• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Положення від 11.02.2015 № 96
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 11.02.2015
 • Номер: 96
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Положення
 • Дата: 11.02.2015
 • Номер: 96
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 лютого 2015 р. № 96
Київ
Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
( Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України  від 23 грудня 2015 року № 1097,  від 11 лютого 2016 року № 76, від 26 квітня 2017 року № 295, від 18 серпня 2017 року № 630, від 20 березня 2019 року № 301, від 26 червня 2019 року № 692, від 21 серпня 2019 року № 823, від 11 вересня 2019 року № 838, від 4 грудня 2019 року № 1072, від 19 лютого 2020 року № 132, від 6 травня 2020 року № 352, від 3 червня 2020 року № 448, від 8 липня 2020 року № 617, від 31 травня 2021 року № 547, від 28 липня 2021 року № 780, від 28 жовтня 2021 року № 1117, від 13 вересня 2022 року № 1030, від 30 вересня 2022 року № 1103, від 2 червня 2023 року № 553, від 21 липня 2023 року № 763 )
(Зміни до Положення, затвердженого цією постановою, внесені пунктом 10 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1072, набирають чинності одночасно із змінами до законодавчих актів в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення)
(Зміни до Положення, затвердженого цією постановою, внесені підпунктом 1 пункту 13 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1072, набирають чинності одночасно із змінами до законодавчих актів у частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення)
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про Державну службу України з питань праці, що додається.
 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 26
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2015 р. № 96
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу України з питань праці
( У тексті Положення слова "Міністр соціальної політики" в усіх відмінках замінено словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838 )
( Зміни, внесені пунктом 10 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1072, набирають чинності одночасно із змінами до законодавчих актів в частині перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення )
( У тексті Положення слова "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" в усіх відмінках замінено словами "Міністр соціальної політики" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1072 )
( У тексті Положення слова "Міністр соціальної політики" в усіх відмінках замінено словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 617 )
( У тексті Положення слова "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" в усіх відмінках замінено словами "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 547 )
1. Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
2. Держпраці у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Держпраці є:
1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
( підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
2) здійснення комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні;
3) здійснення державного регулювання і контролю щодо охорони праці та промислової безпеки у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
( підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 р. № 1030 )
4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об'єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об'єктів Єдиної газотранспортної системи.
4. Держпраці відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерства та в установленому порядку подає їх Першому віце-прем'єр-міністрові України - Міністрові економіки;
2) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності;
( підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
3) координує відповідно до законодавства роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших суб'єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
( підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
4) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;
5) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських організацій роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програм;
6) здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
( підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823, із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
6-1) здійснює державний нагляд за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення центральними органами виконавчої влади;
( пункт 4 доповнено підпунктом 6-1 згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, від 21.08.2019 р. № 823, підпункт 6-1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. № 780 )
7) здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списків;
8) здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;
9) здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;
( підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
10) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу);
11) здійснює державний контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у частині виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю;
( абзац перший підпункту 11 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. № 132, від 28.10.2021 р. № 1117, від 02.06.2023 р. № 553 )
абзац другий підпункту 11 пункту 4 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 02.06.2023 р. № 553 )
абзац третій підпункту 11 пункту 4 виключено
( абзац третій підпункту 11 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. № 132, виключено згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 02.06.2023 р. № 553 )
абзац четвертий підпункту 11 пункту 4 виключено
( абзац четвертий підпункту 11 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. № 132, виключено згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 02.06.2023 р. № 553 )
12) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб;
13) здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
14) здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю Фонду соціального страхування України;
15) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гігієни праці, у тому числі нагляд (контроль) за:
факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність яких може шкодити здоров'ю працівників;
виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань;
дотриманням вимог санітарних норм та правил;
своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров'я працівників;
наявністю обов'язкових медичних оглядів працівників;
16) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сфері охорони праці, зокрема в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань:
( абзац перший підпункту 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;
( абзац четвертий підпункту 16 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів;
організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та перевірки їх знань;
( абзац шостий підпункту 16 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
17) здійснює державний гірничий нагляд з питань:
правильності розробки родовищ корисних копалин;
( абзац другий підпункту 17 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин;
додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини;
правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов'язаних із користуванням надрами;
абзац шостий підпункту 17 пункту 4 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
( підпункт 17 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
виконання вимог щодо охорони надр під час встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин;
( підпункт 17 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;
( підпункт 17 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованості та своєчасності їх списання;
( підпункт 17 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
18) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;
19) здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;
20) підпункт 20 пункту 4 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 13.09.2022 р. № 1030 )
21) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;
22) здійснює нагляд на ринку за об'єктами технічних регламентів та бере участь у розробленні правил і процедури ринкового нагляду за об'єктами технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у відповідній сфері;
( підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
23) здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників;
24) здійснює контроль за відповідністю визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що небезпечні внаслідок наявності газу, можливості раптових викидів та гірських ударів, до відповідних категорій;
25) забезпечує складення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці для подальшого визначення зв'язку захворювання з умовами праці;
( підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
26) організовує проведення:
експертизи проектної документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
державної технічної експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств, експертизи проектів з протиаварійного захисту гірничих підприємств;
( абзац третій підпункту 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 76 )
державної експертизи умов праці із залученням Держсанепідслужби;
випробування устаткування та матеріалів, технічного огляду машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
( абзац п'ятий підпункту 26 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630, від 08.07.2020 р. № 617 )
експертизи проектної та іншої документації на виготовлення і впровадження технологій і засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту, реєстрації, огляду, випробування виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного призначення;
експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, об'єктів підвищеної небезпеки, а також експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування машин, механізмів підвищеної небезпеки;
( абзац сьомий підпункту 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
27) проводить:
розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;
технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов'язаних із використанням газу в побуті, а також видає за результатами таких розслідувань обов'язкові до виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішення;
розслідування обставин та причин виникнення гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь;
моніторинг стану умов праці та здоров'я працівників, що є складовою державного соціально-гігієнічного моніторингу;
абзац шостий підпункту 27 пункту 4 виключено
( підпункт 27 пункту 4 доповнено абзацом згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, абзац шостий підпункту 27 пункту 4 виключено згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. № 780 )
навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку посадових осіб центральних органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю;
( підпункт 27 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823, абзац сьомий підпункту 27 пункту 4 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. № 780 )
28) підпункт 28 пункту 4 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 08.07.2020 р. № 617 )
29) погоджує:
ліквідацію та консервацію гірничих об'єктів або їх ділянок, споруд, пов'язаних із користуванням надрами, в установленому законодавством порядку;
абзац третій підпункту 29 пункту 4 виключено
( абзац третій підпункту 29 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630, виключено згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 08.07.2020 р. № 617 )
проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти і щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки та охорони праці;
проекти планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини;
типові навчальні плани і програми навчальних дисциплін "Охорона праці", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" та інших навчальних дисциплін, пов'язаних із зазначеною сферою;
типові навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;
проекти гірничих підприємств щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров'я населення, а також проекти захисту об'єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки таких об'єктів гірничими роботами;
абзац дев'ятий підпункту 29 пункту 4 виключено
( підпункт 29 пункту 4 доповнено абзацом згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. № 76, абзац дев'ятий підпункту 29 пункту 4 виключено згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
30) видає у передбачених законодавством випадках:
ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та контролює дотримання ліцензійних умов;
дозволи на право проведення вибухових робіт та виготовлення засобів їх механізації;
( абзац третій підпункту 30 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;
дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;
( абзац п'ятий підпункту 30 пункту 4 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
абзац шостий підпункту 30 пункту 4 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1097 )
гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
( абзац сьомий підпункту 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. № 352 )
свідоцтва на зберігання (експлуатацію місць зберігання) вибухових матеріалів військового призначення (боєприпасів та бойових частин);
( підпункт 30 пункту 4 доповнено абзацом згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 р. № 763 )
31) здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію:
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а також веде їх облік;
( абзац другий підпункту 31 пункту 4 у редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 р. № 617 )
абзац третій підпункту 31 пункту 4 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 13.09.2022 р. № 1030 )
гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значення;
декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
( підпункт 31 пункту 4 доповнено абзацом згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
32) підпункт 32 пункту 4 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 08.07.2020 р. № 617 )
33) підпункт 33 пункту 4 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 08.07.2020 р. № 617 )
34) бере участь:
абзац другий підпункту 34 пункту 4 виключено
( абзац другий підпункту 34 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630, виключено згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 08.07.2020 р. № 617 )
у прийнятті в експлуатацію об'єктів промислового та виробничого призначення, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
( абзац третій підпункту 34 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
у проведенні державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавства;
у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;
у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів промислового призначення, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення;
( абзац шостий підпункту 34 пункту 4 із змінами, внесеними  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
у роботі з удосконалення системи ведення обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до компетенції Держпраці;
у професійній атестації експертів, які проводять експертизу проектної та містобудівної документації щодо дотримання нормативів з питань охорони праці;
в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов'язковому медичному огляді працівників віком до 21 року;
( підпункт 34 пункту 4 доповнено абзацом згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
в атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
( підпункт 34 пункту 4 доповнено абзацом згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
у роботі комісії із списання об'єктів державної власності;
( підпункт 34 пункту 4 доповнено абзацом згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
35) веде державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці;
( підпункт 35 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117, від 13.09.2022 р. № 1030 )
36) сприяє формуванню реєстру підприємств та організацій відповідно до груп ризику для здоров'я працівників та Державного реєстру професійних захворювань;
37) організовує формування та ведення інформаційної бази для прогнозування та проведення аналізу тенденцій забезпечення прав людини відповідно до компетенції Держпраці;
38) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держпраці, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів, залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє у визначеному порядку інтереси України у міжнародних організаціях;
39) формує державне замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, об'єктами підвищеної небезпеки, контролює виконання державного замовлення;
40) формує та фінансує державне замовлення на підготовку кадрів з питань гігієни праці;
41) виконує функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;
42) забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань, що належать до її компетенції, про свою діяльність, бере участь у проведенні соціального діалогу та взаємодії із всеукраїнськими професійними спілками і організаціями роботодавців з питань, що належать до її компетенції;
43) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
44) вживає заходів до створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів Держпраці;
45) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за діяльністю Держпраці;
46) забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз'ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;
47) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держпраці, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;
48) забезпечує здійснення в апараті і територіальних органах Держпраці соціального діалогу з питань реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, гігієни праці та соціального захисту, укладення колективних договорів (угод), створення умов для трудової діяльності працівників та роботи профспілкових організацій відповідно до законодавства;
( підпункт 48 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
49) організовує інформаційну та видавничу діяльність з питань, що належать до її компетенції;
50) видає в установленому порядку роботодавцям, суб'єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, фондам загальнообов'язкового державного страхування, виконавчим органам міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, а також центральним органам виконавчої влади обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;
( підпункт 50 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823 )
51) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення;
52) зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробничих об'єктів, виготовлення та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов'язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізацію продукції шляхом видачі відповідного розпорядчого документа у передбачених законодавством випадках до усунення порушень, які створюють загрозу життю та здоров'ю працівників;
( підпункт 52 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630, від 30.09.2022 р. № 1103 )
52-1) анулює видані дозволи та ліцензії з підстав, визначених законами України, та у разі застосування до суб'єкта господарювання санкції, передбаченої пунктом 6 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", в порядку, визначеному Законом України "Про санкції";
( пункт 4 доповнено підпунктом 52-1 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 30.09.2022 р. № 1103 )
53) здійснює фіксацію процесу проведення перевірок, інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;
( підпункт 53 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823, із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
54) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання вимог посадових осіб Держпраці;
( підпункт 54 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
54-1) здійснює методологічне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;
( пункт 4 доповнено підпунктом 54-1 згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, від 21.08.2019 р. № 823 )
54-2) підпункт 54-2 пункту 4 виключено
( пункт 4 доповнено підпунктом 54-2 згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, від 21.08.2019 р. № 823, підпункт 54-2 пункту 4 виключено згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. № 780 )
54-3) перевіряє на відповідність вимогам законодавства про працю та зайнятість населення рішення, прийняті центральним органом виконавчої влади під час здійснення повноважень, визначених частиною другою статті 259 Кодексу законів про працю України;
( пункт 4 доповнено підпунктом 54-3 згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, від 21.08.2019 р. № 823, підпункт 54-3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. № 780 )
54-4) видає та скасовує службові посвідчення інспекторів праці, веде їх реєстр;
( пункт 4 доповнено підпунктом 54-4 згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, від 21.08.2019 р. № 823 )
54-5) проводить моніторинг у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;
( пункт 4 доповнено підпунктом 54-5 згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, від 21.08.2019 р. № 823 )
55) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Держпраці з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держпраці, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Держпраці та на керівні посади в її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держпраці та її територіальних органів;
( підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
3) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держпраці, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює внутрішній аудит і контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
( підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Держпраці відповідно до встановлених правил;
6) контролює та координує діяльність територіальних органів Держпраці, надає їм методичну та практичну допомогу в організації роботи, перевіряє її виконання;
( підпункт 6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )
7) забезпечує в межах повноважень, визначених у цьому Положенні, самопредставництво інтересів Держпраці як органу державної влади, який у передбачених законом випадках бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, яке здійснюється без окремого доручення керівника державними службовцями самостійних структурних підрозділів апарату Держпраці відповідно до положень, що затверджуються наказом Голови Держпраці, а також без окремого доручення керівника - державними службовцями структурних підрозділів територіальних органів Держпраці відповідно до положень, що затверджуються наказом керівника відповідного територіального органу Держпраці;
( пункт 5 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
8) забезпечує представництво, самопредставництво інтересів Держпраці в судах України, зокрема через територіальні органи Держпраці.
( пункт 5 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 р. № 1117 )
6. Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Держпраці;
2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;
3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв'язку, іншими технічними засобами;
( підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823 )
4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
5) безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об'єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці;
5-1) безперешкодно без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичних осіб, які використовують найману працю;
( пункт 6 доповнено підпунктом 5-1 згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295, від 21.08.2019 р. № 823 )
6) проводити безперешкодно перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування) з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з відповідними інформацією, документами і матеріалами та отримувати від фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування необхідні для виконання повноважень Держпраці копії або витяги з документів;
7) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, лабораторних досліджень умов праці, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх усунення;
( підпункт 7 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 630 )