• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання організації працевлаштування осіб з інвалідністю

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Порядок від 02.06.2023 № 553
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Порядок
 • Дата: 02.06.2023
 • Номер: 553
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Порядок
 • Дата: 02.06.2023
 • Номер: 553
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 червня 2023 р. № 553
Київ
Деякі питання організації працевлаштування осіб з інвалідністю
Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 "Деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282; 2009 р., № 68, ст. 2346; 2010 р., № 98, ст. 3488; 2019 р., № 32, ст. 1158, № 48, ст. 1641; 2021 р., № 78, ст. 4911) і від 11 лютого 2015 р. № 96 "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 21, ст. 584; 2020 р., № 20, ст. 763; 2021 р., № 86, ст. 5488) зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2023 р. № 553
ПОРЯДОК
надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю
1. Цим Порядком визначено механізм надання підприємством, установою, організацією, фізичною особою, яка використовує найману працю (далі — роботодавець), філії міжрегіонального/регіонального центру зайнятості (міському, районному, міськрайонному центру зайнятості — до дати припинення їх діяльності) (далі — центр зайнятості) інформації, необхідної для організації працевлаштування осіб з інвалідністю.
2. Роботодавець з дня виникнення в нього потреби в підборі працівників з інвалідністю та/або з дати відкриття вакансій, на які можливе працевлаштування осіб з інвалідністю, інформує центр зайнятості за його місцезнаходженням.
Інформацію про оприлюднені на Єдиному порталі вакансій державної служби оголошення про проведення конкурсів на посади державної служби, на які можливе працевлаштування осіб з інвалідністю, НАДС подає до державної служби зайнятості шляхом інформаційного обміну.
3. Інформація, необхідна для організації працевлаштування осіб з інвалідністю, може надаватися роботодавцем центру зайнятості в електронній (з накладенням чи без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів) або в паперовій формі (із засвідченням підписом керівника/фізичної особи — підприємця або уповноваженої ними особи).
4. Первинна інформація надається роботодавцем з метою інформування про наявність потреби у працевлаштуванні осіб з інвалідністю.
Уточнювальна інформація подається в разі потреби на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії (вакансій), зокрема умов праці, розміру заробітної плати, вимог до кандидата (кандидатів). При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та професійної назви робіт (професії/посади).
5. Роботодавець може повідомити центру зайнятості про закриття вакансії (вакансій) шляхом надсилання відповідної інформації в електронній формі на офіційну електронну адресу центру зайнятості (з накладенням чи без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів) або в паперовій формі (із засвідченням підписом керівника/фізичної особи — підприємця або уповноваженої ними особи).
6. Роботодавець подає до центру зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування особи з інвалідністю, за формою звітності № 3-ПН, визначеною Мінекономіки.
Вимоги цього пункту не поширюються на інформацію, яку подає НАДС згідно з абзацом другим пункту 2 цього Порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2023 р. № 553
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 і від 11 лютого 2015 р. № 96
1) абзац сьомий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:
"Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування.";
2) абзац другий пункту 2 Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, затвердженого зазначеною постановою, виключити;
3) абзац четвертий пункту 7 Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затвердженого зазначеною постановою, виключити;
4) у Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженому зазначеною постановою:
назву Порядку викласти в такій редакції:
"ПОРЯДОК
контролю за виконанням нормативу робочих місць та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств,
організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб,
які використовують найману працю, щодо виконання нормативу
робочих місць, призначених для працевлаштування осіб
з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування";
у пункті 1 слова і цифри "дотримання ними вимог статей 19 і 20" замінити словами і цифрами "виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, визначеного статтею 19";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Предметом проведення перевірки є виконання суб’єктами господарювання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування.";
у пункті 9:
в абзаці четвертому слова ". Позапланова перевірка в такому разі проводиться за погодженням з Мінекономіки" виключити;
абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
"за інформацією, яка містить ознаки порушень законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, наданою територіальним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, що отримана ним від Пенсійного фонду України в установленому порядку та за визначеною формою;
за дорученням Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єкта господарювання у зв’язку з виявленими системними порушеннями законодавства про створення робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю.";
абзац шістнадцятий пункту 11 викласти в такій редакції:
"отримують від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
інформацію про невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема шляхом його зарахування.";
у пункті 12:
абзац п’ятий після слів "трудові книжки" доповнити словами "(у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"інформацію про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН);";
у пункті 13 слова ", відділень Фонду" виключити;
абзац десятий пункту 14 виключити;
пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. У разі коли за результатами перевірки встановлено факт невиконання суб’єктом господарювання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, вживаються заходи щодо притягнення винних посадових осіб до адміністративної відповідальності.";
у пункті 17 слово "відділенню" виключити.
2. У підпункті 11 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96:
1) в абзаці першому слово "організацій" замінити словом "об’єднань", а слова "у частині:" замінити словами "у частині виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю;";
2) абзаци другий четвертий виключити.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2023 р. № 553
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Абзаци другий — четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 "Деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 282).
2. Пункти 1—3 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 930 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 68, ст. 2346).
3. Пункт 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи — підприємця, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2435).
4. Пункт 15 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 955).
5. Абзаци сьомий і восьмий підпункту 1, підпункти 2—4 пункту 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 310 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 32, ст. 1158).
6. Пункти 1 та 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р., № 70, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 466 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 48, ст. 1641).
7. Підпункти 1—3 пункту 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 991 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 78, ст. 4911).
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua