Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60

Національний банк України Постанова від 04.05.2022 №92
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 04.05.2022

Номер 92

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 06.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
04.05.2022 № 92
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60
Відповідно до пункту 20 статті 7, статей 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статей 11, 14, 15 Закону України "Про валюту і валютні операції", Закону України "Про санкції", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", з метою визначення особливостей виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 1 пункту 1 слова "спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України" замінити словами "спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України";
2) постанову після пункту 12 доповнити трьома новими пунктами 12-1 - 12-3 такого змісту:
"12-1. Розгляд питань, зазначених у підпункті 2 пункту 8 розділу І Положення № 90, може здійснюватися без участі Суб'єктів, зазначених у підпункті 2 пункту 2 розділу І Положення № 90.
12-2. Погодження та підписання рішень про застосування заходів впливу до Суб'єктів за результатами виїзних перевірок/безвиїзного нагляду, здійснених у порядку, визначеному Положенням № 90, (далі - рішення про застосування заходу впливу), здійснюється засобами СЕД АСКОД із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.
Національний банк України надсилає рішення про застосування заходів впливу в електронному вигляді:
1) до банків засобами "АРМ-НБУ-інформаційний" (для електронних документів із грифом обмеження доступу "Банківська таємниця");
2) до Суб'єктів (крім банків) засобами системи електронної взаємодії поштово-портального рішення Національного банку України або через офіційну електронну поштову скриньку Національного банку України.
Національний банк України має право здійснювати надсилання до Суб'єктів (крім банків) засвідчені належним чином копії рішень про застосування заходів впливу/копії актів про результати безвиїзного нагляду в паперовій формі з електронних документів, які підписано та зареєстровано в СЕД АСКОД, засобами поштового зв'язку рекомендованим листом із повідомленням про вручення.
12-3. У рішенні про застосування заходу впливу можуть бути продовжені строки, визначені у пункті 22 розділу ІІІ, пункті 31 розділу V, пунктах 34, 35 розділу VI Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106, пунктах 22, 27 розділу ІІ Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (зі змінами)".
2. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 25
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 06.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
04.05.2022 № 92
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60
Відповідно до пункту 20 статті 7, статей 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статей 11, 14, 15 Закону України "Про валюту і валютні операції", Закону України "Про санкції", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", з метою визначення особливостей виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) у підпункті 1 пункту 1 слова "спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для надання допомоги Збройним Силам України" замінити словами "спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України";

30 днiв передплати безкоштовно!