Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи

Міністерство фінансів України Наказ, Інструкція, Форма, Декларація від 02.10.2015 №859
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.10.2015 № 859
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2015 р.
за № 1298/27743
Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 821 від 15.09.2016 № 556 від 06.06.2017 № 866 від 01.11.2018 № 177 від 25.04.2019 № 783 від 17.12.2020 )
Відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму податкової декларації про майновий стан і доходи;
Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 грудня 2013 року № 793 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2179/24711.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрН. Яресько
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної
фіскальної служби УкраїниК.М. Ляпіна


Р.М. Насіров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2020 року № 837
)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
про майновий стан і доходи
( Див. текст )( Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 821 від 15.09.2016, № 556 від 06.06.2017, № 177 від 25.04.2019, № 783 від 17.12.2020 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2020 року № 783)
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) та визначає процедуру, форму та строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація), що містить у своєму складі у формі додатків відомості про суми нарахованого єдиного внеску фізичних осіб - підприємців (крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які беруть участь у добровільному страхуванні, а також збільшення або зменшення сум зобов'язань по єдиному внеску за результатами проведеної документальної перевірки.
2. У цій Інструкції терміни та скорочення вживаються у значеннях, визначених Кодексом та Законом:
відповідальна особа контролюючого органу - працівник контролюючого органу, який відповідно до своїх посадових обов'язків приймає та здійснює перевірку заповнення податкової декларації відповідно до статті 49 Кодексу та відповідає за достовірність внесених даних з паперового носія;
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
державний реєстр - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування;
реєстр страхувальників - автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску - страхувальників;
реєстр застрахованих осіб - автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону;
платники єдиного внеску - платники, зазначені в пунктах 4, 5, 5 -1 частини першої статті 4 Закону, на яких покладено обов'язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок;
застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний внесок;
ФО - підприємці - фізичні особи - підприємці, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;
особи, які провадять незалежну професійну діяльність, - особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;
члени фермерського господарства - громадяни, визначені статтею 3 Закону України "Про фермерське господарство", якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;
особи, які беруть участь у добровільному страхуванні - особи, зазначені в частині першій статті 10 Закону;
3. Подання декларації передбачено Конституцією України, Кодексом та Законом.
4. Фізична особа - платник податку (фізична особа - резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні) подає декларацію за звітний (податковий) період в установлені Кодексом строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (за якою її взято на облік як платника податку у контролюючому органі). Платники єдиного внеску подають розрахунок про нарахування єдиного внеску в складі декларації у випадках, визначених відповідно до Закону у строки та порядку, встановлені Кодексом.
5. Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:
1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
6. Декларації подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює:
1) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу;
2) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
3) календарному місяцю - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, або, в якому подано заяву про ліквідацію у разі припинення незалежної професійної діяльності, або, в якому подано заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску у разі виходу зі складу членів фермерського господарства;
4) календарному місяцю - з 01 числа місяця узгодження збільшення або зменшення зобов'язання з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки або місяця подання декларації для призначення пенсії або місяця подання декларації, в якому закінчився строк дії договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
5) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, які заявляють право на податкову знижку, - до 31 грудня року, наступного за звітним.
Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу.
6. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу у строки, встановлені пунктом 49.5 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.
7. Платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань заповнення його декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.
8. ФО - підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають річну декларацію, в якій, крім доходів від підприємницької діяльності, має бути зазначено інші доходи з джерел їх походження в Україні та іноземні доходи.
Такий розрахунок подається лише один раз за один звітний період.
II. Порядок оформлення декларації
1. Декларація складається з восьми розділів, які подаються на одному двосторонньому аркуші формату A4, та семи додатків до неї (далі - додатки), які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату A4, що містять розрахунки окремих видів доходів (витрат) та сум нарахованого єдиного внеску.
2. Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.
3. У декларації та додатках зазначаються усі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), у разі заповнення декларації в паперовій формі такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.
4. Показники у розділах II - VII декларації, додатках проставляються у гривнях із копійками.
5. Декларація та додатки заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.
6. У декларації та додатках не має бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації та додатках не повинно бути тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом або іншою рідиною.
7. Достовірність даних декларації та додатків підтверджується підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.
III. Порядок заповнення декларації
1. У розділі I декларації "Загальні відомості":
1) у рядку 1 позначкою "х" вказується тип декларації ("звітна" або "звітна нова" або "уточнююча"), та, за потреби, додаткова позначка "довідкова".
Декларація типу "звітна" або "звітна нова" із одночасним зазначенням додаткової позначки "довідкова" - це декларація, що подається:
платниками єдиного внеску, визначеними пунктами 4, 5, 5 -1 частини першої статті 4 Закону за себе за період до дати формування заяви на призначення пенсії або до дати настання страхового випадку;
особами, які беруть участь у добровільному страхуванні;
платниками єдиного внеску, визначеними пунктами 4, 5, 5 -1 частини першої статті 4 Закону за себе, якщо за результатами проведеної документальної перевірки збільшено або зменшено зобов'язання з єдиного внеску таким платникам.
У декларації типу "звітна" або "звітна нова" із зазначенням додаткової позначки "довідкова", що містить додаток ЄСВ 2 з типом форми "добровільна участь" або ЄСВ 3 з типом форми "після документальної перевірки", обов'язковим є заповнення всіх розділів декларації.
2) у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний (податковий) період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний (податковий) період, що уточнюється. Для декларації з типом "уточнююча" звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаково.
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі припинення незалежної професійної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданої до контролюючого органу заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.
У разі втрати статусу члена фермерського господарства або набуття статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до дня подання до контролюючого органу заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.
ФО - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств, яким за результатами проведеної перевірки збільшено або зменшено зобов'язання з єдиного внеску, формують і подають декларацію та розрахунок з єдиного внеску за календарний місяць, в якому узгоджено зобов'язання з єдиного внеску на підставі акта документальної перевірки. При цьому Розрахунок з єдиного внеску формується виключно на підставі акта документальної перевірки (з обов'язковим зазначенням номера і дати акта) і містить суми, на які збільшено або зменшено зобов'язання (у такому разі допускається внесення від'ємного значення).
Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням, або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або члени фермерського господарства, у разі зняття з обліку в контролюючому органі вказують номер відповідного місяця арабською цифрою від 1 до 12.
ФО - підприємці, які відповідно до статті 50 розділу II Кодексу самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, поданої за звітний (податковий) період - квартал, подають декларацію типу "уточнююча" з зазначенням відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3 та року.
3) у рядку 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або внесених до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті громадянина України у формі книжечки "Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" або в паспорті громадянина України у формі картки проставлено слово "Відмова";
4) у рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку - контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки;
5) у рядку 5 вказується найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;
6) у рядку 6 позначкою "х" позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.
Позначкою "х" позначається, ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою).
7) у рядку 7 позначкою "х" позначається одна з категорій платника:
категорія "громадянин" обирається громадянином, який не зареєстрований самозайнятою особою в межах підприємницької або незалежної професійної діяльності;
категорія "особа, яка декларує право на податкову знижку" обирається фізичною особою, яка в декларації відображає підстави для нарахування податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Кодексу;
категорія "особа, яка провадить незалежну професійну діяльність/член фермерського господарства" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність або є членом фермерського господарства;
категорія "підприємець" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить підприємницьку діяльність, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;
категорія "особа, стосовно якої проведено реєстрацію припинення підприємницької або незалежної - професійної діяльності протягом звітного року" обирається:
фізичною особою, яка перебувала на обліку як ФО - підприємець (крім осіб, які обирали спрощену систему оподаткування) та стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФО - підприємця за її рішенням протягом звітного (податкового) року;
фізичною особою, яка перебувала на обліку як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та яка подала до контролюючого органу заяву про зняття з обліку протягом звітного (податкового) року;
фізичною особою, яка перебувала на обліку як член фермерського господарства та яка подала до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску протягом звітного (податкового) року.
8) у рядку 8 ставиться позначка "х", що свідчить про те, що декларація містить відомості про суми нарахованого єдиного внеску та передбачає наявність заповнених додатків ЄСВ 1 або ЄСВ 2 або ЄСВ 3.
9) у рядку 9 вказуються прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи платника податку (згідно з даними паспортного документа); реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженої особи або серія (за наявності) та номер паспортного документа (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
2. У розділі II декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу":
1) у рядку 10 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що обчислюється як сума рядків декларації:
рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9 + рядок 10.10;
у графі 3 вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до Закону утримуються з таких доходів;
у графі 4 вказується сплачена до бюджету сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента, та/або сплачена самостійно протягом звітного (податкового) року під час вчинення нотаріальних дій;
у графі 5 вказується сума військового збору, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента;
у графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;
у графі 7 вказується сума військового збору, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;
2) у рядку 10.1 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до умов трудового договору (контракту), що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;
3) у рядку 10.2 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру, у тому числі у разі отримання таких доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;
4) у рядку 10.3 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу, розмір яких визначається згідно зі статтями 172, 173 розділу IV Кодексу;
у графі 3 рядка 10.3 вказується загальний річний дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.
Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.
Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом.
Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку);
у графі 4 рядка 10.3 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;
у графі 5 рядка 10.3 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;
у графі 6 рядка 10.3 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.3 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 -1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
5) у рядку 10.4 вказується сума доходів від надання рухомого та/або нерухомого майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).
У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 3 рядка 10.4 вказується загальна річна сума доходу, отриманого від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм).
Розмір доходів від надання нерухомого майна в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) визначається згідно з пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу. Об'єкт оподаткування від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
Об'єкт оподаткування від надання в оренду інших об'єктів нерухомості визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу обчислюється за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та яка оприлюднена у спосіб, найдоступніший для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди;
у графі 4 рядка 10.4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 5 рядка 10.4 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 6 рядка 10.4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.4 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, обчислена за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 -1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
6) у рядку 10.4.1 вказується сума доходу, отриманого від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця), відповідно до підпункту "в" підпункту 168.4.5 пункту 168.4 статті 168 розділу IV Кодексу;
у графі 6 рядка 10.4.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку (орендодавцем) самостійно за результатами річного декларування згідно з підпунктом 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу;
у графі 7 рядка 10.4.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку (орендодавцем) самостійно за результатами річного декларування згідно з підпунктом 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 -1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
7) у рядку 10.5 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з пунктом 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких прибутків разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації;
у графі 3 рядка 10.5 вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 4, 5 рядка 10.5 вказується значення рядків 4.1 та 5.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 6, 7 рядка 10.5 вказується значення рядків 4.2, 5.2 додатка Ф1 до декларації;
8) у рядку 10.6 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу;
у графі 3 рядка 10.6 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню згідно з розділом IV Кодексу.
Відповідно до пункту 174.7 статті 174 розділу IV Кодексу вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи дарунок, які підлягають оподаткуванню згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу, визначається у порядку, встановленому абзацом третім пункту 173.1 статті 173 розділу IV Кодексу.
Відповідно до пункту 174.8 статті 174 розділу IV Кодексу у випадках отримання доходів у вигляді об'єктів спадщини/дарунків, що оподатковуються за ставкою іншою, ніж нульова, об'єктом оподаткування є оціночна вартість таких об'єктів, визначена згідно із законом;
у графі 4 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;
у графі 5 рядка 10.6 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;
у графі 6 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.6 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 -1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
9) у рядку 10.7 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.
Згідно з пунктом 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), перераховуються у гривнях за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів;
у графі 3 рядка 10.7 вказується сума іноземних доходів, перерахована у гривнях, з урахуванням норм пункту 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу;
у графі 6 рядка 10.7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу;
у графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 -1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
10) у рядку 10.8 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФО - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;
у графі 3 рядка 10.8 вказується додатне значення графи 9 рядка 1 "Усього" розділу I додатка Ф2 до декларації;
у графі 6 рядка 10.8 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена у рядку 1.5 розділу III додатка Ф2 до декларації;
у графі 7 рядка 10.8 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 -1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена у рядку 2.3 розділу III додатка Ф2 до декларації;
11) у рядку 10.9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі статтею 178 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;
у графі 3 рядка 10.9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності та відображеного як додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу IV додатка Ф2 до декларації;
у графі 6 рядка 10.9 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена в рядку 3.1 розділу V додатка Ф2 до декларації;
у графі 7 рядка 10.9 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 -1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена в рядку 4.1 розділу V додатка Ф2 до декларації;
12) у рядку 10.10 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з підпунктом 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу (крім випадків, передбачених статтею 165 Кодексу);
у графах 3 - 7 рядка 10.10 вказуються значення сум річного оподатковуваного доходу, не зазначені у попередніх рядках декларації, а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року;
13) у графах 3 - 7 рядка 10.10.1 вказуються значення суми доходу, отриманого у вигляді додаткового блага відповідно до абзаців другого та третього підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.
Для розстрочення такої суми податку платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу заяву в довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення потреби здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов'язання;
14) у графі 3 рядка 10.11 вказується сума скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, розрахованої відповідно до положень статті 39-2 статті 39 розділу IV Кодексу та з урахуванням вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу.
У графі 6 рядка 10.11 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, із прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу та є сумарним значенням колонки 3 рядка 08 додатків за формою КІК.
У графі 7 рядка 10.11 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, із прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог пункту 170 статті 170 розділу IV Кодексу та є сумарним значенням колонки 3 рядка 09 додатків за формою КІК.
3. У розділі III декларації "Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу":
1) у рядку 11.1 вказується загальний обсяг доходу фізичної особи - платника єдиного податку, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування згідно з розділом XIV Кодексу, станом на кінець звітного (податкового) року;
2) у рядку 11.2 вказуються доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, які відповідно до абзацу першого пункту 173.2 статті 173 та пункту 172.1 статті 172 розділу IV Кодексу не підлягають оподаткуванню;
3) у рядку 11.3 вказується загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 розділу IV Кодексу.
4. У розділі IV декларації "Загальна сума річного доходу":
у рядку 12 вказується загальна сума річного доходу, до якого включаються доходи, отримані з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи;
значення графи 3 рядка 12 обчислюється як сума рядків декларації:
рядок 10 + рядок 11.
5. У розділі V декларації "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб / військового збору":
1) у рядку 13 вказується загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб. Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10;
2) у рядку 14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку, що відповідає значенню рядка 7 додатка Ф3 до декларації;
3) у рядку 15 вказується сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об'єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу IV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку;
4) у рядку 16 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу, згідно з яким сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суми податку, обчисленої на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
Значення рядка 16 не повинно перевищувати значення рядка 13 декларації;
5) у рядку 17 зазначається сума податку з доходів, отриманих від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця) (графа 6 рядка 10.4.1);
6) у рядку 18.1 зазначається сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.
Заповнюється у разі, якщо за результатами обчислення різниці між значеннями рядків 13 - 17 декларації отримано додатне значення;
7) у рядку 18.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року.
Заповнюється у разі, якщо за результатами обчислення різниці між значеннями рядків 13 - 16 декларації отримано від'ємне значення, та вказується без знака "-";
8) у рядку 19.1 вказується сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (графа 7 рядка 10 декларації).
9) у рядку 20.1 вказується сума зобов'язань з єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті, самостійно визначена платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 6 рядка Усього додатку ЄСВ 1);
10) у рядку 20.2 вказується сума зобов'язань з єдиного внеску, що підлягає обов'язковій сплаті відповідно до договору про добровільну участь (графа 3 рядка Усього додатку ЄСВ 2).
6. У розділі VI декларації "Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах" значення сум податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах відображаються окремо з податку на доходи фізичних осіб та військового збору в графах "податок на доходи фізичних осіб" та "військовий збір" розділу VI декларації, а саме:
1) у рядку 21 вказуються сума податку та/або збору та/або єдиного внеску, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню або на небюджетні рахунки, за даними раніше поданої декларації за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка;
2) у рядку 22 вказуються уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка, або сума зобов'язань з єдиного внеску;
3) у рядку 23.1 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов'язання та/або зобов'язання з єдиного внеску у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Рядок 23.1 заповнюється у разі, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов'язань та/або заниження зобов'язань з єдиного внеску (значення рядка 22 декларації більше, ніж значення рядка 21 декларації).
Значення рядка 23.1 обчислюється як різниця між значеннями рядка 22 та рядка 21.
У разі заповнення рядка 23.1 платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 24 декларації;
4) у рядку 23.2 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов'язання та/або зобов'язання з єдиного внеску у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Рядок 23.2 заповнюється у разі, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов'язань та/або зобов'язань з єдиного внеску (значення рядка 22 декларації менше ніж значення рядка 21 декларації).
Значення рядка 23.2 обчислюється як різниця між значеннями рядка 22 та рядка 21, значення вказується без знака "-";
5) у рядку 24 вказується сума штрафу, яка обчислюється платником податку самостійно у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу та/або згідно з статтею 25 Закону.
Розмір штрафу 3 або 5 відсотків зазначається платником податку в рядку 24 декларації самостійно перед символом "%";
6) у рядку 25 вказується сума пені, нарахована платником податку самостійно відповідно до статті 129 глави 12 розділу II Кодексу та/або статті 25 Закону.
7. У відомостях про реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі у разі застосування права на податкову знижку, у рядку 26 вказуються номер рахунку, найменування банку, МФО банку та ідентифікаційний код банку.
8. У відомостях про власне майно та/або майно, яке надається в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис):
1) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об'єкта нерухомого майна.
Кожній категорії об'єктів майна призначається окремий номер: 1 - земельні ділянки; 2 - житлові будинки; 3 - квартири; 4 - садові (дачні) будинки; 5 - гаражі; 6 - водойми; 7 - автомобілі легкові; 8 - автомобілі вантажні (спеціальні); 9 - водні транспортні засоби; 10 - повітряні судна; 11 - мотоцикли (мопеди); 12 - інше нерухоме (рухоме) майно;
2) кожний об'єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:
1 - коду рядка;
2 - номера категорії об'єктів;
3 - місцезнаходження об'єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;
4 - року набуття права власності / року випуску (для рухомого майна);
5 - загальної площі нерухомого майна (значення вказується у квадратних метрах);
6 - значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;
7 - відмітки про надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою "х").
9. У разі подання доповнення до декларації у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 розділу II Кодексу, підпунктом 166.2.2 пункту 166.2 статті 166, пунктом 170.13, 170.13 -1 статті 170 та пункту 176.1 статті 176 розділу IV Кодексу, у графі "Зміст доповнення" описується перелік доповнень до декларації й мотиви їх подання, а у графі "Кількість додатків" зазначається кількість таких доповнень (або для електронної форми декларації - кількість доданих додатків з документом довільного формату).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.10.2015 № 859
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2015 р.
за № 1298/27743
Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!