• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету

Міністерство фінансів України  | Наказ, Інформація, Заява, Повідомлення, Форма, Порядок від 14.07.2017 № 637
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2017 м. Київ № 637
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2017 р. за № 942/30810
Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 20 червня 2019 року № 266, від 18 березня 2021 року № 159, від 26 серпня 2022 року № 261, від 27 лютого 2023 року № 110, від 15 листопада 2023 року № 633 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 7 грудня 2023 року № 676 ), від 23 квітня 2024 року № 207 )
Відповідно до вимог підпункту 14.1.56-2 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок функціонування Електронного кабінету, що додається.
2. Державній фіскальній службі України до 01 січня 2018 року забезпечити створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет" на базі існуючого електронного сервісу "Електронний кабінет платника", що функціонує у дослідній експлуатації.
3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України, Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.
 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14 липня 2017 року № 637
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2017 р. за № 942/30810
Порядок
функціонування Електронного кабінету
( У тексті Порядку слово "ДФС" замінено словом "ДПС"; слово "веб-порталі" замінено словом "вебпорталі" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18 березня 2021 року № 159 )
( У тексті Порядку слова "інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках і числах замінено словами "інформаційно-комунікаційна система" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року № 633, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 7 грудня 2023 року № 676 )
( У тексті Порядку слова "Про електронні довірчі послуги" замінено словами "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23 квітня 2024 року № 207 )
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 14.1.56-2 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою реалізації платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами своїх прав та обов'язків, визначених Кодексом, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.
2. Цим Порядком визначаються загальні засади функціонування інформаційно-комунікаційної системи "Електронний кабінет" (далі - Електронний кабінет), процедури ідентифікації користувачів, взаємодії з платниками податків та державними органами через Електронний кабінет.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
адміністратор безпеки Електронного кабінету - визначена наказом Державної податкової служби України відповідальна особа, яка відповідно до покладених на неї функціональних повноважень здійснює загальний контроль за станом безпеки в системі, а також контролює відповідність настроювань програмних та технічних засобів Електронного кабінету прийнятій політиці безпеки;
( абзац другий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
адреса користувача - податкова адреса платника податків та/або електронна адреса користувача, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені, яке використовується користувачем для листування з контролюючими органами та повідомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облікових даних Електронного кабінету;
абзац четвертий пункту 3 розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 20.06.2019 р. № 266, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий  вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим )
методолог Електронного кабінету - ДПС;
послуга - надання інформації (відомостей) та/або документів в електронному вигляді;
технічний адміністратор Електронного кабінету - структурний підрозділ ДПС, який відповідно до функціональних повноважень здійснює заходи із розробки, створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Електронного кабінету, відповідає за виконання всіх етапів життєвого циклу такого програмного забезпечення, за його технічне і технологічне забезпечення, впровадження, функціонування, оновлення, модифікацію, усунення помилок, забезпечення цілісності та автентичності вихідного програмного коду; здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до Електронного кабінету, відповідає за збереження та захист даних системи.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Кодексом, законами України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
( абзац сьомий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266, від 15.11.2023 р. № 633, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 07.12.2023 р. № 676 )
II. Функціонування Електронного кабінету
1. Електронний кабінет - сукупність інформаційно-комунікаційних систем ДПС, що забезпечує електронну форму взаємодії між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами з питань реалізації прав та обов'язків, визначених Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.
( пункт 1 розділу ІІ у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
2. Взаємодія реалізується через:
портальне рішення для користувачів - платників податків, робота в якому здійснюється онлайн (через мережу Інтернет у режимі реального часу) та не вимагає обов'язкового використання спеціалізованого клієнтського застосування;
портальне рішення для користувачів - державних органів, у тому числі контролюючих;
програмний інтерфейс (API), що дає змогу реалізувати повноту функціоналу Електронного кабінету;
інші засоби, бази даних, реєстри, що ведуться в електронному вигляді, інформаційні, електронні комунікаційні, інформаційно-комунікаційні системи ДПС.
( абзац п'ятий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. № 633, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 07.12.2023 р. № 676 )
( пункт 2 розділу ІІ у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
3. Електронний кабінет в процесі функціонування взаємодіє з іншими інформаційно-комунікаційними системами ДПС.
4. Електронний кабінет ведеться українською мовою.
5. На офіційному вебпорталі ДПС розміщується гіперпосилання на адресу, за якою розташовується вебінтерфейс Електронного кабінету.
( пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
6. Електронний кабінет функціонує за принципами, визначеними пунктом 42-1.1 статті 42-1 глави 1 розділу II Кодексу.
7. Електронний кабінет працює постійно (24 години на дату кожного календарного дня), крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.
Тривалість проведення технічного обслуговування встановлюється ДПС з урахуванням вимог пункту 42-1.6 статті 42-1 глави 1 розділу II Кодексу та оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС.
Повідомлення про виявлені технічні та/або методологічні помилки чи технічний збій в роботі Електронного кабінету із зазначенням дати та часу їх початку та повідомлення про їх усунення із зазначенням дати та часу їх завершення, розміщуються на офіційному вебпорталі ДПС.
( пункт 7 розділу ІІ доповнено абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
8. Електронний кабінет забезпечує захист даних (у тому числі персональних даних) від несанкціонованого доступу із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, яка є сукупністю організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на унеможливлення витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування інформації.
Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи з отриманням атестата відповідності в установленому законодавством порядку.
9. У разі виявлення проблем в роботі Електронного кабінету користувач надсилає до ДПС повідомлення про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Електронний кабінет", за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
10. Методолог Електронного кабінету зобов'язаний провести перевірку наявності методологічної помилки протягом 72 годин після надходження такого повідомлення від користувача, крім вихідних та святкових днів. За результатами опрацювання повідомлення користувачу у цей самий строк надсилається повідомлення про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Електронний кабінет", за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, в якому підтверджується або спростовується наявність відповідної помилки. Якщо методолог Електронного кабінету визнає наявність методологічної помилки, він зобов'язаний усунути її у строк, що визначається ним з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення. Якщо методологічна помилка призводить до порушення прав платника податків або передбачає притягнення платників податків до відповідальності, методолог Електронного кабінету надсилає в Електронний кабінет та на електронну адресу (адреси) платника податків документ, яким повідомляє про існування методологічної помилки та про час, необхідний для її усунення та відновлення порушених прав платника податків. Про усунення методологічної помилки методолог Електронного кабінету повідомляє платників податків шляхом надіслання відповідного документа із повідомленням в Електронний кабінет та на електронну адресу (адреси) платників податків.
11. Технічний адміністратор Електронного кабінету зобов'язаний провести перевірку наявності технічної помилки протягом 72 годин після надходження такого повідомлення від користувача, крім вихідних та святкових днів. За результатами опрацювання повідомлення користувачу та методологу Електронного кабінету у цей самий строк надсилається повідомлення про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в Електронному кабінеті, в якому підтверджується або спростовується наявність відповідної помилки. Якщо технічний адміністратор Електронного кабінету визнає наявність технічної помилки, він зобов'язаний усунути її у строк, визначений методологом Електронного кабінету з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення. Якщо технічна помилка призводить до порушення прав платника податків або передбачає притягнення платників податків до відповідальності, технічний адміністратор Електронного кабінету надсилає в Електронний кабінет та на електронну адресу (адреси) платників податків документ, яким повідомляє всіх платників податків про існування технічної помилки та про час, необхідний для її усунення та відновлення порушених прав платників податків. Про усунення технічної помилки технічний адміністратор Електронного кабінету повідомляє платників податків шляхом надіслання відповідного документа із повідомленням в Електронний кабінет та на електронну адресу (адреси) платників податків.
12. Електронний кабінет включає відкриту (загальнодоступну) частину та приватну частину (особистий кабінет).
13. Доступ до відкритої (загальнодоступної) частини Електронного кабінету мають усі користувачі без використання електронних довірчих послуг.
Доступ до приватної частини (особистого кабінету) надається користувачам після проходження електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 року № 798.
( абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 23.04.2024 р. № 207 )
( пункт 13 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
14. Відкрита (загальнодоступна) частина Електронного кабінету забезпечує можливість отримання користувачем інформації, яка відповідно до законодавства є відкритою та підлягає оприлюдненню.
Приватна частина (особистий кабінет) Електронного кабінету забезпечує надання платнику податків послуг, перелік яких визначено пунктом 42-1.2 статті 42-1 глави 1 розділу II Кодексу. Усі подані платником податків документи, звернення, заяви, листи відображаються у приватній частині (особистому кабінеті) Електронного кабінету та завантажуються до інформаційних ресурсів ДПС.
( пункт 14 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
15. Користувачами Електронного кабінету є:
відкритої частини:
фізичні та юридичні особи, які мають вільний доступ до мережі Інтернет;
приватної частини (особистого кабінету):
платники податків, які здійснили вхід після проходження електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги";
( абзац п'ятий пункту 15 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
уповноважені посадові особи державних органів, визначених відповідно до спільних наказів, укладених договорів (угод, протоколів) про інформаційну взаємодію між ДПС та державними органами, які здійснили вхід після проходження електронної ідентифікації за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та відповідно до вимог Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2023 року № 798 (далі - уповноважені особи).
( абзац шостий пункту 15 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 23.04.2024 р. № 207 )
16. Для забезпечення взаємодії з контролюючими органами засобами Електронного кабінету користувачі безпосередньо або через відповідальних осіб такого користувача (директор / бухгалтер / особа, яка має право підпису) здійснюють вхід шляхом авторизації такого користувача згідно з абзацом другим пункту 13 цього розділу.
( абзац перший пункту 16 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
Платник податків під час проходження електронної ідентифікації зазначає свою електронну адресу, підтверджує правильність своїх ідентифікаційних даних та визначає спосіб взаємодії з контролюючими органами.
( пункт 16 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266, у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий  вважати відповідно абзацами третім - шостим )
За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації, відповідає користувач.
Після електронної ідентифікації особи платник податків має право доступу до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету, яка є індивідуальною персоніфікованою вебсторінкою користувача.
( абзац четвертий пункту 16 розділу ІІ із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
Абзац п'ятий пункту 16 розділу ІІ виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
Абзац шостий пункту 16 розділу ІІ виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
17. Послуги засобами Електронного кабінету уповноваженим особам надаються виключно з метою виконання прав та обов'язків, покладених на державні органи відповідно до законодавства.
Абзац другий пункту 17 розділу ІІ виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
Абзац третій пункту 17 розділу ІІ виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 20.06.2019 р. № 266, у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий  вважати відповідно абзацами другим, третім )
Надання послуг засобами Електронного кабінету уповноваженим особам здійснюється шляхом формування та направлення такими особами до ДПС запитів і надання відповідей на такі запити.
Перелік інформації, строки її надання, форми та електронні формати запитів (відповідей) визначаються ДПС спільно з державними органами (оформлюються угодами, протоколами в установленому законодавством порядку).
18. Листування контролюючих органів з платниками податків, які подають звітність в електронній формі у встановленому законодавством порядку та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в Електронному кабінеті відповідно до абзацу другого пункту 13 цього розділу та які подали заяву про бажання отримувати документ через Електронний кабінет за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" через Електронний кабінет.
( розділ ІІ доповнено новим пунктом 18 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159, у зв'язку з цим пункти 18 - 20 вважати відповідно пунктами 19 - 21 )
19. Для забезпечення контролю за роботою та адміністрування Електронного кабінету технічному адміністратору надається право перегляду журналу всіх дій (подій), що відбуваються в Електронному кабінеті, включаючи, зокрема, фіксацію дати і часу відправлення, отримання документів через Електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в Електронному кабінеті, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу.
( пункт 19 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
20. Платникам податків та уповноваженим посадовим особам державних, у тому числі контролюючих, органів надається право перегляду журналу всіх дій (подій), що відбуваються у приватній частині Електронного кабінету (особистому кабінеті), включаючи, зокрема, фіксацію дати і часу відправлення, отримання документів через Електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в Електронному кабінеті, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу.
( пункт 20 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266 )
21. Платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через Електронний кабінет заяву про відмову отримувати документи через Електронний кабінет за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
Датою завершення листування платника податків через Електронний кабінет є дата, зазначена у квитанції про доставку контролюючому органу заяви про відмову отримувати документ через Електронний кабінет.
( пункт 21 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2019 р. № 266, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
22. Платникам податків надається право отримати податкову інформацію про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб, у вигляді документа за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, в електронній формі з накладенням кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу.
( розділ ІІ доповнено пунктом 22 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.2022 р. № 261 )
23. Для надання податкової інформації іншим платникам податків платник податків через Електронний кабінет може надати контролюючому органу згоду на розкриття іншому платнику податків податкової інформації про нього у самостійно визначеному обсязі, шляхом вибору інформації, яка може бути надана платнику податків.
( розділ ІІ доповнено пунктом 23 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 26.08.2022 р. № 261 )
 

Директор Департаменту
моніторингу баз даних та
верифікації виплат

Д. М. Серебрянський

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко
 
Додаток 1
до Порядку функціонування Електронного кабінету
(пункт 9 розділу II)
Повідомлення
про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Електронний кабінет"*
Користувач**
_____________________________________________________________________________
(податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта)***
_____________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________
(електронна адреса)
_____________________________________________________________________________
(контактний телефон)
Тип помилки
_____________________________________________________________________________
(тип помилки (технічна або методологічна))
Опис помилки
_____________________________________________________________________________
(опис помилки)
Файл зі
скріншотом
екрана з
помилкою
_____________________________________________________________________________
(файл зі скріншотом екрана з помилкою)
Кваліфікований електронний підпис
відправника
 
 
 
(інформація про відправника)
____________
* Усі поля є обов'язковими для заповнення.
** Поля заповнюються автоматично для авторизованого користувача.
*** Вводиться податковий номер (код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
( додаток 1 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 20.06.2019 р. № 266, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. № 633, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 07.12.2023 р. № 676 )
 
Додаток 2
до Порядку функціонування Електронного кабінету
(пункт 10 розділу II)
Повідомлення
про результати обробки помилки, що виникла під час роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Електронний кабінет"*
Документ**
_____________________________________________________________________________
(код форми документа)
_____________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________     ______________________________________
              (дата й час отримання документа)                                        (номер документа)
Користувач**
_____________________________________________________________________________
(податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта)
_____________________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________
(електронна адреса)
_____________________________________________________________________________
(контактний телефон)
Тип помилки**
_____________________________________________________________________________
(тип помилки (технічна або методологічна))
Опис помилки**
_____________________________________________________________________________
(опис помилки)
Результат обробки***
_____________________________________________________________________________
(інформація про наявність / відсутність / існування / усунення помилки)
Критичність помилки****
_____________________________________________________________________________
(рівень критичності помилки для платника податків)
Строк усунення помилки*****
_____________________________________________________________________________
(строк усунення помилки у годинах)
Кваліфікований електронний підпис
відправника
 
 
 
(інформація про відправника)
____________
* Усі поля є обов'язковими для заповнення.
** Поля заповнюються автоматично на підставі даних Повідомлення про помилку, що виникла під час роботи в інформаційно-комунікаційній системі "Електронний кабінет".
*** Поле заповнюється зі списку, що випадає:
про підтвердження наявності помилки - повідомлення направляється платнику податків за результатами перевірки наявності помилки протягом 72 годин після надходження повідомлення від платника податків, крім вихідних та святкових днів;
про відсутність помилки - повідомлення направляється платнику податків за результатами перевірки наявності помилки протягом 72 годин після надходження повідомлення від платника податків, крім вихідних та святкових днів;
про існування помилки - повідомлення направляється платнику податків за результатами перевірки наявності помилки протягом 72 годин після надходження повідомлення від платника податків, крім вихідних та святкових днів, у разі, якщо така помилка призводить до порушення прав платників податків або передбачає притягнення платників податків до відповідальності;
про усунення помилки - повідомлення направляється платнику податків за результатами виправлення помилки (після направлення повідомлення про підтвердження наявності або про існування помилки) у строк, що визначається з урахуванням критичності виявленої помилки та технічної можливості її усунення.
**** Поле заповнюється зі списку, що випадає:
помилка некритична;
помилка призводить до порушення прав платника податків;
помилка передбачає притягнення платника податків до відповідальності.
***** Поле заповнюється у разі направлення повідомлення про підтвердження наявності або про існування помилки.
( додаток 2 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 20.06.2019 р. № 266, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. № 633, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 07.12.2023 р. № 676 )
 
Додаток 3
до Порядку функціонування Електронного кабінету
(пункт 20 розділу II)
Повідомлення
про відмову платника податків від електронної взаємодії з контролюючим органом через інформаційно-телекомунікаційну систему "Електронний кабінет"*
Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 20 червня 2019 року № 266)
 
Додаток 3
до Порядку функціонування Електронного кабінету
(пункт 18 розділу II)
Заява
про бажання отримувати документ через Електронний кабінет*
від "___" ____________ 20__ р.
Платник**
податків:
_____________________________________________________________________
(податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта***)
_____________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
______________________________________________________________________
(електронна адреса)
 
Відповідно до пункту 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України повідомляю про бажання отримувати документи через Електронний кабінет
Відправник**
_____________________________________________________________________
                         (підпис)                                        (власне ім'я та прізвище відправника)
____________
* Усі поля є обов'язковими для заповнення.
** Поля заповнюються автоматично для авторизованого користувача.
*** Вводиться податковий номер (код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
( Порядок доповнено додатком 3 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
 
Додаток 4
до Порядку функціонування Електронного кабінету
(пункт 21 розділу II)
Заява
про відмову отримувати документ через Електронний кабінет*
від "___" ____________ 20__ р.
Платник**
податків:
_______________________________________________________________________
(податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта***)
_______________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
_______________________________________________________________________ (електронна адреса)
 
Відповідно до пункту 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України повідомляю про відмову отримувати документи через Електронний кабінет
Відправник**
____________
(підпис)
___________________________________
(власне ім'я та прізвище відправника)
____________
* Усі поля є обов'язковими для заповнення.
** Поля заповнюються автоматично для авторизованого користувача.
*** Вводиться податковий номер (код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
( Порядок доповнено додатком 4 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 18.03.2021 р. № 159 )
 
Додаток 5
до Порядку функціонування Електронного кабінету
(пункт 22 розділу II)
Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі
станом на "___" ____________ 20__ р.
Платник
податків:
_________________________________________________________________
(податковий номер або серія (за наявності) та номер
паспорта* платника податків)
_________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності))
Податкова адреса
 
Інформація про місце обліку платника податків
Код контролюючого органу Найменування контролюючого органу Причина перебування (основне/неосновне)
     
Відомості про посадових осіб платника податків
Прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності)
Посада Дата призначення
     
Наявність відокремлених підрозділів (так/ні)  
Види економічної діяльності
Код виду економічної діяльності Найменування виду економічної діяльності Ознака віднесення до основного виду економічної діяльності
     
Наявність об'єктів оподаткування
Тип об'єкта Найменування об'єкта Вид права на об'єкт Дата взяття на облік Дата зняття з обліку
         
Заборгованість
Код платежу Назва платежу Сума, грн
     
Нараховані грошові зобов'язання
Код платежу Назва платежу Сума, грн
     
Суми сплачених податків, зборів, платежів
Код платежу Назва платежу Сума, грн
     
Наявність ліцензій
Вид Дата початку дії ліцензії Дата зупинення дії ліцензії
     
Інформація, що міститься у врахованих таблицях даних платника податку на додану вартість (за обраним кодом УКТ ЗЕД)
Код згідно з УКТ ЗЕД / Державним класифікатором продукції та послуг товарів/послуг (придбання (отримання), ввезення на митну територію України) Код згідно з УКТ ЗЕД / Державним класифікатором продукції та послуг товарів/послуг (постачання/надання)
   
Зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування
Кількість зупинених податкових накладних / розрахунків коригування Сума, грн
   
Несвоєчасно зареєстровані податкові накладні / розрахунки коригування**
Період Кількість Сума, грн
     
Перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД
Придбання Продаж
Код товару згідно з УКТ ЗЕД Найменування Код товару згідно з УКТ ЗЕД Найменування
       
Інформація щодо включення до / виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку
Дата включення до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості Дата виключення з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості Критерії ризиковості
     
Звітність з трансфертного ціноутворення
Звітний період Дата подання звітності
   
Фінансовий результат до оподаткування
Дата подачі декларації Звітний період Сума, грн
     
Залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів
Дата подачі декларації Звітний період Сума, грн
     
Наявність експортних/імпортних операцій***
експортних (так/ні)  
імпортних (так/ні)  
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Інформація формується за попередні дванадцять звітних (податкових) періодів.
*** Інформація формується за останні 12 місяців.
( Порядок доповнено додатком 5 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2022 р. № 261, додаток 5 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 27.02.2023 р. № 110, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 15.11.2023 р. № 633, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 07.12.2023 р. № 676 )
____________