Про реалізацію експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій

Кабінет Міністрів України Постанова, Форма типового документа, Інформація, Порядок від 24.06.2022 №736
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Форма типового документа, Інформація, Порядок

Дата 24.06.2022

Номер 736

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 червня 2022 р. № 736
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо реалізації до 1 липня 2024 р. експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій (далі - експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій, що додається.
3. Міністерству фінансів забезпечити внесення змін до статуту Фонду розвитку інновацій для забезпечення реалізації експериментального проекту.
4. Міністерству економіки:
забезпечити внесення змін до статуту акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій України" для забезпечення реалізації експериментального проекту;
забезпечити поповнення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій на суму 400000 тис. гривень для забезпечення реалізації експериментального проекту;
оприлюднити після завершення реалізації експериментального проекту інформацію про його реалізацію на своєму офіційному веб-сайті;
оприлюднювати щокварталу інформацію про кількість відібраних стартапів та кількість створених у них робочих місць та/або залучених гігспеціалістів;
подати протягом одного місяця після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 736
ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій
1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій (далі - експериментальний проект), умови, критерії, механізм та порядок використання коштів, передбачених у загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою "Реалізація експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій".
2. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
Одержувачем бюджетних коштів є АТ "Національний фонд інвестицій України" (далі - Фонд інвестицій).
3. Експериментальний проект реалізується Мінекономіки разом з:
Фондом розвитку інновацій (далі - Фонд інновацій), який надає фінансову підтримку стартапам у формі грантів;
Фондом інвестицій, який надає фінансову підтримку стартапам у формі конвертованої позики.
Експериментальний проект передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору стартапів на ранніх етапах для отримання фінансової підтримки, визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору і надання їм фінансової підтримки, а також здійснення контролю за використанням коштів фінансової підтримки.
4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
веб-портал Фонду інновацій - спеціально розроблений веб-сайт Фонду інновацій для розміщення заявок, проведення їх експертної оцінки, комунікації та обміну документами стартапів з Фондом інновацій, у тому числі звітами, підтвердження витрат, укладення договорів на отримання гранту, а також для взаємодії з інвесторами та Фондом інвестицій;
грант - безповоротна фінансова підтримка, яка надається у безготівковому вигляді стартапам з дотриманням умов, визначених договором на отримання гранту;
експерт - затверджений наглядовою радою Фонду інновацій фахівець, який має бездоганну репутацію, значний досвід у роботі з інноваційними технологічними рішеннями та/або стартапами;
заявка - електронна форма, що заповнюється уповноваженою особою стартапу на веб-порталі Фонду інновацій, а також документи, які додаються до такої форми, з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, з метою участі в експериментальному проекті;
інвестор - юридична особа, яка провадить на власний ризик інвестиційну діяльність шляхом придбання корпоративних прав/цінних паперів (акцій) стартапів чи інших інструментів інвестування, результатом яких є набуття корпоративних прав/цінних паперів (акцій) стартапів;
стартап - резидент Дія Сіті та/або суб’єкт господарювання у розумінні положень Фонду інновацій;
мінімально життєздатний продукт (MVP) - рання версія продукту, яка вирішує щонайменше одне завдання потенційного клієнта/споживача;
конвертована позика - поворотна фінансова підтримка під заставу корпоративних прав, яка надається у безготівковому вигляді суб’єктам господарювання для створення або розвитку стартапів з дотриманням визначених умов, що контролюється протягом двох років, та повертається на рахунок Фонду інвестицій у розмірі частки, на яку набуті корпоративні права, відповідно до договору позики з альтернативними зобов’язаннями;
процедура "знай свого клієнта" (KYC) - процедура, яка допомагає перевіряти/ідентифікувати інвестора та стартап з метою попередження правопорушень.
Для цілей цього Порядку під створенням робочих місць розуміється створення нових робочих місць у розумінні Закону України "Про зайнятість населення" та/або укладення контрактів з гіг-спеціалістами у розумінні Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".
5. Надання фінансової підтримки здійснюється на договірних засадах, передбачає проведення конкурсного відбору за визначеними критеріями відповідно до положень Фонду інновацій.
Фінансова підтримка надається для покриття таких напрямів витрат, як:
заробітна плата найманих працівників та/або винагорода гіг-спеціаліста з урахуванням єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
сплата всіх податків та зборів;
оплата консультаційних послуг;
витрати на обладнання та/або устаткування для виробничих цілей, та/або науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D);
вартість просування продукту, маркетингу, підписок.
Стартапи оцінюються експертами за бальною шкалою відповідно до положень Фонду інновацій.
Обов’язковими умовами отримання фінансової підтримки є:
відповідність суб’єкта господарювання кваліфікаційним вимогам, передбаченим положеннями Фонду інновацій;
створення робочих місць (наймані працівники та/або залучення гіг-спеціалістів) не менше кількості, визначеної у договорі про отримання гранту/договорі позики з альтернативними зобов’язаннями, у період дії відповідного договору;
орієнтація на зовнішній ринок;
набуття статусу резидента Дія Сіті (для стартапів, які отримують від 3,5 до 8 млн. гривень конвертованої позики).
6. Фонд інновацій розміщує інформацію про проведення конкурсного відбору стартапів та умови його проведення на своєму офіційному веб-сайті.
Прийняття заявок на участь у конкурсному відборі здійснюється на постійній основі до 1 червня 2024 року.
7. Участь в отриманні фінансової підтримки можуть брати:
стартапи, що зареєстровані на веб-порталі Фонду інновацій та отримали більше 10 балів за результатами оцінювання експертами згідно з положеннями Фонду інновацій (група 1);
будь-які інші стартапи на ранніх етапах, які подадуть свої заявки згідно з цим Порядком та пройдуть відбір згідно з положеннями Фонду інновацій (група 2).
Стартапи групи 1 оновлюють та підписують заявку на веб-порталі Фонду інновацій, після чого вона розглядається наглядовою радою Фонду інновацій. Розгляд та оцінювання заявок стартапів групи 1 експертами Фонду інновацій не проводиться.
Стартапи групи 2 заповнюють заявку та підписують її. Такі заявки розглядаються та оцінюються за встановленою процедурою згідно з положеннями Фонду інновацій.
Отримувачами гранту можуть бути громадяни України, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, та юридичні особи, засновниками яких є тільки фізичні особи - громадяни України, які одночасно відповідають таким умовам:
станом на дату подання заявки фактично не розміщені та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) або на територіях, що включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;
не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;
не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких відповідно до Закону України "Про санкції" застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію указом Президента України;
не мають заборгованості перед бюджетом;
щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.
8. Для отримання гранту стартап подає до Фонду інновацій заявку згідно з положеннями Фонду інновацій.
Наглядова рада Фонду інновацій більшістю голосів приймає рішення про фінансування стартапів згідно з положеннями Фонду інновацій.
У разі прийняття рішення про фінансування стартапів Фонд інновацій підписує договір про отримання гранту згідно з положеннями Фонду інновацій.
Обов’язковими умовами договору на отримання гранту є:
сплата протягом двох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі не менше 50 відсотків отриманого гранту;
використання коштів виключно за напрямами, визначеними в пункті 5 цього Порядку;
створення робочих місць та/або залучення гіг-спеціалістів у період дії договору на отримання гранту у кількості не менше:
- трьох - для стартапів на етапі підтвердження концепту (proof-of-concept);
- п’яти - для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP);
- десяти - для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP), які вже отримують виручку від реалізації товарів та/або надання послуг.
У разі невиконання умови договору на отримання гранту, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту, стартап зобов’язаний повернути різницю між 50 відсотками суми отриманого гранту та фактично сплаченими податками, зборами (обов’язковими платежами), єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Стартап здійснює повернення вказаної різниці Фонду інновацій не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому закінчується дворічний строк реалізації стартапу. Фонд інновацій повертає протягом п’яти робочих днів зазначені кошти до державного бюджету в установленому порядку. Не повернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.
У договорі на отримання гранту передбачаються положення про допустимість витрачання коштів стартапу на розвиток продукту членами команди стартапу, які є працівниками стартапу та/або залученими гіг-спеціалістами.
Договір на отримання гранту підписується з використанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, та укладається згідно з положеннями Фонду інновацій.
9. Бюджетні кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу Фонду інновацій для надання фінансової підтримки стартапам у формі грантів.
Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки платіжним дорученням із реєстраційного рахунка Мінекономіки, відкритого у Казначействі, на рахунок за субрахунком 3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства", відкритий Фондом інновацій за його місцезнаходженням в органах Казначейства.
10. Фонд інновацій може надавати такі гранти для стартапів:
грант для стартапів на етапі підтвердження концепту (proof-of-concept) - у сумі до 750 тис. гривень;
грант для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP) - у сумі до 1500 тис. гривень;
грант для стартапів на етапі мінімально життєздатного продукту (MVP), які вже отримують виручку від реалізації товарів та/або надання послуг, - у сумі до 3500 тис. гривень (у разі, коли стартап залучив фінансування на ранньому етапі розвитку стартапу в обмін на частку у статутному капіталі стартапу не менше 750 тис. гривень).
11. Фонд інновацій починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому почали виплачувати гранти, подає щомісяця до 20 числа Мінекономіки інформацію про кількість відібраних стартапів та кількість створених у них робочих місць та/або залучених гіг-спеціалістів за формою згідно з додатком.
12. Фінансування стартапу у формі конвертованої позики у сумі від 3500 до 8000 тис. гривень здійснюється Фондом інвестицій.
Участь в отриманні фінансування можуть брати:
стартапи групи 1:
- будь-які стартапи, що набули статусу резидента Дія Сіті, які залучають інвестиції у розмірі від 3500 до 8000 тис. гривень та пройдуть процедуру "знай свого клієнта" (KYC);
- інвестори, які інвестують у стартапи у розмірі від 3500 до 8000 тис. гривень та пройдуть процедуру "знай свого клієнта" (KYC);
стартапи групи 2:
- стартапи, які отримали інвестицію у розмірі від 3500 до 8000 тис. гривень починаючи з 1 січня 2022 р., пройдуть процедуру "знай свого клієнта" (KYC) Фонду інновацій та набули (вважаються такими, що набули) статусу резидента Дія Сіті;
- інвестори, які проінвестували з 1 січня 2022 р. у стартапи у розмірі від 3500 до 8000 тис. гривень та пройдуть процедуру "знай свого клієнта" (KYC).
13. Для отримання фінансування у формі конвертованої позики стартапом інвестор чи стартап подає в електронній формі до Фонду інновацій такі документи:
договір, який підтверджує інвестицію;
реквізити відкритого окремого банківського рахунка, призначеного лише для цілей отримання конвертованої позики.
Інвестор чи стартап подає заявку про здійснення/отримання фінансової підтримки у розмірі від 3500 до 8000 тис. гривень, заповнивши відповідну форму на веб-порталі Фонду інновацій.
Фонд інновацій проводить процедуру "знай свого клієнта" (KYC) стартапу та інвестора. У разі коли відповідні юридичні особи не мають зв’язків з країною-агресором, та за умови низького ризику виведення коштів чи зловживань з оцінкою наглядова рада Фонду інновацій розглядає заявку та рекомендує Фонду інвестицій здійснити фінансування у формі конвертованої позики у розмірі та частці, що аналогічна частці інвестора.
Фонд інвестицій інвестує у стартап через інструмент конвертованої позики.
Допускається здійснення інвестування інвестором у суб’єкт господарювання у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", а Фонд інвестицій - у резидента Дія Сіті, або навпаки.
14. Фонд інвестицій на підставі рекомендацій наглядової ради Фонду інновацій та інформації про реквізити відкритого окремого банківського рахунка, призначеного лише для цілей отримання конвертованої позики, розглядає та приймає відповідне рішення щодо його фінансування у формі конвертованої позики, яке оформляється наказом Фонду інвестицій.
Інформацію про відкритий рахунок Фонд інвестицій надсилає до Мінекономіки перед прийняттям рішення щодо фінансування.
Мінекономіки на підставі наданого наказу Фонду інвестицій та укладеного договору позики з альтернативними зобов’язаннями спрямовує бюджетні асигнування Фонду інвестицій для перерахування стартапам.
Фонд інвестицій в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує їх на окремий банківський рахунок стартапа, призначений лише для цілей виконання умов договору позики з альтернативними зобов’язаннями.
Кошти перераховуються стартапу на відповідний рахунок (у статутний капітал).
Обов’язковими умовами договору позики з альтернативними зобов’язаннями є:
використання коштів виключно за напрямами, визначеними в пункті 5 цього Порядку;
створення робочих місць та/або залучення гіг-спеціалістів у період дії договору позики з альтернативними зобов’язаннями з урахуванням вимог Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".
У разі невиконання умов договору позики з альтернативними зобов’язаннями стартап здійснює повернення всієї суми фінансування у формі конвертованої позики Фонду інвестицій не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому закінчується дворічний строк реалізації стартапу. Фонд інвестицій протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету в установленому порядку. Не повернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.
За умови здійснення зазначеного фінансування залежно від обсягу вкладених інвестицій Фонд інвестицій набуває права співвласника стартапу у розмірі частки у статутному капіталі.
15. Фонд інвестицій починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому почалося здійснюватися фінансування, подає щомісяця до 20 числа Мінекономіки інформацію про кількість відібраних стартапів та кількість створених у них робочих місць та/або залучених гіг-спеціалістів за формою згідно з додатком.
16. Фонд інновацій та Фонд інвестицій несе відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів згідно із законом.
17. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
18. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
19. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про кількість відібраних стартапів та кількість створених у них робочих місць за __________ 20 ___ р.
Порядковий номер Найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ Назва стартапу Стадія стартапу Сума отриманого фінансування Кількість працевлаштованих найманих працівників та/або залучених гіг-спеціалістів
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 червня 2022 р. № 736
Київ
Про реалізацію експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо реалізації до 1 липня 2024 р. експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій (далі - експериментальний проект).
2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій, що додається.
3. Міністерству фінансів забезпечити внесення змін до статуту Фонду розвитку інновацій для забезпечення реалізації експериментального проекту.
4. Міністерству економіки:
забезпечити внесення змін до статуту акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій України" для забезпечення реалізації експериментального проекту;
забезпечити поповнення статутного капіталу Фонду розвитку інновацій на суму 400000 тис. гривень для забезпечення реалізації експериментального проекту;
оприлюднити після завершення реалізації експериментального проекту інформацію про його реалізацію на своєму офіційному веб-сайті;
оприлюднювати щокварталу інформацію про кількість відібраних стартапів та кількість створених у них робочих місць та/або залучених гігспеціалістів;
подати протягом одного місяця після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації, а також пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 736
ПОРЯДОК

30 днiв передплати безкоштовно!