• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Національний банк України

Верховна Рада України  | Закон від 20.05.1999 № 679-XIV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.05.1999
 • Номер: 679-XIV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.05.1999
 • Номер: 679-XIV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
( Статтю 7 доповнено пунктом 30 згідно із Законом № 1702-VII від 14.10.2014; в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 з урахуванням змін, внесених Законом № 361-IX від 06.12.2019; в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
31) здійснює аналіз стану фінансової системи щодо фінансової стабільності.
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 31 згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
32) визначає порядок, вимоги та заходи із забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки банками, іншими особами, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем, технологічними операторами платіжних послуг, здійснює контроль за їх виконанням, утворює центр кіберзахисту Національного банку, забезпечує функціонування системи кіберзахисту для банків, інших осіб, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, операторів платіжних систем та/або учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг;
( Статтю 7 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 2163-VIII від 05.10.2017; в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
33) забезпечує формування та ведення переліку об’єктів критичної інфраструктури, а також реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури у банківській системі України та на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк, операторів платіжних систем та/або учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг, визначає критерії та порядок віднесення об’єктів у банківській системі України та на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк, операторів платіжних систем та/або учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг до об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, встановлює вимоги до проведення аудиту інформаційної безпеки у банківській системі України та на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк, операторів платіжних систем та/або учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг;
( Статтю 7 доповнено пунктом 33 згідно із Законом № 2163-VIII від 05.10.2017; в редакції Законів № 1882-IX від 16.11.2021, № 1953-IX від 14.12.2021 з урахуванням змін, внесених Законом № 3498-IX від 22.11.2023 )
33-1) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури щодо банків, інших осіб, що здійснюють діяльність на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, операторів платіжних систем та/або учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг відповідно до закону, що визначає правові та організаційні засади функціонування і захисту критичної інфраструктури;
( Статтю 7 доповнено пунктом 33-1 згідно із Законом № 1882-IX від 16.11.2021; в редакції Закону № 3498-IX від 22.11.2023 )
34) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг, що надаються банками, а також іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019 )
34-1) здійснює нагляд за додержанням банками, іншими фінансовими установами, особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки);
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 34-1 згідно із Законом № 1349-IX від 19.03.2021 - вводиться в дію з 14.07.2021 )
34-2) здійснює захист прав споживачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, а також нагляд за додержанням надавачами платіжних та обмежених платіжних послуг законодавства про захист прав споживачів;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 34-2 згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
35) організовує роботу та здійснює заходи з підвищення рівня фінансової грамотності населення;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019 )
36) встановлює вимоги до банків, що здійснюватимуть емісію депозитних сертифікатів банків;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
37) визначає напрями розвитку технологій та інновацій на ринку фінансових послуг;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
38) визначає порядок застосування технології хмарних обчислень та надання хмарних послуг банками, іншими особами, що здійснюють діяльність на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем, технологічними операторами платіжних послуг;
( Статтю 7 доповнено пунктом 38 згідно із Законом № 2075-IX від 17.02.2022; в редакції Закону № 3498-IX від 22.11.2023 )
39) забезпечує зберігання в Галузевому державному архіві Національного банку України, створеному відповідно до закону, архівних документів Національного банку, банків, визначає правила приймання архівних документів банків на зберігання;
( Статтю 7 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 3156-IX від 10.06.2023 )
40) надає рекомендації щодо діяльності учасників ринку фінансових послуг, а також щодо діяльності бюро кредитних історій.
( Статтю 7 доповнено пунктом 40 згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 з урахуванням змін, внесених Законом № 3498-IX від 22.11.2023 )
Стаття 7-1. Особливості забезпечення стабільності банківської системи
Національний банк за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України, має право визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку, у тому числі особливості підтримання ліквідності банків, застосування пруденційних нормативів, запроваджувати обмеження на діяльність банків, у тому числі обмежувати або забороняти видачу коштів з поточних та вкладних (депозитних) рахунків фізичних та юридичних осіб, а також обмежувати або тимчасово забороняти проведення валютних операцій на території України, зокрема операцій з вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.
( Частина перша статті 7-1 в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
Наявність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, підтверджується відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності, повноваження якої визначаються указом Президента України.
( Закон доповнено статтею 7-1 згідно із Законом № 78-VIII від 28.12.2014 )
Розділ II
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
( Назва розділу II в редакції Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 8. Завдання Ради Національного банку
Відповідно до Конституції України основними завданнями Ради Національного банку є розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики.
Рада Національного банку здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку.
( Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )( Стаття 8 в редакції Законів № 1919-III від 13.07.2000, № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку
Рада Національного банку:
1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, схвалює та публікує їх в офіційних виданнях та подає щороку, до 15 вересня, до Верховної Ради України для інформування;
( Пункт 1 частини першої статті 9 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
2) здійснює у встановленому нею порядку контроль за проведенням грошово-кредитної політики;
( Пункт 2 частини першої статті 9 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Пункт 3 частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
3-1) приймає у порядку, визначеному Регламентом Ради Національного банку України, рішення про інформування Президента України або Верховної Ради України про виникнення підстав для звільнення з посади призначеного відповідно Президентом України або Верховною Радою України члена Ради Національного банку;
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
4) затверджує щорічно до 15 листопада поточного року кошторис адміністративних витрат Національного банку на наступний рік;
( Пункт 4 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2646-VIII від 06.12.2018 )( Пункт 5 частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 2646-VIII від 06.12.2018 )
6) приймає рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку;
( Пункт 6 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 122-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 )
7) затверджує Регламент Ради Національного банку України, положення про Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку;
7-1) затверджує за поданням Правління Національного банку Кодекс етики працівників Національного банку;
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
8) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку;
9) визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту;
10) затверджує до 1 листопада звітного року аудиторську фірму для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку, визначену за результатами проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель;
( Пункт 10 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 114-IX від 19.09.2019, № 122-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3624-IX від 21.03.2024 )
11) розглядає аудиторський звіт та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, річний звіт про управління Національного банку, звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік;
( Пункт 11 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2258-VIII від 21.12.2017; в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
12) затверджує рішення Правління Національного банку про участь Національного банку у міжнародних фінансових організаціях;
13) оцінює стан виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку з питань, які є обов’язковими для виконання Правлінням Національного банку;
( Пункт 13 частини першої статті 9 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
14) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;
15) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників;
16) створює Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку, визначає їх склад та керівників;
17) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
18) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку;
19) здійснює нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту;
( Пункт 20 частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
21) підтверджує наявність або відсутність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, для цілей запровадження та (або) подовження строку дії та (або) дострокового припинення дії заходів захисту відповідно до статті 12 Закону України "Про валюту і валютні операції".
( Частину першу статті 9 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 2473-VIII від 21.06.2018 )
Члени Ради Національного банку несуть солідарну відповідальність за прийняті рішення та діяльність Ради Національного банку як колегіального органу.
( Частина друга статті 9 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1919-III від 13.07.2000, № 2457-VI від 08.07.2010, № 2478-VI від 09.07.2010, № 2856-VI від 23.12.2010, № 3828-VI від 06.10.2011; в редакції Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку
До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Президент України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.
Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.
Членом Ради Національного банку може бути особа, яка є громадянином України, постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права та яка має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади, державних органах, що забезпечують формування та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою, а також яка здатна за своїми діловими, моральними якостями та станом здоров’я обіймати цю посаду, за умови що відомості про таку особу відсутні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
( Частина третя статті 10 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади (заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є державним службовцем, або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником (заступником керівника) чи працівником державного підприємства, установи та організації, крім закладу вищої освіти (наукової установи), або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, або є особою, яка є членом наглядової ради чи членом правління чи працівником юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк, або є особою, яка перебуває у трудових відносинах чи здійснює діяльність (виконує роботу), чи надає будь-які послуги на контрактній основі або на громадських засадах такій юридичній особі, або надає послуги відповідно до цивільно-правового договору цій юридичній особі, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) юридичної особи, державне регулювання та нагляд за діяльністю якої здійснює Національний банк.
( Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017; в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
Не може бути членом Ради Національного банку особа:
1) яка відповідно до рішення суду визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
2) яка відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
3) яка притягалася судом до кримінальної відповідальності за корупційне кримінальне правопорушення;
4) яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня тяжкості, за вчинення умисного кримінального правопорушення, віднесеного до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів (крім корупційних кримінальних правопорушень), якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
5) яка була власником істотної участі у фінансовій установі не менше одного року протягом двох років до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи, чи до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;
6) яка входила до складу органів управління фінансової установи (крім перехідного банку, створеного у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку) не менше шести місяців протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи;
7) яка входила до складу органів управління фінансової установи не менше шести місяців протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;
8) яка входила до складу колегіальних органів фінансової установи (крім перехідного банку, створеного у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку), яким було делеговано право прийняття рішень з питань видачі кредитів, управління активами та пасивами фінансової установи, або яка обіймала у фінансовій установі посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не менше шести місяців протягом року до дати, на яку уповноваженим органом (за його ініціативою) було прийнято рішення про віднесення цієї фінансової установи до категорії неплатоспроможних або про відкликання (анулювання) ліцензії, або про скасування державної реєстрації, або про ліквідацію такої фінансової установи;
9) яка входила до складу колегіальних органів фінансової установи, яким було делеговано право прийняття рішень з питань видачі кредитів, управління активами та пасивами фінансової установи, або яка обіймала у фінансовій установі посаду головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера чи посаду працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, не менше шести місяців протягом року до дати, на яку судом було визнано таку фінансову установу банкрутом або прийнято рішення про її ліквідацію;
10) стосовно якої фінансовою установою на вимогу Національного банку було вжито заходів щодо припинення повноважень такої особи чи її заміни або до якої Національним банком було застосовано захід впливу у вигляді відсторонення від посади;
11) стосовно якої відкрито провадження у справі про її неплатоспроможність;
12) яку було виключено з професійного об’єднання (спілки) правників (у тому числі адвокатів), аудиторів, бухгалтерів за виявлені порушення або відомості про яку було виключено з відповідних реєстрів чи внесено до цих реєстрів запис про припинення права такої особи на зайняття певною діяльністю за виявлені порушення;
13) стосовно якої протягом останніх двох років здійснювалося примусове виконання судового рішення щодо сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, встановленої законодавством на період, у якому здійснювалося стягнення;
14) яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.
( Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 - щодо застосування див. пункт 2 розділу II )
Для призначення членом Ради Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, встановленим частинами третьою - п’ятою цієї статті.
( Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Особа, призначена на посаду члена Ради Національного банку, має відповідати вимогам, встановленим частинами четвертою і п’ятою цієї статті, протягом усього строку своїх повноважень.
( Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного банку на строк здійснення ним повноважень за посадою. Одна й та сама особа не може бути призначена членом Ради Національного банку більше ніж на два строки поспіль.
Призначення на посади та звільнення з посад членів Ради Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Ради Національного банку відповідно до вимог частини четвертої статті 11 цього Закону.
( Частину десяту статті 10 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Член Ради Національного банку звільняється з посади у разі:
( Абзац перший частини одинадцятої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;
( Пункт 2 частини одинадцятої статті 10 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
3) припинення громадянства України, встановлення факту наявності громадянства (підданства) іноземної держави чи набуття громадянства (підданства) іноземної держави, виїзду за межі України на постійне місце проживання;
( Пункт 3 частини одинадцятої статті 10 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
4) відсутності без поважних причин на двох засіданнях Ради Національного банку поспіль;
5) невиконання обов’язків члена Ради Національного банку (в тому числі за станом здоров’я) більше чотирьох місяців поспіль;
6) встановлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду члена Ради Національного банку;
7) виникнення обставин, що призвели до невідповідності особи будь-якій вимозі чи забороні, встановленій частиною четвертою або п’ятою цієї статті.
( Пункт 7 частини одинадцятої статті 10 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
У разі закінчення строку повноважень члена Ради Національного банку його повноваження припиняються у останній день строку, на який його було призначено. У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Національного банку, повноваження такого члена Ради Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою.
( Частина дванадцята статті 10 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Президент України звільняє призначених ним членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу, в якому мають бути зазначені підстави для звільнення.
Верховна Рада України звільняє призначених нею членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України, в якій мають бути зазначені підстави для звільнення.
Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв’язку з його відставкою або в разі звільнення його з посади з інших підстав, визначених цим Законом.
Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Щомісячна винагорода члена Ради Національного банку становить 50 відсотків максимального розміру посадового окладу члена Правління Національного банку. Виплата винагороди членам Ради Національного банку здійснюється щомісяця відповідно до встановленого Національним банком порядку.
( Частина статті 10 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
Інформація про розмір винагороди, отриманої кожним членом Ради Національного банку, підлягає опублікуванню у складі річної фінансової звітності Національного банку.
Членам Ради Національного банку оплачуються витрати, здійснені у зв’язку з виконанням ними своїх повноважень, відповідно до Регламенту Ради Національного банку України.
Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Ради Національного банку та її робочих органів здійснює Національний банк відповідно до кошторису адміністративних витрат.
( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1919-III від 13.07.2000; в редакції Законів № 2478-VI від 09.07.2010, № 541-VIII від 18.06.2015 )
Стаття 11. Порядок роботи Ради Національного банку
Рада Національного банку діє відповідно до Регламенту Ради Національного банку України, яким встановлюється порядок підготовки і проведення її засідань, оформлення її рішень.
( Статтю 11 доповнено новою частиною першою згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Засідання Ради Національного банку проводяться один раз на квартал.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
Рада Національного банку має право проводити позачергові засідання у разі необхідності. Позачергові засідання Ради Національного банку скликаються Головою Ради Національного банку за його власною ініціативою або Радою Національного банку за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості її членів, а також за вимогою Голови Національного банку України. Члени Ради Національного банку сповіщаються про засідання не пізніш як за п'ять календарних днів до дня його проведення. Порядок підготовки позачергових засідань Ради Національного банку визначається її Регламентом.
( Частина статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1919-III від 13.07.2000, № 1811-IX від 19.10.2021 )
Засідання Ради Національного банку є правомочними за наявності не менше шести її членів.
( Частина статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1919-III від 13.07.2000, № 541-VIII від 18.06.2015 )
Засідання Ради Національного банку веде Голова Ради Національного банку, а у разі відсутності - його заступник, відповідно до Регламенту.
Рішення Ради Національного банку приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку, крім рішень з питань, визначених пунктами 1, 3- 1, 7 та 18 частини першої статті 9 цього Закону, які приймаються кваліфікованою більшістю голосів - не менш як двома третинами від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку. Кожний член Ради Національного банку має один голос.
( Частина шоста статті 11 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Член Ради Національного банку має право запропонувати Раді Національного банку запросити на її засідання представників суб’єктів підприємницької діяльності, науковців та інших фахівців. Рада Національного банку приймає рішення про участь у її засіданні таких осіб на початку засідання, на яке ці особи запрошуються. На осіб, запрошених на засідання Ради Національного банку, поширюються вимоги статті 66 цього Закону щодо збереження таємниці.
( Частина сьома статті 11 в редакції Законів № 1587-IX від 30.06.2021, № 1811-IX від 19.10.2021 )
Члени Правління Національного банку можуть брати участь в роботі Ради Національного банку з правом дорадчого голосу.
( Частина статті 11 в редакції Закону № 1919-III від 13.07.2000 )
Стаття 12. Голова Ради Національного банку та його заступник
Голова Ради Національного банку обирається Радою Національного банку зі свого складу строком на три роки.
( Частина перша статті 12 в редакції Закону № 1919-III від 13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
Головою Ради Національного банку не може бути обрано Голову Національного банку.
( Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
Голова Ради Національного банку:
організовує засідання Ради Національного банку і головує на них;
скликає позачергові засідання за своєю ініціативою або за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради Національного банку, а також на вимогу Голови Національного банку;
відповідно до прийнятого Радою Національного банку рішення інформує Президента України або Верховну Раду України про виникнення підстав для звільнення з посади призначеного відповідно Президентом України або Верховною Радою України члена Ради Національного банку.
( Частину третю статті 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Абзац п'ятий частини четвертої статті 12 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )( Частина статті 12 в редакції Закону № 1919-III від 13.07.2000 )
Голова Ради Національного банку має заступника, який обирається Радою Національного банку зі свого складу строком на три роки.
( Частина статті 12 в редакції Закону № 1919-III від 13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
Заступник заміщає Голову Ради Національного банку у разі його відсутності або неможливості ним здійснювати свої повноваження та здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку.
Звільнення Голови Ради Національного банку або його заступника протягом строку його повноважень здійснюється:
у зв'язку із закінченням строку його повноважень;
за власним бажанням, за умови подання письмової заяви;
у разі систематичного невиконання своїх обов'язків за станом здоров'я протягом чотирьох місяців.
У разі припинення повноважень Голови Ради Національного банку або його заступника вибори на цю посаду здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом.
Стаття 13. Рішення Ради Національного банку
( Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
Матеріали засідань Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів та рішень, візуються всіма присутніми на засіданні членами Ради Національного банку і підписуються головуючим на її засіданні. Порядок візування протоколів та рішень Ради Національного банку визначається Регламентом Ради Національного банку України.
( Частина перша статті 13 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Основні засади грошово-кредитної політики та рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 4, 6, 8-10, 12, 15, 17, 18 статті 9 цього Закону, є обов’язковими для виконання Правлінням Національного банку.
( Частина друга статті 13 в редакції Закону № 1919-III від 13.07.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010; в редакції Законів № 541-VIII від 18.06.2015, № 1587-IX від 30.06.2021; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1811-IX від 19.10.2021 )( Частину третю статті 13 виключено на підставі Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Рада Національного банку не має права втручатися в діяльність Правління Національного банку при виконанні ним функцій і повноважень, визначених законом, а також у діяльність Голови Національного банку та заступників Голови Національного банку при виконанні ними своїх обов’язків та повноважень.
( Частина четверта статті 13 в редакції Законів № 1587-IX від 30.06.2021, № 1811-IX від 19.10.2021 )( Частину п'яту статті 13 виключено на підставі Закону № 2478-VI від 09.07.2010 )
Оприлюдненню підлягають виключно рішення Ради Національного банку, опублікування яких є обов’язковим відповідно до статті 9 цього Закону.
( Частина шоста статті 13 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Членам Ради Національного банку забороняється розголошувати державну, банківську або службову таємницю, яка стала їм відома у зв'язку із здійсненням ними їх повноважень відповідно до Регламенту.
Стаття 13-1. Аудиторський комітет
Рада Національного банку утворює Аудиторський комітет з метою оцінки надійності та результативності системи внутрішнього контролю в Національному банку, повноти та достовірності річної фінансової звітності Національного банку.
Аудиторський комітет є консультативним робочим органом Ради Національного банку та діє на підставі положення, що затверджується Радою Національного банку.
До складу Аудиторського комітету, крім членів Ради Національного банку, можуть входити незалежні експерти. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у цих галузях, досвід роботи за фахом не менше 10 років та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.
На незалежних експертів поширюються обмеження, встановлені частиною четвертою статті 10 та частиною першою статті 65 цього Закону.
Кількість членів Аудиторського комітету не може бути більшою ніж п’ять осіб.
Засідання Аудиторського комітету проводяться один раз на квартал. У разі необхідності аудиторський комітет має право проводити позачергові засідання.
( Частина шоста статті 13-1 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )( Розділ II доповнено статтею 13-1 згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
( Закон доповнено назвою розділу згідно із Законом № 2478-VI від 09.07.2010 )
Стаття 14. Функції Правління Національного банку
Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні інструменти забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій відповідно до статей 6 і 7 цього Закону та здійснює управління діяльністю Національного банку.
( Текст статті 14 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
Стаття 15. Повноваження Правління Національного банку
Правління Національного банку:
1) приймає рішення:
щодо надання пропозицій Раді Національного банку стосовно розроблення Основних засад грошово-кредитної політики;
щодо інструментів грошово-кредитної політики для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики;
( Абзац третій пункту 1 частини першої статті 15 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
щодо банківського регулювання та нагляду;
щодо державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринках капіталу);
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
щодо організації системи рефінансування;
щодо визначення та здійснення валютно-курсової політики, валютного регулювання та управління золотовалютним резервом;
( Абзац сьомий пункту 1 частини першої статті 15 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
щодо регулювання діяльності учасників платіжного ринку, у тому числі функціонування платіжних систем та систем розрахунків;
( Абзац восьмий пункту 1 частини першої статті 15 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
про емісію валюти України, цифрових грошей Національного банку та вилучення з обігу банкнот і монет;
( Абзац дев'ятий пункту 1 частини першої статті 15 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
про встановлення та зміну облікової та інших процентних ставок Національного банку;
про диверсифікацію активів Національного банку та їх ліквідності;
щодо лімітів позабалансових зобов'язань Національного банку;
про формування резервів та покриття фінансових ризиків Національного банку;
щодо мінімального розміру золотовалютного резерву;
( Абзац чотирнадцятий пункту 1 частини першої статті 15 в редакції Закону № 1811-IX від 19.10.2021 )
про встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, які здійснює Національний банк;
про перелік цінних паперів та інших цінностей, придатних для забезпечення кредитів Національного банку;
про умови допуску іноземного капіталу до банківської системи України;
про встановлення пруденційних нормативів для банків та інших фінансових установ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;
( Абзац вісімнадцятий пункту 1 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
про встановлення пруденційних вимог для небанківських фінансових установ, небанківських фінансових груп та їх підгруп, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк;
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
про розмір та порядок формування обов'язкових резервів для банків;
про застосування заходів впливу (санкцій) до банків, інших осіб, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, а також осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про платіжні послуги" та інших законів України;
( Абзац пункту 1 частини першої статті 15 в редакції Законів № 1702-VII від 14.10.2014, № 541-VIII від 18.06.2015, № 79-IX від 12.09.2019, № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022; в редакції Закону № 1953-IX від 14.12.2021 )
про створення та ліквідацію підприємств, установ Національного банку, відокремлених підрозділів (філій та представництв в Україні, а також представництв Національного банку за кордоном);
( Абзац пункту 1 частини першої статті 15 в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
про участь у міжнародних фінансових організаціях;
про купівлю та продаж майна для забезпечення діяльності Національного банку;
щодо встановлення плати за надані відповідно до закону послуги (здійснені операції);
( Абзац пункту 1 статті 15 виключено на підставі Закону № 541-VIII від 18.06.2015 )
про віднесення страховика, кредитної спілки до категорії неплатоспроможних;
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
про призначення у страховику, кредитній спілці тимчасової адміністрації;
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
про анулювання ліцензії фінансової компанії, ломбарду;
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;
( Пункт 1 статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012 )
про фінансову спроможність приймаючого банку виконати зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами;
( Пункт 1 статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 4452-VI від 23.02.2012 )
про створення комітетів Правління Національного банку;
( Пункт 1 статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015 )
про делегування частини своїх повноважень окремим комітетам Правління Національного банку, передбаченим частинами четвертою - шостою статті 17 цього Закону;
( Пункт 1 статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 541-VIII від 18.06.2015; в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 )
про запровадження заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції";
( Пункт 1 статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 2473-VIII від 21.06.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2463-IX від 27.07.2022 )
щодо державного регулювання на платіжному ринку, у тому числі нагляду за діяльністю учасників платіжного ринку та оверсайту платіжної інфраструктури;
( Пункт 1 статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
про встановлення пруденційних нормативів для небанківських надавачів платіжних послуг;
( Пункт 1 статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 )
про встановлення вимог щодо формування буферів капіталу та їх значень для банків, банківських груп та підгруп банківських груп;
( Пункт 1 частини першої статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1587-IX від 30.06.2021 )
про встановлення економічних нормативів для банківських груп та підгруп банківських груп;