• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери

Верховна Рада України  | Закон від 07.09.2017 № 2146-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.09.2017
 • Номер: 2146-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 07.09.2017
 • Номер: 2146-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.381)
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1) у підпункті 14.1.44-1 пункту 14.1 статті 14 слова "емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику" замінити словами "розміщені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
2) підпункт 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 викласти в такій редакції:
"141.4.10. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
7 вересня 2017 року
№ 2146-VIII