• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Міністерство фінансів України  | Наказ від 21.12.2016 № 1125
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.12.2016
 • Номер: 1125
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.12.2016
 • Номер: 1125
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
21.12.2016 № 1125
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2017 р.
за № 43/29911
ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість
1. У розділі II:
в абзаці сьомому пункту 2.2 слово ", телефони" виключити;
в абзаці десятому пункту 2.4 слова "витягів та" виключити.
2. У пункті 3.5 розділу ІІІ:
в абзаці третьому підпункту 1 слова "до реєстраційної картки" та "з реєстраційної картки на" замінити відповідно словами "до заяви про державну реєстрацію" та "з Єдиного державного реєстру про";
друге речення підпункту 4 виключити.
3. Друге речення в абзаці першому пункту 4.2 розділу IV викласти в такій редакції: "Другий аркуш реєстраційної заяви платником ПДВ не заповнюється та не подається до контролюючого органу.".
4. У додатках до Положення:
1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;
2) примітку "*" додатка 7 викласти в такій редакції:
"* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.".
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк
Додаток 1
до Положення про реєстрацію
платників податку на додану вартість
(пункт 3.5)
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку на додану вартість