• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

Міністерство фінансів України  | Наказ від 17.05.2022 № 143
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 17.05.2022
 • Номер: 143
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 17.05.2022
 • Номер: 143
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.2022 № 143
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 червня 2022 р.
за № 593/37929
Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
Відповідно до пунктів 8, 32-37 розділу І Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", пункту 16 розділу І Закону України від 14 грудня 2021 року № 1946-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до:
форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року № 783), виклавши її у новій редакції, що додається;
Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року № 783), виклавши її у новій редакції, що додається.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 травня 2022 року № 143)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
про майновий стан і доходи
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 травня 2022 року № 143)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 червня 2022 р.
за № 593/37929
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
І. Загальні положення
1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) і визначає процедуру, форму та строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація), що містить у своєму складі у формі додатків відомості про суми нарахованого єдиного внеску фізичних осіб - підприємців (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які беруть участь у добровільному страхуванні, а також збільшення або зменшення сум зобов’язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки.
2. У цій Інструкції терміни та скорочення вживаються у значеннях, визначених Кодексом та Законом:
відповідальна особа контролюючого органу - працівник контролюючого органу, який відповідно до своїх посадових обов’язків приймає та здійснює перевірку заповнення податкової декларації відповідно до статті 49 Кодексу та відповідає за достовірність внесених даних з паперового носія;
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
державний реєстр - Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування;
реєстр страхувальників - автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску - страхувальників;
реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону;
платники єдиного внеску - платники, зазначені у пунктах 4, 5, 5-1 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов’язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок;
застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний внесок;
ФО - підприємці - фізичні особи - підприємці, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;
особи, які провадять незалежну професійну діяльність,- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;
члени фермерського господарства - громадяни, визначені статтею 3 Закону України "Про фермерське господарство", якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;
особи, які беруть участь у добровільному страхуванні - особи, зазначені в частині першій статті 10 Закону.
3. Подання декларації передбачено Конституцією України, Кодексом та Законом.
4. Фізична особа - платник податку (фізична особа - резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні) подає декларацію за звітний (податковий) період в установлені Кодексом строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (за якою її взято на облік як платника податку у контролюючому органі). Платники єдиного внеску подають розрахунок про нарахування єдиного внеску в складі декларації у випадках, визначених Законом у строки та порядку, встановлені Кодексом.
5. Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:
1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог розділу II Кодексу.
6. Декларації подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює:
1) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу;
2) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
3) календарному місяцю - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, або, в якому подано заяву про ліквідацію у разі припинення незалежної професійної діяльності, або, в якому подано заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску у разі виходу зі складу членів фермерського господарства;
4) календарному місяцю - з 01 числа місяця узгодження збільшення або зменшення зобов’язання з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки або місяця подання декларації для призначення пенсії або місяця подання декларації, в якому закінчився строк дії договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або місяця подання декларації при поданні відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Кодексу платниками податку - резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання;
5) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, які заявляють право на податкову знижку,- до 31 грудня року, наступного за звітним.
Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу.
7. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу у строки, встановлені пунктом 49.5 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.
8. Платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань заповнення його декларації, а контролюючий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.
9. ФО - підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають річну декларацію, в якій, крім доходів від підприємницької діяльності, має бути зазначено інші доходи з джерел їх походження в Україні та іноземні доходи.
Такий розрахунок подається лише один раз за один звітний період.
II. Порядок оформлення декларації
1. Декларація складається з восьми розділів, які подаються на одному двосторонньому аркуші формату A4, та дев’яти додатків до неї (далі - додатки), які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату A4, що містять розрахунки окремих видів доходів (витрат) та сум нарахованого єдиного внеску.
2. Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.
3. У декларації та додатках зазначаються усі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), у разі заповнення декларації у паперовій формі, такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.
4. Показники у розділах II-VII декларації, додатках проставляються у гривнях із копійками.
5. Декларація та додатки заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.
6. У декларації та додатках не має бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації та додатках не має бути тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом або іншою рідиною.
7. Достовірність даних декларації та додатків підтверджується підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.
III. Порядок заповнення декларації
1. У розділі I декларації "Загальні відомості":
1) у рядку 1 позначкою "х" вказується тип декларації ("звітна" або "звітна нова", або "уточнююча"), та, за потреби, додаткова позначка "довідкова".
Декларація типу "звітна" або "звітна нова" із одночасним зазначенням додаткової позначки "довідкова" - це декларація, що подається:
платниками єдиного внеску, визначеними пунктами 4, 5, 5-1 частини першої статті 4 Закону за себе за період до дати формування заяви на призначення пенсії або до дати настання страхового випадку;
особами, які беруть участь у добровільному страхуванні;
платниками єдиного внеску, визначеними пунктами 4, 5, 5-1 частини першої статті 4 Закону за себе, якщо за результатами проведеної документальної перевірки збільшено або зменшено зобов’язання з єдиного внеску таким платникам.
У декларації типу "звітна" або "звітна нова" із зазначенням додаткової позначки "довідкова", що містить додаток (додатки) ЄСВ2 з типом форми "добровільна участь" або ЄСВ3 з типом форми "після документальної перевірки", обов’язковим є заповнення всіх розділів декларації;
2) у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний (податковий) період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний (податковий) період, що уточнюється. Для декларації з типом "уточнююча" звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаково.
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі припинення незалежної професійної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданої до контролюючого органу заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.
У разі втрати статусу члена фермерського господарства або набуття статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.
ФО - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств, яким за результатами проведеної перевірки збільшено або зменшено зобов’язання з єдиного внеску, формують і подають декларацію та розрахунок з єдиного внеску за календарний місяць, в якому узгоджено зобов’язання з єдиного внеску на підставі акта документальної перевірки. При цьому розрахунок з єдиного внеску формується виключно на підставі акта документальної перевірки (з обов’язковим зазначенням номера і дати акта) і містить суми, на які збільшено або зменшено зобов’язання (у такому разі допускається внесення від’ємного значення).
Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням, або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або члени фермерського господарства, у разі зняття з обліку в контролюючому органі вказують у рядку 2.1 номер відповідного місяця арабською цифрою від 1 до 12.
Фізичні особи, які відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Кодексу подають до контролюючого органу податкову декларацію за поточний звітний (податковий) рік, вказують в рядку 2.1 номер місяця, що відповідає місяцю подання податкової декларації до податкового органу, арабською цифрою від 1 до 12;
3) у рядку 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або внесених до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті громадянина України у формі книжечки "Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" або в паспорті громадянина України у формі картки проставлено слово "Відмова";
4) у рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку - контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки;
5) у рядку 5 вказується найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;
6) у рядку 6 позначкою "х" позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.
Позначкою "х" позначається, ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою);
7) у рядку 7 позначкою "х" позначається одна з категорій платника:
категорія "громадянин" обирається громадянином, який не зареєстрований самозайнятою особою у межах підприємницької або незалежної професійної діяльності;
категорія "особа, яка декларує право на податкову знижку" обирається фізичною особою, яка в декларації відображає підстави для нарахування податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Кодексу;
категорія "особа, яка провадить незалежну професійну діяльність / член фермерського господарства" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність або є членом фермерського господарства;
категорія "підприємець" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить підприємницьку діяльність, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;
категорія "особа, стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької або незалежної - професійної діяльності / втрачено статус члена фермерського господарства або закінчено термін дії договору про добровільну участь протягом звітного року / особа, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання" обирається:
фізичною особою, яка перебувала на обліку як ФО - підприємець (крім осіб, які обирали спрощену систему оподаткування) та стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням протягом звітного (податкового) року;
фізичною особою, яка перебувала на обліку як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та яка подала до контролюючого органу заяву про зняття з обліку протягом звітного (податкового) року;
фізичною особою, яка перебувала на обліку як член фермерського господарства та яка подала до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску протягом звітного (податкового) року;
фізичною особою, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання та відповідно до пункту 179.3 статті 179 розділу IV Кодексу подає до контролюючого органу податкову декларацію за звітний (податковий) рік, що відповідає поточному року;
8) у рядку 8 ставиться позначка "х", що свідчить про те, що декларація містить відомості про суми нарахованого єдиного внеску та передбачає наявність заповнених додатків ЄСВ1 або ЄСВ2 або ЄСВ3;
9) у рядку 9 вказуються прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи платника податку (згідно з даними паспортного документа); реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженої особи або серія (за наявності) та номер паспортного документа (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
2. У розділі II декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу":
1) у рядку 10 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що обчислюється як сума рядків декларації:
рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9 + рядок 10.10 + рядок 10.11 + рядок 10.12 + рядок 10.13 + рядок 10.14 + рядок 10.15;
у графі 3 вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до Закону утримуються з таких доходів;
у графі 4 вказується сплачена до бюджету сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента, та/або сплачена самостійно протягом звітного (податкового) року під час вчинення нотаріальних дій;
у графі 5 вказується сума військового збору, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента;
у графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;
у графі 7 вказується сума військового збору, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;
2) у рядку 10.1 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до умов трудового договору (контракту), що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;
3) у рядку 10.2 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру, у тому числі у разі отримання таких доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;
4) у рядку 10.3 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) спеціалісту резидента Дія Сіті у вигляді заробітної плати чи винагороди, що нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту.
У разі якщо сума отриманого платником податку - спеціалістом резидента Дія Сіті доходу у вигляді заробітної плати чи винагороди, що нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, що перевищує еквівалент 240 тисяч євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 1 січня звітного податкового року, то до суми такого перевищення застосовується ставка, встановлена пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, при цьому платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення і самостійно сплатити податок з суми такого перевищення.
При цьому у графі 6 рядка 10.3 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, а у графі 7 рядка 10.3 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
5) у рядку 10.4 вказуються суми доходів, отриманих у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
6) у рядку 10.5 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу, розмір яких визначається згідно зі статтями 172, 173 розділу IV Кодексу;
у графі 3 рядка 10.5 вказується загальний річний дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна.
Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку, або не нижче ринкової вартості такого об’єкта, визначеної суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) відповідно до законодавства та зазначеної у звіті про оцінку, зареєстрованому в Єдиній базі даних звітів про оцінку.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного (податкового) року другого об’єкта нерухомості (крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті), із зазначених у пункті 172.1 статті 172 розділу IV Кодексу, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного у пункті 172.1 статті 172 розділу IV Кодексу, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 розділу IV Кодексу.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів нерухомості (крім операцій з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті) із зазначених у пункті 172.1 статті 172 розділу IV Кодексу, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених у пункті 172.1 статті 172 розділу IV Кодексу, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, крім випадків, якщо зазначене у цьому абзаці майно отримано платником податку у спадщину.
Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів нерухомості у вигляді отриманих у спадщину об’єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 розділу IV Кодексу.
Дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці другому пункту 172.2 статті 172 розділу IV Кодексу, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об’єкта нерухомості, розташованого на території України.
Під витратами на придбання об’єкта нерухомості розуміються:
кошти, сплачені платником податків як вартість цінних паперів та майнових прав, погашення яких відбулося шляхом передачі об’єкта нерухомості (або його частини);
кошти, передані в управління управителю фонду фінансування будівництва;
витрати, понесені на придбання об’єкта нерухомості на етапі незавершеного будівництва;
вартість об’єкта нерухомості, переданого платнику податку у власність як оплата його частки у статутному капіталі господарського товариства при виході такого платника податків із складу учасників юридичної особи;
вартість предмета іпотеки, за якою іпотекодержатель набув у власність предмет іпотеки;
витрати на придбання об’єкта нерухомості на підставі договору купівлі-продажу, міни, у тому числі вартість майна, що було передано як компенсація за такими договорами;
реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт нерухомості;
вартість об’єкта нерухомості, що був задекларований особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування, відповідно до підрозділу 9-4 розділу XX Кодексу;
вартість об’єкта нерухомості, що був отриманий при ліквідації (припиненні) юридичної особи (у тому числі іноземної) або утворення без статусу юридичної особи (у тому числі іноземного) платником податків - акціонером (учасником, партнером, пайовиком, засновником, контролюючою особою);
витрати, понесені на будівництво об’єкта нерухомості.
Об’єкт нерухомості, подарований платнику податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита, реєстраційного збору чи інших аналогічних платежів, податків та зборів, сплачених у зв’язку з таким даруванням.
Розрахунок зменшення доходу від продажу об’єктів нерухомості на суми дозволених витрат проводиться платником податку самостійно у додатку Ф4 до декларації.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.
Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, може бути зменшений на вартість такого об’єкта рухомого майна, що була задекларована особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування), відповідно до підрозділу 9-4 розділу XX Кодексу;
у графі 4 рядка 10.5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна;
у графі 5 рядка 10.5 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна;
у графі 6 рядка 10.5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, що відповідає значенню рядка 5.2 розділу III додатка Ф4;
у графі 7 рядка 10.5 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, що відповідає значенню рядка 6.2 розділу III додатка Ф4;
7) у рядку 10.6 вказується сума доходів від надання рухомого та/або нерухомого майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).
У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 3 рядка 10.6 вказується загальна річна сума доходу, отриманого від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм).
Розмір доходів від надання нерухомого майна в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) визначається згідно з пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу. Об’єкт оподаткування від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
Об’єкт оподаткування від надання в оренду інших об’єктів нерухомості визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу обчислюється за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та яка оприлюднена у спосіб, найдоступніший для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди;
у графі 4 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 5 рядка 10.6 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 6 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.6 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, обчислена за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
8) у рядку 10.6.1 вказується сума доходу, отриманого від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості);
у графі 6 рядка 10.6.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку (орендодавцем) самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.6.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку (орендодавцем) самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
9) у рядку 10.7 вказується дохід, отриманий від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, перелік яких визначений підпунктом 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу, та які підлягають оподаткуванню.
Під час продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. У разі якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з суми такого перевищення;
у графі 6 рядка 10.7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
10) у рядку 10.8 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з пунктом 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких прибутків разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації;
у графі 3 рядка 10.8 вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 4, 5 рядка 10.8 вказується значення рядків 4.1 та 5.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 6, 7 рядка 10.8 вказується значення рядків 4.2, 5.2 додатка Ф1 до декларації;
11) у рядку 10.9 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу;
у графі 3 рядка 10.9 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню згідно з розділом IV Кодексу.
Відповідно до пункту 174.7 статті 174 розділу IV Кодексу вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи дарунок, які підлягають оподаткуванню згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу, визначається у порядку, встановленому абзацом третім пункту 173.1 статті 173 розділу IV Кодексу.
Відповідно до пункту 174.8 статті 174 розділу IV Кодексу у разі отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини / дарунків, що оподатковуються за ставкою іншою, ніж нульова, об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів, визначена згідно із законом;
у графі 4 рядка 10.9 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;
у графі 5 рядка 10.9 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;
у графі 6 рядка 10.9 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.9 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
12) у рядку 10.10 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.
Згідно з пунктом 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), перераховуються у гривнях за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів;
у графі 3 рядка 10.10 вказується сума іноземних доходів, перерахована у гривнях, з урахуванням норм пункту 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу;
у графі 6 рядка 10.10 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету за ставкою, визначеною статтею 167 розділу IV Кодексу;
у графі 7 рядка 10.10 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
13) у рядку 10.11 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФО - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;
у графі 3 рядка 10.11 вказується додатне значення графи 9 рядка 1 "Усього" розділу I додатка Ф2 до декларації;
у графі 6 рядка 10.11 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена у рядку 1.5 розділу III додатка Ф2 до декларації;
у графі 7 рядка 10.11 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена у рядку 2.3 розділу III додатка Ф2 до декларації;
14) у рядку 10.12 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі статтею 178 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;
у графі 3 рядка 10.12 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності та відображеного як додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу IV додатка Ф2 до декларації;
у графі 6 рядка 10.12 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена в рядку 3.1 розділу V додатка Ф2 до декларації;
у графі 7 рядка 10.12 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена в рядку 4.1 розділу V додатка Ф2 до декларації;
15) у рядку 10.13 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з підпунктом 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу (крім випадків, передбачених статтею 165 Кодексу);
у графах 3-7 рядка 10.13 вказуються значення сум річного оподатковуваного доходу, не зазначені у попередніх рядках декларації, а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року;
16) у графах 3-7 рядка 10.13.1 вказуються значення суми доходу, отриманого у вигляді додаткового блага відповідно до абзаців другого та третього підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.
Для розстрочення такої суми податку платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу заяву в довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення потреби здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання;
17) у графі 3 рядка 10.14 вказується сума скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, розрахованої відповідно до положень статті 39-2 статті 39 розділу IV Кодексу та з урахуванням вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу.
У графі 6 рядка 10.14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, із прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу та є сумарним значенням графи 3 рядка 08 додатків за формою КІК.
У графі 7 рядка 10.14 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, із прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу та є сумарним значенням графи 3 рядка 09 додатків за формою КІК;