Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року № 258

Міністерство фінансів України Наказ від 14.09.2022 №289
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 14.09.2022

Номер 289

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.09.2022 м. Київ № 289
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2022 р. за № 1082/38418
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року № 258
Відповідно до підпункту 4 пункту 34 розділу I Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2022 року за № 1036/38372, такі зміни:
у пункті 2:
абзац третій викласти в такій редакції:
"в абзаці першому та в першому реченні абзацу третього слова "податкове повідомлення-рішення за формою "Ф" замінити словами "податкові повідомлення-рішення за формами "Ф" та "МПЗФ", слова "податкового повідомлення-рішення за формою "Ф" замінити словами "податкових повідомлень-рішень за формами "Ф" та "МПЗФ" відповідно;";
об'єднати абзаци четвертий, п'ятий в один абзац четвертий.
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;
в абзаці п'ятому слова та цифру "у пункті 3" замінити словами та цифрами "у підпунктах 1 - 3 пункту 3", слова "форми "Ф" та "МПЗФ" словами "форм "Ф" та "МПЗФ";
у пункті 4 слово "новим" виключити;
у примітці додатка після слова "паспорті" доповнити розділовим знаком ")";
у заголовку додатка після слова "угідь" розділовий знак "," виключити;
у відмітці додатка на другій та третій сторінках слово "додатку" замінити словом "додатка";
проставити риску у кінці під текстом додатка.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.09.2022 м. Київ № 289
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 вересня 2022 р. за № 1082/38418
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року № 258
Відповідно до підпункту 4 пункту 34 розділу I Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2022 року за № 1036/38372, такі зміни:
у пункті 2:
абзац третій викласти в такій редакції:
"в абзаці першому та в першому реченні абзацу третього слова "податкове повідомлення-рішення за формою "Ф" замінити словами "податкові повідомлення-рішення за формами "Ф" та "МПЗФ", слова "податкового повідомлення-рішення за формою "Ф" замінити словами "податкових повідомлень-рішень за формами "Ф" та "МПЗФ" відповідно;";
об'єднати абзаци четвертий, п'ятий в один абзац четвертий.
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;
в абзаці п'ятому слова та цифру "у пункті 3" замінити словами та цифрами "у підпунктах 1 - 3 пункту 3", слова "форми "Ф" та "МПЗФ" словами "форм "Ф" та "МПЗФ";
у пункті 4 слово "новим" виключити;
у примітці додатка після слова "паспорті" доповнити розділовим знаком ")";

30 днiв передплати безкоштовно!