Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету

Міністерство фінансів України Наказ від 27.02.2023 №110
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 27.02.2023

Номер 110

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.02.2023 м. Київ № 110
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 березня 2023 р. за № 415/39471
Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету
Відповідно до пункту 42-1.2 статті 42-1 глави 1 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 року за № 942/30810, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній податковій службі України забезпечити розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу протягом одного місяця.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Перший заступник Голови Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Дмитро МАКОВСЬКИЙ
 
Додаток 5
до Порядку функціонування Електронного кабінету
(пункт 22 розділу II)
Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі
станом на "___" ____________ 20__ р.
Платник
податків:
_________________________________________________________________
(податковий номер або серія (за наявності) та номер
паспорта* платника податків)
_________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності))
Податкова адреса
Інформація про місце обліку платника податків
Код контролюючого органу Найменування контролюючого органу Причина перебування (основне/неосновне)
     
Відомості про посадових осіб платника податків
Прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності)
Посада Дата призначення
     
Наявність відокремлених підрозділів (так/ні) _______________________
Види економічної діяльності
Код виду економічної діяльності Найменування виду економічної діяльності Ознака віднесення до основного виду економічної діяльності
     
Наявність об'єктів оподаткування
Тип об'єкта Найменування об'єкта Вид права на об'єкт Дата взяття на облік Дата зняття з обліку
         
Заборгованість
Код платежу Назва платежу Сума, грн
     
Нараховані грошові зобов'язання
Код платежу Назва платежу Сума, грн
     
Суми сплачених податків, зборів, платежів
Код платежу Назва платежу Сума, грн
     
Наявність ліцензій
Вид Дата початку дії ліцензії Дата зупинення дії ліцензії
     
Зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування
Кількість зупинених податкових накладних / розрахунків коригування Сума, грн
   
Несвоєчасно зареєстровані податкові накладні / розрахунки коригування**
Період Кількість Сума, грн
     
Перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД
Придбання Продаж
Код товару згідно з УКТ ЗЕД Найменування Код товару згідно з УКТ ЗЕД Найменування
       
Інформація щодо включення до / виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку
Дата включення до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості Дата виключення з переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості Критерії ризиковості
     
Звітність з трансфертного ціноутворення
Звітний період Дата подання звітності
   
Фінансовий результат до оподаткування
Дата подачі декларації Звітний період Сума, грн
     
Залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів
Дата подачі декларації Звітний період Сума, грн
     
Наявність експортних/імпортних операцій***
експортних (так/ні)  
імпортних (так/ні)  
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Інформація формується за попередні дванадцять звітних (податкових) періодів.
*** Інформація формується за останні 12 місяців.
____________
 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.02.2023 м. Київ № 110
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 березня 2023 р. за № 415/39471
Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету
Відповідно до пункту 42-1.2 статті 42-1 глави 1 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 року за № 942/30810, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній податковій службі України забезпечити розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу протягом одного місяця.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та Голову Державної податкової служби України.
 

30 днiв передплати безкоштовно!