• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Міністерство юстиції України  | Наказ, Перелік від 12.04.2012 № 578/5
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Перелік
 • Дата: 12.04.2012
 • Номер: 578/5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Перелік
 • Дата: 12.04.2012
 • Номер: 578/5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
297. Документи (доповіді, огляди, аналітичні довідки) про підсумки діяльності організації Пост. До ліквідації організації  
298. Аналітичні огляди, довідки про виконання перспективних і поточних планів 5 р. ЕПК 5 р.  
299. Звіти структурних підрозділів організації про виконання поточних планів 1 р. 1 р.  
300. Звіти та відомості про виконання планів 1 р. 1 р.  
301. Звіти про діяльність постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій Пост. 10 р.  
302. Статистичні звіти й таблиці з усіх основних видів діяльності організації; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них:     -1 За відсутності річних - пост.
-2 За відсутності річних - до ліквідації організації
-3 За відсутності річних, піврічних - пост.
-4 За відсутності річних, піврічних - до ліквідації організації
-5 За відсутності річних, піврічних, квартальних - пост.
-6 За відсутності річних, піврічних, квартальних - до ліквідації організації
-7 За місцем складення, в інших організаціях - доки не мине потреба
а) зведені річні й з більшою періодичністю Пост.-7 До ліквідації організації
б) річні й з більшою періодичністю Пост.-7 До ліквідації організації
в) піврічні 5 р.-1 5 р.-2
г) квартальні 3 р.-3 3 р.-4
ґ) місячні 1 р.-5 1 р.-6
303. Статистичні звіти й таблиці з допоміжних видів діяльності організації; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них 5 р. 5 р.  
304. Висновки за звітами:     -1 За відсутності річних - пост.
-2 За відсутності річних - 10 р.
а) річними Пост. 10 р.
б) квартальними 3 р.-1 3 р.-2
305. Документи (таблиці, розрахунки, довідки) про складення зведених звітів організації 3 р. 3 р.  
306. Альбоми форм державних статистичних спостережень 3 р. -  
307. Бланки форм статистичної звітності (систематизований комплект):      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
308. Замовлення на бланки обліку та звітності 1 р. 1 р.  
309. Листування про організацію й удосконалення обліку та звітності 3 р. 3 р.  
310. Листування про складення, подання і перевірку статистичної звітності 3 р. 3 р.  
4.2. Бухгалтерський облік та звітність
311. Фінансова звітність з примітками до неї:     -1 За місцем складення, в інших організаціях - доки не мине потреба
-2 За відсутності річних - пост.
-3 За відсутності річних - до ліквідації організації
-4 За відсутності річних, квартальних - пост.
-5 За відсутності річних, квартальних - до ліквідації організації
-6 Див. примітки до статті 186
а) консолідовані річні Пост.-1 До ліквідації організації-1
б) річні Пост.-1 До ліквідації організації-1
в) квартальні 5 р.-2, 6 5 р.-3, 6
г) місячні 1 р.-4 1 р.-5
312. Передаточні, розділювальні, ліквідаційні баланси, додатки, пояснювальні записки до них Пост. До ліквідації організації  
313. Документи (протоколи, акти, висновки) про розгляд і затвердження звітів і балансів:     -1 За відсутності річних - пост.
-2 За відсутності річних - 10 р.
а) річних Пост. 10 р.
б) квартальних 3 р.-1 3 р.-2
314. Аналітичні документи (таблиці, доповіді, доповідні записки тощо) до річних звітів і балансів Пост. 10 р.  
315. Звіти про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням 5 р. 5 р.  
316. Оперативні звіти про витрачання валюти на закордонні відрядження 3 р. 3 р.  
317. Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки):     -1 Після завершення виплати допомоги і пенсій
-2 Після передання права власності на акції за умови завершення перевірки (ревізії)
а) працівників, аспірантів, студентів 75 р. 75 р.
б) одержувачів пенсій і державної допомоги 5 р.-1 5 р.-1
в) акціонерів 5 р.-2 5 р.-2
318. Відомості на виплату грошей 5 р.-1 5 р.-1 -1 За відсутності розрахунково-платіжних відомостей (особових рахунків) - 75 р.
319. Довіреності (у тому числі анульовані) на одержання грошових сум і товарно-матеріальних цінностей; на одержання заробітної плати та інших виплат 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
320. Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки, списки працівників) про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
321. Документи (заяви, рішення, довідки, листи) про оплату відпусток у зв'язку з навчанням, одержання пільг з податків тощо 5 р. 5 р.  
322. Звіти (відомості) про нарахування та перерахування страхових внесків на державне та недержавне соціальне страхування (пенсійне, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю тощо):     -1 За відсутності річних - пост.
-2 За відсутності річних - до ліквідації організації
-3 За відсутності річних, піврічних - пост.
-4 За відсутності річних, піврічних - до ліквідації організації
-5 За відсутності річних, піврічних, квартальних - пост.
-6 За відсутності річних, піврічних, квартальних - до ліквідації організації
а) зведені річні й з більшою періодичністю Пост. До ліквідації організації
б) річні й з більшою періодичністю Пост. До ліквідації організації
в) піврічні 5 р.-1 5 р.-2
г) квартальні 3 р.-3 3 р.-4
ґ) місячні 1 р.-5 1 р.-6
323. Розрахункові відомості сплати внесків до різних фондів 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
324. Документи (акти, відомості, листи) про взаєморозрахунки між організаціями 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
325. Протоколи взаємозаліків 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
326. Акти-довідки про погашення податків (заборгованості) векселями 5 р.-1, 2 5 р.-1, 2 -1 Після погашення податків (заборгованості)
-2 Див. примітки до статті 186
327. Погашені казначейські векселі 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
328. Документи (заяви, розпорядження, довідки-графіки, акти) про сплату, розмін, приймання-передавання векселів 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
329. Виконавчі листи Доки не мине потреба-1 Доки не мине потреба-1 -1 Не менше 5 років
330. Договори, угоди (аудиторські, господарські, операційні тощо) 5 р.-1, 2 5 р.-1, 2 -1 Після закінчення строку дії договору, угоди
-2 Див. примітки до статті 186
331. Договори-зобов'язання за товари, одержані в кредит, листи з оформлення договорів-зобов'язань 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186"
332. Договори про повну матеріальну відповідальність 5 р.-1, 2 5 р.-1, 2 -1 Після звільнення матеріально відповідальної особи
-2 Див. примітки до статті 186
333. Майнові довіреності, поручительства третьої особи 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
334. Документи (акти, процентовки, довідки, рахунки) про приймання виконаних робіт 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
335. Документи (картки, відомості, повідомлення тощо) з організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу 5 р.-1 5 р.-1 -1 З дати, що визначається відповідно до статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
336. Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо) 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
337. Регістри рахунків до оплати 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
338. Податкові накладні 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
339. Гарантійні листи 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
340. Зразки підписів (матеріально відповідальних осіб) Доки не мине потреба Доки не мине потреба  
341. Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності, контрольно-ревізійної роботи, у тому числі перевірок каси, правильності стягнення податків тощо 5 р. 5 р.  
342. Документи (довідки, акти, зобов'язання, листи) щодо розтрат, недостач, розкрадань 5 р. ЕПК 5 р.  
343. Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва Пост. До ліквідації організації  
344. Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних запасів, незавершеного виробництва 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
345. Документи (протоколи інвентаризаційних комісій, акти інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості) про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, матеріальних цінностей тощо 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
346. Документи (програми, інструкції, довідки, листи) про організацію і впровадження автоматизованих систем обліку та звітності 5 р. ЕПК 5 р.  
347. Листування про затвердження й уточнення фінансової звітності 3 р. 3 р.  
348. Листування про виплату заробітної плати 3 р. 3 р.  
349. Листування про фінансово-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, приймання, здавання, списання матеріальних цінностей тощо) 3 р. 3 р.  
350. Листування про строки подання фінансової звітності 1 р. 1 р.  
351. Облікові регістри (головна книга, журнали, меморіальні ордери, оборотні відомості, інвентарні картки, розроблювальні таблиці тощо) 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
352. Книги, журнали, картки обліку:     -1 Після закінчення строку дії останнього договору, угоди
-2 Див. примітки до статті 186
а) цінних паперів Пост. До ліквідації організації
б) договорів, угод кредитних, поруки, застави, гарантії, переводу боргу 5 р.-1, 2 5 р.-1, 2
в) договорів аудиторських, господарських, операційних тощо 5 р.-1, 2 5 р.-1, 2
г) касових документів (рахунків, касових ордерів, довіреностей, платіжних документів, накладних тощо) 5 р.-2 5 р.-2
ґ) погашених векселів 5 р.-2 5 р.-2
д) виконавчих листів 5 р. 5 р.
353. Журнали використання електронних контрольно-касових апаратів, контрольні стрічки електронних контрольно-касових апаратів 5 р.-1 5 р.-1 -1 Див. примітки до статті 186
5. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
5.1. Набір і використання трудових ресурсів
354. Розрахунки потреби в робочій силі та виявлення джерел її покриття 10 р. 5 р.  
355. Документи (огляди, звіти, довідки) про стан трудових ресурсів, плинність робочої сили і потребу в ній, розміщення продуктивних сил Пост. 10 р.  
356. Документи (довідки, звіти, відомості) про облік наявності, руху, комплектування, використання трудових ресурсів 5 р. 5 р.  
357. Відомості з обліку наявності й руху робочої сили 3 р. 3 р.  
358. Направлення громадян на працевлаштування 1 р. 1 р.  
359. Документи (звіти, довідки, листи) про проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби 5 р. 5 р.  
360. Листування про комплектування та використання трудових ресурсів, плинність робочої сили, працевлаштування 3 р. 3 р.  
361. Листування про переведення працівників до інших організацій 3 р. 3 р.  
5.2. Ринок праці, працевлаштування та допомога безробітним
362. Документи (статистичні звіти, відомості, довідки) про стан ринку праці та зайнятість населення, працевлаштування, створення робочих місць Пост. 10 р.  
363. Документи (звіти, відомості, списки, довідки) про наявність вакантних посад, вивільнення працівників, прийняття працівників 5 р. 5 р.  
364. Документи (заяви, списки, договори, відомості, листи) про перенавчання, перепідготовку, профорієнтацію безробітних та незайнятого населення 5 р. ЕПК 5 р.  
365. Документи (пропозиції державних органів, квоти, розрахунки, звіти, обґрунтування) про потребу у залученні і використання іноземної робочої сили Пост. 10 р.  
366. Документи (заяви, обґрунтування, дозволи, довідки) про працевлаштування іноземних громадян 5 р. 5 р.  
367. Документи (акти, попередження, листи) з контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення 5 р. 5 р.  
368. Договори про надання фінансової допомоги на створення та збереження робочих місць, на компенсаційні виплати працівникам 5 р.-1 5 р.-1 -1 Після закінчення строку дії договору
369. Документи (акти, довідки, звіти, відомості) контролю за діяльністю комерційних організацій з питань профорієнтації, навчання та працевлаштування незайнятого населення 10 р. -  
370. Документи (договори, звіти, відомості) про переселення іноземних громадян, біженців і членів їх сімей та їх працевлаштування Пост. 10 р.  
371. Документи (звіти, таблиці, бюлетені, листи) з питань зовнішньої міграції населення Пост. -  
372. Документи (рішення, висновки, довідки, звіти) про організацію переселення та працевлаштування громадян із зони радіаційного забруднення Пост. 5 р.  
373. Документи (списки, довідки, відомості) про створення і підтримку фермерських господарств Пост. 10 р.  
374. Документи (програми, соціальні нормативи, розрахунки) з питань рівня життя та соціальних нормативів і гарантій населенню Пост. Доки не мине потреба  
375. Розрахунки витрат на надання соціальної допомоги по безробіттю Пост. 5 р.  
376. Документи (довідки, відомості) про реєстрацію безробітних, незайнятого населення та виплату допомоги по безробіттю 10 р. 10 р.  
377. Документи (довідки, огляди) про надання грошової допомоги по безробіттю 75 р. -  
378. Листування про працевлаштування безробітних, незайнятого населення, виплату соціальної допомоги 5 р. 5 р.  
379. Особові справи громадян, які шукають роботу, та безробітних 50 р. 50 р.  
380. Журнали обліку сімей переселенців та списки переселенців Пост. -  
381. Журнали обліку, реєстрації безробітних 75 р. 75 р.  
382. Картки персонального обліку безробітних та громадян, які шукають роботу 3 р.-1 3 р.-1 -1 Після працевлаштування
5.3. Організація праці, продуктивність праці, трудова дисципліна
383. Документи (плани, звіти, довідки, доповідні записки, розрахунки економічної ефективності, карти організації праці на робочому місці, типові описи, робочі схеми трудових процесів, коефіцієнти спеціалізації) про вдосконалення процесів праці, підвищення її продуктивності, впровадження наукової організації праці, усунення втрат робочого часу Пост. 10 р.  
384. Документи (нормативи чисельності, типові структури апарату, аналітичні таблиці, розрахунки, доповіді, довідки) про вдосконалення структури апарату управління Пост. 10 р.  
385. Документи (форми підрахунку рівня механізації, переліки технічних засобів, технічні вимоги, розрахунки, методики розрахунків, комплексні проекти механізації й автоматизації праці) про механізацію праці й управління 10 р. 5 р.  
386. Завдання з впровадження наукової організації праці 3 р. 3 р.  
387. Галузеві переліки професій:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
388. Проекти галузевих переліків професій 3 р.-1 3 р.-1 -1 Після затвердження
389. Документи (галузеві рекомендації, психофізіологічні норми, професіограми) про діагностику профпридатності:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
390. Документи (огляди, довідки, доповідні записки) про організацію праці на підприємствах при суміщенні професій Пост. 10 р.  
391. Графіки виробничих процесів і робочого часу (змінність, безперервне виробництво тощо) 3 р.-1 3 р.-1 -1 Після заміни новими
392. Документи (розрахунки, рекомендації, обґрунтування, висновки) про аналіз і прогнозування продуктивності праці 5 р. ЕПК 5 р.  
393. Документи (доповідні записки, пропозиції, відомості) про причини відставання продуктивності праці від рівня механізації виробництва й зміни кваліфікаційного складу робітників Пост. 10 р.  
394. Типові колективні договори:      
а) за місцем складення Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
395. Колективні договори, угоди (генеральна, галузеві та регіональні), зміни та доповнення до них:      
а) за місцем складення Пост. До ліквідації організації
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
396. Документи (протоколи, акти, звіти, доповідні записки, довідки) про перевірку виконання колективних договорів, угод Пост. 10 р.  
397. Правила внутрішнього трудового розпорядку 1 р.-1 1 р.-1 -1 Після заміни новими
398. Документи (доповідні записки, акти, листи) про порушення правил внутрішнього трудового розпорядку 1 р. 1 р.  
399. Документи (звернення, відомості, довідки, переліки розбіжностей) про страйки Пост. 10 р.  
400. Документи (заяви, доповідні записки, довідки, протоколи, рекомендації) про розв'язання трудових конфліктів 5 р. ЕПК 5 р.  
401. Документи (звіти, довідки, висновки, доповідні записки) про переведення працівників на скорочений робочий день або неповний робочий тиждень 5 р. ЕПК-1 5 р.-1 -1 У разі важких, шкідливих, небезпечних умов праці - 75 р.
402. Документи (звіти, відомості, доповідні записки, баланс робочого часу, листи) про облік робочого часу 3 р. 3 р.  
403. Документи (характеристики, відомості, повідомлення, акти, доповідні записки, довідки, листи) про трудову дисципліну 3 р. 3 р.  
404. Листування про складення колективних угод та договорів, хід, підсумки їх виконання 5 р. 5 р.  
405. Листування про використання резервів виробництва, підвищення продуктивності праці 3 р. 3 р.  
406. Реєстраційні журнали колективних договорів і угод 5 р.-1 5 р.-1 -1 Після закінчення журналу
407. Журнали, листки обліку робітників, які суміщують професії 3 р. 3 р.  
408. Табелі обліку використання робочого часу 1 р. 1 р.  
5.4. Технічне нормування, тарифікація, заробітна плата
409. Типові нормативи з праці:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
410. Норми виробітку та розцінки:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
411. Тимчасові норми виробітку та розцінки 3 р.-1 3 р.-1 -1 Після заміни новими
412. Документи (розрахунки, таблиці, довідки, доповідні записки, пропозиції) про перегляд і застосування норм виробітку, розцінок, тарифних сіток і ставок, вдосконалення різних форм оплати праці 5 р. ЕПК 5 р.  
413. Тарифно-кваліфікаційні довідники, сітки, ставки:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
414. Документи (огляди, довідки, розрахунки, пропозиції) з аналізу праці та розроблення кваліфікаційних характеристик на провідні професії галузей промисловості Пост. -  
415. Тарифікаційні відомості (списки) 25 р.-1 25 р. -1 Для творчих професій - пост.
416. Завдання на зниження трудомісткості робіт та звіти про їх виконання 5 р. 5 р.  
417. Документи (довідки, доповідні записки, акти) про контроль за дотриманням правил нормування праці, витрачання фонду заробітної плати, законодавства про працю 5 р. ЕПК 5 р.  
418. Документи (плани, фотографії робочого дня, листи, довідки, звіти, карти, розрахункові таблиці) про проведення хронометражних робіт 3 р. 3 р.  
419. Документи (доповідні записки, довідки, проекти, пропозиції, звіти) про стан і вдосконалення діючих систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання та контролю за їх застосуванням 10 р. 3 р.  
420. Документи (таблиці, аналізи, відомості) про темпи зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати 5 р. 5 р.  
421. Документи (розрахунки, довідки, відомості, листи) про віднесення організації та її виробничих підрозділів до груп з оплати праці 5 р. 5 р.  
422. Списки робітничих професій за розрядами і системами оплати праці 3 р. 3 р.  
423. Розрахунки, відомості про створення системи акордної оплати праці 5 р. 5 р.  
424. Положення про преміювання:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. До заміни новими
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
425. Документи (розрахунки, довідки, списки, листи) про встановлення і застосування систем преміювання 3 р. 3 р.  
426. Дозволи профспілкових організацій на виконання надурочних робіт 1 р. 1 р.  
427. Листування про впорядкування та встановлення розмірів заробітної плати, нарахування премій; використання фондів матеріального заохочення 5 р. ЕПК 5 р.  
428. Листування про застосування різних форм оплати праці, встановлення посадових окладів, застосування тарифних сіток, регулювання та витрачання фонду заробітної плати 3 р. 3 р.  
429. Листування про складення, доповнення, зміну технічних норм, тарифно-кваліфікаційних довідників, сіток, ставок 3 р. 3 р.  
430. Листування про стан технічного нормування 3 р. 3 р.  
431. Листування про розроблення технічних норм 1 р. 1 р.  
5.5. Охорона праці
432. Комплексні плани вдосконалення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів Пост. 10 р.  
433. Плани заходів (угод) з поліпшення умов праці та документи (акти, довідки, відомості) про їх виконання 5 р. ЕПК 5 р.  
434. Акти, довідки перевірки дотримання організацією санітарного законодавства 5 р. ЕПК 5 р.  
435. Протоколи про порушення санітарних норм та постанови про накладення штрафу за порушення санітарного законодавства організацією, посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби 5 р. ЕПК 5 р.  
436. Протоколи атестації з техніки безпеки 5 р. 5 р.  
437. Акти, приписи з техніки безпеки; документи (довідки, доповідні записки, звіти) про їх виконання 5 р. ЕПК 5 р.  
438. Документи (переліки посад і професій, програми, списки, звіти, листи) про проходження працівниками стажування з техніки безпеки 3 р. 3 р.  
439. Протоколи обстеження повітряного середовища в цехах 3 р. 3 р.  
440. Поліси страхування цивільної відповідальності небезпечних виробничих об'єктів Пост. До ліквідації організації  
441. Договори про загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання 5 р.-1, 2 5 р.-1, 2 -1 Після закінчення строку дії договору
-2 У разі настання страхового випадку - 75 р.
442. Документи (умови, програми, протоколи, рекомендації) оглядів-конкурсів з охорони праці і техніки безпеки 3 р. 3 р.  
443. Переліки посад і професій на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, які мають право на додаткову відпустку і доплату за роботу зі шкідливими умовами праці:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
444. Списки працюючих на виробництві із шкідливими умовами праці 75 р. 75 р.  
445. Табелі, наряди працівників, задіяних на роботах із шкідливими умовами праці 75 р. 75 р.  
446. Документи (протоколи, довідки, висновки) про шкідливі умови праці, травматизм, професійні захворювання 75 р. ЕПК 75 р.  
447. Документи (доповідні записки, довідки, доповіді, відомості) про стан професійної шкідливості виробництва та професійних захворювань 10 р. ЕПК 10 р.  
448. Переліки важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок та неповнолітніх:      
а) за місцем розроблення Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
449. Документи (доповідні записки, довідки, доповіді, звіти, акти) про умови праці жінок та неповнолітніх на виробництві 5 р. ЕПК 5 р.  
450. Документи (протоколи, рішення, переліки стандартів і норм, переліки та плани робочих місць, висновки, акти, карти умов праці тощо) з питань атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці 75 р. ЕПК 75 р.  
451. Акти обстеження умов праці працівників 5 р. 5 р.  
452. Норми запасів обладнання та матеріалів на випадок аварій, надзвичайних ситуацій:      
а) за місцем розроблення Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
453. Документи (акти, висновки, протоколи, аварійні картки) про розслідування причин аварій та нещасних випадків на виробництві 45 р. ЕПК-1 45 р.-2 -1 Пов'язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами - пост.
-2 Пов'язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами - 75 р.
454. Аналітичні огляди аварійності на підприємствах Пост. -  
455. Документи (звіти, довідки, списки) про травматизм на виробництві 10 р. 10 р.  
456. Відомості про аварії та нещасні випадки 5 р.-1 5 р.-2 -1 З людськими жертвами - пост.
-2 З людськими жертвами - до ліквідації організації
457. Повідомлення медпунктів про потерпілих внаслідок нещасних випадків 3 р. 3 р.  
458. Акти розслідування професійних захворювань та отруєнь 45 р. ЕПК 45 р.  
459. Норми спеціального одягу і взуття та інших засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
460. Проекти змін і доповнень до єдиних норм спеціального одягу і взуття та інших засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування 3 р. 3 р.  
461. Документи (акти, доповідні записки, висновки, листи) про розроблення норм спеціального одягу і взуття та інших засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування 3 р. 3 р.  
462. Документи (приписи, акти, висновки, доповідні записки, листи) про забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням 3 р. 3 р.  
463. Замовлення на спеціальний одяг, взуття, лікувально-профілактичне харчування 1 р. 1 р.  
464. Списки (відомості), картки обліку на видачу спеціального одягу, взуття, лікувально-профілактичного харчування 1 р. 1 р.  
465. Листування про розроблення та хід виконання комплексних планів поліпшення умов і охорони праці, санітарно-оздоровчих заходів 3 р. 3 р.  
466. Листування про стан і заходи з поліпшення умов праці, техніки безпеки 5 р. 5 р.  
467. Листування про освоєння і стан засобів техніки безпеки 5 р. ЕПК 5 р.  
468. Листування про застосування праці жінок та неповнолітніх на виробництві 3 р. 3 р.  
469. Листування про попереджувальні заходи на випадок стихійного лиха, надзвичайної ситуації 3 р. 3 р.  
470. Листування про аварії та нещасні випадки 3 р. 3 р.  
471. Листування про професійні захворювання, виробничий травматизм, заходи щодо їх усунення 3 р. 3 р.  
472. Листування про скорочення робочого дня і надання додаткових відпусток у зв'язку зі шкідливими умовами праці 3 р. 3 р.  
473. Листування про проведення профілактичних і профгігієнічних заходів 3 р. 3 р.  
474. Листування про оплату святкових днів, днів відпочинку та надурочної роботи 1 р. 1 р.  
475. Листування про стан вентиляційного господарства на виробництві 1 р. 1 р.  
476. Журнали реєстрації аварій Пост. 10 р.  
477. Журнали реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків 45 р.-1 45 р.-1 -1 Після закінчення журналу
478. Журнали обліку професійних захворювань (отруєнь) 45 р.-1 45 р.-1 -1 Після закінчення журналу
479. Книги реєстрації попереджень про небезпечність робіт на окремих ділянках організації 10 р. 10 р.  
480. Журнали обліку профілактичних робіт з техніки безпеки 10 р. 10 р.  
481. Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 10 р.-1 10 р.-1 -1 Після закінчення журналу
482. Журнали реєстрації інструктажів (первинного, повторного, позапланового, цільового) з питань охорони праці 10 р.-1 10 р.-1 -1 Після закінчення журналу
483. Журнали проведення атестації з техніки безпеки 5 р. 5 р.  
484. Журнали обліку виконання постанов (приписів) про штрафи 3 р. 3 р.  
485. Журнали реєстрації адміністративних стягнень за порушення санітарних норм і правил 3 р. 3 р.  
486. Лабораторні журнали з контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних нормативів у підрозділах (цехах) підприємств 3 р.-1 3 р.-1 -1 Після закінчення журналу
487. Лабораторні журнали з контролю за станом сировини, агрегатів, посуду 3 р. 3 р.  
488. Щоденні аналізи проб повітряного середовища в цехах та журнали перевірок технічного стану апаратури 1 р. 1 р.  
6. РОБОТА З КАДРАМИ
6.1. Приймання, розподіл, переміщення та облік кадрів
489. Документи (доповіді, огляди, звіти, довідки) про стан та перевірку роботи з кадрами Пост. 5 р.  
490. Документи (заявки, відомості, листи) про потребу організації у робітничих кадрах, інженерно-технічних працівниках, службовцях, молодих спеціалістах 3 р. 3 р.  
491. Документи (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки, довідки, обхідні листки) до наказів з кадрових питань (особового складу), що не увійшли до складу особових справ 3 р. 3 р.  
492. Трудові договори (контракти, угоди), що замінюють накази з кадрових питань (особового складу) 75 р. ЕПК 75 р.  
493. Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, декларації держслужбовців, характеристики, листки з обліку кадрів)-1:     -1 Довідки з місця проживання, медичні довідки та інші документи другорядного значення - 3 р. після звільнення
-2 Після звільнення
а) керівників організацій; відомих політичних діячів; членів творчих спілок; осіб, які мають найвищі ступені відзнаки, почесні звання Пост. 75 р.-2
б) осіб, які мають наукові ступені й вчені звання 75 р.-2 ЕПК 75 р.-2
в) службовців, професіоналів, фахівців, наукових працівників, які не мають наукових ступенів і вчених звань, штатних та виборних працівників громадських організацій 75 р.-2 75 р.-2
494. Особові справи аспірантів, студентів, учнів (заяви, автобіографії, анкети, характеристики, копії наказів про зарахування, закінчення, переведення, відрахування, оголошення подяк і стягнень, навчальні особові картки учнів, студентів, копії дипломів, атестатів, свідоцтв, довідки про надання академічної відпустки), які закінчили навчальні заклади або були відраховані зі старших курсів:     -1 Після звільнення
-2 Відрахованих з 2 - 3 курсів - 15 р.
-3 Якщо навчанню на денному відділенні передувала трудова діяльність або служба в армії - 75 р.
-4 Відрахованих з 1-го курсу - 5 р.
-5 Після закінчення або вибуття
а) аспірантів, студентів, учнів професійно-технічних училищ 75 р.-1, 2, 3, 4 75 р.-1, 2, 3, 4
б) учнів загальноосвітніх шкіл 3 р.-5 3 р.-5
495. Особові справи (картки обліку, приймання, переміщення та звільнення) осіб, які працюють за сумісництвом 75 р.-1, 2 75 р.-1, 2 -1 Після звільнення
-2 Документи (анкети, копії дипломів, заяви, дозволи), що є підставою для наказів з кадрових питань (особового складу), - 3 р.
496. Особові справи (заяви, автобіографії, анкети, довідки з місця проживання і місця роботи, медичні довідки й інші документи) осіб, які вступали, але не були прийняті до навчальних закладів 1 р.-1, 2 1 р.-1, 2 -1 Після вилучення особистих документів
-2 Незатребувані документи - 50 р.
497. Виїзні справи (анкети, характеристики, автобіографії, довідки, копії особистих документів, копії наказів про відрядження) спеціалістів, відряджених за кордон:     -1 Після повернення з відрядження
а) тих, що виїхали за кордон 10 р.-1 -
б) тих, що не виїхали за кордон 5 р. -
498. Характеристики працівників, які не мають особових справ Доки не мине потреба Доки не мине потреба  
499. Особові картки працівників (у тому числі тимчасових та працюючих за сумісництвом) 75 р.-1 75 р.-1 -1 Після звільнення
500. Документи (листки з обліку кадрів, анкети, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу 1 р. 1 р.  
501. Протоколи засідань комісій з встановлення трудового стажу для виплати надбавок за вислугу років та документи (подання, довідки, анкети) до них; стажові книги 10 р.-1 10 р.-1 -1 За відсутності наказів про встановлення надбавок - 75 р.
502. Документи (протоколи, подання, анкети, акти) про встановлення персональних окладів, надбавок, доплат 10 р.-1 10 р.-1 -1 За відсутності наказів про встановлення та зміну окладів - 75 р.
503. Списки (штатно-обліковий склад) працівників організації 75 р. 75 р.  
504. Переліки посад керівних працівників міністерств, інших організацій:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях Доки не мине потреба Доки не мине потреба
505. Протоколи засідань конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посаду 75 р. ЕПК 75 р.  
506. Документи (витяги з протоколів, списки праць, звіти, відгуки) конкурсних комісій із заміщення вакантних посад, обрання на посади 75 р.-1, 2 75 р.-1, 2 -1 Зберігаються у складі особових справ
-2 Осіб, що не пройшли за конкурсом, - 3 р.
507. Довідки про наявність вакантних посад 1 р. 1 р.  
508. Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки) До запитання, не затребувані - не менше 50 р. До запитання, не затребувані - не менше 50 р.  
509. Студентські та учнівські квитки, залікові книжки тих, які закінчили навчальні заклади 5 р.-1 5 р.-1 -1 Після закінчення навчального закладу
510. Копії довідок, виданих випускникам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, про право самостійного розподілу 3 р. 3 р.  
511. Документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок і вкладок до них 3 р. 3 р.  
512. Документи (плани, звіти, копії наказів, листи) про стажування 5 р. 5 р.  
513. Посвідчення, повідомлення до них про прибуття на роботу молодих спеціалістів 3 р. 3 р.  
514. Посвідчення про відрядження 5 р.-1 5 р.-1 -1 Щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій - 75 р.
515. Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання щорічних, творчих, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати 1 р. 1 р.  
516. Заяви про надання додаткових відпусток у зв'язку з навчанням 1 р.-1 1 р.-1 -1 Після закінчення навчального закладу
517. Копії довідок, виданих працівникам про стаж і місце роботи, заробітну плату тощо 3 р. 3 р.  
518. Листування про проходження державної служби 5 р. ЕПК 5 р.  
519. Листування з питань підтвердження трудового стажу працівників 5 р. ЕПК 5 р.  
520. Листування про приймання, розподіл, переміщення, облік кадрів 5 р. ЕПК 5 р.  
521. Листування про встановлення та виплату персональних окладів, надбавок 3 р. 3 р.  
522. Листування про резерв кадрів на висування за посадою, про заміщення вакантних посад і про оформлення оголошень про конкурси на ці посади 3 р. 3 р.  
523. Листування про оформлення відряджень:     -1 Після повернення із-за кордону
а) за кордон 5 р.-1 5 р.-1
б) в межах України 3 р. 3 р.
524. Листування з навчальними закладами про умови оплати за навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах і виплату коштів молодим спеціалістам 3 р. 3 р.  
525. Списки, картотеки, картки обліку:     -1 Після закінчення аспірантури
-2 За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ - 75 р.
-3 За відсутності особових рахунків - 75 р.
-4 Після звільнення
а) керівних працівників Пост. 75 р.
б) інженерно-технічних працівників організації з вищою і середньою спеціальною освітою 75 р. 75 р.
в) наукових працівників 75 р. 75 р.
г) ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни, партизанського та підпільного руху; учасників бойових дій на території інших держав Пост. 75 р.
ґ) аспірантів 5 р.-1 -
д) тимчасових працівників 75 р. 75 р.
е) кандидатів на висування за посадою (резерв) 5 р. 5 р.
є) учнів, студентів навчальних закладів 10 р.-2 10 р.-2
ж) тих, що вступають до навчальних закладів 1 р. 1 р.
з) тих, що екзаменуються, та учнів, які склали перевідні іспити 3 р. 3 р.
и) персонального розподілу аспірантів 5 р. -
і) персонального розподілу випускників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів 5 р. 5 р.
ї) тих, що захистили дисертації й отримали наукові ступені й вчені звання 75 р. 75 р.
й) тих, що пройшли атестацію 5 р. 5 р.
к) тих, що одержують персональні оклади 10 р.-3 10 р.-3
л) військовозобов'язаних 3 р.-4 3 р.-4