Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Форма типового документа від 21.01.2004 №22

Національний банк України Постанова, Форма типового документа, Інструкція від 21.01.2004 №22
Остання редакція від 30.04.2020. Внесення змін (постанова від 24.04.2020 N 56 /v0056500-20/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Форма типового документа, Інструкція

Дата 21.01.2004

Номер 22

Статус Діє

Редакції
30.04.2020 внесення змін (постанова від 24.04.2020 N 56 /v0056500-20/) 13.01.2020 внесення змін (постанова від 06.11.2019 N 127 /v0127500-19/) 10.12.2019 внесення змін (постанова від 29.11.2019 N 142 /v0142500-19/) 27.06.2019 внесення змін (постанова від 25.06.2019 N 83 /v0083500-19/) 31.01.2019 внесення змін (постанова від 28.01.2019 N 23 /v0023500-19/) 20.04.2018 внесення змін (постанова від 11.04.2018 N 38 /v0038500-18/) 21.12.2017 внесення змін (постанова від 18.12.2017 N 133 /v0133500-17/) 31.10.2017 внесення змін (постанова від 25.10.2017 N 106 /v0106500-17/) 03.08.2017 внесення змін (постанова від 27.07.2017 N 71 /v0071500-17/) 16.02.2017 внесення змін (постанова від 09.02.2017 N 8 /v0008500-17/) 17.04.2015 внесення змін (постанова від 09.04.2015 N 221 /v0221500-15/) 08.02.2013 внесення змін (постанова від 28.12.2012 N 590 /z0168-13/) 21.06.2012 внесення змін (постанова від 30.03.2012 N 122 /z0614-12/) 15.08.2011 внесення змін (постанова від 18.05.2011 N 154 /z0935-11/) 03.07.2009 внесення змін (постанова від 15.05.2009 N 296 /z0496-09/) 04.12.2006 внесення змін (постанова від 18.10.2006 N 407 /z1218-06/) 16.05.2005 внесення змін (постанова від 15.04.2005 N 132 /z0469-05/) 21.01.2004 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
Інкасове доручення (розпорядження) відкликається лише в повній сумі.
У листі про відкликання інкасового доручення (розпорядження) стягувач зазначає найменування платника та номер його рахунку, найменування банку платника, номер, дату і суму, зазначені в документі, що відкликається. Цей лист засвідчується підписами відповідальних осіб стягувача та відбитком його печатки.
( Абзац третій пункту 11.13 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
11.14. Стягувач самостійно доставляє в банк платника лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження). Банк платника приймає до виконання лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження), оформлений відповідно до вимог пункту 11.13 цієї глави.
Банк платника, отримавши листа про відкликання інкасового доручення (розпорядження), не списує кошти з рахунку платника і повертає/надсилає інкасове доручення (розпорядження) безпосередньо стягувачу.
11.15. Банк платника не має права на списання коштів з рахунку платника за інкасовим дорученням (розпорядженням) після отримання листа про його відкликання.
( Інструкцію доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 122 від 30.03.2012 )
Глава 12. Списання банком коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
1. Банк списує кошти, на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді, суду в кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, у порядку, визначеному главами 5 та 10 цієї Інструкції, з урахуванням обумовлених у главі 12 цієї Інструкції особливостей.
2. Списання коштів, на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді, суду в кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, ініціює Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), яке виконує функцію управління такими коштами відповідно до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
3. Національне агентство для списання коштів, оформляє не менше ніж у трьох примірниках платіжну вимогу за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення розрахункових документів, що викладені в додатку 9 до цієї Інструкції.
У реквізиті "Призначення платежу" платіжної вимоги Національне агентство зазначає дату видачі та номер (якщо він присвоєний) ухвали слідчого судді, суду. Національне агентство подає до банку платіжну вимогу разом із копіями звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
Національне агентство надсилає платіжну вимогу банку платника через обслуговуючий банк або доставляє її самостійно (через представника Національного агентства, рекомендованим або цінним листом тощо).
4. Банк платника в платіжній вимозі не перевіряє заповнення реквізитів, визначених в абзаці третьому пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції.
5. У разі відмови виконати платіжну вимогу, оформлену Національним агентством, банк повертає її згідно з пунктом 2.18 глави 2 цієї Інструкції.
( Інструкцію доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 8 від 09.02.2017 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 1
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 1.1 2 глави 1)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про невиконання розрахункового документа
( Див. текст ) ( Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 2
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 1.13 глави 1)
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР
( Див. текст ) ( Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 3
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 1.13 глави 1)
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
( Див. текст ) ( Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Директор Департаменту
платіжних систем

В.М. Кравець
Додаток 4
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 1.13 глави 1)
ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ
( Див. текст ) ( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 5
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 1.13 глави 1)
ПЛАТІЖНА ВИМОГА
( Див. текст ) ( Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 6
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 1.13 глави 1)
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК
( Див. текст ) ( Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 7
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 1.13 глави 1)
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК
( Див. текст ) ( Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 8
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 1.13 глави 1)
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
( Див. текст ) ( Додаток 8 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 9
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 2.1 глави 2)
УКАЗІВКИ
щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів

з/п

поля
Назва реквізиту Вимоги щодо заповнення реквізиту
1 2 3 4
1 1 Назва документа Зазначається назва розрахункового документа (реєстру), наведеного в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі - Інструкція)
2 2 Код розрахункового документа Зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98
, затвердженим наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 року № 1024 (зі змінами).
Код має відповідати назві розрахункового документа, вимоги щодо заповнення якого зазначені в колонці 4 рядка 1
3 3 Номер документа (№) Зазначається номер розрахункового документа (реєстру), що може включати як цифри, так і букви
4 4 Дата складання Зазначається дата складання розрахункового документа (реєстру): число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком розрахункових чеків) або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР
5 5 Дата валютування Зазначається дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача.
Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит "Дата валютування" розміщується в полі "Допоміжні реквізити"
6 6 Сума словами Зазначаються з великої букви сума розрахункового документа (реєстру) та слово "гривень" ("гривня", "гривні" або "грн"), копійки - цифрами та слово "копійка" ("копійки", "копійок" або "коп."). Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням обов'язковим є написання слів "Нуль гривень".
Якщо сума платежу виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 копійок" або "00 коп."
7 7 Сума Зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі "00".
Сума цифрами відповідає сумі словами
8 8 Код платника Зазначається ідентифікаційний код платника за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами (далі - ідентифікаційний код). Якщо ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев'ять нулів. Для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова". Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити". Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставиться дев'ять нулів
9 9 Платник Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування платника, яке міститься в:
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);
Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб);
документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку (далі - реєстраційний документ).
Зазначається прізвище, ім’я, по батькові платника, що відповідає прізвищу, імені, по батькові платника, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів).
У разі повернення платежів із бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації
10 10 Рахунок платника Зазначається номер рахунку платника в банку. Якщо платником є орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, (фінансова установа), який здійснює платіж за дорученням свого клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи)
11 11 Банк платника Зазначається найменування банку (філії) платника. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії)
12 13 Банк отримувача Зазначається найменування банку (філії) отримувача. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії)
13 15 Отримувач Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі.
Зазначається прізвище, ім'я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів).
Під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації
14 16 Код отримувача Зазначається ідентифікаційний код отримувача за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами. Якщо платник знає, що ідентифікаційний код юридичній особі не присвоєний, то ставиться дев’ять нулів.
Для фізичних осіб зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова".
Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України в реквізиті ставиться десять нулів, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", а інформація щодо серії та номера паспорта розміщується в полі "Допоміжні реквізити".
Якщо платник не знає реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії та номера паспорта фізичної особи, то ставиться п’ять дев’яток. Ця вимога поширюється лише на отримувача - фізичну особу.
Якщо згідно із законодавством України ідентифікаційний код нерезиденту не присвоюється, то ставляться дев’ять нулів
15 17 Рахунок отримувача Зазначається номер рахунку отримувача в банку. Якщо отримувач - орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансова установа), на рахунок якого в банку зараховуються кошти на користь його клієнта, то зазначається номер рахунку цього органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (фінансової установи)
16 18 Код країни нерезидента Якщо платник є нерезидентом, то проставляється символ "П" і тризначний код країни платника. Якщо отримувач є нерезидентом, то проставляються символ "О" і тризначний код країни отримувача.
Якщо платник і отримувач є нерезидентами одночасно, то проставляються символ "П" і тризначний код країни платника, далі символ "О" і тризначний код країни отримувача. Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України цей реквізит розміщується в полі "Допоміжні реквізити"
17 19 Призначення платежу Цей реквізит у платіжних дорученнях, меморіальних ордерах та платіжних вимогах-дорученнях заповнюється з урахуванням вимог, установлених главою 3 Інструкції.
Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на примусове списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 5 Інструкції.
Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах у разі договірного списання коштів заповнюється з урахуванням вимог глави 6 Інструкції.
Реквізит "Призначення платежу" в інкасових дорученнях (розпорядженнях) заповнюється з урахуванням вимог глави 11 Інструкції.
Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, заповнюється з урахуванням вимог глави 12 Інструкції.
У розрахункових документах на сплату (стягнення) платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету
18 20 Додатковий реквізит Заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань безготівкових розрахунків
19 40 М. П. Використання печатки платником не є обов'язковим
20 41 Підписи платника Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб (відповідальної особи), які(яка) уповноважені (уповноважена) розпоряджатися рахунком.
Під час здійснення операцій за рахунками клієнтів - фізичних осіб (фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) використовується зразок підпису власника рахунку/довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку/довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку
21 42 Підпис банку Ставляться підписи відповідального виконавця банку, який оформив меморіальний ордер, та працівника, на якого покладено функції контролера. У разі перерахування коштів на рахунки клієнтів-отримувачів (фізичних та юридичних осіб), які відкриті в інших банках, розрахунковий документ засвідчується підписами керівника (його заступника) і головного бухгалтера (його заступника) банку або підписами уповноважених осіб згідно з внутрішніми документами банку та відповідального виконавця банку
22 43 М. П. отримувача Використання печатки отримувачем не є обов'язковим
23 44 Підписи отримувачів Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб отримувача, які вповноважені розпоряджатися рахунком
24 45 Строк дії чека Строк дії чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом
25 50 Дата надходження Зазначаються число, місяць та рік отримання банком платника розрахункового документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словом і рік - цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку
26 51 Дата виконання Зазначаються число, місяць та рік списання коштів з рахунку платника цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку
27 60 Дата надходження в банк стягувача/отримувача Зазначається дата прийняття та перевірки банком стягувача платіжної вимоги, яка підлягає надсиланню в банк платника (банком чи безпосередньо стягувачем), або дата прийняття банком отримувача розрахункового документа (реєстру) для надсилання в банк платника, які засвідчуються підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку
28 61 Рахунок стягувача/отримувача Зазначається номер рахунку стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів) в обслуговуючому банку
29 62 Стягувач/отримувач Зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі
30 63 Банк стягувача/отримувача Зазначається найменування банку (філії, відділення), що обслуговує стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави), у який стягувач/отримувач подав платіжну вимогу. У разі складання розрахункового документа з використанням комп'ютерної техніки допускається скорочення найменування за умови, що в скороченому вигляді цей реквізит міститиме інформацію, достатню для однозначної ідентифікації банку (філії, відділення)
31 64 М. П. стягувача/отримувача Ставиться відбиток печатки стягувача/отримувача (у разі списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави).
Використання печатки отримувачем не є обов'язковим (у разі договірного списання коштів)
32 65 Підписи стягувача/отримувача Ставлять підписи відповідальні особи стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави)
33 66 Код стягувача/отримувача Зазначається ідентифікаційний код стягувача/отримувача (у разі договірного списання коштів/списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами
34 70 Дата перевірки органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів Зазначається дата перевірки відповідним органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом, що засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів
35 71 Рахунок отримувача Зазначається номер бюджетного рахунку, відкритого в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
36 72 Отримувач Зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім'я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації
в разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
37 73 Банк отримувача Зазначається найменування органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на балансі якого відкрито рахунок отримувача коштів, у разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження), оформленого контролюючим органом
38 74 Код отримувача Зазначається код органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів [у разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)], за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
39 76 Стягувач Зазначається найменування контролюючого органу в разі стягнення коштів із платника податків/суб'єкта господарювання як надходження до бюджету на підставі інкасового доручення (розпорядження). Додатково може зазначатися місцезнаходження контролюючого органу.
Під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України реквізит "Стягувач" розміщується в полі "Допоміжні реквізити"
40 77 М. П. стягувача Ставиться відбиток печатки контролюючого органу в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)
41 78 Підписи стягувача Ставлять підписи відповідальні особи контролюючого органу в разі стягнення коштів на підставі інкасового доручення (розпорядження)
( Додаток 9 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 10
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 2.35 глави 2)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилковий переказ
( Див. текст ) ( Додаток 10 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 11
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 5.6 глави 5)
РЕЄСТР ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ
( Див. текст ) ( Додаток 11 редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 12
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 7.2 глави 7)
РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА
( Див. текст ) ( Додаток 12 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
Додаток 13
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
06.11.2019 № 127
)
(пункт 7.16 глави 7)
РЕЄСТР РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ
( Див. текст ) ( Додаток 13 в редакції Постанови Національного банку № 127 від 06.11.2019 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.01.2004 № 22
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2004 р.
за № 377/8976
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті у відповідність до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 29.03.2001 № 135 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за № 368/5559;
постанову Правління Національного банку України від 01.08.2001 № 318 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.09.2001 за № 818/6009;
пункт 1.13 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2001 № 495 "Про приведення у відповідність до законодавства про судочинство нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.12.2001 за № 1022/6213;
постанову Правління Національного банку України від 10.05.2002 № 173 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.05.2002 за № 448/6736;

30 днiв передплати безкоштовно!