Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Міністерство фінансів України Наказ від 25.08.2022 №258
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 25.08.2022

Номер 258

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2022 м. Київ № 258
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2022 р. за № 1036/38372
Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків
Відповідно до підпункту 4 пункту 34 розділу I Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1204, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 846), що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Заступник Міністра цифрової
трансформації України з
питань європейської інтеграції

Валерія ІОНАН

Рада підприємців України
при Кабінеті Міністрів України

(за вмовчанням)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2022 року № 258
ЗМІНИ
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків
1. Пункт 2 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:
"МПЗФ" - для платників податків - фізичних осіб, якщо відповідно до законодавства контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання з позитивного значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів для фізичних осіб - власників, орендарів, користувачів на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, не переданих такими особами в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування на підставі договорів, укладених та зареєстрованих відповідно до законодавства (додаток 31).".
2. У розділі III:
у пункті 1:
в абзаці першому та у першому реченні абзацу третього слова "податкове повідомлення-рішення форми "Ф" у всіх відмінниках замінити словами "податкові повідомлення-рішення форми "Ф" та "МПЗФ" у відповідних відмінниках;
абзац третій доповнити новим реченням такого змісту:
"Податкове повідомлення-рішення за формою "МПЗФ" надсилається (вручається) платнику податків у терміни, встановлені Кодексом для визначення контролюючим органом загального мінімального податкового зобов'язання фізичним особам - власникам, орендарям, користувачам на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.";
у пункті 3 слова "податкового повідомлення-рішення форми "Ф" замінити словами "податкових повідомлень-рішень форми "Ф" та "МПЗФ".
3. У пункті 1 розділу IV слова та цифри "(додаток 31)" та "(додаток 32)" замінити відповідно словами та цифрами "(додаток 32)" та "(додаток 33)".
4. Доповнити цей Порядок новим додатком 31, що додається.
У зв'язку з цим додатки 31, 32 вважати відповідно додатками 32, 33.
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО
 
Додаток 31
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2022 м. Київ № 258
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2022 р. за № 1036/38372
Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків
Відповідно до підпункту 4 пункту 34 розділу I Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1204, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 846), що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності через 60 днів з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

30 днiв передплати безкоштовно!