Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво. Міжнародний документ від 09.11.2006 №

Кабінет Міністрів України Угода, Міжнародний документ від 09.11.2006
Остання редакція від 06.03.2007 подання на ратифікацію (постанова від 06.03.2007 N 375 /375-2007-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Угода, Міжнародний документ

Дата 09.11.2006

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Угода
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво
( Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 375 від 06.03.2007 )
Дата підписання: 09.11.2006
Дата ратифікації: 18.04.2007
Дата набрання чинності: 03.07.2007
ПРЕАМБУЛА
Кабінет Міністрів України (далі - Українська сторона) та Уряд Королівства Данія (далі - Датська сторона), бажаючи укріпити правові та інституційні рамки їх технічного та фінансового співробітництва, домовились про таке:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
1. Датська сторона надає Українській стороні фінансову допомогу, матеріальні ресурси, технічну допомогу та можливість для навчання. Українська сторона гарантує ефективне використання зазначеної допомоги.
2. Специфічні умови та процедури, зокрема фінансові та інші зобов'язання двох сторін, щодо окремих проектів, програм та іншої спільної діяльності відповідно до цієї Угоди (далі - Програми) визначаються в кожному випадку сторонами в спеціальній угоді, які укладатимуться шляхом обміну листами (далі - Спеціальні Угоди), з точним посиланням на цю Угоду.
3. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей між цією Угодою та Спеціальною Угодою переважну силу матиме остання.
4. Під час виконання цієї Угоди Міністерство економіки України уповноважене представляти Українську сторону та Міністерство закордонних справ Данії уповноважене представляти Датську сторону (далі - компетентні органи).
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ
1. Для цієї Угоди поняття "Виконавчі органи" означає будь-який іноземний державний орган й іноземне державне або приватне підприємство, а також будь-яку державну або приватну організацію, визначену за згодою обох сторін, та з якою Датською стороною укладено контракт для виконання Спеціальних Угод, як зазначено вище в пункті 2 статті 1.
2. Датська сторона, якщо інше не передбачено в Спеціальних Угодах, забезпечує платежі та витрати Виконавчих органів у відповідності до правил та норм компетентного органу Датської сторони, окрім витрат, що покриває Українська сторона, як обумовлено у наведеному нижче пункті 3.
3. Українська сторона забезпечує для іноземних Виконавчих органів наступні умови:
a) надає їм всі необхідні дозволи та будь-які інші формальності безкоштовно та без невмотивованої затримки для виконання Спеціальних Угод, як зазначено вище в пункті 2 статті 1;
b) звільняє їх від податку на доходи або будь-яких інших прямих податків чи платежів, пов'язаних із заробітною платою, що виплачується їм з датських фондів та джерел за їхні послуги в межах України в рамках цієї Угоди;
c) звільняє їх від обов'язку подавати на розгляд українським органам влади будь-які податкові або фінансові декларації, що вимагаються від приватних осіб або установ, пов'язаних із доходами, отриманим в рамках цієї Угоди;
d) не встановлює обмежень щодо обміну на національну чи іноземну валюти коштів, що надаються Україні Виконавчими Органами, для виконання діяльності в рамках цієї Угоди, та сприяє обміну та вивезенню таких коштів, а також відкриттю банківських рахунків;
e) звільняє їх від необхідності отримувати професійну реєстрацію та ліцензії.
ПЕРСОНАЛ
1. Технічна допомога, що надається за зверненнями Української сторони в рамках цієї Угоди, може бути у формі послуг експертами (короткострокового та довгострокового призначення), найнятими компетентним органом Датської сторони чи Виконавчим Органом, як зазначено вище в пункті 1 статті 2. Послуги зазначеними вище експертами (далі - Персонал) надаються придатними, кваліфікованими та досвідченими особами у прийнятні терміни.
2. Компетентний орган Української сторони для кожної Програми надає у кожному випадку компетентному органу Датської сторони повну назву посади та посадову інструкцію для Персоналу, що найнятий компетентним органом Датської сторони та крім іншого, у разі потреби, визначає обов'язки та послуги, які повинні виконуватися на посаді, а також необхідну та бажану кваліфікацію кандидата. В посадовій інструкції повинно бути чітко вказано, які робочі функції виконує Персонал.
3. Датський компетентний орган забезпечує компетентний орган Української сторони для кожної Програми інформацією, яка необхідна для оцінки кандидатів на посади, про які йдеться вище, таку як навчання та попередній професійний досвід.
4. Компетентний орган Української сторони для кожної Програми та компетентний орган Датської сторони спільно вирішують якою мірою Україна має призначити осіб для співпраці з Персоналом або інші заходи, які повинні бути розроблені для досягнення цілей.
5. Виконуючи свої обов'язки Персонал керується інструкціями українських органів влади чи інших установ, до яких вони призначені, та на нього поширюється чинне законодавство України, якщо спеціальних виключень не буде надано в цій Угоді чи в Спеціальній Угоді.
6. Українська сторона гарантує іноземному Персоналу та його подружжю й особам, що знаходяться на його утриманні, повний захист законом і, крім того, гарантує Персоналу та їх подружжю й особам, які знаходяться на його утриманні, надання привілеїв не менш сприятливих ніж ті, що надаються для Персоналу такої категорії, призначеного до України іншими країнами та міжнародними організаціями.
7. У випадку арешту чи затримання з будь-якої причини іноземного Персоналу, що надається Датською стороною, або його подружжя й осіб, що знаходяться на його утриманні, чи у випадку кримінального переслідування таких осіб, Посольство Королівства Данія інформується негайно й має право відвідати будь-яку затриману чи заарештовану особу. Такі особи мають право на адвоката, призначеного посольством чи самою особою у відповідності до законодавства України.
8. Українська сторона відповідає за безпеку іноземного Персоналу та його подружжя й осіб, що знаходяться на його утриманні. У випадку надзвичайної ситуації, що впливає на безпеку іноземних співвітчизників в Україні, Українська сторона сприяє при поверненні на батьківщину Персоналу та його подружжю й особам, що знаходяться на його утриманні, у відповідності з умовами не менш сприятливими ніж ті, що застосовуються для Персоналу призначеного до України іншими країнами та міжнародними організаціями, та для їх подружжя й осіб, що знаходяться на його утриманні.
9. У випадку виникнення ситуації чи обставин, як зазначено вище в пункті 8, Сторони консультуються одна з одною та діють в тісному співробітництві для зменшення будь-якого ризику та ушкодження для Персоналу та його подружжя й осіб, що знаходяться на його утриманні, чи пошкодження особистого майна або матеріалів, обладнання чи транспортних засобів, що використовуються для виконання Програми в рамках цієї Угоди.
10. Іноземний персонал у ході виконання вказівок Посольства Королівства Данія у випадку надзвичайної ситуації чи вживання інших запобіжних заходів, що вимагаються обставинами, не вважається порушником службового обов'язку за умовами контракту.
11. Українська сторона має право звернутись із запитом про відкликання будь-якого члена Персоналу, чия робота чи поведінка, вважається, незадовільною. Перед тим, як використати це право, Українська сторона консультується з компетентним органом Датської сторони.
12. Датська сторона має право відізвати будь-якого члена Персоналу в будь-який час. Перед тим, як використати це право, Датська сторона консультується з Українською стороною з цього приводу, а також стосовно розпоряджень для забезпечення швидкої заміни такого Персоналу, якщо Українська сторона звернулась із запитом, у разі, коли особливі обставини не вимагають, щоб особа була відізвана негайно.
13. Якщо домовлено між компетентними органами, посада чи функціональні обов'язки Персоналу може бути змінені на інші протягом періоду призначення.
14. Датська сторона покриває всі платежі, заробітну платню, та витрати Персоналу згідно із правилами та нормами компетентного органу Датської сторони, якщо вони не покриваються Українською стороною, що обумовлено зазначеним нижче пунктом 15.
15. Українська сторона, якщо іншого не домовлено, надає приміщення для Персоналу, транспорт, послуги секретаря та інші необхідні ресурси у відповідності до погоджених умов для Персоналу, призначених до України, іншими країнами та міжнародними організаціями. Українська сторона надає відпустку на підставі свята, хвороби, вагітності чи народження дитини згідно із відповідними трудовими договорами.
16. Українська сторона зобов'язується, що іноземний Персонал та його подружжя й особи, що знаходяться на його утриманні:
a) звільняються від військової повинності та будь-яких інших військових обов'язків;
b) мають право відкривати банківські рахунки; звільняються від будь-яких обмежень при обміні на національну чи іноземну валюти, що накладається на зовнішні кошти, які надходять в Україну; має право обмінювати та вивозити такі кошти, а також будь-який прибуток від ввозу чи продажу особистого майна й господарчих речей відповідно до положень пункту 17 та 18;
c) звільняються від вимог щодо отримання професійної реєстрації та ліцензії.
17. Українська сторона забезпечує звільнення іноземного Персоналу та його подружжя й осіб, що знаходяться на його утриманні, від:
a) податку на прибуток з громадян та від інших прямих податків чи платежів, включаючи виплати до національних соціальних фондів, із заробітку, що сплачується їм Датською стороною за їх послуги в Україні в рамках цієї Угоди;
b) обов'язку подавати на розгляд українським органам влади будь-які податкові чи фінансові декларації, що вимагаються від громадян України чи іноземців, які проживають в Україні з зазначеного вище заробітку;
c) всіх мит та зборів, податків та інших аналогічних платежів, що накладаються Україною на ввезення та вивезення нового чи уживаного особистого майна й господарчих речей для щоденного використання сім'єю, зокрема з автомобіля для їх особистого використання, що ввезений Персоналом та його подружжям та особами, що перебувають на його утриманні, чи придбаний з митних ліцензійних складів в Україні, протягом 6 місяців після його прибуття в Україну, при умові вивезення після закінчення виконання послуг чи при умові сплати мита та податків, які мали бути сплачені відповідно до національного законодавства при ввезенні такого автомобіля на митну територію України у разі, коли особа не має право на такі привілеї.
18. Якщо зазначений вище автомобіль пошкоджено так, що його не можна відремонтувати по прийнятній собівартості чи втрачений іншим чином не з вини іноземного Персоналу та його подружжя й осіб, що знаходяться на його утриманні, звільнення, зазначене в попередньому пункті, застосовується до ввозу чи придбання нового автомобіля протягом службового перебування іноземного Персоналу в рамках цієї Угоди.
19. Якщо іноземний Персонал або його подружжя та особи, що знаходяться на його утриманні, через крадіжку втратили одну чи більше господарську річ (телевізор, відеомагнітофон, радіо, CD-програвач, програвач, аудіокасета, комп'ютер тощо) та після подання відповідної заяви про вчинення злочину, чи в результаті пошкодження речі, яку не можна відремонтувати, Українська сторона дозволяє ввезти чи придбати нове обладнання, що заміняє вкрадене чи пошкоджене обладнання без часового обмеження.
20. Українська сторона надає без невмотивованої затримки безкоштовну багаторазову в'їзну та виїзну візу для іноземного персоналу, його подружжя, та осіб, що перебувають на його утриманні, а також дозвіл на проживання, дозвіл на працевлаштування та інші необхідні дозволи на весь час призначення.
21. Українська сторона сприяє в митному оформленні речей зазначених в пункті 17 c) та 18 Статті 3 та в Статті 5 у межах національного законодавства.
22. Українська сторона сприяє у видачі посвідчення водія національного зразка для іноземного Персоналу та його подружжя та осіб, що перебувають на його утриманні, які мають дійсне посвідчення з Данії чи іншої країни або дозволяє використовувати посвідчення водія міжнародного зразка та в подальшому полегшує реєстрацію транспортного засобу для особистого користування Персоналом, його подружжям та особами, що перебувають на його утриманні.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВІДШКОДУВАННЯ
1. Українська сторона відшкодовує Датській стороні та Персоналу будь-які втрати та зобов'язання, що виникають через діяння чи бездіяльність однієї або декількох зазначених вище осіб в рамках діяльності, дій чи операції, які складені чи здійснюються у відповідності до цієї Угоди, та у випадку смерті та нанесення ушкодження будь-якій третій стороні чи пошкодження будь-якої власності, тому що відповідальність за пошкодження не покривається страховкою повністю та відмовляється в будь-якому праві звернутися до суду чи процесуальної частини судового засідання за виключенням навмисного діяння або крайньої необережності однієї чи декількох осіб згаданих вище.
2. Якщо Українська сторона відшкодовує Датській стороні або одній чи декільком згаданих вище особам у випадку звернення до суду в зв'язку з відповідальністю за цивільне правопорушення у відповідності з пунктом 1 цієї статті, Українська сторона має право використовувати та запроваджувати будь-які звернення до суду, зустрічну вимогу, суму страхування, компенсацію, внесок або гарантію, на які Датська сторона або персонал може мати право.
3. На прохання Української сторони, Датська сторона надає українським органам влади відповідну адміністративну та юридичну допомогу для вирішення таких проблем, що можуть виникнути при виконанні пунктів 1 чи 2 зазначених вище.
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ / ТОВАРИ
1. Для цієї Угоди поняття "Товари" означає речі, матеріали, транспортні засоби, автомобілі, обладнання, запасні частини та будь-які інші товари, що надаються Датською стороною чи виконавчим органом для Проекту в рамках цієї Угоди або інші товари, що поставляються в Україну в рамках Спеціальних Угод.
2. Якщо іншого не передбачено в Спеціальних Угодах, Датська сторона:
a) Покриває фактичну вартість закупівель, транспортування та, якщо необхідно, страховки, що пов'язані з кожною поставкою товарів;
b) Відповідає за закупку та поставку товарів до України;
c) Вимагає, щоб Виконавчі Органи повідомляли відповідним органам в Україні про передбачені дати прибуття товарів негайно після відправки, та відправляє вантажосупровідні документи, інвойси, та іншу інформацію, що має відношення до них.
3. Якщо іншого не передбачено в Спеціальних Угодах, Українська сторона:
a) Повідомляє Датську сторону, якщо необхідно, про документацію, яка вимагається митними органами для звільнення від ввізного мита та інформує Датську сторону про процедури звільнення, що застосовуються в Україні;
b) Своєчасно видає безкоштовно необхідної ліцензії чи іншого дозволу на ввезення товарів;
c) Звільняє товари від сплати або несе витрати по сплаті всіх мит, податків та інших подібних зборів при їхньому ввезенні на територію України, а також звільняє товари від усіх заборон та обмежень на ввезення та вивезення;
d) Гарантує швидке та безпечне отримання, передачу, звільнення та відправку, а також зберігання та подальше транспортування ввезених товарів;
e) Здійснює всі відповідні заходи та запроваджує будь-які дії, які можуть бути необхідними відносно скарг на товари та повідомляє швидко про це Датську сторону;
f) Допомагає при реєстрації транспортного засобу, що ввезений в Україну.
4. Товари, зокрема автомобілі в рамках Програми стають власністю України в термін, який вказується в кожній Спеціальній Угоді чи згодом реекспортується. Таким чином, товари завжди знаходяться в особистому розпорядженні відповідного Проекту, Програми або іншої спільної діяльності в рамках цієї угоди протягом їх виконання.
СТИПЕНДІЇ
1. Стипендії на навчання в Данії чи інших країнах надаються з бюджету проекту чи програми для кандидатів, що приєдналися до діяльності, яка фінансується Датською стороною, та належним чином визначені Українською стороною, підлягають погодженню Датською стороною. Крім того, обмежене фінансування застосовується для курсів чи семінарів по питанням політики та стратегії.
2. Стипендії надаються для спеціалізованого навчання тільки кандидатам, які мають базову освіту. Навчальні програми готуються англійською мовою.
3. Стипендії покривають:
a) Витрати на дорогу від місця служби до місця навчання та повернення;
b) Всі витрати на проживання та оплата за навчання, книжки та інші засоби та особисті витрати протягом періоду навчання у відповідності із поточними правилами та тарифами Датської сторони.
4. Українська сторона виплачує стипендію стипендіату та інші добові згідно із законодавством України.
5. Українська сторона гарантує, що стипендіат може повернутися на його/її попередню посаду в Україні після закінчення навчальної програми.
ОЦІНКА
Для моніторингу та оцінки співробітництва, а також для планування подальшого співробітництва, Компетентні Органи доступні один одному для спільних консультацій та надають один одному таку інформацію, яку можна обґрунтовано запросити.
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Будь-які розбіжності та спори відносно тлумачення чи виконання цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів сторін.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН
Ця Угода може бути змінена чи доповнена за взаємною згодою сторін шляхом обміну листами.
НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ
1. Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
2. Положення цієї Угоди застосовуються тимчасово з моменту її підписання в частині, яка не суперечить чинному законодавству обох сторін.
3. Угода діє протягом п'яти років. Її дія автоматично подовжується на наступні п'ять років, якщо її дія не буде припинена, про що одна із сторін інформує іншу сторону в письмовій формі за 6 місяців до припинення.
4. Ця Угода також застосовується до проектів, що впроваджувалися у період дії Угоди.
Вчинено у м. Копенгаген цього 9.11. дня 2006 року в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей між різними текстами переважну силу має текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів
України
(підпис)
Борис Тарасюк
Міністр закордонних справ
За Уряд
Королівства Данія
(підпис)
Пер Стіг Мьоллер
Міністр закордонних справ
Угода
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Данія про технічне і фінансове співробітництво
Дата підписання: 09.11.2006
Дата ратифікації: 18.04.2007
Дата набрання чинності: 03.07.2007
ПРЕАМБУЛА
Кабінет Міністрів України (далі - Українська сторона) та Уряд Королівства Данія (далі - Датська сторона), бажаючи укріпити правові та інституційні рамки їх технічного та фінансового співробітництва, домовились про таке:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН
1. Датська сторона надає Українській стороні фінансову допомогу, матеріальні ресурси, технічну допомогу та можливість для навчання. Українська сторона гарантує ефективне використання зазначеної допомоги.
2. Специфічні умови та процедури, зокрема фінансові та інші зобов'язання двох сторін, щодо окремих проектів, програм та іншої спільної діяльності відповідно до цієї Угоди (далі - Програми) визначаються в кожному випадку сторонами в спеціальній угоді, які укладатимуться шляхом обміну листами (далі - Спеціальні Угоди), з точним посиланням на цю Угоду.
3. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей між цією Угодою та Спеціальною Угодою переважну силу матиме остання.
4. Під час виконання цієї Угоди Міністерство економіки України уповноважене представляти Українську сторону та Міністерство закордонних справ Данії уповноважене представляти Датську сторону (далі - компетентні органи).
ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ
1. Для цієї Угоди поняття "Виконавчі органи" означає будь-який іноземний державний орган й іноземне державне або приватне підприємство, а також будь-яку державну або приватну організацію, визначену за згодою обох сторін, та з якою Датською стороною укладено контракт для виконання Спеціальних Угод, як зазначено вище в пункті 2 статті 1.
2. Датська сторона, якщо інше не передбачено в Спеціальних Угодах, забезпечує платежі та витрати Виконавчих органів у відповідності до правил та норм компетентного органу Датської сторони, окрім витрат, що покриває Українська сторона, як обумовлено у наведеному нижче пункті 3.
3. Українська сторона забезпечує для іноземних Виконавчих органів наступні умови: