• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Форма типового документа, Список, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Журнал, Акт, Порядок від 16.05.2024 № 560
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Список, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Журнал, Акт, Порядок
 • Дата: 16.05.2024
 • Номер: 560
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Список, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Журнал, Акт, Порядок
 • Дата: 16.05.2024
 • Номер: 560
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 травня 2024 р. № 560
Київ
Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період
Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", але не раніше дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2024 р. № 560
ПОРЯДОК
проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає:
механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції, та посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
процедуру оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин Збройних Сил, інших військових формувань, Центрального управління або регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів;
процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи;
процедуру надання військовозобов’язаним та резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та її оформлення;
організацію медичного огляду військовозобов’язаних та резервістів для визначення придатності до військової служби;
процедуру оформлення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
механізм відправлення військовозобов’язаних та резервістів до місць проходження військової служби.
2. На військову службу під час мобілізації, на особливий період призиваються резервісти та військовозобов’язані, які придатні до військової служби за станом здоров’я та не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", для комплектування (доукомплектування) з’єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, навчальних частин (центрів) (далі - військові частини) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями (далі - Збройні Сили та інші військові формування).
Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу" та цим Порядком.
3. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період проводиться незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.
4. На військову службу під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані:
особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади". Такі особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади;
особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України;
особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи призиваються на військову службу під час мобілізації за рішенням Генерального штабу Збройних Сил, відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;
засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.
5. Генеральний штаб Збройних Сил через оперативні командування та (військові) адміністрації здійснює управління призовом громадян на військову службу під час мобілізації та визначає обсяги їх призову (крім СБУ та розвідувальних органів).
6. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється у строки та в обсягах, визначених мобілізаційними планами, мобілізаційними директивами (розпорядженнями) Головнокомандувача Збройних Сил або Генерального штабу Збройних Сил.
Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період включає:
оповіщення резервістів та військовозобов’язаних про виклик до районного (об’єднаного районного) територіального центру комплектування та соціальної підтримки чи його відділу, міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів України;
прибуття резервістів та військовозобов’язаних до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, уточнення своїх персональних даних, внесення відповідних змін у військово-облікові документи та до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
перевірку підстав щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення;
документальне оформлення призову на військову службу під час мобілізації;
відправлення призваних громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період до місць проходження військової служби.
7. Розвідувальні органи, Центральне управління або регіональні органи СБУ здійснюють призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період до своїх військових частин, органів, підрозділів із числа резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах України чи СБУ відповідно.
8. Призов резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на військову службу під час мобілізації, на особливий період до розвідувальних органів України чи СБУ здійснюється відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил.
9. Методичне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період у Збройних Силах здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил та обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (військовими адміністраціями).
Проведення призову на військову службу під час мобілізації, оповіщення та прибуття резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації
10. Голови (начальники) обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій) з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження (завдання) Генерального штабу Збройних Сил щодо призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації:
невідкладно проводять засідання Ради оборони області з метою визначення першочергових завдань посадовим особам апарату та структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підпорядкованим районним держадміністраціям (військовим адміністраціям) та органам місцевого самоврядування, керівникам територіальних органів Національної поліції та регіональних органів СБУ, закладам охорони здоров’я та територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки щодо організації та проведення призову резервістів та військовозобов’язаних, виконання інших заходів мобілізації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
опрацьовують та видають за пропозицією керівників обласних (Київського та Севастопольського міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розпорядження про проведення заходів мобілізації з визначенням районним (міським) держадміністраціям (військовим адміністраціям) обсягів та строків призову резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації та невідкладно доводять його до виконавців;
організовують розгортання пунктів управління заходами мобілізації, дільниць (штабів) оповіщення, пунктів збору військовозобов’язаних;
організовують та здійснюють контроль за ходом оповіщення, збору та поставки резервістів та військовозобов’язаних на комплектування військ (сил) в обсягах, що визначені мобілізаційними планами та розпорядженнями (завданнями) Генерального штабу Збройних Сил;
координують та спрямовують діяльність органів та підрозділів Національної поліції, СБУ, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів охорони здоров’я, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил стосовно виконання заходів мобілізації, призову громадян на військову службу під час мобілізації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
організовують та здійснюють в межах своїх повноважень матеріальне, фінансове, інформаційне забезпечення заходів призову громадян на військову службу під час мобілізації;
інформують Генеральний штаб Збройних Сил, Кабінет Міністрів України та через Раду національної безпеки і оборони України Президента України про виконання заходів призову громадян на військову службу під час мобілізації, кількість призваних військовозобов’язаних, наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх врегулювання;
вживають в межах своїх повноважень заходів до вирішення питань, які перешкоджають призову громадян на військову службу під час мобілізації.
11. Голови (начальники) районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження відповідного начальника обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) про проведення заходів мобілізації:
невідкладно проводять координаційну нараду та з урахуванням рішення Ради оборони області спрямовують діяльність та визначають завдання посадовим особам апарату та структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), територіальних громад, керівникам територіальних підрозділів територіальних органів Національної поліції та районних підрозділів регіональних органів СБУ, керівникам підприємств, установ, організацій (у разі потреби), закладам охорони здоров’я та територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки щодо організації та проведення заходів мобілізації, проведення призову резервістів та військовозобов’язаних на підпорядкованій адміністративно-територіальній одиниці;
видають за пропозиціями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розпорядження про проведення заходів мобілізації та невідкладно доводять його до виконавців;
забезпечують у взаємодії з районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки розгортання пунктів управління заходами мобілізації, дільниць (штабів) оповіщення, пунктів збору військовозобов’язаних;
видають розпорядження про створення груп оповіщення у складі представників (які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та територіальних органів (підрозділів) поліції, а також визначають заходи щодо порядку та забезпечення роботи таких груп;
організовують оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, забезпечують їх прибуття на збірні пункти та призов через районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в обсягах, визначених розпорядженням обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації);
здійснюють оповіщення резервістів та військовозобов’язаних за участю представників (які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) у складі груп оповіщення;
забезпечують відправлення призваних громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період до місць проходження військової служби;
здійснюють в межах своїх повноважень матеріальне, фінансове, інформаційне забезпечення заходів мобілізації;
інформують обласні, Київську та Севастопольську міську держадміністрації (військові адміністрації) про виконання заходів призову громадян на військову службу під час мобілізації, кількість призваних військовозобов’язаних, наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх врегулювання в строки, визначені розпорядженнями про проведення мобілізації;
вживають в межах своїх повноважень заходів до вирішення проблемних питань призову громадян на військову службу під час мобілізації.
12. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування:
забезпечують доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової адміністрації) або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування;
видають акти про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у яких зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;
здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні резервістів та військовозобов’язаних за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
повідомляють письмово у триденний строк районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;
невідкладно письмово повідомляють відповідному районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про резервістів та військовозобов’язаних, які відмовилися від отримання повісток;
забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від дільниць оповіщення до пунктів збору районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військових частин;
інформують щотижня відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про прибулих внутрішньо переміщених осіб та їх адресу місця проживання;
здійснюють на відповідній території інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації.
Під час здійснення заходів оповіщення представника (представників) виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад супроводжує поліцейський відповідно до розпорядження голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації). Повістки резервістам та військовозобов’язаним вручає уповноважена на це особа із складу групи оповіщення. У разі коли до складу групи оповіщення входить представник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повістку резервісту або військовозобов’язаному вручає представник такого центру.
13. Керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування:
видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;
організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;
повідомляють письмово у триденний строк районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;
забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та у разі потреби часу на зворотній шлях;
невідкладно інформують відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.
14. Керівники обласних (Київського та Севастопольського міського) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням мобілізаційної директиви (розпорядження) оперативного командування з визначеними строками та обсягами призову резервістів та військовозобов’язаних:
ініціюють невідкладне проведення засідання Ради оборони області з метою визначення завдань посадовим особам місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівникам правоохоронних органів (підприємств, установ, організацій у разі потреби), закладів охорони здоров’я завдань щодо організації та проведення заходів мобілізації, призову резервістів та військовозобов’язаних на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
готують пропозиції до розпорядження голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) щодо розгортання та організації роботи пунктів управління заходами мобілізації, груп контролю, дільниць (штабів) оповіщення, створення груп оповіщення, організації медичних оглядів, потреби у матеріальних, фінансових ресурсах, відчуженні (вилученні) майна, приміщень, будівель, земельних ділянок, забезпечення автомобільним транспортом та пально-мастильними матеріалами в інтересах проведення заходів мобілізації;
здійснюють розподіл обсягів призову (вилучення) мобілізаційних ресурсів між підпорядкованими районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;
видають наказ керівника обласного (Київського та Севастопольського) міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призначення представників такого центру, уповноважених проводити перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним;
організовують проведення уповноваженими представниками обласного та підпорядкованих районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) та вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним;
беруть участь у засіданнях Ради оборони області щодо виконання заходів мобілізації, в обговоренні проблемних питань та шляхів їх вирішення;
контролюють виконання заходів оповіщення, збору, призову та відправлення призваних на військову службу під час мобілізації громадян до місць проходження військової служби;
інформують керівництво обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) щодо проблемних питань виконання заходів мобілізації, призову резервістів та військовозобов’язаних на адміністративній території та надають пропозиції щодо шляхів їх вирішення.
У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки та невідкладно доводить його до виконавців.
Про невидання начальником обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації керівник обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідкладно інформує через оперативне командування Генеральний штаб Збройних Сил.
15. Керівники районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження відповідного керівника обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з визначеними строками та обсягами призову резервістів та військовозобов’язаних:
ініціюють невідкладне проведення координаційної наради з метою визначення посадовим особам територіальних громад, керівникам правоохоронних органів (підприємств, установ, організацій за необхідністю), закладів охорони здоров’я завдань з організації та проведення заходів мобілізації, проведення призову резервістів та військовозобов’язаних на підпорядкованій адміністративній території;
готують пропозиції до розпорядження голови (начальника) районної держадміністрації (військової адміністрації) щодо розгортання та організації роботи пунктів управління заходами мобілізації, груп контролю, дільниць оповіщення, створення груп оповіщення, організації медичних оглядів, потреби у матеріальних, фінансових ресурсах, відчуженні (вилученні) майна, приміщень, будівель, земельних ділянок, забезпечення автомобільним транспортом та пально-мастильними матеріалами в інтересах проведення заходів мобілізації;
здійснюють розподіл обсягів призову (вилучення) мобілізаційних ресурсів між територіальними громадами, підприємствами, установами та організаціями;
доставляють до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, управителів багатоквартирних будинків розпорядження начальника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних разом із повістками про їх виклик до такого центру;
видають наказ керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призначення представників такого центру, уповноважених проводити перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним;
організовують проведення уповноваженими представниками районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);
здійснюють оповіщення резервістів та військовозобов’язаних у складі груп оповіщення, до складу яких залучаються представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, підприємств, установ, організацій, представники районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і поліцейські;
звертаються до територіального органу (підрозділу) поліції для адміністративного затримання та доставлення до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
вживають заходів разом з представниками територіальних органів (підрозділів) поліції до адміністративного затримання та доставляння до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку;
здійснюють оформлення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
контролюють виконання заходів оповіщення, збору, призову та відправлення призваних на військову службу під час мобілізації громадян до місць проходження військової служби;
інформують керівників районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проблемні питання виконання заходів мобілізації, призову резервістів та військовозобов’язаних на адміністративній території та надають пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
беруть участь у координаційних нарадах щодо виконання заходів мобілізації, в обговоренні проблемних питань та шляхів їх вирішення;
повідомляють територіальному органу (підрозділу) поліції про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Оповіщення резервістів та військовозобов’язаних може здійснюватися представниками районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки окремо від груп оповіщення.
У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин головою (начальником) районної держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки та невідкладно доводить його до виконавців.
Про невидання головою (начальником) районної держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідкладно інформує відповідний обласний (Київський або Севастопольський міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
16. Керівники територіальних органів (підрозділів) поліції з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації):
забезпечують участь поліцейських у здійсненні заходів щодо оповіщення резервістів та військовозобов’язаних разом з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або у складі груп оповіщення;
організовують за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ або розвідувальних органів України, адміністративне затримання та доставлення органів (підрозділів) поліції до зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов’язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або органів СБУ, або відповідних підрозділів розвідувальних органів;
забезпечують внесення до реєстрів та баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, інформацію про осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;
повідомляють районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення протягом 30 календарних днів до такого центру осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, та у разі відсутності у такої особи військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) чи наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
17. Керівники органів охорони державного кордону (крім авіаційної частини) або його структурних підрозділів з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації):
організовують проведення представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;
відмовляють у перетині державного кордону (на виїзд з України) на пунктах пропуску через державний кордон України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років:
у разі відсутності у таких осіб військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);
якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться відомості про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію;
викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.
18. Оповіщення резервістів, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, здійснюється командирами військових частин, з якими резервісти уклали такі контракти.
19. Оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах України чи СБУ, здійснюється у порядку, встановленому зазначеними органами.
20. З оголошенням мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися:
резервісти та військовозобов’язані, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, - на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;
резервісти, які проходять службу у військовому резерві, - до військових частин у строки, визначені командирами військових частин;
військовозобов’язані, резервісти СБУ - за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
військовозобов’язані, резервісти розвідувальних органів - за викликом керівників відповідних підрозділів.
21. За викликом районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів) резервісти та військовозобов’язані зобов’язані з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для взяття на військовий облік, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки), проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.
22. Резервісти та військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності Указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або місцезнаходження чи відповідному підрозділі розвідувальних органів України, Центральному управлінні або регіональному органі СБУ.
Резервісти та військовозобов’язані, у яких відсутній (які втратили) військово-обліковий документ, уточнюють свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або місцезнаходження чи відповідному підрозділі розвідувальних органів, Центральному управлінні або регіональному органі СБУ, де вони перебувають на військовому обліку. У такому разі під час уточнення облікових даних їм оформляється військово-обліковий документ.
23. Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності), визнаються:
перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).
24. У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше ніж протягом трьох днів від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ), повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ) або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів.
25. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
26. Для проведення оповіщення створюються дільниці оповіщення та штаби оповіщення. Відповідальність за організацію роботи та здійснення контролю за роботою дільниць оповіщення в межах адміністративно-територіальної одиниці покладається на голову сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, а штабів оповіщення - на керівників підприємств, установ, організацій, на базі яких утворюються штаби оповіщення.
27. Під час мобілізації громадяни викликаються з метою:
1) до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або їх відділів:
взяття на військовий облік;
проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби;
2) до відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ:
проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;
призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.
28. Виклик громадян до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи їх відділів, відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ під час мобілізації здійснюється шляхом вручення (надсилання) повістки (додаток 1).
29. У повістці зазначаються:
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ, що видав повістку;
мета виклику до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділів чи відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;
місце, день і час явки за викликом;
підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;
реєстраційний номер повістки;
роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.
30. Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу.
Керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.
У разі формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.
Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, після накладення керівником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу кваліфікованого електронного підпису можуть:
централізовано друкуватися разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;
вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення.
Для оповіщення військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України чи СБУ бланк повістки оформляється зазначеними органами. Порядок оформлення повісток, їх підпис та реєстрація визначаються розвідувальними органами України, СБУ.
( Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 807 від 09.07.2024 )
31. Повістки мають право вручати:
представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) - в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);
представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад - в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
представники підприємств, установ, організацій - на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);
представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) - на усій території України.
Призначення представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та підприємств (установ, організацій), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки (додаток 1-1).
( Абзац сьомий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 748 від 18.06.2024 )
32. Службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається на підставі наказу відповідного керівника, визначеного в абзаці сьомому пункту 31 цього Порядку, головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації), засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої держадміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).
( Абзац перший пункту 32 в редакції Постанови КМ № 748 від 18.06.2024 )
Особи, яким видано посвідчення головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації), мають право здійснювати заходи оповіщення на території області.
33. Службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають на військовому обліку у відповідному підрозділі розвідувальних органів, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, видається керівником зазначеного органу, яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на усій території України у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка, службового посвідчення).
( Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 748 від 18.06.2024 )
34. Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.
( Абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 747 від 25.06.2024 )
У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.
Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.
( Абзац третій пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 747 від 25.06.2024, № 807 від 09.07.2024 )
Централізований друк повісток, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та направлення їх військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку здійснюються Міноборони або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі відповідних договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та/або державними підприємствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі).
( Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 807 від 09.07.2024 )
35. Представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.
Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.
36. За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:
через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки представниками цих дільниць, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;
представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки особисто або засобами зв’язку;