Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

Міністерство фінансів України Наказ, Порядок, Заява, Форма від 19.06.2019 №262
Остання редакція від 19.06.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Порядок, Заява, Форма

Дата 19.06.2019

Номер 262

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.06.2019 № 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2019 р.
за № 753/33724
Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового
Відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212, статей 231, 232 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;
розрахунок коригування акцизної накладної форми "П";
розрахунок коригування акцизної накладної форми "С";
форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового;
Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25 лютого 2016 року № 218 "Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за № 405/28535.
3. Департаменту податкової політики забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В.о. Голови Державного агентства
з питань електронного урядування України

В.о. Голови Державної фіскальної
служби України

Голова Державної регуляторної
служби УкраїниВ. Топчій


І. Насалик


О. Вискуб


О. Власов


К. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2019 року № 262
Форма № 1-АКПС
ЗАЯВА
про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів
В.о. директора
Департаменту податкової
політики


Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2019 року № 262
АКЦИЗНА НАКЛАДНА
форми "П"
В.о. директора
Департаменту податкової
політики


Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2019 року № 262
АКЦИЗНА НАКЛАДНА
форми "С"
В.о. директора
Департаменту податкової
політики


Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2019 року № 262
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ
акцизної накладної форми "П"
В.о. директора
Департаменту податкової
політики


Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2019 року № 262
РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ
акцизної накладної форми "С"
В.о. директора
Департаменту податкової
політики


Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2019 року № 262
ЗАЯВКА НА ПОПОВНЕННЯ (КОРИГУВАННЯ) ЗАЛИШКУ ПАЛЬНОГО
В.о. директора
Департаменту податкової
політики


Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2019 року № 262
ЗАЯВКА НА ПОПОВНЕННЯ (КОРИГУВАННЯ) ЗАЛИШКУ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО
В.о. директора
Департаменту податкової
політики


Л.П. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19 червня 2019 року № 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2019 р.
за № 753/33724
ПОРЯДОК
заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового відповідно до статей 231, 232 розділу VI "Акцизний податок" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
2. Особи, які ввозять на митну територію України або вивозять за межі митної території України пальне або спирт етиловий, здійснюють реалізацію пального або спирту етилового відповідно до вимог підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та які відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (далі- платник податку), складають:
акцизні накладні форми "П", розрахунки коригування акцизної накладної форми "П", заявки на поповнення (коригування) залишку пального - у разі реалізації пального;
акцизні накладні форми "С", розрахунки коригування акцизної накладної форми "С", заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового - у разі реалізації спирту етилового.
3. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної складаються та подаються до контролюючого органу на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних за допомогою засобів телекомунікаційних систем в електронній формі.
Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організація обігу акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної, заявок на поповнення (коригування) залишку пального, заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового в електронній формі здійснюються з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.
Усі акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, обчислений за формулою, зазначеною у пункті 232.3 статті 232 Кодексу, з урахуванням обсягів залишку спирту етилового, визначених за результатами інвентаризації, проведеної відповідно до пункту 24 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, та зазначених в акті інвентаризації обсягів залишків спирту етилового, поданому до контролюючого органу у терміни, визначені Кодексом.
4. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального, заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюються державною мовою (кирилиця), крім номера реєстрації транспортного засобу (міжнародної або іноземної) та номера митної декларації, які зазначаються іноземною мовою (латиниця).
Показники щодо місткості ємностей (секцій) зазначаються в метрах кубічних.
Кількісні показники відповідних граф акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюються (з округленням до двох знаків після коми):
для пального - в кілограмах та літрах, приведених до температури 15 --°C;
для спирту етилового - в декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20 --°C.
Приведення літражу пального до температури 15 --°C та літражу спирту етилового до температури 20 --°C здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією.
5. Дата складання акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), при цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання зазначених документів не проставляються.
6. Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового має містити лише цифрові значення (не має містити літер чи інших символів).
У порядковому номері акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру такого документа, складеного платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) протягом певного періоду.
Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального та заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового не може починатися з "0".
У клітинках порядкового номера акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
7. Не допускається складання платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) документа одного виду (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового) за однією датою з однаковим порядковим номером.
8. В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи - суб’єкта господарювання - отримувача пального:
для юридичної особи - її повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ;
для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу II Кодексу.
В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної, складеній (складеному) філією (структурним підрозділом) особи, що реалізує пальне, у рядку "Код філії" лівої частини документа зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу).
Якщо акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної заповнюються самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу у відповідний рядок лівої частини документа не проставляється.
В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної у правій частині документа може зазначатися визначений платником податку - отримувачем пального числовий номер філії (структурного підрозділу) особи - суб’єкта господарювання - отримувача пального (за потреби).
Якщо номера філії чи структурного підрозділу до лівої та/або правої частини акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної не занесено, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у відповідному полі документа не проставляються.
Під час реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г", "ґ" пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб), повне чи скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків):
можуть не заповнюватися виключно у разі реалізації пального не суб’єкту господарювання;
обов’язково заповнюються у разі реалізації пального суб’єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб’єкта господарювання.
9. В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються реквізити особи (платника податку), що реалізує спирт етиловий, та суб’єкта господарювання - отримувача спирту етилового:
для юридичної особи - її повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ;
для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
Для отримувачів спирту етилового - юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів, в акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу II Кодексу.
В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної, складеній (складеному) філією (структурним підрозділом) особи, що реалізує спирт етиловий, у рядку "Код філії" лівої частини документа зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу).
Якщо акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної заповнюються самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу у відповідний рядок лівої частини документа не проставляється.
В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної у правій частині документа може зазначатися визначений платником податку - отримувачем спирту етилового числовий номер філії (структурного підрозділу) особи - суб’єкта господарювання - отримувача спирту етилового (за потреби).
Якщо номера філії чи структурного підрозділу до лівої та/або правої частини акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної не занесено, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у відповідному полі документа не проставляються.
10. Код пального або спирту етилового в акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної, заявці на поповнення (коригування) залишку пального, заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків.
В одному документі (акцизна накладна) може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД.
11. В акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної зазначається двосимвольний код типу транспортного засобу відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2018 року № 541).
12. На складені платником заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, перші примірники акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових осіб платника податку, який здійснює реалізацію пального або спирту етилового, та кваліфікована електронна печатка (за наявності).
Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов’язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, другий примірник такої акцизної накладної в день її складення - надіслати розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального або спирту етилового.
На другий примірник акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових осіб платника податку - отримувача пального або спирту етилового та кваліфікована електронна печатка (за наявності).
Накладення кваліфікованих електронних підписів посадових осіб (печаток - за наявності) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
II. Складання акцизної накладної форми "П" та порядок її заповнення
1. Акцизна накладна форми "П" складається в день ввезення на митну територію України пального чи в день реалізації пального у разі кожної повної або часткової операції з реалізації пального.
2. Акцизні накладні реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
3. Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є суб’єктом господарювання), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне), при цьому окремі обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г", "ґ" пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу, не заповнюються.
У разі забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального - суб’єкта господарювання зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.
Під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального - суб’єктів господарювання (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.
Зведена акцизна накладна може складатися у разі реалізації пального:
з акцизного складу до акцизного складу без використання акцизного складу пересувного;
суб’єктам господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;
з акцизного складу будь-яким іншим суб’єктам господарювання (не платникам податку) з використанням транспортного засобу, що не є акцизним складом пересувним.
Акцизна накладна може бути складена за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця.
Під час ввезення пального на митну територію України (імпорту) акцизна накладна складається в одному примірнику та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше дня, наступного за днем належного оформлення митної декларації.
Акцизна накладна (перший примірник акцизної накладної - для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках) може бути складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних після фактичного отримання пального, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального, у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного:
до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою;
до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом.
4. У верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:
коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику;
ознака щодо умов оподаткування пального;
ознака щодо напрямів використання пального.
У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:
"1" - власне споживання чи промислова переробка;
"2" - пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
"3" - реалізація пального суб’єкту господарювання, який не є платником;
"4" - ввезення пального на митну територію України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України. У разі переміщення пального митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України , акцизна накладна не складається;
"5" - вивезення (експорт) пального за межі митної території України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "5" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України;
"6" - реалізація пального отримувачу, який не є суб’єктом господарювання.
У разі якщо акцизна накладна складається у двох примірниках (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".
У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної:
для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій "1-6"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);
для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках (код операції "0"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).
У разі складення другого примірника акцизної накладної у відповідному полі зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такої акцизної накладної.
У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування пального:
"1" - пальне, яке не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;
"2" - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;
"3" - ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10;
"4" - пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.7 статті 229 розділу VI Кодексу. Акцизні накладні з ознакою щодо умов оподаткування "4" (які передбачають відвантаження пального на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.7 статті 229 розділу VI Кодексу) можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого пального;
"5" - залишки пального, які не обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального (утворилися до 01 липня 2019 року у суб’єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального). Така умова оподаткування може бути зазначена тільки у суб’єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не підпадали під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та не були зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року підпадають під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.
Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1"–"5", у відповідному рядку зазначається цифра "0".
В акцизних накладних, складених на операції з ввезення пального на митну територію України, у відповідних рядках зазначаються цифровий код операції "4" (для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування ("0", або "2", або "3", або "4").
Під час вивезення (експорту) пального за межі митної території України у відповідних рядках акцизної накладної зазначаються цифровий код операції "5" (для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування "1".
В акцизних накладних з умовою оподаткування "5" у відповідних рядках акцизної накладної зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику,- "1" (власне споживання чи промислова переробка) або "2" (пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу).
У відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання пального:
"1" - реалізація пального в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару;
"2" - реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;
"3" - розподіл обсягу залишків пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами/ пересувними акцизними складами, де такі обсяги фактично знаходилися. Ознака напряму використання "3" зазначається в акцизних накладних, складених на всі операції з розподілу обсягів залишку пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами / пересувними акцизними складами;
"4" - реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. Така ознака зазначається також у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного до:
паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою;
місця зберігання пального, яке не є акцизним складом.
Для пального, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання "1"-"4", у відповідному рядку зазначається цифра "0".
5. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне:
уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу(автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), з якої (яких) здійснено відвантаження (відпуск) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких здійснено відвантаження (відпуск) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).
6. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне:
уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), на який фізично відвантажене (отримане) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), в яку (які) здійснено фізичне відвантаження (отримання) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, в які здійснено відвантаження (отримання) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).
7. В акцизній накладній обов’язково зазначаються дані лише про один акцизний склад / пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та про один акцизний склад / пересувний акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, крім:
ввезення пального на митну територію України - код операції "4" (ознака щодо умов оподаткування "0", або "2", або "3", або "4"). В акцизній накладній, яка складається для розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та за умовами оподаткування, зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснює транспортування пального на митну територію України, як пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне;
фактичного вивезення пального за межі митної території України, яке підтверджене відповідно до пунктів 30-32 Положення про митні декларації , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 (далі - Положення). У такій акцизній накладній (код операції "5" та ознака щодо умов оподаткування "1") зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснив транспортування пального за межі митної території України, як пересувного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються;
здійснення реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий. У таких акцизних накладних, крім реквізитів акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, обов’язково вносяться дані щодо пересувного акцизного складу, яким здійснюється транспортування пального. Такі дані вносяться до відповідного рядка правої частини акцизної накладної (акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне) незалежно від того, хто є розпорядником такого пересувного акцизного складу (особа, що реалізує пальне, або особа - отримувач пального);
власного споживання чи промислової переробки, втрат пального у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсування, знищення, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу), зазначаються реквізити акцизного складу та/або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються у відповідних рядках правої частини акцизної накладної;
реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу чи технічного обладнання, пристрою або до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом. У таких акцизних накладних зазначаються реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу та акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.
У разі вивезення (експорту) пального за межі митної території України (цифровий код операції "5" (для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування "1"):
в акцизній накладній, складеній на операції з фізичного відпуску (відвантаження) пального з акцизного складу на пересувний акцизний склад, зазначаються реквізити акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне. Реквізити митної декларації зазначаються у разі її оформлення відповідно до вимог Митного кодексу України на дату складення акцизної накладної. У разі якщо на дату складення акцизної накладної митну декларацію не оформлено, реквізити митної декларації в акцизній накладній не заповнюються;
в акцизній накладній, складеній на операції з фактичного вивезення пального за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30–32 Положення , у лівій частині акцизної накладної зазначаються реквізити пересувного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. У правій частині акцизної накладної реквізити акцизного складу / пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.
8. У клітинках рядків акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, призначених для внесення реквізитів акцизного складу або пересувного акцизного складу, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
9. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення пального на митну територію України (код операції "4") та вивезення пального за межі митної території України (код операції "5"), зазначаються реквізити митної декларації, яка є підставою для зазначення цього коду операції:
зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;
дата митної декларації, яка заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті митної декларації не проставляються;
номер митної декларації.
10. В акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування "3" (ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення на митну територію України бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.
Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, по всьому ланцюгу постачання такого пального, до підтвердження цільового використання такого пального і погашення податкового векселя у встановлені строки.
Залежно від операції, на яку складена акцизна накладна, до одного з передбачених для цього полів вноситься відмітка про здійснення операції з:
реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів - складена суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації;
реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб’єктам літакобудування, на яких поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості",- складена платником податку, який здійснює таку реалізацію;
реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі",- складена платником податку, який здійснює таку реалізацію;
реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву - складена платником податку, який здійснює таку реалізацію.
В акцизних накладних, складених на операції, не зазначені в абзацах четвертому - сьомому пункту 10 цього розділу, у відповідному полі документа нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
В акцизних накладних, складених під час здійснення реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, до акцизного складу пересувного, з якого суб’єкти господарювання, що здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, заправляють повітряні судна, в реквізитах, передбачених для отримувача пального, заносяться реквізити такого суб’єкта господарювання, який здійснюватиме заправлення повітряних суден з такого акцизного складу пересувного.
Під час заправлення повітряних суден суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, акцизні накладні на такі операції завжди складають такі суб’єкти господарювання незалежно від того, кому належить таке пальне.
На операції з реалізації пального в повітряні судна (заправлення повітряних суден) суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації, бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 Кодексу, складається акцизна накладна, в якій зазначено:
код операції "5" та умови оподаткування "3" - у разі переходу права власності до нерезидента, що засвідчено митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України. Реквізити митної декларації зазначаються у разі її оформлення відповідно до вимог Митного кодексу України на дату складення акцизної накладної. У разі якщо на дату складення акцизної накладної митну декларацію не оформлено, реквізити митної декларації в акцизній накладній не заповнюються;
код операції "3" та умови оподаткування "3" - у разі переходу права власності до резидента або у разі переходу права власності до нерезидента.
В акцизних накладних на операції із заправлення повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 Кодексу, складених суб’єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації, до правої частини таких накладних:
реквізити пересувного акцизного складу не вносяться;
до рядка, призначеного для внесення реквізитів акцизного складу, вноситься умовний код "2000000000".
11. В акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.7 статті 229 розділу VI Кодексу), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.
12. В акцизній накладній, складеній на операції з реалізації пального суб’єкту господарювання, який не є платником (код операції "3"), адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку):
зазначається - в накладних з напрямом використання пального "0";
не зазначається - в накладних з напрямом використання пального "4" (якщо здійснюється реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, або реалізація пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу чи технічного обладнання, пристрою).
13. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу / пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / пересувний акцизний склад, складається окрема акцизна накладна.
14. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 1-12 розділу II цього Порядку.
В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування пального "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.7 статті 229 розділу VI Кодексу) отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пунктів 229.2-229.7 статті 229 розділу VI Кодексу.
15. В акцизній накладній, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції "4", ознака щодо умов оподаткування "0", або "2", або "3", або "4") на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне (у лівій та правій частинах акцизної накладної).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.06.2019 № 262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 липня 2019 р.
за № 753/33724
Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового
Відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212, статей 231, 232 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;
розрахунок коригування акцизної накладної форми "П";
розрахунок коригування акцизної накладної форми "С";
форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового;
Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.