• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання фінансування соціальних послуг під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 07.07.2022 № 784
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 07.07.2022
 • Номер: 784
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 07.07.2022
 • Номер: 784
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 липня 2022 р. № 784
Київ
Деякі питання фінансування соціальних послуг під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1195 від 21.10.2022 № 819 від 04.08.2023 )
Відповідно до частини сьомої статті 28 Закону України "Про соціальні послуги" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок фінансування соціальних послуг, що надаються особам із числа внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, що додається.
2. Внести до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331, - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2022 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 31, ст. 1653), і Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418, № 39, ст. 2091, № 43, ст. 2328), зміни, що додаються.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися Порядком, затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2022 р. № 784
ПОРЯДОК
фінансування соціальних послуг, що надаються особам із числа внутрішньо переміщених осіб під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях
1. Цей Порядок визначає механізм фінансування соціальних послуг, що надаються надавачами соціальних послуг державної/комунальної форми власності (далі - заклади) особам із числа внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (далі - отримувачі соціальних послуг), під час дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях за їх новим задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)/місцем звернення.
3. Фінансування соціальних послуг, що надають заклади, здійснюється шляхом:
компенсації закладам або їх засновникам (далі - компенсація закладам) окремих витрат, які є складовими наданих соціальних послуг, а саме витрат на оплату комунальних послуг, оплату праці за працевлаштування отримувачів соціальних послуг, облаштування місць для проживання отримувачів соціальних послуг, забезпечення їх продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни, предметами першої необхідності;
зарахування коштів допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на рахунок закладу як компенсації за надані соціальні послуги;
залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Отримати фінансування можуть заклади, включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.
5. Компенсація закладам витрат на оплату комунальних послуг здійснюється відповідно до Порядку та умов надання компенсації центральним органам виконавчої влади та місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1341, № 29, ст. 1567).
6. Компенсація закладам витрат на облаштування місць для отримувачів соціальних послуг, забезпечення їх продуктами харчування, одягом, взуттям, засобами гігієни та предметами першої необхідності здійснюється за рахунок коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті на рахунок Мінреінтеграції, відкритий у Національному банку, від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права як добровільні внески (благодійні пожертви) відповідно до Порядку використання коштів з рахунка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій для задоволення потреб евакуйованих осіб із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1195 "Деякі питання використання коштів для задоволення потреб евакуйованих осіб та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 85, ст. 5275), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 р. № 819.
( Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 1195 від 21.10.2022, № 819 від 04.08.2023 )
7. Компенсація закладам витрат на оплату праці за працевлаштування отримувачів соціальних послуг на посади фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, соціального робітника, практичного психолога/психолога/психолога установи соціального захисту, педагога соціального, вихователя, помічника вихователя, вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю, асистента вихователя, асистента вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю, сестри медичної здійснюється відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 31, ст. 1653).
8. У разі розміщення отримувачів соціальних послуг із числа осіб похилого віку, осіб з інвалідністю в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, відділеннях стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, утворених при територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)/центрах надання соціальних послуг (далі - заклади з проживанням), та забезпечення їх комунально-побутовими послугами, харчуванням, одягом, взуттям, м’яким та твердим інвентарем, призначена таким особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418), допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам може бути перерахована такими особами (законними представниками для осіб, цивільна дієздатність яких обмежена/недієздатних осіб, яким призначено опікуна, уповноваженою особою органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, з опікунами яких втрачено зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях), закладом з проживанням (для осіб, цивільна дієздатність яких обмежена/недієздатних осіб, яким піклувальника/опікуна не призначено) з поточного рахунка із спеціальним режимом використання або банківського рахунка (за стандартом IBAN), на який була зарахована допомога на проживання внутрішньо переміщеній особі, на рахунки закладів з проживанням.
9. У разі переміщення (евакуації) отримувачів соціальних послуг із числа осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які тимчасово або постійно проживали в закладах з проживанням та отримували соціальну послугу стаціонарного догляду, паліативного догляду або підтриманого проживання, до аналогічних закладів з проживанням виконавчими комітетами відповідних місцевих рад, місцевими держадміністраціями, військово-цивільними адміністраціями або військовими адміністраціями може бути прийнято рішення про передачу коштів між місцевими бюджетами для фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду або підтриманого проживання без укладення договорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1334).
10. Фінансування соціальних послуг, що надають заклади, також може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних пожертв, благодійних грантів, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2022 р. № 784
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 і від 20 березня 2022 р. № 332
1. Абзац перший пункту 2 Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331, після слів "які є бюджетними установами" доповнити словами "(за винятком надавачів соціальних послуг)".
2. У пункті 6 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418; № 39, ст. 2091), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2022 р. № 740:
1) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
"Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника, може подавати від її імені до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг:";
2) абзац двадцять перший замінити абзацами такого змісту:
"Заяву про виплату допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено або втрачено з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях) до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.
Виплата допомоги такій недієздатній особі здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги "єПідтримка" або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника.".