• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Форма типового документа від 06.12.2022 № 1364
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 грудня 2022 р. № 1364
Київ
Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі - перелік), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за формою згідно з додатком за погодженням з Міністерством оборони з урахуванням пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій;
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 214 від 10.03.2023 )
до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, включаються території можливих бойових дій, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси;
( Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 469 від 09.05.2023 )
до територій можливих бойових дій можуть бути віднесені території, які відповідають одному з таких критеріїв:
( Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 214 від 10.03.2023 )
- межують з територіями активних бойових дій або з тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями;
( Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 214 від 10.03.2023 )
- межують з державним кордоном держави-агресора;
( Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 214 від 10.03.2023 )
до переліку включається тимчасово окупована Російською Федерацією територія України, визначена відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";
у переліку визначаються дата початку та дата завершення бойових дій (дата виникнення та припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації;
до переліку включаються території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад у таких форматах:
- вся територія області, Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя;
- вся територія району;
- вся територія територіальної громади;
( Абзац тринадцятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 214 від 10.03.2023 )
- територія населених пунктів (з урахуванням територій поза межами населених пунктів у межах територіальної громади);
( Абзац чотирнадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 214 від 10.03.2023 )( Абзац п'ятнадцятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 214 від 10.03.2023 )
території, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації Російською Федерацією, вважаються такими, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованими Російською Федерацією;
( Абзац пункту 1 в редакції Постанов КМ № 45 від 13.01.2023, № 90 від 30.01.2023 )
прирівнювання територій можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, до територій, на яких ведуться бойові дії, не застосовується до:
( Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 90 від 30.01.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 485 від 30.04.2024 )
- зупинення вчинення виконавчих дій, заборони відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень у випадках, установлених пунктом 10-2 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження";
( Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 90 від 30.01.2023 )
- надання доступу користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції;
( Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 90 від 30.01.2023 )
- цілей реалізації положень пунктів 8-16 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування";
( Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 90 від 30.01.2023 )
- цілей реалізації положень пункту 2 частини чотирнадцятої статті 8 Закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України";
( Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 485 від 30.04.2024 )
для реалізації положень пункту 7-4 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" до територій адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, на яких тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, не проводиться приватизація, належать території активних бойових дій, території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку;
( Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1368 від 22.12.2023 )
для цілей оподаткування території активних бойових дій - це включені до переліку території активних бойових дій, території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси;
( Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 485 від 30.04.2024 )
перелік враховується у разі встановлення відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України "Про державну службу" Кабінетом Міністрів України додаткових коригуючих коефіцієнтів оплати праці державних службовців в державних органах, розташованих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії;
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій може надавати роз’яснення з питань формування та застосування переліку;
перелік оновлюється у разі потреби, але не рідше ніж двічі на місяць.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Ця постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування, крім пункту 6 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня її опублікування та застосовуються з 1 лютого 2023 року.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1481 від 30.12.2022 )

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 71


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2022 р. № 1364
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПЕРЕЛІК
територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
I. Території, на яких ведуться (велися) бойові дії
Території можливих бойових дій
Код Найменування Дата виникнення можливості бойових дій Дата припинення можливості бойових дій*
Території активних бойових дій
Код Найменування Дата початку бойових дій Дата завершення бойових дій*
Території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси
Код Найменування Дата початку бойових дій Дата завершення бойових дій*
II. Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України
Код Найменування Дата початку тимчасової окупації Дата завершення тимчасової окупації*
__________
* У разі визначення.
( Додаток в редакції Постанови КМ № 469 від 09.05.2023 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2022 р. № 1364
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзац тринадцятий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59, № 54, ст. 3167) викласти в такій редакції:
"для надавачів медичних послуг, які розташовані в межах територій, на яких станом на перший день звітного періоду ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, особливості розрахунку фактичної вартості медичних послуг за всіма пакетами медичних послуг, передбаченими програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на місяць визначаються відповідно до зазначеної програми, умови договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоров’я та подання звітів про медичні послуги застосовуються з урахуванням положень порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення щодо розрахунку фактичної вартості медичних послуг, у тому числі у місяці, що настає після місяця завершення бойових дій чи тимчасової окупації відповідно до відомостей зазначеного переліку;".
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 20, ст. 1065, № 49, ст. 2762, № 79, ст. 4752):
1) в абзаці третьому слова і цифри "на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), які визначені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418)" замінити словами "на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій";
2) в абзаці десятому слова і цифри "На територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), які визначені Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" замінити словами "На територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".
3. У підпункті 15 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1250, № 53, ст. 3084) слова "в межах адміністративно-територіальної одиниці, що включена до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції" замінити словами "в межах територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 "Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1293, № 27, ст. 1494, № 37, ст. 1987, № 53, ст. 3084):
1) у пункті 1:
в абзаці другому підпункту 1, абзаці другому підпункту 10-2, підпункті 11 слова і цифри "що не включена до затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови переліку адміністративно-територіальних одиниць" замінити словами "що не належить до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих";
в абзаці дев’ятому підпункту 9 та абзаці першому підпункту 10-1 слова і цифри "що включена до затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови переліку адміністративно-територіальних одиниць" замінити словами "що належить до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих";
в абзаці третьому підпункту 12 слова і цифри "що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови" замінити словами "що не належить до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих";
2) у пункті 1-2:
у підпункті 1 слова "перелік яких затверджується Міністерством юстиції. Міністерством юстиції може передбачатися обмежений (обумовлений) доступ користувачів до окремих реєстрів в межах певних адміністративно-територіальних одиниць" замінити словами "що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій";
у підпункті 2 слова "що не включені до затвердженого Міністерством юстиції переліку" замінити словами "що не належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих".
5. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. № 263 "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1345) пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Зупинення, обмеження роботи інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів здійснюється на територіях, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відновлення роботи інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів здійснюється у разі завершення активних бойових дій, тимчасової окупації відповідно до відомостей, що зазначені у переліку, а забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів на інших територіях здійснюється з урахуванням зумовлених умовами воєнного стану технічних характеристик (можливостей).
У разі появи загрози несанкціонованого доступу до інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів, зокрема внаслідок тимчасової окупації певної адміністративно-територіальної одиниці, адміністратори таких інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів невідкладно припиняють доступ користувачів до них в межах відповідної території, про що протягом двох днів інформують відповідних держателів інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство цифрової трансформації.".
6. Абзаци сьомий - десятий пункту 3 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418, № 34, ст. 1862, № 41, ст. 2217, № 68, ст. 4118), викласти в такій редакції:
"Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, після 24 лютого 2022 року.
Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.
Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі - перелік).
У разі віднесення територій до таких, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідна інформація внесена до переліку.".
7. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 "Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1410, № 39, ст. 2081, № 72, ст. 4353, № 81, ст. 4937):
1) у назві та постановляючій частині постанови слова "внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану" замінити словами "(перебування) внутрішньо переміщених осіб";
2) абзац другий пункту 1 Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, інформація про які є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією;".
8. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 "Про затвердження Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2217):
1) у постанові:
назву постанови викласти в такій редакції:
"Про затвердження Положення про інформаційну систему переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією ";
пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Положення про інформаційну систему переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що додається.";
"3. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечити невідкладне внесення відповідних даних до інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, у порядку, визначеному затвердженим цією постановою Положенням, в режимі реального часу.";
назву Положення викласти в такій редакції:
"ПОЛОЖЕННЯ
про інформаційну систему переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією ";
у пункті 1 слова "формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)" замінити словами "переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією";
в абзаці шостому пункту 2 слова "територіальні громади, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)" замінити словами "території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією";
у пункті 3:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"Користувачами інформаційної системи є Мінцифри, Міноборони, Мінсоцполітики, обласні, Київська міська військові адміністрації, держателі (розпорядники) інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних систем та публічних електронних реєстрів.";
абзац сьомий виключити;
пункти 4, 7 і 9 викласти в такій редакції:
"4. Інформаційна система функціонує з метою забезпечення:
функціонування єдиної бази даних про території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також про зміну їх статусу;
автоматизації (оптимізації) та цифровізації процесів збору, верифікації та збереження даних та інформації про території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також про зміну їх статусу.";
"7. В інформаційну систему вносяться дані про території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, а також про зміну їх статусу (далі - дані про території).";
"9. Мінреінтеграції або визначене ним державне підприємство, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції, вносить до інформаційної системи дані про території відповідно до відомостей переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції.";
пункт 10 виключити.
9. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 564 "Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 41, ст. 2218):
1) у пункті 1:
у підпункті 1 слова і цифри "не включених до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до підпункту 1 пункту 2 цієї постанови" замінити словами "що не належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих";
у підпункті 2 слова і цифри "не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до підпункту 1 пункту 2 цієї постанови" замінити словами "не належить до територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих";
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Установити, що протягом воєнного стану в Україні припинення та відновлення доступу користувачів до Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 р. № 263 "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1345).".
10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2022 р. № 952 "Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 70, ст. 4232) слова "на територіях адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій" замінити словами "на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, інформація про які міститься в переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".