) покладається на начальника (керівника) цього закладу.
( підпункт 2.6.1 пункту 2.6 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 29.03.2017 р. № 193, у редакції наказу Міністерства  оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.6.2. Гарнізонна ВЛК створюється при поліклініках, поліклінічних відділеннях (усіх найменувань) закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України.
Під час дії воєнного стану можуть створюватися додаткові гарнізонні ВЛК залежно від навантаження, що розміщуються в закладах охорони здоров'я комунальної або державної форми власності із включенням лікарів цих закладів до складу ВЛК. Такі гарнізонні ВЛК у ході своєї діяльності використовують гербову печатку та штампи відповідного закладу охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, в якому вони створені.
( підпункт 2.6.2 пункту 2.6 глави 2 розділу І у редакції  наказу Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.6.3. На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладається:
проведення медичного огляду осіб, указаних у пункті 1.2 розділу I Положення (крім допризовників), з метою визначення ступеня придатності до військової служби та в інших випадках, указаних у пункті 1.4 розділу II Положення;
ведення книги протоколів ВЛК та здавання її в архів;
проведення контролю за повнотою та якістю обстеження під час проведення медичного огляду, терміном проведення обстеження;
проведення разом із провідними медичними спеціалістами ВМКЦ регіонів та начальниками медичної служби військових частин, що знаходяться у зоні відповідальності закладу охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, детального аналізу визнання військовослужбовців непридатними (обмежено придатними) до військової служби, розробка пропозицій щодо покращення стану здоров'я військовослужбовців та попередження їх дострокового звільнення з військової служби за станом здоров'я. Узагальнення пропозицій та надання їх до штатної ВЛК.
( абзац п'ятий підпункту 2.6.3 пункту 2.6 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
Рекомендації штатних ВЛК щодо організації лікувально-діагностичної роботи в цілях військово-лікарської експертизи є обов'язковими для виконання.
2.6.4. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право:
приймати постанови відповідно до цього Положення;
перевіряти з метою військово-лікарської експертизи організацію та стан лікувально-діагностичної роботи в закладах охорони здоров'я (установах) і у військових частинах, дислокованих у гарнізоні;
( абзац третій підпункту 2.6.4 пункту 2.6 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
залучати до роботи на правах членів комісії медичних та військових фахівців за запитом голови ВЛК.
( підпункт 2.6.4 пункту 2.6 глави 2 розділу І доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. № 466 )
2.8. Пункт 2.8 розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  оборони України від 20.11.2017 р. № 602 )
2.7. ВЛК Десантно-штурмових військ
2.7.1. На ВЛК Десантно-штурмових військ покладається:
медичний огляд військовослужбовців Десантно-штурмових військ, кандидатів на навчання у ВВНЗ, резервістів частин (підрозділів) Десантно-штурмових військ за наявністю медичних показань - поповнення з числа військовозобов'язаних та військовослужбовців, яке прибуває у з'єднання з ТЦК та СП, з інших родів військ (сил), ВВНЗ;
аналіз та узагальнення результатів огляду військовослужбовців Десантно-штурмових військ.
2.7.2. У разі коли під час медичного огляду військовослужбовців встановлено діагноз, ВЛК Десантно-штурмових військ встановлює причинний зв'язок захворювання, травми, контузії, каліцтва, поранення згідно з главою 21 розділу II цього Положення.
2.7.3. ВЛК приймає постанови, наведені в главі 20 розділу II цього Положення. Постанови ВЛК Десантно-штурмових військ розглядаються, переглядаються, контролюються, скасовуються, затверджуються штатною ВЛК регіону в порядку, установленому цим Положенням.
( пункт 2.7 глави 2 розділу І у редакції наказу  Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.8. ВЛК ТЦК та СП
( пункт 2.8 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.8.1. ВЛК ТЦК та СП створюється у районному (міському) ТЦК та СП.
Для керівництва і контролю за діяльністю цих комісій у ТЦК та СП Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя створюються відповідно Кримська республіканська, обласні, Київська міська та Севастопольська міська ВЛК.
Головою ВЛК районного (міського) ТЦК та СП призначається лікар, найбільш досвідчений з питань військово-лікарської експертизи, наказом керівника районного ТЦК та СП після погодження з головним лікарем районної (міської) лікарні, головою ВЛК обласного ТЦК та СП, Автономної Республіки Крим, Київського міського ТЦК та СП, Севастопольського міського ТЦК та СА.
Головою ВЛК обласного ТЦК та СП (Автономної Республіки Крим, Київського міського ТЦК та СП, Севастопольського міського ТЦК та СП) призначається начальник медичного відділення цього ТЦК та СП наказом керівника ТЦК та СП після погодження з начальником ВЛК регіону.
Персональний склад ВЛК районного (міського), обласного ТЦК та СП визначаються наказами відповідних керівників ТЦК та СП.
( підпункт 2.8.1 пункту 2.8 глави 2 розділу І у редакції  наказу Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.8.2. Роз'яснення ВЛК регіону та ЦВЛК з питань військово-лікарської експертизи є обов'язковими для виконання ВЛК ТЦК та СП.
( абзац перший підпункту 2.8.2 пункту 2.8 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
ВЛК ТЦК та СП має право приймати постанови відповідно до цього Положення.
( абзац другий підпункту 2.8.2 пункту 2.8 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.8.3. ВЛК ТЦК та СП Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) ТЦК та СП, крім постанов, які згідно з цим Положенням підлягають розгляду, контролю та затвердженню ЦВЛК, ВЛК регіону.
( підпункт 2.8.3 пункту 2.8 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.8.4. На ВЛК районного (міського) ТЦК та СП покладається огляд громадян відповідно до пункту 1.2 глави 1 розділу I, пункту 1.4 глави 1 розділу II цього Положення. Рішенням ВЛК регіону на ВЛК ТЦК та СП покладається огляд інших громадян.
( підпункт 2.8.4 пункту 2.8 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.8.5. У порядку контролю на ВЛК ТЦК та СП Автономної Республіки Крим, області, міста Києва покладається огляд (переогляд) осіб відповідно до пункту 1.2 глави 1 розділу I, пункту 1.4 глави 1 розділу II цього Положення.
( підпункт 2.8.5 пункту 2.8 глави 2 розділу І із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.11. Пункт 2.11 глави 2 розділу І виключено
( пункт 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. № 466, виключено згідно з наказом Міністерства  оборони України від 29.03.2017 р. № 193,  у зв'язку з цим пункт 2.12 вважати пунктом 2.11 )
2.9. Позаштатні тимчасово діючі ВЛК
2.9.1. До позаштатних тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) належать:
ВЛК (ЛЛК) ВВНЗ;
ВЛК приймально-технічної комісії (далі - ПТК) ВМС Збройних Сил України;
ВЛК для медичного огляду особового складу підводних човнів;
ВЛК для медичного огляду водолазів;
ВЛК для медичного огляду військовослужбовців, які залучаються до підводного керування танками та іншими машинами;
ВЛК Десантно-штурмових військ;
ВЛК для медичного огляду поповнення.
2.9.2. Перелік військових частин видів Збройних Сил України та родів військ (сил), ВВНЗ, в яких створюються позаштатні тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК) (далі - Перелік), разом зі списком голів та їх заступників на наступний календарний рік затверджується щорічно до 25 грудня начальником ЦВЛК за поданням начальників штатних ВЛК регіонів. У місті Києві Перелік на затвердження подає відділ комплектування ЦВЛК.
( підпункт 2.9.2 пункту 2.9 глави 2 розділу І у редакції наказу Міністра оборони України від 01.08.2011 р. № 466, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )
2.9.3. На підставі затвердженого Переліку начальник ВВНЗ, командир військової частини своїми наказами призначають позаштатні тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), персональний склад і визначають порядок їх роботи. Начальник ВМКЦ регіону за відповідними заявками доукомплектовує склад комісії. До складу ВЛК для заключного огляду кандидатів, які вступають у ВВНЗ та ВЛК ПТК ВМС Збройних Сил України, додатково включаються лікар-психіатр та лікар-дерматолог.
( абзац перший підпункту 2.9.3 пункту 2.9 глави 2 розділу І у редакції наказу Міністра оборони України від 01.08.2011 р. № 466 )
Для доукомплектування ВЛК ВВНЗ дозволяється запрошувати лікарів відповідного профілю із закладів охорони здоров'я комунальної або державної форми власності на договірних засадах з оплатою за рахунок ВВНЗ за їх згодою.
( абзац другий підпункту 2.9.3 пункту 2.9 глави 2 розділу І із змінами,  внесеними згідно з наказом Міністерства оборони України від 18.08.2023 р. № 490 )