• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки

Міністерство економіки України | Наказ, Критерії від 17.02.2023 № 952
Реквізити
 • Видавник: Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ, Критерії
 • Дата: 17.02.2023
 • Номер: 952
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство економіки України
 • Тип: Наказ, Критерії
 • Дата: 17.02.2023
 • Номер: 952
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.02.2023 м. Київ № 952
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 березня 2023 р. за № 396/39452
Про затвердження Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства економіки України  від 14 червня 2023 року № 5496 )
Відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Юлія СВИРИДЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
17 лютого 2023 року № 952
Критерії
визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки
1. Підприємства, установи, організації визначаються такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки, якщо вони відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
1) здійснення підтримки та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету Міністрів України (відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні") або Мінекономіки;
2) здійснення відповідно до законів реалізації державної політики, за формування якої відповідає Мінекономіки;
3) отримання фінансової державної підтримки у вигляді грантів згідно з Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", Порядком реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 736, Порядком надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 738, Порядком надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 739, у 2022 - 2023 роках;
4) виконання робіт та надання послуг для Мінекономіки на підставі договорів (угод, меморандумів, контрактів), укладених на строк не менше шести місяців;
5) перебування у сфері управління Мінекономіки та виконання державних замовлень;
6) середня заробітна плата працівників підприємства, установи, організації, що здійснює діяльність у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, складає:
не нижче середньої заробітної плати по країні помноженої на коефіцієнт 1,5 - для підприємств, установ, організацій, які мають середню кількість застрахованих осіб - працівників не менше 50 осіб;
не нижче середньої заробітної плати по країні помноженої на коефіцієнт 3 - для підприємств, установ, організацій незалежно від кількості застрахованих осіб - працівників;
( підпункт 6 пункту 1 у редакції наказу  Міністерства економіки України від 14.06.2023 р. № 5496 )
7) провадження діяльності на території трьох і більше областей України, у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки, що підтверджується документами на право власності або оренду нерухомого майна, а також витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за місцезнаходженням філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;
( підпункт 7 пункту 1 у редакції наказу  Міністерства економіки України від 14.06.2023 р. № 5496 )
8) провадження виду виробництва або надання послуг, яке забезпечує потреби інших підприємств, установ, організацій в матеріально-технічних ресурсах, сировині і матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг, у сфері, формування та/або реалізацію політику якої забезпечує Мінекономіки;
9) здійснення протимінної діяльності (надання послуг та/або виконання робіт з гуманітарного розмінування території України).
( пункт 1 доповнено підпунктом 9 згідно з наказом  Міністерства економіки України від 14.06.2023 р. № 5496 )
 

Директор департаменту
економіки безпеки і оборони

Сергій СМЕТАНКО