• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання, та Фітосанітарних заходів щодо дерев’яного пакувального матеріалу

Міністерство аграрної політики та продовольства України | Наказ від 27.05.2024 № 1640 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 27.05.2024
 • Номер: 1640
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 27.05.2024
 • Номер: 1640
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.05.2024 м. Київ № 1640
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2024 р. за № 968/42313
Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, та Фітосанітарних заходів щодо дерев'яного пакувального матеріалу
Відповідно до статті 27 Закону України "Про карантин рослин", пункту 65 розділу 3 "Фітосанітарні заходи" Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, пунктів 371, 374 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання;
Фітосанітарні заходи щодо дерев'яного пакувального матеріалу.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства аграрної політики України:
від 22 грудня 2005 року № 731 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2006 року за № 62/11936;
від 21 листопада 2006 року № 690 "Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1286/13160.
3. Установити, що:
1) протягом 6 місяців з дати набрання чинності цим наказом особи, зареєстровані відповідно до статті 27 Закону України "Про карантин рослин", зобов'язані пройти реєстрацію в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, затвердженого цим наказом. При цьому реєстраційні номери, надані таким особам до набрання чинності цим наказом, залишаються чинними, а така особа вважається зареєстрованою відповідно до статті 27 Закону України "Про карантин рослин";
2) з дати реєстрації особи відповідно до Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, затвердженого цим наказом, відомості загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, про відповідну особу втрачають свою актуальність;
3) особам, що здійснюють діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, після реєстрації відповідно до Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, затвердженого цим наказом, автоматично надається актуальний статус провадження діяльності без необхідності підтвердження можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу відповідно до Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, затвердженого цим наказом;
4) інформація, що міститься в загальнодержавному реєстрі осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, підлягає автоматичному включенню до переліку операторів дерев'яного пакувального матеріалу, коди обробки залишаються чинними, а персональні п'ятизначні коди вважаються відповідно індивідуальними кодами, присвоєними зареєстрованим особам, що здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу.
4. Департаменту державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів і продовольчої безпеки в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності через 6 місяців з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України згідно з розподілом обов'язків.
 

Виконуючий обов'язки
Міністра аграрної політики
та продовольства України

Тарас ВИСОЦЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

Сергій ТКАЧУК

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-майор

Сергій ДЕЙНЕКО

В. о. Голови Державної
митної служби України

Сергій ЗВЯГІНЦЕВ

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

Віктор СМАЛЬ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27 травня 2024 року № 1640
Порядок
реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання відповідно до статті 27 Закону України "Про карантин рослин".
2. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють один або декілька видів господарської діяльності відповідно до частини першої статті 27 Закону України "Про карантин рослин" (далі - особа).
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про карантин рослин", Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року № 1177. Термін "місце провадження виду господарської діяльності" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
II. Подання заяви про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання
1. Заява про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі - заява) подається до територіального органу Держпродспоживслужби юридичними особами та фізичними особами - підприємцями - за місцезнаходженням, задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за місцем провадження виду господарської діяльності, фізичними особами - за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за місцем провадження виду господарської діяльності.
Достовірність інформації, наведеної в заяві, забезпечує особа, яка її подала.
2. Заява подається в письмовій формі шляхом особистого звернення, надсилається поштовим відправленням або в електронній формі. Заява в паперовій формі має бути засвідчена власноручним підписом особи або її уповноваженого представника, в електронній - з використанням електронного підпису відповідно до Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
3. Заява реєструється територіальним органом Держпродспоживслужби в день її надходження відповідно до статті 42 Закону України "Про адміністративну процедуру".
III. Реєстрація особи та скасування реєстрації особи
1. Територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення (оформлене наказом) про реєстрацію особи та надає їй реєстраційний номер протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.
2. У разі виявлення невідповідності вимогам, встановленим Законом України "Про адміністративну процедуру", а також цим Порядком, територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про залишення такої заяви без руху відповідно до статті 43 цього Закону.
3. Заява не підлягає розгляду у випадках, визначених статтею 45 Закону України "Про адміністративну процедуру". Рішення про відмову у прийнятті заяви до розгляду із обов'язковим зазначенням підстав повідомляється територіальним органом Держпродспоживслужби особі, яка подала заяву (крім анонімної заяви), невідкладно, але не пізніше дня, наступного за днем його прийняття, технічними засобами електронних комунікацій.
4. Зареєстрованій юридичній особі чи фізичній особі - підприємцю надається семизначний реєстраційний номер, який відповідає порядковому номеру реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, присвоєному за арифметичним порядком, який починається з одиниці. Зареєстрованій фізичній особі надається восьмизначний реєстраційний номер особи за алгоритмом АУУУУУУУ, де:
А - латинська літера алфавіту;
УУУУУУУ - порядковий номер фізичної особи, присвоєний за арифметичним порядком, який починається з одиниці.
5. Механізм застосування алгоритму надання особі реєстраційного номера визначається Держпродспоживслужбою. Реєстраційний номер особи є унікальним та не може бути присвоєний іншій особі, у тому числі після скасування реєстрації особи.
6. Рішення про реєстрацію особи складається у письмовій формі з урахуванням вимог статті 71 Закону України "Про адміністративну процедуру" та повинно містити:
для юридичних осіб - найменування (українською та англійською мовами) та код згідно з ЄДРПОУ;
для фізичних осіб - підприємців чи фізичних осіб - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) (українською та англійською мовами) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта, дата видачі документа і уповноважений суб'єкт, що видав документ (код) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
реєстраційний номер особи, наданий відповідно до цього Порядку;
місцезнаходження юридичної особи або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи, фізичної особи - підприємця (українською та англійською мовами);
місце провадження виду господарської діяльності (українською та англійською мовами);
вид (види) господарської діяльності, пов'язаний (пов'язані) з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, що здійснюється (здійснюються) особою.
Рішення про реєстрацію особи оформляється у паперовій або електронній формі відповідно до статті 70 Закону України "Про адміністративну процедуру" та має містити підпис, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи територіального органу Держпродспоживслужби.
7. Підставою для прийняття рішення (оформленого наказом) про скасування реєстрації є:
звернення особи із заявою про скасування її реєстрації, складеної у довільній формі з урахуванням вимог статті 40 Закону України "Про адміністративну процедуру", у зв'язку з припиненням господарської діяльності як особи, яка підлягає реєстрації;
припинення господарської діяльності, передбаченої статтею 27 Закону України "Про карантин рослин";
неповідомлення про зміну відомостей про особу, поданих при реєстрації, у строк, встановлений цим Порядком;
непідтвердження можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу відповідно до цього Порядку (у разі реєстрації особи за видом господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу);
невиконання вимог передбачених Фітосанітарними заходами щодо дерев'яного пакувального матеріалу, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 травня 2024 року № 1640 (для осіб, які зареєстровані за видом господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу);
інші підстави, визначені законом.
Рішення про скасування реєстрації особи приймається не пізніше, ніж на наступний робочий день з дня, коли відповідному територіальному органу Держпродспоживслужби стала відома будь-яка з підстав, зазначених у цьому пункті.
8. Рішення про скасування реєстрації особи складається у письмовій формі відповідно до вимог статті 71 Закону України "Про адміністративну процедуру" та повинно містити:
для юридичних осіб - найменування та код згідно з ЄДРПОУ;
для фізичних осіб - підприємців чи фізичних осіб - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта, дата видачі документа і уповноважений суб'єкт, що видав документ (код) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
реєстраційний номер особи, наданий відповідно до цього Порядку;
місцезнаходження юридичної особи або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи, фізичної особи - підприємця;
місце провадження виду господарської діяльності;
вид (види) господарської діяльності, пов'язаний (пов'язані) з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, що здійснюється (здійснюються) особою, за яким скасовується реєстрація;
підставу для прийняття рішення про скасування реєстрації особи;
строк та порядок оскарження рішення про скасування реєстрації особи.
Рішення про скасування реєстрації особи оформляється у паперовій або електронній формі відповідно до статті 70 Закону України "Про адміністративну процедуру" та має містити підпис і прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) посадової особи територіального органу Держпродспоживслужби.
9. Реєстрація, скасування реєстрації особи проводиться територіальним органом Держпродспоживслужби не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення шляхом внесення запису до:
журналу реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання - щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання (далі - Журнал);
переліку фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання - щодо фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання (далі - Перелік).
10. Журнал повинен містити такі відомості:
реєстраційний номер особи;
для юридичних осіб - найменування (українською та англійською мовами) та код згідно з ЄДРПОУ;
для фізичних осіб - підприємців - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) (українською та англійською мовами) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта, дата видачі документа і уповноважений суб'єкт, що видав документ (код) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
місцезнаходження юридичної особи або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - підприємця (українською та англійською мовами);
місце провадження виду господарської діяльності (українською та англійською мовами);
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи;
вид (види) господарської діяльності, пов'язаний (пов'язані) з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, що здійснюється (здійснюються) особою;
код (коди) обробки, можливість використання якого підтверджена відповідно до законодавства (у разі прийняття Держпродспоживслужбою рішення про підтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу);
індивідуальний код, присвоєний зареєстрованій особі, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу (у разі прийняття Держпродспоживслужбою рішення про підтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу);
статус провадження діяльності (актуальний/неактуальний) - у разі реєстрації особи за видом господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
дата реєстрації особи;
дата скасування реєстрації особи;
примітки.
11. Перелік повинен містити такі відомості:
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (українською та англійською мовами);
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта, дата видачі документа і уповноважений суб'єкт, що видав документ (код) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (українською та англійською мовами);
місце провадження виду господарської діяльності (українською та англійською мовами);
вид (види) господарської діяльності, пов'язаний (пов'язані) з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, що здійснюється (здійснюються) особою;
дата реєстрації особи;
дата скасування реєстрації особи;
примітки.
12. Територіальний орган Держпродспоживслужби не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення (оформленого наказом) про реєстрацію особи або про скасування реєстрації особи, надсилає такій особі копію відповідного рішення в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій. У рішенні про скасування реєстрації особи обов'язково зазначається підстава для його прийняття, спосіб, порядок і строк його оскарження. Таке рішення може бути оскаржене в адміністративному порядку, передбаченому Законом України "Про адміністративну процедуру", або в судовому порядку.
13. Особи, зареєстровані відповідно до цього Порядку:
ведуть записи про об'єкти регулювання, щодо яких здійснюється виробництво та/або обіг;
зберігають не менше двох років записи про об'єкти регулювання, щодо яких здійснюється виробництво та/або обіг, та надають їх на вимогу посадових осіб Держпродспоживслужби, які здійснюють державний контроль та нагляд відповідно до Закону України "Про карантин рослин".
IV. Ведення журналу реєстрації
1. Держпродспоживслужба забезпечує ведення Журналу в електронній формі та забезпечує його підтримання в актуальному стані з впровадженням технологій, що унеможливлюють модифікацію внесених записів та дають змогу однозначно ідентифікувати посадову особу, яка внесла запис.
2. У разі змін у відомостях, поданих особою для реєстрації, особа зобов'язана протягом 10 робочих днів з дати їх настання подати до територіального органу Держпродспоживслужби оновлену інформацію у довільній формі. Територіальний орган Держпродспоживслужби протягом 10 робочих днів з дня отримання оновленої інформації безоплатно вносить запис про такі зміни до Журналу або Переліку.
3. Держпродспоживслужба забезпечує відкритий та безоплатний доступ до відомостей Журналу шляхом його розміщення на своєму офіційному вебсайті з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
V. Підтвердження можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу
1. Для підтвердження можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу фізична особа - підприємець або юридична особа, зареєстрована відповідно до цього Порядку за видом господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу (далі - зареєстрована особа), звертається до Держпродспоживслужби із заявою у письмовій формі. Така заява повинна бути складена відповідно до статті 40 Закону України "Про адміністративну процедуру" та містити інформацію про:
для юридичних осіб - найменування (українською та англійською мовами) та код згідно з ЄДРПОУ;
для фізичних осіб - підприємців - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) (українською та англійською мовами) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта, дата видачі документа і уповноважений суб'єкт, що видав документ (код) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
реєстраційний номер, наданий територіальним органом Держпродспоживслужби;
місцезнаходження юридичної особи або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - підприємця;
номер телефона, адреса електронної пошти;
код обробки, що застосовуватиметься для виробництва та/або маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
наявні потужності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу для відповідного методу обробки;
місце виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу.
До заяви додаються копії документів, які засвідчують право власності або користування на потужності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу для відповідного методу обробки та, за наявності, земельну ділянку, на якій розміщено потужності, зазначені в заяві. Заява та копії документів, що додаються до неї, засвідчуються підписом зареєстрованої особи.
У разі виявлення невідповідності вимогам, встановленим Законом України "Про адміністративну процедуру", а також цим Порядком, територіальний орган Держпродспоживслужби приймає рішення про залишення такої заяви без руху відповідно до статті 43 Закону України "Про адміністративну процедуру".
Заява, зазначена в цьому пункті, не підлягає розгляду у випадках, визначених статтею 45 Закону України "Про адміністративну процедуру". Рішення про відмову у прийнятті такої заяви до розгляду повідомляється Держпродспоживслужбою зареєстрованій особі, яка подала заяву (крім анонімної заяви), невідкладно, але не пізніше дня, наступного за днем його прийняття технічними засобами електронних комунікацій.
2. Держпродспоживслужба забезпечує протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви, зазначеної у пункті 1 цього розділу, проведення державним фітосанітарним інспектором відповідного територіального органу Держпродспоживслужби перевірки відповідності наявних потужностей з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу для відповідного методу обробки вимогам законодавства про карантин рослин та Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15 (далі - МСФЗ № 15) згідно з інформацією, наданою в заяві та у доданих до неї документах. Час та дата такої перевірки узгоджуються із зареєстрованою особою.
Державний фітосанітарний інспектор відповідного територіального органу Держпродспоживслужби та зареєстрована особа мають право фіксувати процес проведення перевірки за допомогою засобів фото- та відеофіксації.
За результатами перевірки державний фітосанітарний інспектор відповідного територіального органу Держпродспоживслужби складає в двох примірниках у паперовій або електронній формі акт перевірки зареєстрованої особи щодо можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі - Акт перевірки), один примірник якого залишається у державного фітосанітарного інспектора відповідного територіального органу Держпродспоживслужби, другий надається зареєстрованій особі.
Акт перевірки, що підтверджує можливість здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, складається у разі відповідності наявних потужностей з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу для відповідного методу обробки вимогам законодавства про карантин рослин та МСФЗ № 15 та є підставою для прийняття Держпродспоживслужбою рішення (оформленого наказом) про можливість здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, у тому числі нанесення коду (кодів) обробки.
Акт перевірки, що не підтверджує можливість здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, складається у разі невідповідності наявних потужностей з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу для відповідного методу обробки вимогам законодавства про карантин рослин та МСФЗ № 15, та є підставою для скасування реєстрації такої особи, як особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу відповідно до статті 27 Закону України "Про карантин рослин".
3. Територіальний орган Держпродспоживслужби наступного робочого дня з дня складання Акта перевірки надсилає до Держпродспоживслужби його копію.
4. Держпродспоживслужба протягом 5 робочих днів з дня отримання Акта перевірки приймає одне з таких рішень (оформлених наказом), яке оформляється у письмовій формі:
про підтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу із присвоєнням такій особі статусу оператора дерев'яного пакувального матеріалу та п'ятизначного індивідуального коду, який є унікальним та не може бути присвоєний іншій особі, у тому числі після скасування реєстрації як особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
про непідтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, у тому числі нанесення коду (кодів) обробки.
Механізм застосування алгоритму надання зареєстрованій особі п'ятизначного індивідуального коду визначається Держпродспоживслужбою.
Підставами для прийняття рішення про підтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу є Акт перевірки, що підтверджує можливість здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, та відповідність документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, вимогам законодавства про карантин рослин.
Підставами для прийняття рішення про непідтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу є:
Акт перевірки, що не підтверджує можливість здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
виявлення недостовірних відомостей у документах, доданих до заяви відповідно до пункту 1 цього розділу.
Рішення, зазначені в цьому пункті, доводяться Держпродспоживслужбою до відома територіальному органу Держпродспоживслужби, який провів реєстрацію особи відповідно до цього Порядку, та зареєстрованій особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх прийняття. Рішення про непідтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу має містити підставу для його прийняття, а також спосіб, порядок і строк його оскарження.
5. Держпродспоживслужба не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення, зазначеного в абзаці другому пункту 4 цього розділу, вносить інформацію про відповідну зареєстровану особу до переліку операторів дерев'яного пакувального матеріалу, про що повідомляє територіальний орган Держпродспоживслужби та зареєстровану особу технічними засобами електронних комунікацій. Ведення переліку операторів дерев'яного пакувального матеріалу та підтримання його в актуальному стані забезпечується Держпродспоживслужбою. Перелік операторів дерев'яного пакувального матеріалу містить інформацію про:
найменування або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) оператора дерев'яного пакувального матеріалу;
реєстраційний номер, наданий відповідним територіальним органом Держпродспоживслужби;
індивідуальний код, присвоєний зареєстрованій особі, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
код (коди) обробки, що застосовується для виробництва та/або маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
місцезнаходження юридичної особи або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), фізичної особи - підприємця;
місце виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
статус провадження діяльності (актуальний/неактуальний).
У разі скасування реєстрації особи відповідно до цього Порядку до переліку операторів дерев'яного пакувального матеріалу вноситься інформація про неактуальний статус провадження діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу.
У разі зміни інформації, передбаченої абзацами другим-шостим пункту 1 цього розділу, поданої зареєстрованою особою для підтвердження можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, або часткового припинення здійснення оператором дерев'яного пакувального матеріалу виробництва та/або маркування дерев'яного пакувального матеріалу за відповідними кодом (кодами) обробки чи місцем виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, чи часткового припинення функціонування відповідних наявних потужностей з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу для відповідного методу обробки, особа зобов'язана протягом 10 робочих днів із дати оновлення відповідної інформації подати до Держпродспоживслужби оновлену інформацію у довільній формі. Держпродспоживслужба протягом 10 робочих днів з дня отримання оновленої інформації вносить запис про такі зміни до переліку операторів дерев'яного пакувального матеріалу.
У разі зміни інформації, передбаченої абзацами сьомим-дев'ятим пункту 1 цього розділу, поданих зареєстрованою особою для підтвердження можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, особа повторно звертається для підтвердження можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу відповідно до процедури, передбаченої цим розділом для підтвердження можливості здійснення господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, з урахуванням таких особливостей:
перевірці підлягає лише оновлена інформація;
індивідуальний код, присвоєний зареєстрованій особі, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу, залишається незмінним.
6. Територіальний орган Держпродспоживслужби не пізніше наступного робочого дня після отримання одного з рішень (оформлених наказом) Держпродспоживслужби, зазначених у пункті 4 цього розділу:
вносить запис до Журналу про актуальний статус провадження господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу; індивідуальний код, присвоєний зареєстрованій особі, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу та відповідний код (коди) обробки - у разі прийняття Держпродспоживслужбою рішення про підтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу;
скасовує реєстрацію зареєстрованої особи відповідно до цього Порядку - у разі прийняття Держпродспоживслужбою рішення про непідтвердження можливості здійснення зареєстрованою особою господарської діяльності з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу.
 

Директор Департаменту
державної політики у сфері
санітарних та фітосанітарних
заходів і продовольчої безпеки

Андрій ПИВОВАРОВ
 
Додатки
до Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання