• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Заява, Форма від 19.06.2019 № 262 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Заява, Форма
 • Дата: 19.06.2019
 • Номер: 262
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Заява, Форма
 • Дата: 19.06.2019
 • Номер: 262
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
13. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу / пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / пересувний акцизний склад, складається окрема акцизна накладна.
14. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 1-12 розділу II цього Порядку.
В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування пального "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.7 статті 229 розділу VI Кодексу) отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пунктів 229.2-229.7 статті 229 розділу VI Кодексу.
15. В акцизній накладній, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції "4", ознака щодо умов оподаткування "0", або "2", або "3", або "4") на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне (у лівій та правій частинах акцизної накладної).
Під час вивезення пального за межі митної території України (код операції "5", ознака щодо умов оподаткування "1") зазначаються:
в акцизних накладних на операції з фізичного відпуску (відвантаження) пального з акцизного складу на пересувний акцизний склад - реквізити особи (платника податку), що здійснює вивезення пального за межі митної території України, як особи, що реалізує та отримує пальне (у лівій та правій частинах акцизної накладної);
в акцизних накладних, складених на операції з фактичного вивезення пального за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30-32 Положення , під час відвантаження (відпуску) пального з пересувного акцизного складу у рядку "Особа - отримувач пального" зазначається "Неплатник", а до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".
У разі зміни власника пального, яке знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) пального на інший акцизний склад пересувний в акцизній накладній зазначаються реквізити:
особи, що реалізує пальне,- в лівій частині акцизної накладної;
нового власника такого пального як отримувача пального - у правій частині акцизної накладної;
пересувного акцизного складу як такого, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне та на який фізично відвантажене (отримане) пальне,- в лівій та правій частинах такої акцизної накладної.
В акцизній накладній, складеній під час власного споживання чи промислової переробки пального (код операції "1"), втрат пального у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсування, знищення, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (код операції "2") та під час реалізації пального отримувачу, який не є суб’єктом господарювання (код операції "6"), у тому числі за готівку, розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне):
у рядку "Особа - отримувач пального" зазначається "Неплатник";
до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".
16. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:
1) у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);
2) до графи 2 вноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;
3) у графах 3, 4 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного пального:
у кілограмах (графа 3);
у літрах, приведених до температури 15 °C (графа 4).
Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.
Для акцизних накладних з кодом операції "4" або "5" обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного пального не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, яка є підставою для зазначення такого коду операції.
III. Складання акцизної накладної форми "С" та порядок її заповнення
1. Акцизна накладна форми "С" складається в день ввезення на митну територію України спирту етилового чи в день реалізації спирту етилового під час кожної повної або часткової операції з реалізації спирту етилового.
2. Акцизні накладні реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
3. Акцизна накладна може бути складена за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого протягом такого місяця.
Під час ввезення спирту етилового на митну територію України (імпорту) акцизна накладна складається в одному примірнику та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше дня, наступного за днем належного оформлення митної декларації.
4. У верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:
коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику;
ознака щодо умов оподаткування спирту етилового;
ознака щодо напрямів використання спирту етилового.
У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:
"1" - власне споживання чи промислова переробка;
"2" - спирт етиловий, втрачений у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсований, знищений, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
"3" - реалізація спирту етилового суб’єкту господарювання, який не є платником;
"4" - ввезення спирту етилового на митну територію України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України. У разі переміщення пального митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України , акцизна накладна не складається;
"5" - вивезення (експорт) спирту етилового за межі митної території України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "5" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України;
"6" - реалізація отримувачу, який не є суб’єктом господарювання.
У разі якщо акцизна накладна складається у двох примірниках (платником здійснюється операція, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".
У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної:
для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій "1"-"6"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);
для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках (код операції "0"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).
У разі складання другого примірника акцизної накладної у відповідному полі зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такої акцизної накладної.
У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:
"1" - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;
"2" - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;
"3" - спирт етиловий, реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу;
"4" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а"-"ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу. Акцизні накладні з ознакою щодо умов оподаткування "4", складені на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "б"-"в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого спирту етилового;
"5" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д"-"є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.
Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1"-"5", у відповідному рядку зазначається цифра "0".
В акцизних накладних, складених на операції з ввезення спирту етилового на митну територію України, у відповідних рядках зазначаються цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику,- "4", та ознака щодо умов оподаткування - "0" або "2".
Під час вивезення (експорту) спирту етилового за межі митної території України у відповідних рядках акцизної накладної зазначаються цифровий код операції "5" (для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування "1".
У відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання спирту етилового:
"1" - реалізація виробленого спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об’ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;
"2" - реалізація спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий.
Для спирту етилового, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання "1"-"2", у відповідному рядку зазначається цифра "0".
5. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий:
уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;
номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового), з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та дані про місткість ємності (секцій), з якої (яких) здійснено відвантаження (відпуск) спирту етилового (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких здійснено відвантаження (відпуск) спирту етилового, на обсяги якого виписана акцизна накладна).
6. В акцизній накладній уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отриманий такий спирт етиловий:
зазначається, якщо отримувачем спирту етилового є розпорядник акцизного складу, який здійснює діяльність з виробництва спирту етилового;
не зазначається, якщо отримувачем спирту є суб’єкт господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, що здійснює діяльність з виробництва спирту етилового.
Під час відвантаження спирту етилового з акцизного складу / пересувного акцизного складу на пересувний акцизний склад у відповідній частині (відповідних частинах) акцизної накладної зазначаються реквізити такого пересувного акцизного складу - номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового), з якого (на який) фізично відвантажений (відпущений/ отриманий) спирт етиловий, та дані про місткість ємності (секції), з якої (на яку) здійснено відвантаження (відпуск/отримання) спирту етилового (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких / на які здійснено відвантаження (відпуск/отримання) спирту етилового, на обсяги якого виписана акцизна накладна).
7. В акцизній накладній обов’язково мають бути внесені дані лише до одного з відповідних рядків (акцизний склад або пересувний акцизний склад) для такого складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, крім:
ввезення спирту етилового на митну територію України - код операції "4", ознака щодо умов оподаткування "0" або "2". У такій акцизній накладній, яка складається для розподілу обсягу ввезеного спирту етилового, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснює транспортування спирту етилового на митну територію України, як пересувного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий;
фактичного вивезення спирту етилового за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30-32 Положення . У такій акцизній накладній (код операції "5" та ознака щодо умов оподаткування "1") зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснив транспортування спирту етилового за межі митної території України, як пересувного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий. Реквізити акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, не зазначаються;
здійснення реалізації спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий. У таких акцизних накладних, крім реквізитів акцизного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, обов’язково вносяться дані щодо пересувного акцизного складу, яким здійснюється транспортування спирту етилового. Такі дані вносяться до відповідного рядка правої частини акцизної накладної;
власного споживання чи промислової переробки в межах одного акцизного складу; втрат спирту етилового у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсування, знищення, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу), реквізити акцизного складу та/або акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, у відповідних рядках правої частини акцизної накладної не зазначаються.
Під час вивезення (експорту) спирту етилового за межі митної території України (цифровий код операції "5" (для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування "1"):
в акцизній накладній, складеній на операції з фізичного відпуску (відвантаження) спирту етилового з акцизного складу на пересувний акцизний склад, зазначаються реквізити акцизного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий. Реквізити митної декларації зазначаються у разі її оформлення відповідно до вимог Митного кодексу України на дату складення акцизної накладної. У разі якщо на дату складення акцизної накладної митну декларацію не оформлено, реквізити митної декларації в акцизній накладній не заповнюються;
в акцизній накладній, складеній на операції з фактичного вивезення спирту етилового за межі митної території України, яке підтверджене відповідно до пунктів 30-32 Положення , у лівій частині акцизної накладної зазначаються реквізити пересувного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий. У правій частині акцизної накладної реквізити акцизного складу / пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, не зазначаються.
8. У клітинках рядків акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, призначених для внесення реквізитів акцизного складу або пересувного акцизного складу, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
9. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення спирту етилового на митну територію України (код операції "4") та вивезення спирту етилового за межі митної території України (код операції "5"), зазначаються реквізити митної декларації, яка є підставою для зазначення цього коду операції:
зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;
дата митної декларації, яка заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті митної декларації не проставляються;
номер митної декларації.
10. В акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування "3" (для спирту етилового, реалізованого виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу), або "4" (для спирту етилового, реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а"-"ґ" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу), або "5" (для спирту етилового, реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д"-"є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання спирту етилового.
11. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу / пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / пересувний акцизний склад, складається окрема акцизна накладна.
12. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному урозділі I та пунктах 1–10 цього розділу.
В акцизних накладних з ознакою щодо умов оподаткування спирту етилового "4", складених на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "б", "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, отримувач спирту етилового зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на спирт етиловий, що відвантажується відповідно до підпунктів "б", "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.
В акцизних накладних з ознакою щодо умов оподаткування спирту етилового "5", складених на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "д"-"є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, отримувач спирту етилового зазначається відповідно до Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини.
13. В акцизній накладній, складеній під час ввезення спирту етилового на митну територію України (код операції "4", ознака щодо умов оподаткування "0" або "2") для розподілу обсягу такого спирту етилового, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення спирту етилового на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує спирт етиловий (у лівій та правій частинах акцизної накладної).
Під час вивезення спирту етилового за межі митної території України (код операції "5", ознака щодо умов оподаткування "1") зазначаються:
в акцизних накладних на операції з фізичного відпуску (відвантаження) спирту етилового з акцизного складу на пересувний акцизний склад - реквізити особи (платника податку), що здійснює вивезення спирту етилового за межі митної території України, як особи, що реалізує та отримує спирт етиловий (у лівій та правій частинах акцизної накладної);
в акцизних накладних, складених на операції з фактичного вивезення спирту етилового за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30-32 Положення , під час відвантаження (відпуску) спирту етилового з пересувного акцизного складу у рядку "Особа - отримувач спирту етилового" зазначається "Неплатник", а до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача спирту етилового; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".
В акцизній накладній, складеній під час власного споживання чи промислової переробки спирту етилового (код операції "1"), втрат спирту етилового у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсування, знищення, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (код операції "2"), під час реалізації спирту етилового отримувачу, який не є суб’єктом господарювання (код операції "6"):
у рядку "Особа - отримувач спирту етилового" зазначається "Неплатник";
до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача спирту етилового; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".
14. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:
1) у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);
2) до графи 2 вноситься інформація щодо опису спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД;
3) у графах 3, 4 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного спирту етилового:
у декалітрах (графа 3);
у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20 °C (графа 4).
Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.
Для акцизних накладних з кодом операції "4" або "5" обсяг реалізованого (відвантаженого) або ввезеного спирту етилового не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, яка є підставою для зазначення такого коду операції.
IV. Особливості складання та заповнення акцизної накладної форми "П", складеної для розподілу обсягу залишків пального між акцизними складами / акцизними складами пересувними
1. Акцизна накладна форми "П", яка складається для перенесення обсягів залишків пального з системи електронного адміністрування реалізації пального до системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і розподілу таких обсягів між акцизними складами/ акцизними складами пересувними, де такі обсяги пального фактично знаходилися станом на 01 липня 2019 року, заповнюється в порядку, визначеному у розділах I, II цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених у пунктах 2, 3 цього розділу. Таблична частина акцизної накладної заповнюється у порядку, визначеному в пункті 16 розділу II цього Порядку.
2. Для розподілу обсягу залишків пального між власними акцизними складами / пересувними акцизними складами, розпорядниками яких є платники податку, які станом на 01 липня 2019 року зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року підпадають під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу та у яких станом на 16 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов’язані скласти акцизні накладні форми "П" у двох примірниках на обсяги залишків пального та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку і терміни, визначені пунктом 23 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
У такій акцизній накладній не зазначаються:
цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику (у відповідному полі зазначається цифра "0");
реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне;
серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на митну територію України;
повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ отримувача такого пального - суб’єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб’єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;
адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.
У відповідних клітинках рядків акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються (крім цифри "0", яка зазначається у клітинках, призначених для цифрового коду операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, та може зазначатися у клітинці, призначеній для ознаки умов оподаткування).
У такій акцизній накладній зазначаються:
ознака щодо умов оподаткування пального "0" або "4";
ознака щодо напрямів використання пального "3";
номер примірника "1" або "2" із кількості примірників "2";
реквізити платника податку, який склав акцизну накладну, як особи, що реалізує пальне, та особи - отримувача пального - розпорядника акцизного складу;
реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.
3. Для розподілу обсягу залишків пального між акцизними складами / пересувними акцизними складами суб’єкти господарювання, які станом на 01 липня 2019 року зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року не підпадають під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу та у яких станом на 16 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов’язані скласти акцизні накладні форми "П" у двох примірниках на обсяги залишків пального та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку і терміни, визначені пунктом 23 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.
У такій акцизній накладній не зазначаються:
цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, ознака умов оподаткування (у відповідних полях зазначається цифра "0");
реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне;
серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на митну територію України;
повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ отримувача пального - суб’єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб’єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;
адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.
У відповідних клітинках рядків акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються (крім цифри "0", яка зазначається у клітинках, призначених для цифрового коду операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, та може зазначатися у клітинці, призначеній для ознаки умов оподаткування).
У такій акцизній накладній зазначаються:
ознака щодо умов оподаткування пального "0" або "4";
ознака щодо напрямів використання пального "3";
номер примірника акцизної накладної "1" або "2" із кількості примірників "2";
реквізити платника податку, зареєстрованого в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, який склав акцизну накладну, як особи, що реалізує пальне;
реквізити платника податку, зареєстрованого в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового - розпорядника акцизного складу, як особи - отримувача пального;
реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.
V. Коригування акцизної накладної форми "П"
1. Якщо після реалізації пального відбувається повернення частини чи всього обсягу пального особі, що реалізує пальне, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми "П", показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
2. Коригуються лише показники складених акцизних накладних, усі примірники яких зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних відповідно до статті 231 розділу VI Кодексу.
3. Розрахунок коригування акцизної накладної складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує пальне та склав акцизну накладну, показники якої коригуються.
4. Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються.
5. Всі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до акцизних накладних форми "П", підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
6. Складені в одному примірнику розрахунки коригування акцизної накладної реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних особою, що реалізує пальне, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального.
7. Якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого пального, примірники розрахунку коригування акцизної накладної реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних в порядку, передбаченому для акцизних накладних:
перший примірник - особою, що реалізує пальне;
другий примірник - особою - отримувачем пального (після отримання від особи, що реалізує пальне, першого примірника розрахунку коригування акцизної накладної форми "П", зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних).
8. Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального:
платник направляє особі - отримувачу пального перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "П";
особа - отримувач пального реєструє в Єдиному реєстрі акцизних накладних перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "П".
Особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального у податковій декларації за таким розрахунком коригування після реєстрації усіх примірників акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального.
9. Коригування помилково зазначених реквізитів особи - отримувача пального - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне в акцизній накладній, складеній у двох примірниках, може здійснюватися лише після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної, в якій зазначено помилкові дані, зазначеного у цій акцизній накладній отримувачем пального.
10. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка " x " в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, ким реєструється перший примірник такого розрахунку:
"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує пальне"
або
"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою - отримувачем пального".
Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів.
У розрахунку коригування акцизної накладної форми "П", складеної в одному примірнику, відмітка " x " вноситься до поля "реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує пальне".
11. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" зазначаються:
коди операцій для складання в одному примірнику;
ознака щодо умов оподаткування пального.
У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для складання в одному примірнику:
"1" - власне споживання чи промислова переробка;
"2" - пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);
"3" - реалізація пального суб’єкту господарювання, який не є платником;
"4" - ввезення пального на митну територію України;
"5" - вивезення (експорт) пального за межі митної території України;
"6" - реалізація пального отримувачу, який не є суб’єктом господарювання.
У разі якщо розрахунок коригування акцизної накладної складається у двох примірниках (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна була складена в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".
У верхній правій частині розрахунку коригування акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такого розрахунку коригування:
для розрахунку коригування акцизної накладної, яка складається у одному примірнику, у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);
для розрахунку коригування акцизної накладної, що складається у двох примірниках, у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).
У разі складання другого примірника розрахунку коригування у відповідному полі такого примірника, крім розрахунків коригування, які передбачають зменшення обсягів реалізованого пального, зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такого розрахунку коригування.
У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування пального:
"1" - пальне, яке не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;
"2" - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;
"3" - ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10;
"4" - пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.7 статті 229 розділу VI Кодексу.
Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1"–"4", у відповідному рядку зазначається цифра "0".
Зазначені у верхній лівій частині розрахунку коригування цифровий код операції, на яку акцизна накладна складається у одному примірнику, та ознака щодо умов оподаткування пального мають збігатися з кодом та ознакою, зазначеними в акцизній накладній, до якої складено розрахунок коригування акцизної накладної.
12. На розрахунку коригування зазначаються номер та дата акцизної накладної, показники якої коригуються.
Не допускається виправлення даних щодо дати складення акцизної накладної, показники якої коригуються, її порядкового номера та реквізитів пересувного акцизного складу.
13. У вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка " x " в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, який показник акцизної накладної коригується:
код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або числовий номер філії (структурного підрозділу) платника податку, або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб) суб’єкта господарювання - отримувача пального - код виду коригування "1";
уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне,- код виду коригування "2";
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД - код виду коригування "3";
обсяг пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15 °C,- код виду коригування "4";
серія та/або номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального, реалізованого на умовах, встановлених пунктами 229.2-229.8 статті 229 розділу VI Кодексу,- код виду коригування "5".
Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів, крім кодів виду коригування "1" та "2", коли допускається внесення відмітки до цих двох полів одночасно.
14. До розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" дані щодо реквізитів особи, яка реалізує пальне, особи - отримувача пального, філії чи структурного підрозділу особи, що реалізує пальне, та особи, що отримує пальне, акцизних складів та / або пересувних акцизних складів переносяться з акцизної накладної, що коригується.
15. Вступна частина розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 10-14 цього розділу.
16. В основній частині розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється лише один з розділів такого розрахунку коригування залежно від показника, який коригується.
17. Розділ I розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" заповнюється у разі, якщо платником помилково зазначено:
реквізити суб’єкта господарювання - отримувача пального (філії чи структурного підрозділу отримувача пального) та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне;
дані щодо коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД або обсягів реалізованого пального.
У графі 1 розділу I зазначається порядковий номер рядка.
В одному документі (розрахунок коригування акцизної накладної форми "П", в якому платник заповнює розділ I) зазначаються:
операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД (коди виду коригування "1" та/або "2", "4");
операції за помилковим та правильним кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (код виду коригування "3").
Для внесення змін до реквізитів суб’єкта господарювання - отримувача пального та/або числового номера філії чи структурного підрозділу отримувача пального та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне (код виду коригування "1" та/або "2"), платник заповнює перший рядок розрахунку коригування акцизної накладної, в якому:
з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних).
Після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунків коригування до акцизної накладної форми "П", складених для виправлення помилково зазначених реквізитів суб’єкта господарювання - отримувача пального та/або числового номера філії чи структурного підрозділу отримувача пального та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне, платник має скласти акцизні накладні з правильними реквізитами та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, при цьому дата складення нової акцизної накладної має відповідати даті складення помилкової накладної, що була зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а порядковий номер має відповідати поточній нумерації.
Для внесення змін до коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД пального без зміни кількості пального (код виду коригування "3") платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:
до граф 2, 3 першого рядка таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних);
до граф 2, 3 наступного рядка таблиці зазначаються правильні дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вноситься показник коригування (збільшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (+), при цьому збільшення обсягу за правильним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД має збігатися зі зменшенням обсягу за помилковим кодом товару згідно з УКТ ЗЕД.
Для внесення змін до обсягу реалізованого пального (код виду коригування "4") платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:
у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує помилково зазначений в акцизній накладній обсяг пального;
у наступному рядку таблиці зазначається правильний обсяг пального.
У розрахунку коригування з кодом виду коригування "4" платник:
до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить із відповідним знаком (-) помилковий обсяг пального, зазначений в акцизній накладній, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних);