Довідник N 110/2 інших податкових пільг станом на 31.08.2022

Державна податкова служба України Довідник від 31.08.2022 №110/2
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Довідник

Дата 31.08.2022

Номер 110/2

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ:
В. о. заступника Голови
Державної податкової
служби України
_____________ Євгеній СОКУР
31 серпня 2022 року
ДОВІДНИК № 110/2
інших податкових пільг станом на 31.08.2022
Код пільги Зміст пільги Назва документа Номер документа Дата прийняття документа Початок дії пільги Кінець дії пільги Ознака цільового призначення Коментар
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Звільнення від сплати податку учасників Угод
11020025 Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", стаття 18
;
334/94-ВР 28.12.94 02.18.97 null 0 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020085 Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим розділом.
Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.
Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах: податок на капітал/майно та приріст капіталу; поштові податки; податки на реалізацію (продаж); інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.
Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.
Податковий кодекс України, підпункт 141.4.9
пункт 141.4 статті 141 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 01.04.2015 null 0 null
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31
розділу I;
71-VIII 28.12.2014
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні";
1797-VIII 21.12.2016
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"
466-IX 16.01.2020
11020182 Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації, у зв'язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів. Указ Президента України
"Про затвердження Угоди про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ)";
202/94 04.05.94 16.07.94 null 0 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020186 Якщо конкретні форми наукового і технологічного співробітництва передбачають пряму чи непряму фінансову допомогу Європейського Співтовариства, через організації, засновані за участю Європейського Співтовариства, учасникам Української Сторони, то на будь-які такі гранти, фінансову чи іншу допомогу, що надається Європейським Співтовариством учасникам Української Сторони для підтримки їхньої наукової та технологічної діяльності, розповсюджуються податкові та митні пільги.
Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів.
Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво";
368-IV 25.12.2002 11.02.2003 null 0 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I;
2755-VI 02.12.2010
11020189 З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків, мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України. Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво";
1194-IV 18.09.2003 17.09.2003 null 0 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020190 Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту. Закон України
"Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької";
1606-IV 17.03.2004 17.03.2004 null 0 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020191 З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов'язкових платежів, включаючи митні збори. Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво";
1335-IV 25.11.2003 19.11.2004 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020206 У випадку, коли ЛСА надає Уряду країни обладнання, механізми та матеріали, які ввозяться в Україну, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від мит та інших обов'язкових платежів.
У випадку, коли ЛСА надає обладнання, механізми та матеріали, які придбаються в Україні, Уряд України звільняє таке обладнання, механізми та матеріали від податків, у тому числі від податку на додану вартість та інших обов'язкових платежів.
Закон України
"Про ратифікацію Угоди між України та Урядом Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу";
1969-IV 01.07.2004 01.07.2004 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020214 Українська сторона звільняє Виконавчий органи (іноземний державний орган, іноземне державне або приватне підприємство, будь-яку державну або приватну організацію) від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов'язаних із заробітною платою, що виплачуються їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво" ( підпункт "b"
пункту 3 статті 2 Угоди);
948-V 18.04.2007 03.07.2007 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020215 Установи, консалтингові компанії, неурядові організації чи інші юридичні особи, які найняті або фінансуються Шведською стороною для виконання завдань в Україні в рамках технічного та фінансового співробітництва між Шведською та Українською сторонами, які не є резидентами України, звільняються від сплати податків та подібних зборів із прибутку компаній, товарообігу чи на будь-яких аналогічних підставах, а також з заробітної плати й винагород, що виплачені Шведською стороною за їхні послуги в рамках проекту/програми технічного і фінансового співробітництва. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеція про загальні умови технічного та фінансового співробітництва" ( пункт 5
, стаття 7 Угоди);
320-VI 04.06.2008 18.07.2008 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020216 За умови дотримання положень попереднього розділу всі платежі підрядникам за контрактами надання Технічної допомоги звільняються від будь-яких податків або будь-яких інших зборів чи обов'язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, такою мірою, якою ці платежі фінансуються за рахунок грантових коштів. Закон України
"Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні" ( розділ 8.02
, стаття 8 Договору);
319-IV 04.06.2008 17.07.2008 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020217 Вартість послуг, що надаються в рамках Технічної допомоги, та вартість усіх Грантових коштів звільняються від податку на прибуток підприємств, що стягується Україною або на території України, та не становитимуть, чи вважатимуться такими, що становлять, оподатковувану вигоду або оподатковуваний дохід організації, яка може одержати прямі або непрямі вигоди від такої Технічної допомоги або Грантових коштів. Закон України
"Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність постійного представництва ЄБРР в Україні" (розділ 8.03, стаття 8 Договору);
319-IV 04.06.2008 17.07.2008 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020225 Відсотки та всі інші платежі, які належать Північній Екологічній Фінансовій Корпорації (НЕФКО) й виникають унаслідок проектів і фінансової діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи НЕФКО, пов'язані з такою фінансовою діяльністю й проектами, звільняються від оподаткування. Закон України "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією" (стаття 3 Рамкової угоди); 2533-VI 21.09.2010 18.11.2010 null 0 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
, стаття 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020292 Товари, обладнання, техніка, інше майно та послуги, що надаватимуться та використовуватимуться в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо узгоджений Сторонами, незалежно чи вони імпортуватимуться, експортуватимуться, купуватимуться чи іншим чином використовуватимуться в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, додаткових оплат, мит, ввізного мита, мита на експорт та іншого подібного оподаткування в Україні. Закон України
"Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1" ( пункт 5.1
статті 5 Імплементаційної угоди);
4338-VI 13.01.2012 09.02.2012 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020311 Проекти, що фінансуються НАТО, в тому числі їхні активи, доходи та інше майно (яким володіє реципієнт або інша особа від імені реципієнта) звільняються зокрема, від податку на прибуток підприємств; разом з тим, ні НАТО, ні реципієнт не будуть претендувати на звільнення зокрема, від оподаткування податком на прибуток підприємств вартості комунальних послуг. Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус представництва НАТО в Україні" ( стаття 25
Угоди);
989-VIII 04.02.2016 12.03.2016 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020312 Реципієнтам дозволяється укладати прямі контракти на придбання товарів, послуг і будівництва з будь-якого джерела всередині і за межами України щодо проекту, що фінансується НАТО. Такі контракти, товари, послуги і будівництво не підлягають зокрема, оподаткуванню податком на прибуток підприємств в Україні. Товари, послуги і будівництво, набуті відповідно до цього положення, не повинні відчужуватися шляхом їх продажу або дарування в Україні, за виключенням умов, затверджених Урядом України. Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус представництва НАТО в Україні" ( стаття 26
Угоди);
989-VIII 04.02.2016 12.03.2016 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020313 Кредитна Установа для Відбудови (далі - KfW) звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв'язку з укладенням і виконанням кредитної угоди, зазначеної у пункті 1 статті 2. Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")" (пункт 1 статті 3 Угоди)
943-VIII 27.01.2016 03.03.2016 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020314 Товари та операції з ними, роботи та послуги, що мають фінансуватися за рахунок коштів, зазначених у пункті 4 статті 1, звільняються від обкладання митом, митними зборами та усіма іншими податками та зборами, що застосовуються в Україні. Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")" ( пункт 2
статті 3 Угоди)
943-VIII 27.01.2016 03.03.2016 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020315 Кредитна Установа для Відбудови (далі - KfW) звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв'язку з укладенням і виконанням Кредитних та Фінансових угод, зазначених у пункті 1
статті 2.
Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" (пункт 1 статті 3 Угоди
)
976-VIII 03.02.2016 16.03.2016 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020316 Товари та операції з ними, роботи та послуги, що фінансуються за рахунок грантових коштів, зазначених у пункті 1 статті 1, не обкладаються митом, митними зборами та будь-якими іншими податками та зборами, що застосовуються на території України. Це стосується також операцій, здійснюваних через місцеві розпорядчі фонди, які можуть бути створені для цілей проекту. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" (пункт 2 статті 3 Угоди
)
976-VIII
03.02.2016 16.03.2016 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020317 Уряд України звільняє Японське агентство міжнародного співробітництва (далі - ЛСА) від усіх фіскальних зборів та податків, що стягуються в Україні з та/або у зв'язку з Кредитом і нарахованими відсотками. Закон України
"Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва" ( пункт 6
Угоди)
988-VIII 04.02.2016 04.03.2016 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
11020318 Платежі, які будуть здійснюватися безпосередньо або опосередковано Федеративною Республікою Німеччина на користь Палати для покриття витрат звільняються від прямих податків. Закон України
"Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати" ( пункт 2
статті 4 Угоди)
1027-VIII 16.03.2016 17.04.2016 null 1 null
Податковий кодекс України, пункт 3.2
статті 3 розділу I
2755-VI 02.12.2010
Інші пільги з податку на прибуток підприємств
11020301 Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування платника (крім великих платників податків) минулих податкових (звітних) років.
Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням пунктів 3
та 4-2
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.
Для цілей цього підпункту погашеними вважаються суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, для яких одночасно виконуються дві такі умови:
а) ці суми були включені до розрахунку об'єкта оподаткування майбутніх податкових (звітних) періодів;
б) за рахунок цих сум було зменшено позитивне значення об'єкта оподаткування (прибуток) відповідних податкових (звітних) років, обраховане відповідно до підпункту 134.1.1
пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу без урахування непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.
Податковий кодекс України, підпункт 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 01.01.2022 null 0 null
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень"
1914-IX 30.11.2021
11020302 Якщо за результатами звітного періоду отримано від'ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів, не врахованих у попередніх податкових (звітних) періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату. Податковий кодекс України, підпункт 141.2.4
пункту 141.2 статті 141 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 01.01.2015 null 0 null
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31
розділу I;
71-VIII 28.12.2014
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"
1797-VIII 21.12.2016
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"
466-IX 16.01.2020
11020303 Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Податковий кодекс України, підпункт 141.6.1
пункту 141.6 статті 141 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 01.01.2015 null 0 null
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31
розділу I
71-VIII 28.12.2014
11020304 Звільняються від оподаткування суми коштів у вигляді внесків, які надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків та осіб, які уклали договори страхування відповідно до Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення", а також осіб, які уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до зазначеного Закону.
Податковий кодекс України, підпункт 141.6.2
пункту 141.6 статті 141 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 01.01.2015 null 0 null
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", пункт 31
розділу I
71-VIII 28.12.2014
11020382 Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) або прибутку від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями (крім прибутку нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях) включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2
підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями), або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та/або реалізує державну бюджетну політику у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), що відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи віднесені до витрат Національного банку України, або за кредити (позики), що отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.
Податковий кодекс України, підпункт 141.4.10
пункт 141.4 статті 141 розділу I;
2755-VI 02.12.2010 27.05.2015 null 0 null
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов'язаннями";
482-VIII 22.02.2015
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"; 1797-VIII
21.12.2016
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери", пункт 2
статті 1 розділу I;
2146-VIII 07.09.2017
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві";
466-IX 16.01.2020
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу"
1016-IX 01.12.2020
11020383 Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму субсидій, отриманих платником податку - суб'єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України
"Про державну підтримку кінематографії в Україні", здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Податковий кодекс України, підпункт 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 01.01.2018 null 1 null
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні";
2176-VIII 07.11.2017
Податковий кодекс України, підпункт 140.4.7
пункту 140.4 статті 140 розділу III;
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"
466-IX 16.01.2020
11020384 Фінансовий результат до оподаткування зменшується платником - правонаступником на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування платника податку, що реорганізується шляхом:
приєднання, злиття, перетворення у періоді затвердження передавального акта;
поділу, виділу у періоді затвердження розподільчого балансу пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом.
При проведенні реорганізації від'ємне значення об'єкта оподаткування податкового (звітного) періоду, що обліковувалося у платника податку, що припиняється, на дату затвердження передавального акта або розподільчого балансу, зменшує фінансовий результат до оподаткування платника податку правонаступника в сумі, що не перевищує суму власного капіталу платника податку, що припиняється, станом на кінець попереднього податкового (звітного) року та за умови, що платник податку, що припиняється, та платник податку - правонаступник були пов'язаними особами більше ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання (злиття);
Податковий кодекс України, підпункт 140.4.5
пункт 141.4 статті 141 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 23.05.2020 null 0 null
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"
466-IX 16.01.2020
11020385 Не є доходами для цілей підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 Кодексу субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України
"Про державну підтримку кінематографії в Україні"
Податковий кодекс України, підпункт 141.4.1
пункту 141.4 статті 141 розділу III;
2755-VI 16.01.2020 13.08.2020 null 1 null
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео та кіновиробництва"
821-IX 21.07.2020
11020388 Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності" Податковий кодекс України, підпункт 140.4.8
пункту 140.4 статті 140 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 23.12.2020 null 0 null
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій"
962-IX 04.11.2020
11020398 Великі платники податків мають право зменшувати фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду (прибуток, збиток або нульове значення) не більше ніж на 50 відсотків непогашеної суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.
Сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, не погашена позитивним значенням об'єкта оподаткування податкового (звітного) року, зменшує фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток або нульове значення) майбутніх податкових (звітних) періодів у розмірі не більше 50 відсотків такої непогашеної суми до її повного погашення.
Якщо непогашена сума від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років становить не більше 10 відсотків позитивного значення об'єкта оподаткування податкового (звітного) періоду, обрахованого відповідно до підпункту 134.1.1
пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу без урахування непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, така сума від'ємного значення зменшує фінансовий результат до оподаткування цього податкового (звітного) періоду в повному обсязі.
Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням пунктів 3
та 4-2
підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.
Для цілей цього підпункту погашеними вважаються суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, для яких одночасно виконуються дві такі умови:
а) ці суми були включені до розрахунку об'єкта оподаткування майбутніх податкових (звітних) періодів;
б) за рахунок цих сум було зменшено позитивне значення об'єкта оподаткування (прибуток) відповідних податкових (звітних) років, обраховане відповідно до підпункту 134.1.1
пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу без урахування непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.
Податковий кодекс України, підпункт 140.4.4
пункту 140.4 статті 140 розділу III;
2755-VI 02.12.2010 01.01.2022 null 0 null
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень"
1914-IX 30.11.2021
11020400 Тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов'язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.
Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, визначається Кабінетом Міністрів України.
Податковий кодекс України, пункт 69.15
пункту 69 підрозділу 10 розділу XX;
2755-VI 02.12.2010 17.03.2022 Тимчасово, для податкових (звітних) періодів за 2022 та 2023 роки 0 null
Закон України
"Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану"
2120-IX 15.03.2022
ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ
18010504 Не сплачується земельний податок за земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень. Податковий кодекс України, підпункт 283.1.5
пункту 283.1 статті 283 розділу XIII
2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null
18010505 Не сплачується земельний податок за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку. Податковий кодекс України, підпункт 283.1.8
пункту 283.1 статті 283 розділу XIII;
2755-VI 02.12.2010 01.01.2015 null 0 null
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" 71-VIII
28.12.2014
18010507 Не сплачується земельний податок за земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур. Податковий кодекс України, підпункт 283.1.3
пункту 283.1 статті 283 розділу XIII
2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null
18010508 Не сплачується земельний податок за землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі.
Податковий кодекс України, підпункт 283.1.4
пункту 283.1 статті 283 розділу XIII
2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null
18010509 Не сплачується земельний податок за земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв. Податковий кодекс України, підпункт 283.1.6
пункту 283.1 статті 283 розділу XIII
2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null
18010531 Не сплачується земельний податок: за сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства. Податковий кодекс України, підпункт 283.1.1
пункту 283.1 статті 283 розділу XIII
2755-VI 02.12.2010 01.01.2011 null 0 null
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ:
В. о. заступника Голови
Державної податкової
служби України
_____________ Євгеній СОКУР
31 серпня 2022 року
ДОВІДНИК № 110/2
інших податкових пільг станом на 31.08.2022

30 днiв передплати безкоштовно!