• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок, Заява, Акт, Довідка, Форма типового документа, Правила від 07.09.1998 № 1388
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок, Заява, Акт, Довідка, Форма типового документа, Правила
 • Дата: 07.09.1998
 • Номер: 1388
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок, Заява, Акт, Довідка, Форма типового документа, Правила
 • Дата: 07.09.1998
 • Номер: 1388
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 вересня 1998 р. № 1388
Київ
Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів
( Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 637 від 19.04.99 № 1276 від 18.08.2000 № 484 від 07.05.2001 № 478 від 14.04.2004 № 571 від 29.04.2004 № 1427 від 18.10.2006 № 125 від 27.02.2008 № 524 від 21.05.2009 № 579 від 10.06.2009 № 1371 від 23.12.2009 № 537 від 30.06.2010 № 559 від 07.07.2010 № 436 від 20.04.2011 № 849 від 10.08.2011 № 87 від 13.02.2012 № 471 від 31.05.2012 № 550 від 20.06.2012 № 600 від 27.06.2012 № 868 від 19.09.2012 № 1081 від 28.11.2012 № 233 від 08.04.2013 № 424 від 19.06.2013 № 610 від 01.08.2013 № 955 від 25.12.2013 № 904 від 09.11.2015 № 941 від 18.11.2015 № 1118 від 09.12.2015 № 436 від 13.07.2016 № 699 від 11.10.2016 № 687 від 05.10.2016 № 893 від 22.11.2017 № 1092 від 06.12.2017 № 621 від 22.08.2018 № 637 від 22.08.2018 № 1013 від 14.11.2018 № 1077 від 12.12.2018 № 447 від 03.04.2019 № 989 від 04.12.2019 № 871 від 23.09.2020 № 1273 від 16.12.2020 № 115 від 17.02.2021 № 219 від 17.03.2021 № 395 від 21.04.2021 № 536 від 26.05.2021 № 580 від 02.06.2021 № 1007 від 22.09.2021 № 1382 від 23.12.2021 № 32 від 19.01.2022 № 190 від 04.03.2022 № 273 від 13.03.2022 № 456 від 23.02.2022 № 601 від 10.05.2022 № 1019 від 10.09.2022 № 1299 від 04.11.2022 № 208 від 07.03.2023 № 437 від 02.05.2023 № 454 від 02.05.2023 № 599 від 13.06.2023 № 661 від 30.06.2023 № 833 від 08.08.2023 № 999 від 15.09.2023 № 1202 від 14.11.2023 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, що додається.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1371 від 23.12.2009 )
2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. № 873 (ЗП України, 1994 р., № 3, ст. 60, № 9, ст. 223, 227; 1995 р., № 3, ст. 71).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року, крім пункту 8-1 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, який набирає чинності з 1 квітня 2008 року.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 27.02.2008 )

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 39


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. № 1388
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. № 1371
)
ПОРЯДОК
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів
( У тексті Порядку слова "митний орган" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016 )( У тексті Порядку слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020 )( У тексті Порядку слово "веб-портал" в усіх відмінках замінено словом "вебпортал" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021 )( У тексті Порядку слово "вибракування" в усіх відмінках замінено словами "вибракування (списання)" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 599 від 13.06.2023 )
Загальні положення
1. Цим Порядком встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби), присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, оформлення і видачі реєстраційних документів та/або їх формування в електронній формі.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 661 від 30.06.2023 )
2. Цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов'язки та реалізують права таких власників у межах наданих їм повноважень.
3. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі - сервісні центри МВС) з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції транспортних засобів установленим вимогам правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1019 від 10.09.2022 )
У разі відсутності в населеному пункті сервісних центрів МВС державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) здійснюються адміністратором сервісного центру МВС за допомогою мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) за окремим графіком роботи та за наявності більше 10 заявок органів місцевого самоврядування, які надійшли до сервісного центру МВС у відповідній області, в якій розташований населений пункт, у порядку, визначеному МВС.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021 )
Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) сервісними центрами МВС може проводитися за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, або через центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", на основі рішень, узгоджених між сервісними центрами МВС та органами, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1092 від 06.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020 )
Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім транспортних засобів, визначених абзацом п’ятим пункту 15 цього Порядку, може проводитися сервісними центрами МВС через державне підприємство, що належить до сфери управління ДМС, на підставі узгоджених між ними рішень у порядку, установленому МВС.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 208 від 07.03.2023; в редакції Постанови КМ № 599 від 13.06.2023 )
Центри надання адміністративних послуг підключаються до електронних баз даних (реєстрів), необхідних для проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів, з метою прийняття, перевірки та передачі документів, видачі оформлених результатів.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1092 від 06.12.2017 )
Суб’єкти господарювання, які виявили бажання взяти участь у державній реєстрації нових транспортних засобів, подають особисто або через уповноваженого представника чи надсилають поштою до Головного сервісного центру МВС у паперовій або електронній формі на адресу електронної пошти Головного сервісного центру МВС заяву. Заява, наведена в додатку 7, складена в електронній формі, та додані до неї документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
Головний сервісний центр МВС розглядає подану заяву у строк до 20 робочих днів з моменту її надходження та за результатами розгляду укладає із суб’єктом господарювання відповідний договір або повертає її заявнику.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
Головний сервісний центр МВС повертає заяву не пізніше ніж через п’ять робочих днів у визначений суб’єктом господарювання спосіб за наявності хоча б однієї з таких підстав:
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
невідповідність суб’єкта господарювання вимогам, установленим абзацом другим пункту 3 цього Порядку;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
подання документів не в повному обсязі та/або виявлення в них недостовірних відомостей, що встановлено під час їх розгляду.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
Суб’єкт господарювання має право усунути недоліки та надіслати відповідну заяву повторно.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
Суб’єкт господарювання, який уклав з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, здійснює:
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
підготовку документів для передачі до сервісного центру МВС відповідно до типових інформаційних карток адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів, які надаються сервісним центрам МВС;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
установлення особи відповідно до наданих документів, що посвідчують особу;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
установлення особи уповноваженого представника відповідно до наданих документів (у разі звернення власника транспортного засобу через уповноваженого представника) та проведення перевірки його повноважень;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
передачу відповідних документів до сервісного центру МВС через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
друк та видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, видачу номерних знаків, які відповідають установленим вимогам, на підставі оформленого рішення сервісного центру МВС про державну реєстрацію транспортного засобу;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
видачу власнику транспортного засобу або уповноваженому представнику належним чином оформленого рішення сервісного центру МВС про відмову в здійсненні державної реєстрації транспортного засобу із зазначенням підстави (підстав) для такої відмови.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
Суб’єкти господарювання, які уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, забезпечуються бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками в порядку, встановленому МВС.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 115 від 17.02.2021 )
Державний облік зареєстрованих транспортних засобів передбачає реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання і передачу інформації про такі засоби та відомостей про їх власників, які вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є МВС.
( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1013 від 14.11.2018 )
Порядок ведення Єдиного державного реєстру затверджується МВС.
( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 904 від 09.11.2015 )
4. Сервісні центри МВС ведуть облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечують їх номерними знаками для разових поїздок із сплатою їх вартості, надають відповідним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки за їх запитами відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них, мотоциклів, мотоколясок та мопедів).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015, № 1382 від 23.12.2021, № 437 від 02.05.2023 )
5. Особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність згідно із законом.
Державна реєстрація транспортних засобів
6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС або через центри надання адміністративних послуг. Державна реєстрація нових транспортних засобів може проводитися сервісними центрами МВС за участю суб’єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС, здійснюють продаж таких транспортних засобів та уклали з Головним сервісним центром МВС відповідний договір. Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію або тимчасового реєстраційного талону транспортних засобів щодо іншого співвласника робиться запис:
"___________________________________________________________ є співвласником".
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) або найменування юридичної особи)
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015, № 1092 від 06.12.2017, № 1273 від 16.12.2020, № 115 від 17.02.2021, № 1019 від 10.09.2022 )( Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022 )
Транспортні засоби, що належать фізичним особам - підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.
7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. У разі припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом дев’яноста днів.
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 190 від 04.03.2022, № 1019 від 10.09.2022 )
Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не перереєстровані) в уповноважених органах МВС та без номерних знаків, що відповідають вимогам, установленим МВС, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.
( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 1007 від 22.09.2021 )
Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для особистого користування більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений відповідним митним органом. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 904 від 09.11.2015, № 436 від 13.07.2016; в редакції Постанови КМ № 1077 від 12.12.2018 )
8. Державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб - організаційно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів та видана юридичною особою довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Не допускаються до державної реєстрації транспортні засоби з правим розташуванням керма (за винятком транспортних засобів, які були зареєстровані в підрозділах Державтоінспекції до набрання чинності Законом України "Про дорожній рух").
( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 600 від 27.06.2012, № 941 від 18.11.2015, № 1273 від 16.12.2020 )
Для державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів (зокрема за бажанням заявника в електронній формі без виготовлення їх на бланку) і присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої власник такого транспортного засобу або його уповноважений представник надають згоду володільцям персональних даних, які обробляються в державних реєстрах, базах даних, доступ до яких має МВС, на передачу до територіальних сервісних центрів МВС інформації (відомостей, даних) в обсягах і за змістом, необхідних для надання відповідних послуг або здійснення інших повноважень відповідно до цього Порядку, зокрема для перевірки поданих відомостей, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про електронні довірчі послуги, електронний документообіг та порядків електронної інформаційної взаємодії.
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 833 від 08.08.2023 )
За бажанням власника державна реєстрація нового транспортного засобу може проводитися продавцем цього транспортного засобу (суб’єктом господарювання) на підставі заяви, поданої від імені власника, відповідно до договору купівлі-продажу із зазначенням умов на вчинення таких дій, із доданими до неї документами, необхідними для державної реєстрації нового транспортного засобу згідно із цим Порядком, та довіреністю на вчинення таких дій, яка формується засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів та підписується власником в електронній або паперовій формі.
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 437 від 02.05.2023 )( Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022 )
Замовлення наявних у сервісному центрі МВС номерних знаків (їх буквено-цифрової комбінації), що видаються (присвоюються) за бажанням власників транспортних засобів та містять відповідну комбінацію, зазначену в пункті 39-2 переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671), (далі - відповідна комбінація цифр) та номерних знаків (їх буквено-цифрової комбінації) з визначеною власником комбінацією цифр може здійснюватися із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (далі - електронний кабінет водія) або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням його мобільного додатка (далі - Портал Дія).
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1007 від 22.09.2021, № 601 від 10.05.2022, № 1019 від 10.09.2022, № 661 від 30.06.2023, № 1202 від 14.11.2023 )
Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є оформлені в установленому порядку:
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1118 від 09.12.2015 )
договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015 )
укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;
( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 610 від 01.08.2013; в редакції Постанов КМ № 904 від 09.11.2015, № 941 від 18.11.2015 )
договір купівлі-продажу транспортного засобу, укладений між покупцем та суб’єктом господарювання, який є власником зареєстрованого за ним транспортного засобу і здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, підписаний уповноваженою особою такого суб’єкта господарювання та скріплений печаткою (у разі наявності);
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021 )
укладені та оформлені в центрах надання адміністративних послуг у присутності адміністраторів таких центрів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1092 від 06.12.2017 )
нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015 )
договори купівлі-продажу транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб’єкти господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які підписані від імені таких суб’єктів уповноваженою особою;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1118 від 09.12.2015, № 436 від 13.07.2016, № 893 від 22.11.2017 )
договір комісії між власником транспортного засобу і суб’єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб’єкт господарювання, які підписані від імені суб’єкта господарювання уповноваженою особою, - у разі продажу транспортних засобів суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу;
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 13.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 22.11.2017 )
свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або консульською установою, чи їх дублікати;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015 )
рішення про закріплення транспортних засобів на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняті власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими управляти таким майном;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015 )
рішення власників майна, уповноважених ними органів про передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність чи з комунальної власності в державну власність;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 941 від 18.11.2015 )
копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин;
довідка органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль або мотоколяску;
акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 6, оформлений в електронній формі засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів підприємством-виробником або підприємством, яке переобладнало чи встановило на транспортний засіб спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційних номерів такого транспортного засобу та конкретного одержувача;
( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 437 від 02.05.2023 )
документи, що підтверджують придбання транспортного засобу для необхідності використання його під час проведення оперативно-розшукових, контррозвідувальних, розвідувальних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до законодавства (крім транспортних засобів, не зареєстрованих у сервісних центрах МВС);
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022 )
митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронна митна декларація, або видане митним органом посвідчення про реєстрацію в уповноважених органах МВС транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 87 від 13.02.2012, № 1081 від 28.11.2012, № 904 від 09.11.2015 )
договір фінансового лізингу або зазначений у такому договорі окремий договір купівлі-продажу (викупу) предмета лізингу, або інший договір, визначений договором фінансового лізингу;
( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020; в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022 )
акт про проведений електронний аукціон або постанова та акт про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, видані органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем.
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 424 від 19.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 699 від 11.10.2016, № 32 від 19.01.2022 )
рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна, винесене комісією, утвореною відповідно до пункту 11 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1371);
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 32 від 19.01.2022 )
акт про придбання майна на аукціоні з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність);
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 395 від 21.04.2021 )
договір купівлі-продажу транспортного засобу, укладений за результатами прилюдних торгів (аукціону) або електронних торгів, за яким продавцем виступає Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, або акт про реалізацію активів на електронних торгах, виданий Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 637 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 871 від 23.09.2020 )( Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 436 від 13.07.2016 )
акт про придбання товару на електронному аукціоні, виданий митним органом у разі продажу транспортних засобів у випадках, передбачених статтею 243 Митного кодексу України;
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 219 від 17.03.2021 )
договір купівлі-продажу, оформлений в електронній формі засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія.
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020; в редакції Постанови КМ № 1019 від 10.09.2022 )
У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України, за електронною митною декларацією відомості про оформлення такої декларації перевіряються шляхом надсилання запиту в електронному вигляді до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних систем.
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 87 від 13.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 989 від 04.12.2019; в редакції Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 456 від 23.02.2022 )
Для державної реєстрації транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зняті з обліку в уповноважених органах МВС, крім зазначених у цьому пункті документів, що підтверджують правомірність їх придбання, подається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на пластиковій основі, з відміткою уповноваженого органу МВС про зняття транспортного засобу з обліку. Переобладнання (крім переобладнання для роботи на газових паливах), відчуження (крім транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину), передача права користування і (або) розпорядження придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у уповноважених органах МВС, не допускається.
( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 600 від 27.06.2012, № 904 від 09.11.2015, № 1273 від 16.12.2020 )
Державна реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати їх власниками передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів), а також внесення в установленому порядку платежів за державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.
( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1273 від 16.12.2020 )
У разі проведення державної реєстрації транспортних засобів через центри надання адміністративних послуг документи, необхідні для отримання адміністративної послуги, приймаються з урахуванням положень інформаційної картки на таку послугу, яка надається сервісними центрами МВС органам, що утворили центри надання адміністративних послуг.
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1092 від 06.12.2017 )
Форма бланків актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств - виробників таких засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, наведена в додатку 6.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 955 від 25.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 941 від 18.11.2015 )( Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 600 від 27.06.2012 )( Абзац пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1273 від 16.12.2020 )
8-1. Продаж транспортного засобу, який зареєстрований за фізичною особою після 1 січня 2013 року, та дохід від продажу якого відповідно до абзацу першого пункту 173.2 статті 173 Податкового кодексу України не підлягає оподаткуванню, може здійснюватися за договором купівлі-продажу транспортних засобів (далі - договір), укладеним між фізичними особами в електронній формі засобами електронного кабінету водія або Порталу Дія.
( Абзац перший пункту 8-1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1019 від 10.09.2022, № 999 від 15.09.2023 )
Для оформлення договору фізична особа, яка є власником транспортного засобу, та фізична особа, яка виявила бажання його придбати:
авторизуються в електронному кабінеті водія або на Порталі Дія;
( Абзац третій пункту 8-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1019 від 10.09.2022 )
заповнюють договір в електронному вигляді.
Відомості про фізичну особу, яка є власником транспортного засобу, фізичну особу, яка виявила бажання його придбати, та транспортний засіб, який є предметом договору, перевіряються за відповідними реєстрами та базами даних, визначеними пунктом 15 цього Порядку.
( Абзац п'ятий пункту 8-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 999 від 15.09.2023 )
У разі коли за результатами такої перевірки встановлено факт перебування транспортного засобу або фізичних осіб в розшуку, наявності відповідних обмежень чи обтяжень договір не укладається.
( Абзац шостий пункту 8-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 999 від 15.09.2023 )
Оформлення договору завершується шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису сторонами договору відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".
( Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 1007 від 22.09.2021 )
8-2. Функціональні можливості електронного кабінету водія (за технічної можливості) та Порталу Дія дають можливість власникам (крім юридичних осіб) замовити послуги з:
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів;
видачі тимчасового реєстраційного талона у зв’язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі;
видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім’я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон;
продовження строку відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника;
видачі висновку щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікаційних номерів транспортних засобів.
Замовлення послуг з перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів, видачі тимчасового реєстраційного талона у зв’язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім’я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон, в електронній формі здійснюється щодо транспортних засобів, державна реєстрація яких проведена після 1 січня 2013 року.
Для замовлення послуги з державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, видачі тимчасового реєстраційного талона у зв’язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім’я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон, власник (крім юридичних осіб) подає через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія відповідну заяву в електронній формі, зразок якої встановлюється МВС.
Заява в електронній формі, подана через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія, розглядається у строк до п’яти робочих днів із моменту її надходження.
У разі формування та подання заяви в електронній формі засобами Порталу Дія заповнення форм (полів) електронної заяви здійснюється автоматично, у тому числі з урахуванням відомостей, отриманих у порядку електронної інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС.
Порядок електронної інформаційної взаємодії єдиної інформаційної системи МВС, Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС та Порталу Дія, зокрема структура та формат даних, що передаються та приймаються, затверджується МВС та Мінцифри.
Оформлення заяви в електронній формі для замовлення послуги з державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів завершується накладенням кваліфікованого електронного підпису власника відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".
Оформлення заяви в електронній формі для замовлення послуги з видачі тимчасового реєстраційного талона у зв’язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі завершується накладенням кваліфікованих електронних підписів власника транспортного засобу та особи, якій надається право керування таким транспортним засобом, відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".
Оформлення заяви в електронній формі для замовлення послуги з видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім’я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон, завершується накладенням кваліфікованих електронних підписів власника транспортного засобу та особи, на ім’я якої видається свідоцтво про реєстрацію такого транспортного засобу, відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".
Під час опрацювання заяви в електронній формі уповноважені особи сервісного центру МВС перевіряють відомості про особу власника та транспортний засіб за відповідними реєстрами та базами даних, доступ до яких має МВС, у порядку, визначеному пунктом 15 цього Порядку.
За наявності технічної можливості щодо електронної інформаційної взаємодії між МВС та суб’єктами електронної взаємодії перевірка відповідних документів та/або відомостей, їх отримання за реєстрами, базами і банками даних проводиться автоматично засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, видача тимчасового реєстраційного талона у зв’язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім’я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон, через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія не проводяться в разі, коли:
у відомостях заяви або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутня інформація щодо задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) особи (крім внутрішньо переміщених осіб, інформація щодо яких підтверджується даними з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб);
власник та/або транспортний засіб, та/або фізична особа, на ім’я якої замовлено видачу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон або тимчасового реєстраційного талона, перебувають у розшуку;
відсутня інформація, що підтверджує сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством;
під час перевірки відповідних відомостей, внесених в електронній формі, виявлено недостовірну інформацію або розбіжності. У такому разі кошти, сплачені за надання послуги, не повертаються.
Отримання замовлених через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків, тимчасового реєстраційного талона, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім’я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон, здійснюється позачергово власником або уповноваженим представником (за наявності документів, що підтверджують повноваження представника) під підпис після пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасового посвідчення громадянина України, або посвідки на постійне проживання, або посвідки на тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, чи пред’явлення одного із зазначених документів в електронній формі засобами Порталу Дія.